07.06.2024. godine u 12h

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u majskom ispitnom roku 2024. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa majskog ispitnog roka 2024. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 4 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 18.06.2024. godine (u utorak), a lica koja su podnijela zahtjev putem mejla biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi takođe na mejl sr-rrs@inecco.net) i tom prilikom plaćaju naknadu za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u majskom ispitnom roku 2024. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja na svom profilu u aplikaciji eračunovođa u dijelu „ZVANjA“ moći će vidjeti broj sertifikata. Sertifikati će se moći preuzeti u Drštvu, a o terminu preuzimanja ćete biti obavješteni putem mejla. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 200 KM, za Sertifikovanog računovođu 100 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 50 KM. Uplatnicu trebate ponijeti prilikom preuzimanja sertifikata. Zahtjev za izdavanje licence podnosi se putem aplikacije eracunovodja.org.

07.06.2024.godine u 12h

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

07.06.2024.godine u 12h

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka n) Odluke o kriterijumima i procedurama polaganja ispita (broj 3-3/20, od 10.02.2020. godine) objavljujemo ispitna pitanja sa majskog ispitnog roka 2023. godine.

Detaljnije podatke o ispitnim zadatcima pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1-Uvod u finansijsko računovodstvo

Predmet 2-Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo

Predmet 3-Menadžment i komunikacije

Predmet 4-Informacione tehnologije i primjena

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva

Predmet 7-Finansijsko izvještavanje 2

Predmet 8-Revizija i sistemi interne kontrole

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta

Predmet 10-Napredno upravljačko računovodstvo

Predmet 11-Napredna revizija

Predmet 12-Napredno finansijsko izvještavanje

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment

Predmet 14-Strategijski menadžment

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.03.2024.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 13. do 17. maja i od 11. do 15. novembra 2024. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavi za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

ODLUKA KRR BIH (PDF dokument)

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Prijava ispita se može izvršiti isključivo online preko aplikacije E-RAČUNOVOĐA

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

15.12.2023. godine u 15h

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u novembarskom ispitnom roku 2023. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa novembarskog ispitnog roka 2023. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 4 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 20.12.2023. godine (u srijedu), a lica koja su podnijela zahtjev putem mejla biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi takođe na mejl sr-rrs@inecco.net) i tom prilikom plaćaju naknadu za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u novembarskom ispitnom roku 2023. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja na svom profilu u aplikaciji eračunovođa u dijelu „ZVANjA“ moći će vidjeti broj sertifikata. Sertifikati će se moći preuzeti u Drštvu, a o terminu preuzimanja ćete biti obavješteni putem mejla. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 200 KM, za Sertifikovanog računovođu 100 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 50 KM. Uplatnicu trebate ponijeti prilikom preuzimanja sertifikata. Zahtjev za izdavanje licence podnosi se putem aplikacije eracunovodja.org.

15.12.2023.godine u 15h

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

15.12.2023.godine u 15h

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka n) Odluke o kriterijumima i procedurama polaganja ispita (broj 3-3/20, od 10.02.2020. godine) objavljujemo ispitna pitanja sa majskog ispitnog roka 2023. godine.

Detaljnije podatke o ispitnim zadatcima pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1-Uvod u finansijsko računovodstvo

Predmet 2-Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo

Predmet 3-Menadžment i komunikacije

Predmet 4-Informacione tehnologije i primjena

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva

Predmet 7-Finansijsko izvještavanje 2

Predmet 8-Revizija i sistemi interne kontrole

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta

Predmet 10-Napredno upravljačko računovodstvo

Predmet 11-Napredna revizija

Predmet 12-Napredno finansijsko izvještavanje

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment

Predmet 14-Strategijski menadžment

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

16.06.2023. godine u 15h

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u majskom ispitnom roku 2023. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa majskog ispitnog roka 2023. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 4 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 21.06.2023. godine (u srijedu), a lica koja su podnijela zahtjev putem mejla biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi takođe na mejl sr-rrs@inecco.net). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u majskom ispitnom roku 2023. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja na svom profilu u aplikaciji eračunovođa u dijelu „ZVANjA“ moći će vidjeti broj sertifikata. Sertifikati će se moći preuzeti u Drštvu, a o terminu preuzimanja ćete biti obavješteni putem mejla. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 200 KM, za Sertifikovanog računovođu 100 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 50 KM. Uplatnicu trebate ponijeti prilikom preuzimanja sertifikata. Zahtjev za izdavanje licence podnosi se putem aplikacije eracunovodja.org.

16.06.2023.godine u 15h

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

16.06.2023.godine u 15h

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka n) Odluke o kriterijumima i procedurama polaganja ispita (broj 3-3/20, od 10.02.2020. godine) objavljujemo ispitna pitanja sa majskog ispitnog roka 2023. godine.

Detaljnije podatke o ispitnim zadacima pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1-Uvod u finansijsko računovodstvo

Predmet 2-Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo

Predmet 3-Menadžment i komunikacije

Predmet 4-Informacione tehnologije i primjena

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva

Predmet 7-Finansijsko izvještavanje 2

Predmet 8-Revizija i sistemi interne kontrole

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta

Predmet 10-Napredno upravljačko računovodstvo

Predmet 11-Napredna revizija

Predmet 12-Napredno finansijsko izvještavanje

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment

Predmet 14-Strategijski menadžment

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.03.2023.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 15. do 19. maja 2023. i od 13. do 17. novembra 2023. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavi za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

ODLUKA KRR BIH (PDF dokument)

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Prijava ispita se može izvršiti isključivo online preko aplikacije E-RAČUNOVOĐA

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

15.12.2022. godine u 12 časova

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u novembarskom ispitnom roku 2022. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa novembarskog ispitnog roka 2022. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 4 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 21.12.2022. godine (u srijedu), a lica koja su podnijela zahtjev putem mejla biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi takođe na mejl sr-rrs@inecco.net). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u novembarskom ispitnom roku 2022. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja na svom profilu u aplikaciji eračunovođa u dijelu „ZVANjA“ moći će vidjeti broj sertifikata. Sertifikati će se moći preuzeti u Drštvu, a o terminu preuzimanja ćete biti obavješteni putem mejla. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. Uplatnicu trebate ponijeti prilikom preuzimanja sertifikata.Zahtjev za izdavanje licence podnosi se putem aplikacije eracunovodja.org.

15.12.2022.godine u 12 časova

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

15.12.2022.godine u 12 časova

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka n) Odluke o kriterijumima i procedurama polaganja ispita (broj 3-3/20, od 10.02.2020. godine) objavljujemo ispitna pitanja sa novembarskog ispitnog roka 2022. godine.

Detaljnije podatke o ispitnim zadatcima pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1-Uvod u finansijsko računovodstvo

Predmet 2-Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo

Predmet 3-Menadžment i komunikacije

Predmet 4-Informacione tehnologije i primjena

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva

Predmet 7-Finansijsko izvještavanje 2

Predmet 8-Revizija i sistemi interne kontrole

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta

Predmet 10-Napredno upravljačko računovodstvo

Predmet 11-Napredna revizija

Predmet 12-Napredno finansijsko izvještavanje

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment

Predmet 14-Strategijski menadžment

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.11.2022.

PROCEDURA POLAGANЈA ISPITA ZA STICANЈE ZVANjA U RAČUNOVODSTVENOJ PROFESIJI U BiH
Na osnovu člana 3. Zakona o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 42/04), Statuta Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine (usaglašeni prečišćeni tekst od 10. marta 2006. godine), Komisija za računovodstvo i reviziju BiH na 147. elektronskoj sjednici održanoj dana, 08.11. 2022. godine donijela ODLUKU o usvajanju Procedure polaganja ispita za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

ODLUKA (PDF dokument)

Procedura polaganja ispita za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.09.2022.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Obavještenje o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 14. do 18. novembra 2022. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu možete pogledati i preuzeti u pdf-ovom dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE

INSTRUKTIVNA NASTAVA

LINK ZA PRIJAVU NA INSTRUKTIVNU NASTAVU

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

17.06.2022.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u majskom ispitnom roku 2022. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa majskog ispitnog roka 2022. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 4 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 22.06.2022. godine (u srijedu), a lica koja su podnijela zahtjev putem mejla biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi takođe na mejl sr-rrs@inecco.net). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u majskom ispitnom roku 2022. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi putem mejla: sr-rrs@inecco.net) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. Zahtjev za izdavanje licence podnosi se putem aplikacije eracunovodja.org. Nakon što dobiju sertifikat, zahtjev za izdavanje licence podnose putem aplikacije eracunovodja.org.

17.06.2022.

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.06.2022.

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka n) Odluke o kriterijumima i procedurama polaganja ispita (broj 3-3/20, od 10.02.2020. godine) objavljujemo ispitna pitanja sa majskog ispitnog roka 2022. godine.

Detaljnije podatke o ispitnim zadatcima pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1-Uvod u finansijsko računovodstvo

Predmet 2-Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo

Predmet 3-Menadžment i komunikacije

Predmet 4-Informacione tehnologije i primjena

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva

Predmet 7-Finansijsko izvještavanje 2

Predmet 8-Revizija i sistemi interne kontrole

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta

Predmet 10-Napredno upravljačko računovodstvo

Predmet 11-Napredna revizija

Predmet 12-Napredno finansijsko izvještavanje

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment

Predmet 14-Strategijski menadžment

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

10.03.2022.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 16. do 20. maja 2022. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavi za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Prijava za ispite se može izvršiti isključivo online preko nove aplikacije Saveza: eracunovodja.org

Obavještenje o Instruktivnoj nastavi (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA INSTRUKTIVNU NASTAVU

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

13.12.2021.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u novembarskom ispitnom roku 2021. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa novembarskog ispitnog roka 2021. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 5 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 22.12.2021. godine (u srijedu), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u novembarskom ispitnom roku 2021. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

13.12.2021.

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.12.2021.

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka n) Odluke o kriterijumima i procedurama polaganja ispita (broj 3-3/20, od 10.02.2020. godine) objavljujemo ispitna pitanja sa novembarskog ispitnog roka 2021. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se predmetna Odluka:

Odluka

Detaljnije podatke o ispitnim zadatcima pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1-Uvod u finansijsko računovodstvo

Predmet 2-Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo

Predmet 3-Menadžment i komunikacije

Predmet 4-Informacione tehnologije i primjena

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva

Predmet 7-Finansijsko izvještavanje 2

Predmet 8-Revizija i sistemi interne kontrole

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta

Predmet 10-Napredno upravljačko računovodstvo

Predmet 11-Napredna revizija

Predmet 12-Napredno finansijsko izvještavanje

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment

Predmet 14-Strategijski menadžment

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.11.2021.

UPUTSTVO O USLOVIMA POLAGANjA ISPITA I RASPORED ISPITA U NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKU

U skladu sa Odlukom o dodatnim mjerama zdravstvene zaštite prilikom testiranja kandidata za sticanje profesionalnih zvanja u uslovima prisustva virusa korona SARS-COV-2 koju je donijela Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, broj: 51-2/20, od 21.05.2020. godine, kao i na osnovu Plana mjera zdravstvene zaštite za provođenje ispitnog roka koji je donio Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (broj 173/20), od 10.06.2020. godine, Savez je donio i sljedeće uputstvo koje je obavezujuće za sve kandidate koji će polagati ispite u novembarskom ispitnom roku.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati Uputstvo i raspored ispita.

UPUTSTVO I RASPORED ISPITA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.09.2021.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Obavještenje o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 08. do 12. novembra 2021. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu možete pogledati i preuzeti u pdf-ovom dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE

LINK ZA PRIJAVU ISPITA

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

21.06.2021.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u majskom ispitnom roku 2021. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa majskog ispitnog roka 2021. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 5 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 30.06.2021. godine (u srijedu), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u majskom ispitnom roku 2021. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

21.06.2021.

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

21.06.2021.

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka n) Odluke o kriterijumima i procedurama polaganja ispita (broj 3-3/20, od 10.02.2020. godine) objavljujemo ispitna pitanja sa julskog ispitnog roka 2020. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se predmetna Odluka:

Odluka

Detaljnije podatke o ispitnim zadatcima pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1-Uvod u finansijsko računovodstvo

Predmet 2-Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo

Predmet 3-Menadžment i komunikacije

Predmet 4-Informacione tehnologije i primjena

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva

Predmet 7-Finansijsko izvještavanje 2

Predmet 8-Revizija i sistemi interne kontrole

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta

Predmet 10-Napredno upravljačko računovodstvo

Predmet 11-Napredna revizija

Predmet 12-Napredno finansijsko izvještavanje

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment

Predmet 14-Strategijski menadžment

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

18.05.2021.

UPUTSTVO O USLOVIMA POLAGANjA ISPITA I RASPORED ISPITA U MAJSKOM ISPITNOM ROKU

U skladu sa Odlukom o dodatnim mjerama zdravstvene zaštite prilikom testiranja kandidata za sticanje profesionalnih zvanja u uslovima prisustva virusa korona SARS-COV-2 koju je donijela Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, broj: 51-2/20, od 21.05.2020. godine, kao i na osnovu Plana mjera zdravstvene zaštite za provođenje ispitnog roka koji je donio Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (broj 173/20), od 10.06.2020. godine, Savez je donio i sljedeće uputstvo koje je obavezujuće za sve kandidate koji će polagati ispite u majskom ispitnom roku.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati Uputstvo i raspored ispita.

UPUTSTVO I RASPORED ISPITA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.03.2021.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Obavještenje o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 17. do 21. maja 2021. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu možete pogledati i preuzeti u pdf-ovom dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE

LINK ZA PRIJAVU ISPITA

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

03.03.2021.

ODLUKA O ORGANIZOVANjU ISPITNIH ROKOVA U 2021. GODINI
Na osnovu člana 5. tačka 2. Zakona o računovodstvu i reviziji BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 42/04), Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na 135. elektronskoj sjednici, 26.02.2021. donijela Odluku o organizovanju ispitnih rokova u 2021. godini za sticanje profesionalno-stručnih zvanja.

Detaljnije podatke o vebinaru pogledajte u PDF dokumentu ispod:

ODLUKA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kSeminar_porez_na_dobit2m tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.12.2020.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u novembarskom ispitnom roku 2020. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa novembarskog ispitnog roka 2020. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 5 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 18.12.2020. godine (u petak), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u novembarskom ispitnom roku 2020. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

11.12.2020. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.11.2020.

UPUTSTVO O USLOVIMA POLAGANjA ISPITA I RASPORED ISPITA U NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKU

U skladu sa Odlukom o dodatnim mjerama zdravstvene zaštite prilikom testiranja kandidata za sticanje profesionalnih zvanja u uslovima prisustva virusa korona SARS-COV-2 koju je donijela Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, broj: 51-2/20, od 21.05.2020. godine, kao i na osnovu Plana mjera zdravstvene zaštite za provođenje ispitnog roka jul 2020. godine koji je donio Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (broj 173/20), od 10.06.2020. godine, Savez je donio i sljedeće uputstvo koje je obavezujuće za sve kandidate koji će polagati ispite u novembarskom ispitnom roku.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati Uputstvo.

UPUTSTVO (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.09.2020.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 09. do 13. novembra 2020. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u novembarskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit Instruktivnu nastavu (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

03.08.2020.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u julskom ispitnom roku 2020. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa julskog ispitnog roka 2020. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 3 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 07.08.2020. godine (u petak), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u julskom ispitnom roku 2020. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

03.08.2020.

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.08.2020.

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka n) Odluke o kriterijumima i procedurama polaganja ispita (broj 3-3/20, od 10.02.2020. godine) objavljujemo ispitna pitanja sa julskog ispitnog roka 2020. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se predmetna Odluka:

Odluka

Detaljnije podatke o ispitnim zadatcima pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1-Uvod u finansijsko računovodstvo

Predmet 2-Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo

Predmet 3-Menadžment i komunikacije

Predmet 4-Informacione tehnologije i primjena

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva

Predmet 7-Finansijsko izvještavanje 2

Predmet 8-Revizija i sistemi interne kontrole

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta

Predmet 10-Napredno upravljačko računovodstvo

Predmet 11-Napredna revizija

Predmet 12-Napredno finansijsko izvještavanje

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment

Predmet 14-Strategijski menadžment

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.07.2020.

UPUTSTVO O USLOVIMA POLAGANjA ISPITA I RASPORED ISPITA U JULSKOM ISPITNOM ROKU

U skladu sa Odlukom o dodatnim mjerama zdravstvene zaštite prilikom testiranja kandidata za sticanje profesionalnih zvanja u uslovima prisustva virusa korona SARS-COV-2 koju je donijela Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, broj: 51-2/20, od 21.05.2020. godine, kao i na osnovu Plana mjera zdravstvene zaštite za provođenje ispitnog roka jul 2020. godine koji je donio Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (broj 173/20), od 10.06.2020. godine, Savez je donio i sljedeće uputstvo koje je obavezujuće za sve kandidate koji će polagati ispite u julskom ispitnom roku.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati Uputstvo.

UPUTSTVO (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

21.05.2020.

OBAVJEŠTENjE O PROLONGIRANjU ISPITNOG ROKA

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na svojoj 131. sjednici, održanoj 21.05.2020. godine donijela Odluku o prolongiranju ispitnog roka. Ispitni rok koji je bio predviđen za 08.-12.06.2020. godine održaće se u novom terminu i to u periodu od 06.-10.07.2020. godine. Predmetnu Odluku kao i raspored održavanja ispita možete pogledati na dole navedenim linkovima:

ODLUKA (PDF dokument)

RASPORED ODRŽAVANjA ISPITA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

21.05.2020.

OBAVJEŠTENjE O PROLONGIRANjU ISPITNOG ROKA

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na svojoj 131. sjednici, održanoj 21.05.2020. godine donijela Odluku o prolongiranju ispitnog roka. Ispitni rok koji je bio predviđen za 08.-12.06.2020. godine održaće se u novom terminu i to u periodu od 06.-10.07.2020. godine.

ODLUKU pogledajte u PDF dokumentu ispod:

ODLUKA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.04.2020.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 08. do 12. juna 2020. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u junskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit Instruktivnu nastavu (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

02.04.2020.

ODLUKA O ODGAĐANjU ISPITNOG ROKA ZA JUN MJESEC
Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na svojoj 130. sjednici, održanoj 31.03.2020. godine donijela Odluku o odgađanju ispitnog rok za sticanje profesionalnih zvanja za jun mjesec 2020. godine.

Zaključak pogledajte u PDF dokumentu ispod:

ODLUKA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.03.2020.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 11. do 15. maja 2020. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit Instruktivnu nastavu (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

11.12.2019. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

REZULTATI ISPITA ZA STICANjE ZVANjA SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

REZULTATI ISPITA ZA STICANjE ZVANjA SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA

REZULTATI ISPITA ZA STICANjE ZVANjA OVLAŠĆENI REVIZOR

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.09.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 11. do 15. novembra 2019. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u novembarskoom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

12.06.2019. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.03.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 13. do 17. maja 2019. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

14.12.2018. u 15:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.09.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 12. do 16. novembra 2018. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u novembarskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Obrazac prijave za instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanj (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

15.06.2018. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.03.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 14. do 18. maja 2018. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

18.12.2017. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.09.2017.

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da Finrar d.o.o. Banja Luka ogranizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja: sertifikovani računovodstveni tehničar, sertifikovani računovođa i ovlašćeni revizor. Instruktivna nastava će se održati u Banjaluci i Bijeljini u periodu od 02. do 31. oktobra 2017. godine ukoliko se prijavi minimalno 15 kandidata po predmetu.

Detaljnije podatke i prijavu na Instruktivnu nastavu pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o Instruktivnoj nastavi (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.09.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 13. do 17. novembra 2017. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u novembarskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

12.06.2017.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa majskog ispitnog roka 2017. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 3 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 15.06.2017. godine (u četvrtak), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka.

Kandidati koji su u majskom ispitnom roku 2017. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

12.06.2017.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa majskog ispitnog roka 2017. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev u roku od 7 dana od dana objavljivanja rezultata ispita, nakon čega će biti obaviješteni o terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka.

Kandidati koji su u majskom ispitnom roku 2017. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske.

12.06.2017. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.03.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 08. do 12. maja 2017. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

13.06.2016. u 12:00

Rezultati ispita:

Detalјnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u slјedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANјE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANјE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.03.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 09. do 13. maja 2016. godine u Banjoj Luci. Detalјnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detalјniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

14.12.2015. u 14:00

Rezultati ispita:

Detalјnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u slјedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANјE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANјE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.11.2015.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj dana 29.10.2015. godine u Sarajevu usvojila INSTRUKCIJE O KRITERIJIMA I USLOVIMA POLAGANјA ISPITA za sticanje profesionalno-stručnih zvanja sertifikovani računovođa, ovlašćenog revizora i sertifikovanog računovodstvenog tehničara.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Instrukciju o kriterijima i uslovima polaganja ispita.

Instrukcija (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

07.09.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 09. do 13. novembra 2015. godine u Banjoj Luci. Detalјnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detalјniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

12.06.2015. u 14:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADŽMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADŽMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADŽMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.03.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu održavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • sERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 11. do 15. maja 2015. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledati i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

03.03.2015.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj dana 27.02.2015. godine, donijela je Odluku o organizovanju ispitnih rokova u 2015. godini, a koji će se održatu u periodu od 11. do 15. maja i od 09. do 13. novembra 2015. godine, u Mostaru, Sarajevu i Banjaluci, za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji za svih 14 predmeta

Odluka (Word dokument)

Raspored polaganja ispita u majskom roku (Word dokument)

Raspored polaganja ispita u novembarskom roku (Word dokument)

16.12.2014. у 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RACUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADŽMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADŽMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADŽMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.09.2014.

"Finrar" d.o.o. Banja Luka, na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, organizuje INSTRUKTIVNU NASTAVU za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja

 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVOĐU,
 • OVLAŠĆENOG REVIZORA i
 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVODSTVENOG TEHNIČARA


Detaljnije podatke o INSTRUKTIVNOJ NASTAVI i obrazac za prijavu pogledajte u Word-ovom dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju INSTRUKTIVNE NASTAVE i obrazac (Word-ov dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.09.2014.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je, dana 05.09.2014. godine, objavila JAVNI POZIV za iskazivanje interesa, pružanje usluga obuke kandidatima iz računovodstvene profesije, a u skladu sa Jedinstvenim programom iz predmeta:

 1. Uvod u finansijsko računovodstvo
 2. Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo
 3. Menadžment i komunikacije
 4. Informacione tehnologije i primjene
 5. Poslovno pravo i porezi
 6. Primjena upravljačkog računovodstva
 7. Finansijsko izvještavanje
 8. Revizija i sistemi interne kontrole
 9. Primjena finansijskog menadžmenta
 10. Napredno upravljačko računovodstvo
 11. Napredna revizija
 12. Napredno finansijsko izvještavanje
 13. Napredni finansijski menadžment
 14. Strategijski menadžment


Detaljnije podatke o JAVNOM POZIVU pogledajte u word-ovom dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o JAVNOM POZIVU (Word dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

08.09.2014.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je, dana 05.09.2014. godine, donijela ODLUKU o organizovanju ispitnog roka za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji, za svih 14 predmeta, a koji će se održati u periodu od 10. do 14. novembra 2014. godine u Mostaru, Sarajevu i Banjaluci.


Komisija je takođe donijela i RASPORED polaganja predmetnih ispita za:

 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVOĐU,
 • OVLAŠĆENOG REVIZORA i
 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVODSTVENOG TEHNIČARA


Detaljnije podatke iz ODLUKE, RASPOREDA i obrasce pogledajte u pdf-ovim i word-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o ODLUCI o organizovanju ispitnog roka (Word dokument)

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita (Word dokument)

Obrazac prijave za Sertifikovanog računovođu (PDF dokument)

Obrazac prijave za Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Obavještenje o mjestu i rasporedu polaganja ispita u ispitnom roku u novembru 2014. godine (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

23.06.2014. у 13:14

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RACUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADŽMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADŽMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADŽMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADŽMENT


Rješenja ispitnih zadataka:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim Word-ovim fajlovima:

Predmet 1-Uvod u finansijsko računovodstvo-rješenja

Predmet 2-Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo-rješenja

Predmet 3-Menadžment i komunikacije-rješenja

Predmet 4-Informacijske tehnologije i primjena-rješenja

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi-rješenja

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva-juni-rješenja

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva-rješenja

Predmet 7 - Finansijsko izvještavanje 2-rješenje

Predmet 7-Finansijsko izvještavanje 2-juni-rješenja

Predmet 8 - Revizija i sistemi interne kontrole-rješenje

Predmet 8-Revizija i sistemi interne kontrole-juni-rješenja

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta-juni-rješenja

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta-rješenja

Predmet 10-Napredno upravljačko računovodstvo- rješenja

Predmet 11-Napredna revizija- rješenja

Predmet 12-Napredno finansijsko izvještavanje- rješenja

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment-rješenja

Predmet 14-Strategijski menadžment-rješenja

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.05.2014.


Obavještavamo kandidate da će se ispiti za sticanje profesionalno-stručnih zvanja u računovodstvenoj profesiji Republike Srpske, zakazani za 09. i 10. jun 2014. godine, prema predviđenom rasporedu, održati na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci, u ul. Majke Jugovića broj 4.

26.05.2014.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, na 80. sjednici, dana, 23.05. 2014.g. donijela je ODLUKU o organizovanju vanrednog ispitnog roka za kandidate koji zbog stanja elementarne nepogode nisu bili u mogućnosti pristupiti ispitima u redovnom majskom ispitnom roku. Stoga je odobren vanredni rok u okviru majskog ispitnog termina za sticanje profesionalno - stručnih zvanja u računovodstvu i reviziji.

Odobreni ispitni rok organizovaće se u Banjaluci i Tuzli (entitetski Savezi će naknadno objaviti tačnu lokaciju održavanja ispita) prema sljedećem rasporedu:

 • 09.06.2014.g. (ponedjeljak) u 10.00 časova - Finansijsko izvještavanje 2
 • 09.06.2014.g. (ponedjeljak) u 15.00 časova - Revizija i sistemi interne kontrole
 • 10.06.2014.g. (utorak) u 10.00 časova - Primjena finansijskog menadžmenta
 • 10.06.2014.g. (utorak) u 15.00 časova - Primjena upravljačkog računovodstva

Odluka o organizovanju vanrednog ispitnog roka (Word dokument)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

05.03.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve zainteresovane da će se ispit za sticanje profesionalno-stručnih zvawa Sertifikovani računovodstveni tehničar, Sertifikovani računovođa i Ovlašćeni revizor, održati, u periodu od 12. do 16. maja 2014. godine, na Ekonomskom fakultetu, u ulici Majke Jugovića br. 4 u Banja Luci. Za detaljnije informacije pogledajte ovja dokument ispod.

Obavještenje (PDF dokument)

Preuzmi dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

04.03.2014.

Na linku niže možete skinuti Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja OVLAŠĆENI REVIZOR (za ispitni rok u terminu od 12. - 16. maja 2014. godine)

Obrazac (PDF dokument)


Na linku niže možete skinuti Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja SERTIFIKOVANOG RAČUNOVOĐE (za ispitni rok u terminu od 12. - 16. maja 2014. godine)

Obrazac (PDF dokument)


Na linku niže možete skinuti Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja SERTIFIKOVANOG RAČUNOVODSTVENOG TEHNIČARA (za ispitni rok u terminu od 12. - 16. maja 2014. godine)

Obrazac (PDF dokument)


Preuzmi dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

4.12.2013.

Rješenja ispitnih zadataka - ispitni rok novembar 2013. godine

Preuzmi fajl

4.12.2013.

Rezultati ispita - ispitni rok novembar 2013. godine

Preuzmi fajl

08.11.2013.

Obavještenje o mjestu i rasporedu polaganja ispita - ispitni rok novembar 2013

Preuzmi fajl

16.09.2013.

Rezultati ispita.

Preuzmi fajl

17.06.2013.

Rješenja ispitnih zadataka - ispitni rok maj 2013. godine

Preuzmi fajl

14.06.2012.

Rezultati ispita - ispitni rok maj 2013. godine

Preuzmi fajl

04.03.2013.

Obavještenje o mjestu i rasporedu održavanja ispita za sticanje profesionalno-stručnih zvanja.

Preuzmi fajl

07.12.2012.

Rezultati ispita - novembar 2012. KRRBH

Preuzmi fajl

07.12.2012.

Rješenja zadataka sa ispita - novembar 2012. KRRBH

Preuzmi fajl

12.09.2012.

Obavještenje o mjestu i rasporedu održavanja ispita za sticanje profesionalno-stručnih zvanja

Preuzmi fajl

07.09.2012.

Na osnovu člana 5. tačka 2. Zakona o računovodstvu i reviziji BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 42/04), Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici 06.09.2012. donijela odluku o organizovanju ispitnog roka u novembru za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji za svih 14 predmeta, a isti će se održati u periodu od 12. do 16. novembra 2012. godine u Mostaru, Sarajevu i Banjaluci.

Preuzmi fajl

19.06.2012.

Rješenja zadataka sa ispita - maj 2012. KRRBH

Preuzmi fajl

19.06.2012.

Rezultati ispita - maj 2012. KRRBH

Preuzmi fajl

14.03.2012.

Obavještenje o mjestu i rasporedu održavanja ispita za sticanje profesionalno-stručnih zvanja

Preuzmi fajl

13.12.2011.

Rješenja ispitnih zadataka - ispitni rok novembar 2011.

Preuzmi fajl

12.12.2011.

Rezultati ispita - ispitni rok novembar 2011.

Preuzmi fajl

26.09.2011.

Obavještenje o mjestu i rasporedu održavanja ispita za sticanje profesionalno stručnih zvanja

Preuzmi fajl

29.08.2011.

Odluka o organizovanju ispitnog roka.

Preuzmi fajl

14.06.2011.

Rezultati ispita - maj 2011.

Preuzmi fajl

14.06.2011.

Rješenja ispitnih zadataka

Preuzmi fajl

29.04.2011.

Obavještenje o mjestu i rasporedu održavanja ispita za sticanje profesionalno stručnih zvanja

Preuzmi fajl

15.03.2011.

Nastavni plan i program za sticanje profesionalnih znanja fajl izmjenjen 17.03.

Preuzmi fajl

10.03.2011.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj 04. 03. 2011. godine donijela odluku o organizovanju ispitnog roka.

Preuzmi fajl

08.03.2011.

FINRAR d.o.o. organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje zvanja u profesijama:

 • Sertifikovani računovodstveni tehničar
 • Sertifikovani računovođa
 • Ovlašćeni revizor

Preuzmi fajl

02.03.2011.

Napredujte u profesiji, kako se stiču profesionalna zvanja Saveza računovođa i revizora Republike Srpske.

Preuzmi fajl

14.12.2010.

Rješenja ispitnih pitanja i zadataka sa ispitnog roka novembar 2010.

Preuzmi fajl

01.11.2010.

Obavještenje o mjestu i rasporedu održavanja ispita za sticanje profesionalno stručnih zvanja

Preuzmi fajl

29.09.2010.

Organizovanje instruktivne nastave za osposobljavanje kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji.

Preuzmi fajl

13.09.2010.

Raspored polaganja ispita za ulazak u računovodstvenu profesiju u periodu od 08. do 12. novembra 2010. godine

Preuzmi fajl

16.06.2010.

Rješenja ispitnih zadataka (ispitni rok - maj 2010. god.)

10.06.2010.

Rezultati ispita za sticanje zvanja "Sertifikovani računovodstveni tehničar, Sertifikovani računovođa i Ovlašćeni revizor" (ispitni rok - maj 2010. god.)

Napomena: Rješenja ispitnih zadataka za ispitni rok maj 2010. godine biće objavljena 14.06.2010. godine na web stranici Saveza.

17.06.2024.

IZRADA POLUGODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ

Poštovani članovi, Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje redovni godišnji seminar pod nazivom: "Izrada polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj". Sadržaj video predavanja biće dostupan od 25.06.- 15.07.2024. godine

Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

07.06.2024.

OBAVJEŠTENjE - SPECIJALISTIČKI SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE ZA OVLAŠĆENE REVIZORE I FORENZIČKE RAČUNOVOĐE

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje dvodnevni specijalistički seminar kontinuirane profesionalne edukacije za ovlašćene revizore, forenzičke računovođe i druga zainteresovana lica na temu: „FORENZIČKI KONTEKST ANALIZE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I REVIZIJE-kroz praktične primjere“. Seminar će se održati 20. i 21. juna 2024. godine u hotelu Bosna Banja Luka. Prije početka seminara održaće se sastanak Sekcije ovlašćenih revizora na temu „Aktuelna pitanja revizorske profesije“. Pozivamo sve revizore da uzmu učešće u radu sekcije.Prijavu učešća potrebno je izvršiti isključivo preko aplikacije eracunovodja.org.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

19.04.2024.

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANjU KPE 1/2024
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 1 (KPE 1/2024) održati u elektronskoj formi. Sadržaj video predavanja biće dostupan od 24.04-15.05.2024. godine. Opširnije o KPE 1/2024 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku.

Obavještenje možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o KPE 1 (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

11.01.2024.

IZRADA GODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE U REPUBLICI SRPSKOJ I BRČKO DISTRIKTU BiH
Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica i preduzetnike u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, a koji će se održati u kombinovanoj formi. Nosioci pretplate (prvi korisnik) na časopis Finrar ne plaćaju kotizaciju, dok ostali učesnici plaćaju kotizaciju u iznosu 140,00 KM. Prijava učešća isključivo se vrši online preko aplikacije Saveza: eracunovodja.org zaključno sa 22.01.2024. godine. Svi učesnici trebaju prijaviti seminar (i učesnici koji plaćaju kotizaciju i nosioci pretplate na časopis Finrar koji ne plaćaju kotizaciju).

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

14.11.2023.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA OVLAŠĆENE REVIZORE
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, obavještavamo vas da će se specijalistički seminar KPE za Ovlašćene revizore i druga zainteresovana lica održati 04. i 05. decembra 2023. godine u Banjoj Luci u hotelu Bosna. Prijavu učešća neophodno je izvršiti do 30.11.2023. godine isključivo putem online aplikacije Saveza www.eracunovodja.org. Detaljnije informacije o tehničkim aspektima seminara možete dobiti putem telefona: 051/348-787.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

23.10.2023.

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANjU KPE 2/2023
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 2 (KPE 2/2023) održati u elektronskoj formi. Sadržaj video predavanja biće dostupan od 03. - 17.11.2023. godine. Opširnije o KPE 2/2023 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku.

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o KPE 2 (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

19.06.2023.

IZRADA POLUGODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ

Poštovani članovi, Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje redovni godišnji seminar pod nazivom: "Izrada polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj". Sadržaj video predavanja biće dostupan od 28.06.- 15.07.2023. godine

Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.06.2023.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA OVLAŠĆENE REVIZORE
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, obavještavamo vas da će se specijalistički seminar KPE za Ovlašćene revizore održati 12. i 13. juna 2023. godine u Banjoj Luci u hotelu Bosna. Prijavu učešća neophodno je izvršiti do 14.06.2023. godine isključivo putem online aplikacije Saveza www.eracunovodja.org. Detaljnije informacije o tehničkim aspektima seminara možete dobiti putem telefona: 051/348-787.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.04.2023.

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANjU KPE 1/2023
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 1 (KPE 1/2023) održati u elektronskoj formi. Sadržaj video predavanja biće dostupan od 12. - 20.04.2023. godine. Opširnije o KPE 1/2021 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku.

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o KPE 1 (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

29.11.2022.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA OVLAŠĆENE REVIZORE
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, obavještavamo vas da će se specijalistički seminar KPE za Ovlašćene revizore održati 14. i 15. decembra 2022. godine u Banjoj Luci u hotelu Bosna. Prijava učešća neophodno je izvršiti do 07.12.2022. godine isključivo putem online aplikacije Saveza www.eracunovodja.org. Detaljnije informacije o tehničkim aspektima seminara možete dobiti putem telefona: 051/348-787.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

21.10.2022.

OBAVJEŠTENjE O KPE 2/2022
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 2 (KPE 2/2022), za privredna društva i ostala pravna lica (osim korisnika budžeta za koje će se seminar biti posebno organizovan), održati u periodu od 03.-20.11.2022. godine.

Navedene dokumente možete pogledati u PDF-u dole ispod:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.09.2022.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA OVLAŠĆENE REVIZORE
Poštovani koleginice i kolege, Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje dvodnevni specijalistički seminar kontinuirane profesionalne edukacije za ovlašćene revizore na temu: „Prezentacija i obuka ovlašćenih revizora za primjenu revizorskog softvera PACK PE ISA“. Seminar će se održati 12. i 13. oktobra 2022. godine u hotelu Bosna Banja Luka. Seminar je namjenjen ovlašćenim revizorima koji su angažovani u malim i srednjim revizorskim društvima. Realizacijom obuke ovlašćenih revizora za primjenu ovog softverskog rješenja u mnogome će olakšati rad revizora i poboljšati interni sistem kontrole kvaliteta u malim i srednjim revizorskim društvima. Predavač na seminaru će biti Pierre Riou ekspert francuskog Institua računovođa i revizora. Seminar će biti održan na francuskom jeziku uz simultani prevod.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

15.06.2022.

IZRADA POLUGODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ U SKLADU SA NOVIM BILANSNIM ŠEMAMA

Poštovani članovi, Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje redovni godišnji seminar pod nazivom: Izrada polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj uskladu sa novim bilansnim šemama. Učesnici mogu birati jednu od dvije forme seminara: uživo u učionici ili video verziju putem Cisco Webex platforme.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE - OBAVEZNO PROČITATI (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.04.2022.

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANjU KPE 1/2022
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 1 (KPE 1/2022) održati u elektronskoj formi. Sadržaj video predavanja biće dostupan od 27.04.- 11.05.2022. godine na internet adresi http://www.edu-srrrs.info, a osim video sadržaja obveznicima KPE biće dostavljen i pisani materijal, u digitalnom ili štampanom obliku, po izboru učesnika. Opširnije o KPE 1/2021 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku.

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o KPE 1 (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

19.01.2022.

SEMINAR IZRADA GODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ I AKTUELNOSTI VEZANE ZA IZMJENU U PORESKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE
Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.11.2021.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA OVLAŠĆENE REVIZORE
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, obavještavamo vas da će se specijalistički seminar KPE za Ovlašćene revizore održati 01. i 02. decembra 2021. godine u kombinovanoj formi (možete birati jedan od načina): seminar u kristalnoj sali Hotela Bosna Banja Luka ili prenos uživo seminara iz hotela “Bosna” putem Cisco Webex platforme za vebinare. Prijavu za seminar (koja će zajedno sa uplatom kotizacije, služiti kao osnov za evidentiranje specijalističkih časova/bodova KPE) potrebno je izvršiti do 25.11.2021. godine isključivo preko aplikacije www.eracunovodja.org. Korisničko uputstvo kako da se registrujete i prijavite na portal eRačunovođa i kako da prijavite učešće na ovom specijalističkom seminaru možete pogledati na dolje navedenom linku. Detaljnije informacije o tehničkim aspektima seminara možete dobiti putem telefona: 051/348-787.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.11.2021.

LINK ZA SEMINAR KONTINUIRANA PROFESIONALNA EDUKACIJA 2 (KPE2/2021)
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, predmetni seminar možete pogledati na dole navedenom linku. Video materijali će biti dostupni na navedenom linku od 02.11.-15.11.2021. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa video materijalom i samo pratite uputstva:

LINK ZA KPE 2/2021

21.10.2021.

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANjU KPE 2/2021
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 2 (KPE 2/2021) održati u elektronskoj formi. Sadržaj video predavanja biće dostupan od 02.11.- 15.11.2021. godine na linku koji će biti objavljen na veb sajtu Saveza i Finrar-a 02.11.2021. godine, a osim video sadržaja obveznicima KPE biće dostavljen i pisani materijal, u digitalnom ili štampanom obliku, po izboru učesnika. Opširnije o KPE 2/2021 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku.

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA KPE 2/2021

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

03.06.2021.

IZRADA POLUGODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ I AKTUELNOSTI VEZANE ZA IZMJENE U PORESKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA

Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, S obzirom da se uslovi za ustaljene forme seminara još uvijek nisu stekli i da su na snazi mjere zaštite od širenja virusa korona, obavještavamo vas da će se predmetni seminar realizovati u digitalnom formatu (webinar) uz štampani materijal (časopis Finrar br 6/21).

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU - SAMO LICA KOJA PLAĆAJU KOTIZACIJU

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.04.2021.

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANjU KPE 1/2021
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 1 (KPE 1/2021) održati u elektronskoj formi. Sadržaj video predavanja biće dostupan od 26.04.- 10.05.2021. godine na internet adresi http://www.edu-srrrs.info, a osim video sadržaja obveznicima KPE biće dostavljen i pisani materijal, u digitalnom ili štampanom obliku, po izboru učesnika. Opširnije o KPE 1/2021 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku.

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA KPE 1/2021

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

05.01.2021.

SEMINAR IZRADA GODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ I AKTUELNOSTI VEZANE ZA IZMJENU U PORESKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE
Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA SEMINAR GO 2021

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

25.11.2020.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA OVLAŠĆENE REVIZORE
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, obavještavamo Vas da će se Specijalistički seminar KPE za Ovlašćene revizore, s obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju, održati u elektronskoj formi putem Cisco Webex Desktop aplikacije 10. i 11. decembra 2020. godine sa početkom u 10.00 časova. Prijavu za vebinar (koja će zajedno sa uplatom kotizacije, služiti kao osnov za evidentiranje specijalističkih časova/bodova KPE) potrebno je izvršiti do 04.12.2020. godine putem linka navedenog u obavještenju.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA KPE ZA OVLAŠĆENE REVIZORE

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.11.2020.

SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA

Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Seminar za korisnike budžeta, s obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju, održati u formi VEBINAR-a i to u dva dijela:

 • 1. VIDEO PREZENTACIJE (pristup video materijalu od 23. do 27.11.2020. g.)
 • 2. ODGOVORI NA PITANjA (uživo 27.11.2020. sa početkom u 10.00 časova kao i pristup video materijalu do 4.12.2020. g.)

Prijavu za vebinar (koja će zajedno sa uplatom kotizacije, služiti kao osnov za evidentiranje časova/bodova KPE) potrebno je izvršiti do 20.11.2020. godine putem linka navedenog u obavještenju.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Uputstvo za instaliranje Cisco Webex aplikacije.

UPUTSTVO (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

22.10.2020.

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANjU KPE 2/2020
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 2 (KPE 2/2020) održati u elektronskoj formi. Sadržaj video predavanja biće dostupan od 02.11.- 15.11.2020. godine na internet adresi http://www.edu-srrrs.info, a osim video sadržaja obveznicima KPE biće dostavljen i pisani materijal, u digitalnom ili štampanom obliku, po izboru učesnika. Opširnije o KPE 2/2020 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku.

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA KPE 2/2020

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

10.07.2020.

OBAVJEŠTENjE O SEMINARU IZRADA PERIODIČNIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I PORESKE AKTUELNOSTI U REPUBLICI SRPSKOJ I BRČKO DISTRIKTU BiH

Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, S obzirom da se uslovi za ustaljene forme seminara još uvijek nisu stekli i da su na snazi mjere zaštite od širenja virusa korona, obavještavamo vas da će se predmetni seminar realizovati u digitalnom formatu (webinar) uz štampani materijal (časopis Finrar br 6/20).

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.05.2020.

SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA realizovati u izmijenjenoj formi u odnosu na dosadašnju. Način izvođenja, kao i teme, predmetnog seminara možete pročitati u obavještenju na dole navedenom linku. Uputstvo za priavu na seminar, kao i samu prijavu možete pogledati na dole navedenom linku.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati obavještenje o predmetnom seminaru.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti online prijavu na seminar sa uputstvom. Naglašavamo, da je online prijavu potrebno preuzeti na Vaš desktop popuniti i poslati u skladu sa navedenim Uputstvom.

Online PRIJAVA NA SEMINAR SA UPUTSTVOM (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

02.04.2020.

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU KPE 1/2020
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Imajući u vidu Zaključke Republičkog štaba za vanredne situacije Republike Srpske, odluke kriznih štabova organa lokalne samouprave u Republici Srpskoj, naredbe Kriznog štaba Brčko distrikta BiH, usmjerenih na sprečavanje širenja ovog virusa, te Zaključake Komisije za računovodstvo i reviziju BiH usvojene na 130. sjednici održanoj 31.03.2020. godine, o usklađivanju KPE sa novonastalom situacijom, i nužnosti održavanja kontinuiteta aktivnosti profesionalnih računovođa, kao Zaključke Upravnog odbora SRR RS, obavještavamo Vas da će se predstojeći ciklus KPE realizovati u izmijenjenoj formi u odnosu na dosadašnju. Način izvođenja KPE 1/2020 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje (PDF dokument)

Online prijava na Seminar KPE 1 (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

31.03.2020.

VAŽNO OBAVJEŠTENjE
Poštovani članovi Saveza, , Upravni odbor na 18. elektronskoj sjednici održanoj, 31. 03. 2020. g. donio Zaključak o održavanju kontinuirane profesionalne edukacije u izmijenjenoj formi u odnosu na dosadašnju.

Zaključak pogledajte u PDF dokumentu ispod:

ZAKLjUČAK (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.12.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

19.11.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava ovlašćene revizore o održavanju Specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije koji će biti održan 11. i 12. decembra 2019. godine, u Banjaluci u Kristalnoj sali hotela "Bosna". U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, kao i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SPECIJALISTIČKOG SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.10.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 2 (KPE 2/2019) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

28.05.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanim za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Isti SEMINAR će obuhvatiti i temu izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

28.12.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

14.11.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava ovlašćene revizore o održavanju Specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije koji će biti održan 04. i 05. decembra 2018. godine, u Banjaluci u Piano sali hotela "Bosna". U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, a u drugom dokumentu možete pronaći obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Online prijava na Seminar (PDF dokument).

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

09.10.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 2 (KPE 2/2018) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.06.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanim za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Isti SEMINAR će obuhvatiti i temu izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

20.03.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 1 (KPE 1/2018) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.01.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

22.11.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava ovlašćene revizore o održavanju Specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije koji će biti održan 07. i 08. decembra 2017. godine, u Banjaluci u Piano sali hotela "Bosna". U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, a u istom dokumentu možete pronaći i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA i obrazac Prijave (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

16.10.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 2 (KPE 2/2017) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.06.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanim za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Isti SEMINAR će obuhvatiti i temu izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.06.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem internih revizora organizuje radionicu pod nazivom "Excel za revizore" koja će se održati 16.06.2017. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Program, kao i prijavu na radionicu možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju RADIONICE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

29.03.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 1 (KPE 1/2017) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

12.01.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.11.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava ovlašćene revizore i ovlašćene interne revizore o održavanju Specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije koji će biti održan 01. i 02. decembra 2016. godine, u Banjaluci u hotelu "Jelena" (TC Emporium). U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, a u istom dokumentu možete pronaći i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA i obrazac Prijave (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

18.10.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 2 (KPE 2/2016) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

15.06.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanim za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Isti SEMINAR će obuhvatiti i temu izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj


Detalјnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detalјniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

29.03.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 1 (KPE 1/2016) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detalјniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

12.01.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Detalјnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detalјniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.10.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 2 (KPE 2/2015) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detalјniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.06.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanim za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Isti SEMINAR će obuhvatiti i temu izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

24.03.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve zainteresoovane kandidate da će se u petak 03.04.2015. godine održati seminar „PORESKI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI TRANSFERNIH CIJENA“ prema rasporedu koji možete preuzeti u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

24.03.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 1 (KPE 1/2015) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

12.01.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljni podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

07.11.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava ovlešćene revizore o održavanju Specijalističkog sminara kontinuirane profesionalne edukcije za ovlašćene revizore koji će biti održan 26. i 27. novembra 2014. godine, u htelu "Bosna" u Banja Luci. U prilogu niže možete pogleati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, a u istom dokumentu možete pronaći i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA i obrazac Pijave (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.11.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDŽETA, a na teimu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u Banji Vrućici (Teslić), 25. i 26. novembra 2014. godine. Glavne teme će biti:

 • trezor
 • budžetski sistem i PDV
 • izvještavanje
 • primjena standarda, te
 • pitanja i odgovori na gore navedene teme.

Na niže navedenom linku (veziv) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Obrazac prijave za Seminar (PDF dokuement)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

14.10.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 2 (KPE 2/2014) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.06.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Isti SEMINAR će obuhvatiti i temu izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

30.04.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Ministarstvo finansijsa Republike Srpske organizuju 23. edukativni seminar za korisnike budžeta na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva".


Seminar će se održati 20. i 21. maja 2014. godine, u Banji Vrućici. Seminar se organizjue prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se u skaldu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukacji. Seminar je namijenjen: rukovodiocima i zaposlenima u finansijama, računovodstvu, internoj reviziji i internoj kontroli.


Detaljnije podatke o održavanju seminara i dr. odnosno Prijavu za seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod

Prijava i ostali podaci o održavanju seminara (PDF dokument)

Preuzmi dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom miša pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.03.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava članove društva o održavanju seminara: Kontinuirana profesionalna edukacija 1 (KPE 1/2014).

Detaljnije podatke o datumu, času i mjestu održavanja seminara i dr. pogledajte u PDF dokumentu ispod.

Obavještenje (PDF dokument)

Preuzmi dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

03.02.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije 05.02.2014. u 10 časova na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci u sali broj 4

Obavještenje o održavanju Seminara (PDF dokument)

Preuzmi dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

10.01.2014.

Obavjestenje za seminar za izradu godisnjeg finansijskog izvjestaja za 2013 godinu

Obavjestenje za seminar za izradu godisnjeg finansijskog izvjestaja za 2013 godinu

Preuzmi dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

13.11.2013.

Obavještenje o održavanju specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije ovlašćenih revizora.

Preuzmi fajl

01.11.2013.

Obavještenje za seminar za budžetske korisnike.

Preuzmi fajl

10.10.2013.

Obavještenje za seminar KPE 2, oktobar - novembar 2013.

Preuzmi fajl

09.07.2013.

Prezentacije sa seminara za banke.

Preuzmi fajl

01.07.2013.

Obavještenje o održavanju seminara za banke.

Preuzmi fajl

14.06.2013.

Obavještenje o održavanju seminara: Izrada polugodišnjeg finansijskog izvještaja.

Preuzmi fajl

14.05.2013.

Obavještenje za seminar za budžetske korisnike.

Preuzmi fajl

02.04.2013.

Obavještenje o održavanju seminara.

Preuzmi fajl

04.01.2013.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar: "Izrada godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnosti vezane za izmjene u poreskim propisima Republike Srpske".

Preuzmi fajl

26.11.2012.

Obavještenje o održavanju specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije ovlašćenih revizora.

Preuzmi fajl

15.11.2012.

Seminar za budžetske korisnike

Preuzmi fajl

15.10.2012.

Obavještenje o rasporedu seminara KPE 2 (KPE 2/2012)

Preuzmi fajl

10.07.2012.

Prezentacija sa seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske institucije, održan 09.07.2012. godine.

Preuzmi fajl

27.06.2012.

Prezentacija sa seminara "Obuka za revizore iz Međunarodnih standarda revizije" (26.06.2012.)

Preuzmi fajl

14.06.2012.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Banja Luka, Udruženjem internih revizora i Udruženjem ovlašćenih procjenjivača, organizuje jednodnevni edukativni seminar na temu: "Procjena rizika u reviziji finansijskih izvještaja"

Preuzmi fajl

13.06.2012.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar: "Izrada polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnosti vezane za izmjene u poreskim propisima Republike Srpske"

Preuzmi fajl

29.05.2012.

Obavještavamo Vas da FINRAR organizuje seminar na temu "PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH" koji će se održati u petak 29.06.2012. godine u Banjaluci u hotelu Bosna sa početkom u 09:30 časova. Seminar je namijenjen ugovornim organima obveznicima primjene Zakona o javnim nabavkama, ponuđačima i drugim licima zainteresovanim za ovu oblast. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 175,00KM po učesniku. U cijenu kotizacije uračunat je priručnik u okviru kojeg se nalaze prijedlozi obrazaca koji se pojavljuju u postupcima javnih nabavki, kako na strani ugovornog organa, tako i na strani ponuđača (obavještenja, odluke, zahtjevi, žalbe i dr.).

Preuzmi fajl

03.05.2012.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Ministarstvo finansija Republike Srpske, na osnovu Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 01/248/03 od 09. aprila 2003. godine, organizuju 19. edukativni seminar za korisnike budžeta na temu "Novosti u propisima budžetskog računovodstva".

Seminar će se održati 22. i 23. maja 2012. godine, u Banji Vrućici.

Seminar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se u skladu sa Pravilima o kontinuiranoj edukaciji.

Seminar je namijenjen: rukovodiocima i zaposlenima u finansijama, računovodstvu, internoj reviziji i internoj kontroli.

Preuzmi fajl

04.04.2012.

Obavještenje o održavanju seminara KPE 1/2012

Preuzmi fajl

19.03.2012.

Na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o., Banja Luka organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja:

 • Sertifikovani računovodstveni tehničar (SRT),
 • Sertifikovani računovođa (SR),
 • Ovlašćeni revizor (OR).

Preuzmi fajl

06.03.2012.

Obavještenje za seminar: "Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama BiH"

Preuzmi fajl

09.02.2012.

Obavještenje o promjeni termina održavanja seminara za korisnike budžeta

Preuzmi fajl

28.01.2012.

Obavještenje o izmjeni mjesta održavanja seminara za sertifikovane računovođe i ovlašćene revizore Društva Banja Luka.

Preuzmi fajl

25.01.2012.

Obavještenje za banke.

Preuzmi fajl

11.01.2012.

Obavještenje za seminar.

Preuzmi fajl

16.11.2011.

Obavještenje o održavanju specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije ovlašćenih revizora

Preuzmi fajl

09.11.2011.

Seminar za korisnike budžeta: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva".

Preuzmi fajl

17.10.2011.

Seminar: "Kontinuirana profesionalna edukacija 2 - KPE 2".

Preuzmi fajl

17.10.2011.

Seminar o internoj reviziji: "Primjena standarda u praksi interne revizije".

Preuzmi fajl

13.10.2011.

Seminar: "Pravilan izbor postupka javne nabavke i druga aktuelna pitanja".

Preuzmi fajl

26.09.2011.

Na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o., Banja Luka organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • Sertifikovani računovodstveni tehničar (SRT)
 • Sertifikovani računovođa (SR) i
 • Ovlašćeni revizor (OR)

Preuzmi fajl

08.07.2011.

Материјал са семинара за банке и осигуравајућа друштва одржаног 08.07.2011. године.

Преузми фајл

27.06.2011.

Materijal sa seminara ”Javne nabavke u Bosni i Hercegovini, aktuelna pitanja i predstojeća zakonska rješenja”.

Preuzmi fajl

15.06.2011.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminare, ”Polugodišnji finansijski izvještaj za pravna lica u Republici Srpskoj i poreske aktuelnosti” i ”Periodično izvještavanje korisnika budžeta u Republici Srpskoj”.

Preuzmi fajl

03.05.2011.

Seminar za korisnike budžeta, Banja Vrućica 17. i 18. maj 2011.

Preuzmi fajl

28.03.2011.

Obavještenje o održavanju seminara KPE, april 2011.

Preuzmi fajl

13.01.2011.

Seminar: ”Godišnji finansijski izvještaj za pravna lica u Republici Srpskoj"

Preuzmi fajl

15.11.2010.

Ovlašteni procjenjivači - studija slučaja, Procjena vrijednosti

Preuzmi fajl, dodatni materijal

04.11.2010.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Udruženje internih revizora organizuje jednodnevni edukativni seminar na temu:"Interna revizija i praksa slovenačkih preduzeća", 20. novembar (subota) 2010. godine, od 09,00 do 17,00 časova, Ekonomski fakultet, Banja Luka

Preuzmi fajl

04.11.2010.

Obavještavamo Vas da će se u okviru kontinuirane profesionalne edukacije za Ovlašćene procjenjivače održati dvodnevni seminar.

Preuzmi fajl

28.10.2010.

Obavještenje za seminar za budžetske korisnike, novembar 2010.

Preuzmi fajl

27.10.2010.

Obavještenje za seminar KPE, novembar 2010.

Preuzmi fajl

16.06.2010.

Obavještenje za seminar.

Preuzmi fajl

05.04.2017.

12. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju

Časopis Finrar u saradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Banjaluke uz podršku Saveza računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 12. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju na temu: "BARIJERE EKONOMSKOG OPORAVKA". Simpozijum će biti održan u hotelu Kardial (Banja Vrućica) 11. i 12. maja 2017. godine. Detaljnije podatke možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SIMPOZIJUMA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.06.09.

Četvrti simpozijum o korporativnom upravljanju u Republici Srpskoj: "Pravno-ekonomski aspekti Zakona o privrednim društvima (unapređenje kvaliteta korporativnog upravljanja"

Preuzmi fajl

13.05.08.

Treći simpozijum o korporativnom upravljanju u Republici Srpskoj: "U susret zakonu o privrednim društvima Republike Srpske"

Preuzmi fajl

Korporativno upravljanje kao determinanta konkurentske sposobnosti preduzeća - drugi simpozijum o korporativnom upravljanju 21.-22. jun 2007. god.

Preuzmi fajl

09.08.2021.

25. MEĐUNARODNI KONGRES

Poštovani članovi, Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 25. međunarodni Kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske, prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i koji se vrednuje u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji sa 10 bodova. Kongres će se održati od 15 – 17. septembra 2021. godine, u kombinovanoj formi, u hotelu „Kardial“, Banja Vrućica i online putem Cisco Webex platforme za vebinare. U skladu sa mišljenjem Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, edukacije je moguće organizovati u formi seminara za ograničen broj učesnika (prema zaključku Republičkog štaba za vanredne situacije), uz poštovanje svih propisanih higijensko-epidemioloških mjera (obavezno nošenje maske, dezinfekcija, distanca 2m). Samo učesnici koji su prijavili učešće u hotelu Kardial, mogu rezervisati smještaj. Spisak ovih učesnika biće svakodnevno dostavljan hotelu Kardial radi potvrde rezervacije smještaja. U slučaju bilo kakvih izmjena u smislu dozvoljenog broja učesnika, ovaj broj učesnika biće korigovan. Za učesnike koji se prijave za online učešće na kongresu, biće omogućeno praćenje kongresa uživo, putem Cisco Webex platforme za vebinare. Online učešće na vebinaru podrazumijeva da ste preko računara sa zvučnicima, laptopa ili mobilnog telefona povezani na internet, te instaliranu Cisco Webex Desktop aplikaciju. Uputstvo za instalaciju Cisco Webex Desktop aplikacije, koja je jednostavna za upotrebu, možete preuzeti sa veb sajta www.srrrs.org. Za sve učesnike koji ne budu u mogućnosti da seminar prate uživo, biće omogućen pristup video materijalu od 20. do 24. septembra 2021. godine. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 051/348-784, 348-785, 348-787

Program 25. kongresa možete pogledati u Afiši na niže navedenom linku (vezi).

AFIŠA (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA 25. KONGRES

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.09.2020.

24. MEĐUNARODNI KONGRES SE NEĆE ODRŽATI U TRADICIONALNOJ FORMI

Kongresni odbor je na sjednici održanoj 08.09.2020. godine, donio odluku da se 24. Međunarodni kongres neće održati u tradicionalnoj formi. Rukovodeći se principima društveno odgovornog ponašanja, Kongresni odbor je zaključio da 24. Međunarodni kongres, planiran da se održi od 16-18.9.2020. godine u Banji Vrućici, nije moguće organizovati na tradicionalan način, a da se pri tome poštuju sve preporučene mjere, kako bi se rizik zaraze minimizirao.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati odluku Kongresnog odbora

ODLUKA KONGREESNOG ODBORA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.08.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 21. MEĐUNARONI KONGRES na temu: "ULOGA RAČUNOVODSTVNE I REVIZORSK PROFESIJE U KREIRANjU FINANSIJSKOG POLOŽAJA POSLOVNIH ENTITETA", koji će biti održan u Banji Vrućici 20., 21. i 22. septembra 2017. godine.

Detaljnije podatke o održavanju Kongresa pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju KONGRESA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

29.07.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 20. MEĐUNARONI KONGRES na temu: "FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE KAO KATALIZATOR RASTA EKONOMIJE", koji će biti održan u Banji Vrućici 15., 16. i 17. septembra 2016. godine.

Detaljnije podatke o održavanju Kongresa pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju KONGRESA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.07.2013.

17. Međunarodni kongres Saveza računovođa i revizora Republike Srpske: zaključak o izboru glavne teme i tema po danima - posljednja izmjena (16.07.2013.)

-->

Аrhiva aktivnosti