Архива актуелности

29.12.2023.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ НОВИХ СИЛАБУСА
Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на 156. сједници одржаној 28.12.2023. донијела "Одлуку о усвајању нових сyллабуса за стицање професионалних звања у рачуноводственој професији у БиХ".

Одлуку погледајте у PDF документу испод:

ОДЛУКА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

20.12.2023.

НОВИ ПРАГ ЗА ОПОРЕЗИВАЊЕ ПДВ-ом (Процедуре регистрације и дерегистрација, ефекти на обвезнике) И ПОЧЕТАК ПРИМЈЕНЕ ДИГИТАЛНОГ ПОТПИСИВАЊA ПДВ И ПДА ПРИЈАВА
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "НОВИ ПРАГ ЗА ОПОРЕЗИВАЊЕ ПДВ-ом (Процедуре регистрације и дерегистрација, ефекти на обвезнике) И ПОЧЕТАК ПРИМЈЕНЕ ДИГИТАЛНОГ ПОТПИСИВАЊA ПДВ И ПДА ПРИЈАВА" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 27. децембра 2023. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О СЕМИНАРУ (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

15.12.2023. године у 15h

Обавјештење кандидатима који су полагали испит за стицање професионално – стручних звања у новембарском испитном року 2023. године
Кандидати који желе остварити увид у рад са новембарског испитног рока 2023. године требају поднијети писмени Захтјев (у слободној форми) у року од 4 дана од дана објављивања резултата испита. Увиди у радове по поднесеним захтјевима обавиће се 20.12.2023. године (у сриједу), а лица која су поднијела захтјев путем мејла биће обавијештена о тачном термину увида. Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net. Након што изврше увид у рад кандидати, ако одлуче, могу у року од 3 дана поднијети Захтјев за поновни преглед теста (у слободној форми такође на мејл sr-rrs@inecco.net) и том приликом плаћају накнаду за обраду захтјева за поновни преглед теста се плаћа у износу од 30 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

Кандидати који су у новембарском испитном року 2023. године полагањем испита испунили услове за стицање професионално – стручног звања на свом профилу у апликацији ерачуновођа у дијелу „ЗВАЊА“ моћи ће видјети број сертификата. Сертификати ће се моћи преузети у Дрштву, а о термину преузимања ћете бити обавјештени путем мејла. У складу са Одлуком о врстама и висини чланарине ови кандидати у сврху једнократне (додатне) чланарине први пут по стицању професионално-стручног звања на рачун матичног Друштва (исти рачун као за редовну чланарину) плаћају: за Овлашћеног ревизора 200 КМ, за Сертификованог рачуновођу 100 КМ и за Сертификованог рачуноводственог техничара 50 КМ. Уплатницу требате понијети приликом преузимања сертификата. Захтјев за издавање лиценце подноси се путем апликације eracunovodja.org.

15.12.2023.године у 15h

Резултати испита:

Детаљније податке о резултатима испита погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1 УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 2 ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И УВОД У УР

Предмет 3 МЕНАЏМЕНТ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Предмет 4 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ

Предмет 5 ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ

Предмет 6 ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Предмет 7 ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2

Предмет 8 РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

Предмет 9 ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Предмет 10 НАПРЕДНО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 11 НАПРЕДНА РЕВИЗИЈА

Предмет 12 НАПРЕДНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Предмет 13 НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет 14 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

15.12.2023.године у 15h

На основу члана 2. став 1. тачка n) Одлуке о критеријумима и процедурама полагања испита (број 3-3/20, од 10.02.2020. године) објављујемо испитна питања са мајског испитног рока 2023. године.

Детаљније податке о испитним задатцима погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1-Увод у финансијско рачуноводство

Предмет 2-Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство

Предмет 3-Менаџмент и комуникације

Предмет 4-Информационе технологије и примјена

Предмет 5-Пословно право и порези

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контроле

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента

Предмет 10-Напредно управљачко рачуноводство

Предмет 11-Напредна ревизија

Предмет 12-Напредно финансијско извјештавање

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент

Предмет 14-Стратегијски менаџмент

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

14.12.2023.

ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА 2023. ГОДИНУ - ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ, КОРИСНИКЕ БУЏЕТА И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "Припремне радње за израду финансијског извјештаја за 2023. годину" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 26. децембра 2023. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 90,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О СЕМИНАРУ (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

28.11.2023.

НОВЕ ОБАВЕЗЕ РАЧУНОВОЂА, РЕВИЗОРА И ДРУГИХ ОБВЕЗНИКА У СИСТЕМУ СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "НОВЕ ОБАВЕЗЕ РАЧУНОВОЂА, РЕВИЗОРА И ДРУГИХ ОБВЕЗНИКА У СИСТЕМУ СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 08. децембра 2023. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику за претплатнике часописа Финрар, а за остале учеснике износи 250,00КМ (са ПДВ-ом).

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ВЕБИНАРУ (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

23.11.2023.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СЕМИНАР ЗА ФОРЕНЗИЧКЕ РАЧУНОВОЂЕ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује девети специјалистички семинар за форензичке рачуновође на тему: "СКРИВАЊЕ НОВЦА У OFF SHORE ЗОНАМА И ИСТРАГА И ПРОЦЕСУИРАЊЕ КРИВИЧНИХ ДИЈЕЛА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДНОГ КРИМИНАЛА”. Специјалистички семинар ће се одржати 11.12.2023. године у Бањалуци у хотелу Босна са почетком у 10 часова.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

Програм и пријава на семинар (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

14.11.2023.

ВЕБИНАР - НОВИ е-КИФ и е-КУФ И ДИГИТАЛНО ПОТПИСИВАЊЕ ПДВ ПРИЈАВА
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "НОВИ е-КИФ и е-КУФ И ДИГИТАЛНО ПОТПИСИВАЊЕ ПДВ ПРИЈАВА - Новине у попуњавању уговора, пријаве заступника и осталих докумената" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 23. новембра 2023. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О СЕМИНАРУ (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

14.11.2023.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СЕМИНАР ЗА ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, обавјештавамо вас да ће се специјалистички семинар КПЕ за Овлашћене ревизоре и друга заинтересована лица одржати 04. и 05. децембра 2023. године у Бањој Луци у хотелу Босна. Пријаву учешћа неопходно је извршити до 30.11.2023. године искључиво путем online апликације Савеза www.eracunovodja.org. Детаљније информације о техничким аспектима семинара можете добити путем телефона: 051/348-787.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

14.11.2023.

ПОТВРДА О САМОЕДУКАЦИЈИ
Поштовани чланови, Пријава за подношење потврде о самоедукацији се врши у дијелу ЕДУКАЦИЈА (као када пријављујете семинар). Да би доставили потврду о самоедукацији за 2023. годину потребно је да попуњену и овјерену потврду скенирате и запамтите на свој рачунар, а затим да у дијелу ЕДУКАЦИЈА извршите ПРИЈАВУ путем апликације "ерачуновођа", у којој ћете потврду прикачити у дијелу ПРИЛОЗИ. Потврда се издаје у сврху признавања 5 бодова (еквивалентних образовних јединица), на име самоедукације ускладу са чланом 5. Правилника о континуираној професионалној едукацији и у друге сврхе се не може користити.

Образац потврде о самоедукацији за 2023. годину Вам се налази на доле наведеном линку:

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О САМОЕДУКАЦИЈИ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

01.11.2023.

СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске на oснoву Закључка Народне скупштине Републике Српске, број: 01/248/03 од 09. априла 2003. године, организује 42. едукативни семинар за кориснике буџета на тему «Новости у прописима буџетског рачуноводства». Обавјештавамо вас да ће се eдукација одржати 29. и 30. новембра 2023. године, у хотелу „Кардиал“ Бања Врућица.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

23.10.2023.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ КПЕ 2/2023
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, Oбавјештавамо вас да ће се редовна годишња активност Континуирана професионална едукација 2 (КПЕ 2/2023) одржати у електронској форми. Садржај видео предавања биће доступан од 03. - 17.11.2023. године. Опширније о КПЕ 2/2023 прочитајте у обавјештењу на доле наведеном линку.

Обавјештење као и онлине пријаву можете погледати и преузети у PDF документу испод:

Обавјештење o КПЕ 2 (PDF документ)

Е-РАЧУНОВОЂА

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу. Online пријаву је потребно преузети на десктоп, поунити и кликнути пријави.

28.09.2023.

ПОРЕСКА АКАДЕМИЈА - ДРУГИ ЦИКЛУС
Обавјештавамо Вас да Савјет пореске академије организује други циклус Пореске академије који почиње крајем октобра мјесеца 2023. године. Пријаву можете извршити на доље наведеном линку.

Детаљније податке о Пореској академији погледајте у PDF документу испод:

ПОРЕСКА АКАДЕМИЈА (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

14.09.2023.

ИНСТРУКТИВНА НАСТАВА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ ФОРЕНЗИЧКИ РАЧУНОВОЂА
Обавјештавамо Вас да Савез рачновођа и ревизора Републике Српске организује инструктивну наставу и испит за стицање професионално-стручног звања „Сертификовани форензички рачуновођа“ који ће се одржати у периоду од 27. октобра до 04. новембра 2023. године. Заинтресовани кандидати требају попунити и доставити пријаву најкасније до 20.10.2023. У прилогу Вам достављамо образац пријаве са програмом и термином обуке.

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Образац пријаве са програмом и термином Инструктивне наставе (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

05.09.2023.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Oдлуку о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
 • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 13. до 17. новембра 2023. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду као и пријави за испит можете погледајти и преузети у pdf-овим документима испод:

Детаљнији подаци о РАСПОРЕДУ одржавања испита у новембарском року (PDF документ)

Пријава испита се може извршити искључиво online преко апликације Е-РАЧУНОВОЂА

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

05.09.2023.

ИНСТРУКТИВНА НАСТАВА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА
Поштовани, Часопис Финрар организује инструктивну наставу за стицање звања сертификовани рачуновођа, која ће се одржати online у октобру мјесецу 2023. године.

Детаљније податке и пријаву на ИНСТРУКТИВНУ НАСТАВУ погледајте у PDF документу испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИНСТРУКТИВНОЈ НАСТАВИ (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

24.08.2023.

ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ВЕЗИ СА ИЗВЈЕШТАЈЕМ О РАДУ САВЕЗА РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Поштовани чланови Савеза, Влада Републике Српске је на својој 24. сједници, одржаној 08.06.2023. године након разматрања Извјештаја о раду Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске донијела Закључак који можете погледати у документу испод.

Закључак погледајте у PDF документу испод:

ЗАКЉУЧАК (PDF документ)

01.08.2023.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује 27. Међународни конгрес рачуноводствене и ревизорске професије Републике Српске под називом: "ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О ОДРЖИВОСТИ - свјетски трендови и изазови за мале економије", који ће бити одржан у Бањи Врућици - хотел Кардиал 20., 21. и 22. септембра 2023. године.


Детаљније податке о одржавању Конгреса погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању КОНГРЕСА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

07.07.2023.

ВЕБИНАР - МРС И МСФИ У ПРАКСИ ПРИВРЕДНИХ ЕНТИТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И РАЧУНОВОДСТВЕНИ ОБУХВАТ ПРОМЈЕНА НА КАПИТАЛУ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "МРС И МСФИ У ПРАКСИ ПРИВРЕДНИХ ЕНТИТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И РАЧУНОВОДСТВЕНИ ОБУХВАТ ПРОМЈЕНА НА КАПИТАЛУ" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 18. јула 2023. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О СЕМИНАРУ (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

19.06.2023.

ИЗРАДА ПОЛУГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПРАВНА ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Поштовани чланови, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује редовни годишњи семинар под називом: "Израда полугодишњег финансијског извјештаја за правна лица у Републици Српској". Садржај видео предавања биће доступан од 28.06.- 15.07.2023. године

Обавјештење на ниже наведеном линку (вези).

OБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Е-РАЧУНОВОЂА

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

19.06.2023.

СЕМИНАР ЗА БАНКЕ, ОСИГУРАВАЈУЋА ДРУШТВА, ИНВЕСТИЦИОНЕ ФОНДОВЕ И ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује семинар за бнаке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације који ће се одржати ће се одржати 30.06.2023. (петак) на Економском факултету у Бањалуци са почетком у 10:00 часова.

Обавјештење можете погледати на ниже наведеном линку (вези).

OБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

16.06.2023. године у 15h

Обавјештење кандидатима који су полагали испит за стицање професионално – стручних звања у мајском испитном року 2023. године
Кандидати који желе остварити увид у рад са мајског испитног рока 2023. године требају поднијети писмени Захтјев (у слободној форми) у року од 4 дана од дана објављивања резултата испита. Увиди у радове по поднесеним захтјевима обавиће се 21.06.2023. године (у сриједу), а лица која су поднијела захтјев путем мејла биће обавијештена о тачном термину увида. Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net. Након што изврше увид у рад кандидати, ако одлуче, могу у року од 3 дана поднијети Захтјев за поновни преглед теста (у слободној форми такође на мејл sr-rrs@inecco.net). Накнада за обраду захтјева за поновни преглед теста се плаћа у износу од 30 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

Кандидати који су у мајском испитном року 2023. године полагањем испита испунили услове за стицање професионално – стручног звања на свом профилу у апликацији ерачуновођа у дијелу „ЗВАЊА“ моћи ће видјети број сертификата. Сертификати ће се моћи преузети у Дрштву, а о термину преузимања ћете бити обавјештени путем мејла. У складу са Одлуком о врстама и висини чланарине ови кандидати у сврху једнократне (додатне) чланарине први пут по стицању професионално-стручног звања на рачун матичног Друштва (исти рачун као за редовну чланарину) плаћају: за Овлашћеног ревизора 200 КМ, за Сертификованог рачуновођу 100 КМ и за Сертификованог рачуноводственог техничара 50 КМ. Уплатницу требате понијети приликом преузимања сертификата. Захтјев за издавање лиценце подноси се путем апликације eracunovodja.org.

16.06.2023.године у 15h

Резултати испита:

Детаљније податке о резултатима испита погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1 УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 2 ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И УВОД У УР

Предмет 3 МЕНАЏМЕНТ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Предмет 4 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ

Предмет 5 ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ

Предмет 6 ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Предмет 7 ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2

Предмет 8 РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

Предмет 9 ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Предмет 10 НАПРЕДНО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 11 НАПРЕДНА РЕВИЗИЈА

Предмет 12 НАПРЕДНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Предмет 13 НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет 14 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

16.06.2023.године у 15h

На основу члана 2. став 1. тачка n) Одлуке о критеријумима и процедурама полагања испита (број 3-3/20, од 10.02.2020. године) објављујемо испитна питања са мајског испитног рока 2023. године.

Детаљније податке о испитним задацима погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1-Увод у финансијско рачуноводство

Предмет 2-Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство

Предмет 3-Менаџмент и комуникације

Предмет 4-Информационе технологије и примјена

Предмет 5-Пословно право и порези

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контроле

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента

Предмет 10-Напредно управљачко рачуноводство

Предмет 11-Напредна ревизија

Предмет 12-Напредно финансијско извјештавање

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент

Предмет 14-Стратегијски менаџмент

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.06.2023.

ВЕБИНАР - ПОРЕЗ НА ДОХОДАК И РАДНИ ОДНОСИ У ПРАКСИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "Порез на доходак и радни односи у пракси Р3епублике Српске" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 16. јуна 2023. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

ДЕТАЉНИЈЕ О СЕМИНАРУ (PDF документ)

Е-РАЧУНОВОЂА

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

УПУТСТВО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ CISCO WEBEX АПЛИКАЦИЈЕ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

05.06.2023.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СЕМИНАР ЗА ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, обавјештавамо вас да ће се специјалистички семинар КПЕ за Овлашћене ревизоре одржати 12. и 13. јуна 2023. године у Бањој Луци у хотелу Босна. Пријаву учешћа неопходно је извршити до 14.06.2023. године искључиво путем online апликације Савеза www.eracunovodja.org. Детаљније информације о техничким аспектима семинара можете добити путем телефона: 051/348-787.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

04.05.2023.

У организацији часописа Финрар, Економског факултета из Бањалуке и Привредне коморе Републике Српске, у Бањи Врућици код Теслића од 17. до 19. маја 2023. године одржаће се 17. Међународни симпозијум о корпоративном управљању под називом “МАЛЕ ЕКОНОМИЈЕ У ПРОЦЕСУ СУЧЕЉАВАЊА ГЕОСТРАТЕШКИХ ИНТЕРЕСА”.


Детаљније податке о одржавању СИМПОЗИЈУМА погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СИМПОЗИЈУМА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

28.04.2023.

ЕДУКАЦИЈА ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске на oснoву Закључка Народне скупштине Републике Српске, број: 01/248/03 од 09. априла 2003. године, организује 41. едукацију за кориснике буџета на тему «Новости у прописима буџетског рачуноводства». Обавјештавамо вас да ће се Едукација одржати 23. и 24. маја 2023. године у хотелу „Кардиал“ Бања Врућица.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Пријаву можете извршити искључиво онлине путем доле наведеног линка:

Е-РАЧУНОВОЂА

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

19.04.2023.

ВЕБИНАР - ПОРЕЗИ И ПОPECКE КОHТPОЛE У ПРАКСИ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "ПОРЕЗИ И ПОPECКE КОHТPОЛE У ПРАКСИ" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 27. и 28. априла 2023. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О СЕМИНАРУ (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

06.04.2023.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СЕМИНАР ЗА ФОРЕНЗИЧКЕ РАЧУНОВОЂЕ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује осми специјалистички семинар за форензичке рачуновође на тему: "АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И УПОТРЕБА ДЕМОНСТРАТИВНИХ ДОКАЗА У РЈЕШАВАЊУ СЛУЧАЈЕВА ОШТЕЋЕЊА ПОВЈЕРИЛАЦА, ЛАЖНИХ СТЕЧАЈА И НЕРЈЕШЕНИХ СУВЛАСНИЧКИХ ОДНОСА”. Специјалистички семинар ће се одржати 21.04.2023. године у Бањалуци у хотелу Босна са почетком у 10 часова.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

Програм и пријава на семинар (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

03.04.2023.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ КПЕ 1/2023
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, Oбавјештавамо вас да ће се редовна годишња активност Континуирана професионална едукација 1 (КПЕ 1/2023) одржати у електронској форми. Садржај видео предавања биће доступан од 12. - 20.04.2023. године. Опширније о КПЕ 1/2021 прочитајте у обавјештењу на доле наведеном линку.

Обавјештење као и онлине пријаву можете погледати и преузети у PDF документу испод:

Обавјештење o КПЕ 1 (PDF документ)

Е-РАЧУНОВОЂА

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу. Online пријаву је потребно преузети на десктоп, поунити и кликнути пријави.

28.03.2023.

ИЗРАДА КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "ИЗРАДА КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 07. априла 2023. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 200,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О СЕМИНАРУ (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

09.03.2023.

ИНСТРУКТИВНА НАСТАВА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА
Поштовани, Часопис Финрар организује инструктивну наставу за стицање звања сертификовани рачуновођа, која ће се одржати online у априлу мјесецу 2023. године.

Детаљније податке и пријаву на ИНСТРУКТИВНУ НАСТАВУ погледајте у PDF документу испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИНСТРУКТИВНОЈ НАСТАВИ (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

01.03.2023.

УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2022. ГОДИНУ И НОВИНЕ У ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ РЕГУЛИШЕ СИСТЕМ ПЛАТА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2022. ГОДИНУ И НОВИНЕ У ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ РЕГУЛИШЕ СИСТЕМ ПЛАТА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 13. марта 2023. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О СЕМИНАРУ (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

01.03.2023.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Oдлуку о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
 • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 15. до 19. маја 2023. и од 13. до 17. новембра 2023. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду као и пријави за испит можете погледајти и преузети у pdf-овим документима испод:

ОДЛУКА КРР БИХ (PDF документ)

Детаљнији подаци о РАСПОРЕДУ одржавања испита у мајском року (PDF документ)

Пријава испита се може извршити искључиво online преко апликације Е-РАЧУНОВОЂА

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

08.02.2023.

СЕМИНАР ЗА БАНКЕ, ОСИГУРАВАЈУЋА ДРУШТВА, ИНВЕСТИЦИОНЕ ФОНДОВЕ И ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује семинар за банке, осигуравајућа друштва,инвестиционе фондове и друге финансијеке организације. Семинар ће се одржати 13.02.2023. године (понедељак) са почетком у 10 часова на Економском факултету у Бањалуци. Пријаву учешћа потребно је извршити искључиво преко апликације еracunovodja.org. У прилогу се налази корисничко упутство како да се региструјете и пријавите на портал еРачуновођа и како да пријавите учешће на овом семинару.

Обавезно прочитати Обавјештење на ниже наведеном линку (вези).

OБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

19.01.2023.

ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПРАВНА ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И АКТУЕЛНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗМЈЕНЕ У ПОРЕСКИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И БРЧКО ДИСТРИКТА
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује СЕМИНАР у вези израде Годишњег финансијског извјештаја за правна лица у Републици Српској и актуелностима везаних за измјену у пореским прописима Републике Српске.

Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

03.01.2023.

OДЛУКА О ВРСТАМА И ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ
На основу члана 17. и члана 43. Статута СРРРС бр. 237/16 и одлуке Управног одбора о измјени одлуке о врстама и висине чланарине бр. 674/07 од 24.12.2007.г., Управни одбор Савеза рачуновођа и ревизора РС на својој сједници одржаној дана, 07.11.2022 године, у Бањалуци доноси пречишћени текст Одлуке о врстама и висини чланарине.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОДЛУКА (PDF документ)

БРОЈЕВИ ЖИРО-РАЧУНА ДРУШТАВА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

27.12.2022.

OДЛУКА О ВРСТАМА И ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ
На основу члана 17. и члана 43. Статута СРРРС бр. 237/16 и одлуке Управног одбора о измјени одлуке о врстама и висине чланарине бр. 674/07 од 24.12.2007.г., Управни одбор Савеза рачуновођа и ревизора РС на својој сједници одржаној дана, 07.11.2022 године, у Бањалуци доноси пречишћени текст Одлуке о врстама и висини чланарине.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОДЛУКА (PDF документ)

БРОЈЕВИ ЖИРО-РАЧУНА ДРУШТАВА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

15.12.2022. године у 12 часова

Обавјештење кандидатима који су полагали испит за стицање професионално – стручних звања у новембарском испитном року 2022. године
Кандидати који желе остварити увид у рад са новембарског испитног рока 2022. године требају поднијети писмени Захтјев (у слободној форми) у року од 4 дана од дана објављивања резултата испита. Увиди у радове по поднесеним захтјевима обавиће се 21.12.2022. године (у сриједу), а лица која су поднијела захтјев путем мејла биће обавијештена о тачном термину увида. Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net. Након што изврше увид у рад кандидати, ако одлуче, могу у року од 3 дана поднијети Захтјев за поновни преглед теста (у слободној форми такође на мејл sr-rrs@inecco.net). Накнада за обраду захтјева за поновни преглед теста се плаћа у износу од 30 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

Кандидати који су у новембарском испитном року 2022. године полагањем испита испунили услове за стицање професионално – стручног звања на свом профилу у апликацији ерачуновођа у дијелу „ЗВАЊА“ моћи ће видјети број сертификата. Сертификати ће се моћи преузети у Дрштву, а о термину преузимања ћете бити обавјештени путем мејла. У складу са Одлуком о врстама и висини чланарине ови кандидати у сврху једнократне (додатне) чланарине први пут по стицању професионално-стручног звања на рачун матичног Друштва (исти рачун као за редовну чланарину) плаћају: за Овлашћеног ревизора 100 КМ, за Сертификованог рачуновођу 50 КМ и за Сертификованог рачуноводственог техничара 30 КМ. Уплатницу требате понијети приликом преузимања сертификата.Захтјев за издавање лиценце подноси се путем апликације eracunovodja.org.

15.12.2022.године у 12 часова

Резултати испита:

Детаљније податке о резултатима испита погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1 УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 2 ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И УВОД У УР

Предмет 3 МЕНАЏМЕНТ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Предмет 4 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ

Предмет 5 ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ

Предмет 6 ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Предмет 7 ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2

Предмет 8 РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

Предмет 9 ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Предмет 10 НАПРЕДНО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 11 НАПРЕДНА РЕВИЗИЈА

Предмет 12 НАПРЕДНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Предмет 13 НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет 14 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

15.12.2022.године у 12 часова

На основу члана 2. став 1. тачка n) Одлуке о критеријумима и процедурама полагања испита (број 3-3/20, од 10.02.2020. године) објављујемо испитна питања са новембарског испитног рока 2022. године.

Детаљније податке о испитним задатцима погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1-Увод у финансијско рачуноводство

Предмет 2-Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство

Предмет 3-Менаџмент и комуникације

Предмет 4-Информационе технологије и примјена

Предмет 5-Пословно право и порези

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контроле

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента

Предмет 10-Напредно управљачко рачуноводство

Предмет 11-Напредна ревизија

Предмет 12-Напредно финансијско извјештавање

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент

Предмет 14-Стратегијски менаџмент

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

14.12.2022.

МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ОБУКА И КОНТИНУИРАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗМЕЂУ ЦЕНТРАЛНЕ ХАРМОНИЗАЦИЈСКЕ ЈЕДИНИЦЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И САВЕЗА РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Меморандум о сарадњи у области обука и континуиране професионалне едукације интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине између Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине и Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске потписан је у понедјељак, 5. децембра 2022. године, у Бањалуци.

Опширније можете прочитати на доле наведеном линку ЦХЈ

ОПШИРНИЈЕ ЦХЈ

МЕМОРАНДУМ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

13.12.2022.

ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА 2022. ГОДИНУ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "Припремне радње за израду финансијског извјештаја за 2022. годину" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 26. децембра 2022. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 80,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О СЕМИНАРУ (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

07.12.2022.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНО – СТРУЧНОГ ЗВАЊА „СЕРТИФИКОВАНИ ФОРЕНЗИЧКИ РАЧУНОВОЂА“

Поштовани, на доле наведеном линку можете погледати резултате испита за стицање професионално-стручног звања "Сертификовани форензички рачуновођа".

РЕЗУЛТАТИ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

30.11.2022.

СЕМИНАР ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ
Поштовани, Удружење интерних ревизора и Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у жељи да обезбиједе континуирано професионално усавршавање интерних ревизора заједнички организују семинар за интерне ревизоре и друга заинтересована лица који ће се одржати 12. и 13. децембра 2022. године у Бањој Луци у хотелу Босна. Пријава учешћа неопходно је извршити до 08.12.2022. године путем линка који је наведен у обавјештењу.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

29.11.2022.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СЕМИНАР ЗА ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, обавјештавамо вас да ће се специјалистички семинар КПЕ за Овлашћене ревизоре одржати 14. и 15. децембра 2022. године у Бањој Луци у хотелу Босна. Пријава учешћа неопходно је извршити до 07.12.2022. године искључиво путем online апликације Савеза www.eracunovodja.org. Детаљније информације о техничким аспектима семинара можете добити путем телефона: 051/348-787.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

29.11.2022.

OДЛУКА О ПРИМЈЕНИ МСФИ 17
Управни одбор Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске на 14. редовној сједници одржаној дана, 07.11.2022. одине донио је Одлуку о примјени Међународног стандарда финансијског извјештавања 17 - Уговори о осигурању.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОДЛУКА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

24.11.2022.

OДЛУКА О ВРСТАМА И ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ
На основу члана 17. и члана 43. Статута СРРРС бр. 237/16 и одлуке Управног одбора о измјени одлуке о врстама и висине чланарине бр. 674/07 од 24.12.2007.г., Управни одбор Савеза рачуновођа и ревизора РС на својој сједници одржаној дана, 07.11.2022 године, у Бањалуци доноси пречишћени текст Одлуке о врстама и висини чланарине.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОДЛУКА (PDF документ)

БРОЈЕВИ ЖИРО-РАЧУНА ДРУШТАВА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

14.11.2022.

ПРИПРЕМЕ ОБВЕЗНИКА СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋУ ЕВАЛУАЦИЈУ MONEYVAL-а У БиХ И САВРЕМЕНЕ ТИПОЛОГИЈЕ ПРАЊА НОВЦА
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "ПРИПРЕМЕ ОБВЕЗНИКА СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋУ ЕВАЛУАЦИЈУ MONEYVAL-а У БиХ И САВРЕМЕНЕ ТИПОЛОГИЈЕ ПРАЊА НОВЦА" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 25. новембра 2022. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 120,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику за чланове Савеза, а за остале учеснике износи 250,00КМ (са ПДВ-ом).

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ВЕБИНАРУ (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

09.11.2022.

ПРОЦЕДУРА ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА У РАЧУНОВОДСТВЕНОЈ ПРОФЕСИЈИ У БиХ
На основу члана 3. Закона о рачуноводству и ревизији Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 42/04), Статута Комисије за рачуноводство и ревизију Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст од 10. марта 2006. године), Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ на 147. електронској сједници одржаној дана, 08.11. 2022. године донијела ОДЛУКУ о усвајању Процедуре полагања испита за стицање звања у рачуноводственој професији у Босни и Херцеговини.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОДЛУКА (PDF документ)

Процедура полагања испита за стицање звања у рачуноводственој професији у Босни и Херцеговини (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

09.11.2022.

ПОРЕСКА АКАДЕМИЈА
Поштовани, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и часопис Финрар у сарадњи са најбољим теоретичарима и практичарима из региона креирали су савремени програм обуке за стручно усавршавање лица из области пореза под називом "Пореска академија". Циљ академије је да кроз програм креиран од стране најбољих теоретичара и доказаних практичара, понуди најактуелније наставне садржаје за лица која имају амбиције да прошире постојећа и стекну врхунска знања из области пореза и оспособе се за примјену у пореској пракси.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

08.11.2022.

ПОТВРДА О САМОЕДУКАЦИЈИ
Поштовани чланови, Да би доставили потврду о самоедукацији за 2022. годину потребно је да попуњену и овјерену потврду скенирате и запамтите на свој рачунар, а затим да извршите ПРИЈАВУ путем апликације "ерачуновођа", у којој ћете потврду прикачити у дијелу ПРИЛОЗИ. Потврда се издаје у сврху признавања 5 бодова (еквивалентних образовних јединица), на име самоедукације у складу са чланом 5. Правилника о континуираној професионалној едукацији и у друге сврхе се не може користити.

Потврду можете преузети у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ПОТВРДА О САМОЕДУКАЦИЈИ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

07.11.2022.

СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске на oснoву Закључка Народне скупштине Републике Српске, број: 01/248/03 од 09. априла 2003. године, организује 40. едукативни семинар за кориснике буџета на тему «Новости у прописима буџетског рачуноводства». Обавјештавамо вас да ће се eдукација одржати 24. и 25. новембра 2022. године, у хотелу „Рас“, Етно село "Станишићи" Бијељина.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

21.10.2022.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О КПЕ 2/2022
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, Oбавјештавамо вас да ће се редовна годишња активност Континуирана професионална едукација 2 (КПЕ 2/2022), за привредна друштва и остала правна лица (осим корисника буџета за које ће се семинар бити посебно организован), одржати у периоду од 03.-20.11.2022. године.

Наведене документе можете погледати у PDF-у доле испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

17.10.2022.

НАРУЏБЕНИЦА ЗА ГОДИШЊУ ПРЕТПЛАТУ НА ЧАСОПИС ФИНРАР ЗА 2023. ГОДИНУ
Поштовани чланови, Часописе Финрар и Финанцинг за 2023. годину можете наручити само преко апликације Е-рачуновођа. Препоручујемо Вам да прво прочитате Обавјештење, а потом Упутство за попуњавање наруџбенице.

Наведене документе можете погледати у PDF-у доле испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАРУЏБЕНИЦЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

17.10.2022.

ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА КАНДИДАТА КОЈИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ ИСПИТ ЗБОГ КОРИШТЕЊА НЕДОЗВОЉЕНИХ ПРЕДМЕТА ТЕ ОСНОВАНЕ СУМЊЕ НА ПРЕПИСИВАЊЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ИСПИТА
У складу са Закључком Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ број 78/22, од 17.06.2022. године објављујемо имена и презимена кандидата који због кршења одредби члана 2. Одлуке о критеријима и процедурама полагања испита за стицање звања у рачуноводственој професији у Босни и Херцеговини (пречишћени текст, број 54-1/22 од 10. 05 . 2022. године) (кориштење недозвољених предмета те основане сумње на преписивање током испита) нису положили испит као и називе предмета које нису положили.

Наведену одлуку можете погледати у PDF-у доле испод:

ОДЛУКА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.10.2022.

МСФИ 15 У РАЧУНОВОДСТВЕНОЈ ПРАКСИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - ОБЈАШЊЕЊА НОВИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ КАТЕГОРИЈА И ПОСТУПАКА СА РАЗРАЂЕНИМ ПРИМЈЕРИМА КЊИЖЕЊА У СКЛАДУ СА НОВИМ КОНТНИМ ПЛАНОМ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "МСФИ 15 у рачуноводственој пракси републике српске" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 28. октобра 2022. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О СЕМИНАРУ (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

03.10.2022.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СЕМИНАР ЗА ФОРЕНЗИЧКЕ РАЧУНОВОЂЕ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује седми специјалистички семинар за форензичке рачуновође на тему: "ФОРЕНЗИКА СТЕЧАЈА – студије случаја”. Специјалистички семинар ће се одржати на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци, на адреси Мајке Југовића 4, Бања Лука, дана 21.10.2022. године са почетком у 10 часова.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

Програм и пријава на семинар (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

27.09.2022.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СЕМИНАР ЗА ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ
Поштовани колегинице и колеге, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује дводневни специјалистички семинар континуиране професионалне едукације за овлашћене ревизоре на тему: „Презентација и обука овлашћених ревизора за примјену ревизорског софтвера PACK PE ISA“. Семинар ће се одржати 12. и 13. октобра 2022. године у хотелу Босна Бања Лука. Семинар је намјењен овлашћеним ревизорима који су ангажовани у малим и средњим ревизорским друштвима. Реализацијом обуке овлашћених ревизора за примјену овог софтверског рјешења у многоме ће олакшати рад ревизора и побољшати интерни систем контроле квалитета у малим и средњим ревизорским друштвима. Предавач на семинару ће бити Pierre Riou експерт француског Институа рачуновођа и ревизора. Семинар ће бити одржан на француском језику уз симултани превод.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

21.09.2022.

ИНСТРУКТИВНА НАСТАВА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ ФОРЕНЗИЧКИ РАЧУНОВОЂА
Обавјештавамо Вас да Савез рачновођа и ревизора Републике Српске организује инструктивну наставу и испит за стицање професионално-стручног звања „Сертификовани форензички рачуновођа“ који ће се одржати у периоду од 14. до 22. октобра 2022. године. Заинтресовани кандидати требају попунити и доставити пријаву најкасније до 12.10.2022. У прилогу Вам достављамо образац пријаве са програмом и термином обуке.

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Образац пријаве са програмом и термином Инструктивне наставе (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

02.09.2022.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Обавјештење о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
 • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 14. до 18. новембра 2022. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду можете погледати и преузети у pdf-овом документу испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ИНСТРУКТИВНА НАСТАВА

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ НА ИНСТРУКТИВНУ НАСТАВУ

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

28.07.2022.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује 26. Међународни конгрес рачуноводствене и ревизорске професије Републике Српске под називом: "РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИЈЕ У УСЛОВИМА НОВЕ НОРМАЛНОСТИ, ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ И ЗЕЛЕНЕ ТРАНЗИЦИЈЕ", који ће бити одржан у Бањи Врућици - хотел Кардиал 14., 15. и 16. септембра 2022. године.


Детаљније податке о одржавању Конгреса погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању КОНГРЕСА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

20.07.2022.

ВЕБИНАР - ШТА ДОНОСИ ИЗМИЈЕЊЕНИ И ДОПУЊЕНИ ПРАВИЛНИК О ПРИМЈЕНИ ЗАКОНА О ПДВ-У?
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "Шта доноси Измјењени и допуњени Правилник о примјени закона о ПДВ-у" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 29. јула 2022. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 140,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

ДЕТАЉНИЈЕ О СЕМИНАРУ (PDF документ)

Е-РАЧУНОВОЂА

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

УПУТСТВО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ CISCO WEBEX АПЛИКАЦИЈЕ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

19.07.2022.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОМЈЕРАЊУ ТЕРМИНА ОДРЖАВАЊА 26. КОНГРЕСА

Обавјештавамо Вас да је због непредвиђених техничких разлога дошло до помјерања термина одржавања 26. Међународног конгреса рачуновођа и ревизора Републике Српске и да ће се исти одржати у периоду од 14. до 16. септембра 2022. године.

Називе тема можете погледати на ниже наведеном линку (вези).

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

НАЗИВИ ТЕМА 26. МЕЂУНАРОДНОГ КОНГРЕСА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.07.2022.

26. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Kонгресни одбор 26. Међународног конгреса рачуновођа и ревизора Републике Српске дефинисао је главну тему, као и теме по данима. Предметни Конгрес ће се одржати у Бањи Врућици од 21-23. септембарa 2022. године.

Називе тема можете погледати на ниже наведеном линку (вези).

НАЗИВИ ТЕМА 26. МЕЂУНАРОДНОГ КОНГРЕСА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

22.06.2022.

Одлука о почетку обавезне примјене Међународног Етичког кодекса за професионалне рачуновође

Поштовани чланови, Управни одбор Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске је на сједници одржаној дана 16.06.2022. године, донио Одлуку о почетку обавезне примјене Међународног Етичког кодекса за професионалне рачуновође (укључујући Међународне стандарде независности) издање 2018.

Одлуку можете погледати на ниже наведеном линку (вези).

ОДЛУКА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

17.06.2022.

Обавјештење кандидатима који су полагали испит за стицање професионално – стручних звања у мајском испитном року 2022. године
Кандидати који желе остварити увид у рад са мајског испитног рока 2022. године требају поднијети писмени Захтјев (у слободној форми) у року од 4 дана од дана објављивања резултата испита. Увиди у радове по поднесеним захтјевима обавиће се 22.06.2022. године (у сриједу), а лица која су поднијела захтјев путем мејла биће обавијештена о тачном термину увида. Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net. Након што изврше увид у рад кандидати, ако одлуче, могу у року од 3 дана поднијети Захтјев за поновни преглед теста (у слободној форми такође на мејл sr-rrs@inecco.net). Накнада за обраду захтјева за поновни преглед теста се плаћа у износу од 30 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

Кандидати који су у мајском испитном року 2022. године полагањем испита испунили услове за стицање професионално – стручног звања могу (у слободној форми путем мејла: sr-rrs@inecco.net) поднијети захтјев за издавање сертификата. У складу са Одлуком о врстама и висини чланарине ови кандидати у сврху једнократне (додатне) чланарине први пут по стицању професионално-стручног звања на рачун матичног Друштва (исти рачун као за редовну чланарину) плаћају: за Овлашћеног ревизора 100 КМ, за Сертификованог рачуновођу 50 КМ и за Сертификованог рачуноводственог техничара 30 КМ. Захтјев за издавање лиценце подноси се путем апликације eracunovodja.org. Након што добију сертификат, захтјев за издавање лиценце подносе путем апликације eracunovodja.org.

17.06.2022.

Резултати испита:

Детаљније податке о резултатима испита погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1 УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 2 ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И УВОД У УР

Предмет 3 МЕНАЏМЕНТ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Предмет 4 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ

Предмет 5 ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ

Предмет 6 ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Предмет 7 ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2

Предмет 8 РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

Предмет 9 ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Предмет 10 НАПРЕДНО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 11 НАПРЕДНА РЕВИЗИЈА

Предмет 12 НАПРЕДНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Предмет 13 НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет 14 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

17.06.2022.

На основу члана 2. став 1. тачка n) Одлуке о критеријумима и процедурама полагања испита (број 3-3/20, од 10.02.2020. године) објављујемо испитна питања са мајског испитног рока 2022. године.

Детаљније податке о испитним задатцима погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1-Увод у финансијско рачуноводство

Предмет 2-Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство

Предмет 3-Менаџмент и комуникације

Предмет 4-Информационе технологије и примјена

Предмет 5-Пословно право и порези

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контроле

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента

Предмет 10-Напредно управљачко рачуноводство

Предмет 11-Напредна ревизија

Предмет 12-Напредно финансијско извјештавање

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент

Предмет 14-Стратегијски менаџмент

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

15.06.2022.

ИЗРАДА ПОЛУГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПРАВНА ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У СКЛАДУ СА НОВИМ БИЛАНСНИМ ШЕМАМА

Поштовани чланови, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује редовни годишњи семинар под називом: Израда полугодишњег финансијског извјештаја за правна лица у Републици Српској ускладу са новим билансним шемама. Учесници могу бирати једну од двије форме семинара: уживо у учионици или видео верзију путем Cisco Webex платформе.

Обавезно прочитати Обавјештење на ниже наведеном линку (вези).

OБАВЈЕШТЕЊЕ - ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ (PDF документ)

Е-РАЧУНОВОЂА

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

08.06.2022.

СЕМИНАР ЗА БАНКЕ, ОСИГУРАВАЈУЋА ДРУШТВА, ИНВЕСТИЦИОНЕ ФОНДОВЕ И ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује семинар за бнаке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације који ће се одржати ће се одржати 21.06.2022. (уторак) на Економском факултету у Бањалуци са почетком у 9:30 часова.

Обавјештење можете погледати на ниже наведеном линку (вези).

OБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

02.06.2022.

СЕМИНАР ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и Удружење интерних ревизора организује семинар за интерне ревизоре, који ће се одржати у Бањи Врућици (хотел Кардиал) 14. и 15. јуна 2022. године. Пријављивање на семинар се врши искључиво електронским путем попуњавањем обрасца којем можете приступити користећи линк који се налази у обавјештењу и то тако што ћете кликнути на линк или прекопирати линк у веб претраживач који користите. Рок за пријаву на семинар је 10.06.2022. године.

Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

ДЕТАЉНИЈЕ О СЕМИНАРУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

27.05.2022.

ВЕБИНАР - ГОДИШЊИ ОДМОР, БОЛОВАЊЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "Годишњи одмор, боловање и друга примања из радног односа (остваривање права, опорезивање и пракса контролних органа)" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 08. јуна 2022. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

ДЕТАЉНИЈЕ О СЕМИНАРУ (PDF документ)

Е-РАЧУНОВОЂА

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

УПУТСТВО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ CISCO WEBEX АПЛИКАЦИЈЕ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.05.2022.

ЕДУКАЦИЈА ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске на oснoву Закључка Народне скупштине Републике Српске, број: 01/248/03 од 09. априла 2003. године, организује 39. едукацију за кориснике буџета на тему «Новости у прописима буџетског рачуноводства». Обавјештавамо вас да ће се Едукација одржати 26. и 27. маја 2022. године, у комбинованој форми, као семинар у хотелу „Кардиал“ Бања Врућица и пренос уживо семинара из хотела "Кардиал" путем Cisco Webex платформе за вебинаре.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Пријаву можете извршити искључиво онлине путем доле наведеног линка:

Е-РАЧУНОВОЂА

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Упутство за инсталирање Cisco Webex апликације можете преузети на доле наведеном линку:

УПУТСТВО CISCO WEBEX (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

13.04.2022.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ КПЕ 1/2022
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију, oбавјештавамо вас да ће се редовна годишња активност Континуирана професионална едукација 1 (КПЕ 1/2022) одржати у електронској форми. Садржај видео предавања биће доступан од 27.04.- 11.05.2022. године на интернет адреси http://www.edu-srrrs.info, а осим видео садржаја обвезницима КПЕ биће достављен и писани материјал, у дигиталном или штампаном облику, по избору учесника. Опширније о КПЕ 1/2021 прочитајте у обавјештењу на доле наведеном линку.

Обавјештење као и онлине пријаву можете погледати и преузети у PDF документу испод:

Обавјештење o КПЕ 1 (PDF документ)

Е-РАЧУНОВОЂА

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу. Online пријаву је потребно преузети на десктоп, поунити и кликнути пријави.

13.04.2022.

Часопис Финрар у сарадњи са Економским факултетом у Бањој Луци уз подршку Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује 16. Међународни симпозијум о корпоративном управљању под називом: "ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У УСЛОВИМА ЗЕЛЕНЕ ТРАНЗИЦИЈЕ", који ће бити одржан у Бањи Врућици 18., 19. и 20. маја 2022. године.

Детаљније податке о одржавању Симпозијума погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СИМПОЗИЈУМА (PDF документ)

Е-РАЧУНОВОЂА

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

04.04.2022.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРАКСИ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "Јавне набавке у пракси - од плана до реализације" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 15. априла 2022. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 120,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

ДЕТАЉНИЈЕ О СЕМИНАРУ (PDF документ)

Е-РАЧУНОВОЂА

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

УПУТСТВО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ CISCO WEBEX АПЛИКАЦИЈЕ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

22.03.2022.

УЛОГА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЛЈАЊА ЕФИКАСНОГ СИСТЕМА ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА У ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И ТРЕНДОВИ У ИЗМЈЕНИ РЕГУЛАТИВЕ
Поштоване колегице и колеге, Овим путем желимо да вас позовемо на семинар на тему: “Улога интерне ревизије у процесу успоставлјања ефикасног система интерних контрола У ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА и трендови у измјени регулативе”. Семинар се одржава у Пословном центру „Интегра“ (12. спрат), Трг РС бр. 8, Бања Лука, дана, 30.03.2022. године (сриједа), са почетком у 11 часова. Пријављивање на семинар се врши искључиво електронским путем попуњавањем обрасца којем можете приступити користећи линк који се налази у обавјештењу и то тако што ћете кликнути на линк или прекопирати линк у веб претраживач који користите. Рок за пријаву на семинар је 29.03.2022. године.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

Обавјештење о Семинару (PDF документ)

22.03.2022.

ИНСТРУКТИВНА НАСТАВА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА
Поштовани чланови, часопис Финрар организује online инструктивну наставу за стицање звања сертификовани рачуновођа, која ће се одржати у априлу 2022. године. Рок за пријаву на инструктивну наставу је 31.03.2022. године.

Кликните на линк и отвориће Вам се корисничко упутство за регистрацију:

Обавјештење о Инструктивној настави (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ НА ИНСТРУКТИВНУ НАСТАВУ

18.03.2022.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА РЕВИЗОРСКИХ ДОСИЈЕА
У нади да сте доброг здравља, желимо да вас позовемо на семинар на тему: „Дигитализација ревизорских досијеа“. Овај семинар се заснива на аудио/видео презентацији гдје ће интерни ревизори имати прилику да упознају са техникама и методама прикуплјања, дигитализације и архивирања документације. Поред тога, посебна пажња усмјерена је на креирање документације од стране самих интерних ревизора и аутоматизацију креирања документације на основу програма MS Excel и програма MS Word. и преузму радни материјал у електронској форми. Предавања и радни материјал ће припремити др Кристина Пештовић, ванредни професор на предмету: „Ревизија компјутерских информационих система“, Департман за финансије, банкарство, рачуноводство и ревизију, Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду, а садржај видео предавања и радни материјал биће доступан од 29.03.2022. до 05.04.2022. године. Пријављивање за семинар се врши искључиво електронским путем попуњавањем обрасца којем можете приступити користећи линк који се налази у обавјештењу и то тако што ћете кликнути на линк или прекопирати линк у веб претраживач који користите. Рок за пријаву на семинар је 25.03.2022. године. Након што погледате предавања и проучите радни материјал дана, 08.04.2022. године, у 9 часова, биће вам омогућено да уживо, путем Цисцо Wебеx апликације, присуствујете састанку са предавачем ради консултација и питања у вези теме семинара. За све додатне информације стојимо Вам на располагању.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

Програм и пријава на семинар (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

15.03.2022.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СЕМИНАР ЗА ФОРЕНЗИЧКЕ РАЧУНОВОЂЕ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује шести специјалистички семинар за форензичке рачуновође на тему: "Ревизорско-форензичка методологија вођења разговора у случајевима финансијских превара”. Специјалистички семинар ће се одржати на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци, на адреси Мајке Југовића 4, Бања Лука, дана 25.03.2022. године са почетком у 10 часова.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

Програм и пријава на семинар (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

11.03.2022.

ПОРЕЗИ У ПРАКСИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "Порези у пракси Републике Српске" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 29. и 30. марта 2022. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

ДЕТАЉНИЈЕ О СЕМИНАРУ (PDF документ)

Е-РАЧУНОВОЂА

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

УПУТСТВО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ CISCO WEBEX АПЛИКАЦИЈЕ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

10.03.2022.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Oдлуку о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
 • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 16. до 20. маја 2022. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду као и пријави за испит можете погледајти и преузети у pdf-овим документима испод:

Детаљнији подаци о РАСПОРЕДУ одржавања испита у мајском року (PDF документ)

Пријава за испите се може извршити искључиво online преко нове апликације Савеза: eracunovodja.org

Обавјештење о Инструктивној настави (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ НА ИНСТРУКТИВНУ НАСТАВУ

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

01.03.2022.

РЕГИСТРАЦИЈА НА Е-РАЧУНОВОЂА
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, сви који се нису регистровали на порталу е-рачуновођа, неохподно је да то ураде до 31.03.2022. године.

Кликните на линк и отвориће Вам се корисничко упутство за регистрацију:

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

07.02.2022.

УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПОЈАШЊЕЊА НОВОГ НАЧИНА ОБРАЧУНА ЛИЧНИХ ПРИМАЊА И ОСТАЛИХ НАКНАДА
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "Утврђивање основице пореза на добит у Републици Српској за 2021. годину и појашњења новог начина обрачуна личних примања и осталих накнада" који ће се одржати у реалном времену 18. фебруара 2022. године са почетком у 10 часова. Предавачи су: Мр Перса Паић (Пореска управа Републике Српске), проф. др Јелена Пољашевић (Економски факултет у Бањој Луци) и Мр Стефан Благојевић (Финрар доо Бања Лука). Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износе: 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику или 165,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику у цијену је поред учешћа на вебинару урачуната и штампана верзија Аналитичког контног плана.

Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Е-РАЧУНОВОЂА

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

27.01.2022.

ЛИНК ЗА СЕМИНАР ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПРАВНА ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И АКТУЕЛНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗМЈЕНЕ У ПОРЕСКИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И БРЧКО ДИСТРИКТА
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, предметни семинар можете погледати на доле наведеном линку. Видео материјали ће бити доступни на наведеном линку од 27.01.-15.02.2022. године.

Кликните на линк и отвориће Вам се страница са видео материјалом и само пратите упутства:

ЛИНК ЗА СЕМИНАР

19.01.2022.

ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПРАВНА ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И АКТУЕЛНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗМЈЕНЕ У ПОРЕСКИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И БРЧКО ДИСТРИКТА
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује СЕМИНАР у вези израде Годишњег финансијског извјештаја за правна лица у Републици Српској и актуелностима везаних за измјену у пореским прописима Републике Српске.

Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

17.01.2022.

ВЕБИНАР - БАНКЕ, ОСИГУРАВАЈУЋА ДРУШТВА, ИНВЕСТИЦИОНЕ ФОНДОВЕ И ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује Вебинар за банке, осигуравајућа друштва,инвестиционе фондове и друге финансијеке организације. Вебинар ће се одржати 28.01.2022. године (петак) са почетком у 9 часова у реалном времену, путем Cisco Webex апликације уз могућност накнадног гледања до 04.02.2021. године и за учеснике који не буду пратили вебинар уживо. Пријаву учешћа потребно је извршити искључиво преко апликације еracunovodja.org. У прилогу се налази корисничко упутство како да се региструјете и пријавите на портал еРачуновођа и како да пријавите учешће на овом семинару.

Обавезно прочитати Обавјештење на ниже наведеном линку (вези).

OБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

29.12.2021.

ВЕБИНАР - НОВИНЕ У ОПОРЕЗИВАЊУ ДОХОТКА, ДОПРИНОСИМА И РАДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "Новине у опорезивању дохотка, доприносима и радном законодавству Републике Српске" који ће се одржати у реалном времену 17. јануара 2022. године са почетком у 10 часова. Предавачи су: Мр Перса Паић (Пореска управа Републике Српске), проф. др Јелена Пољашевић (Економски факултет у Бањој Луци) и Радмила Пузић (Инспекторат РС). Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Обавезно прочитати Обавјештење на ниже наведеном линку (вези).

OБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ

22.12.2021.

ФИНРАР - АПЛИКАЦИЈА ЗА АНДРОИД МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ

Поштовани чланови Савеза, од сада Вам је доступна ФИНРАР апликација за Андроид мобилне телефоне. Апликације је осмишљена тако да свим својим корисницима достави обавјештења о евентуалним измјенама и допунама закона који се тичу области финансија, рачуноводства и ревизије, а кориснике такође обавјештава о евентуалним предстојећим догађајима те имате могућност контактирања свих удружења. Путем ове апликације моћићете се пријављивати на семинаре и вебинаре преко Е-рачуновођа.

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

17.12.2021.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНО – СТРУЧНОГ ЗВАЊА „СЕРТИФИКОВАНИ ФОРЕНЗИЧКИ РАЧУНОВОЂА“

Поштовани, на доле наведеном линку можете погледати резултате испита за стицање професионално-стручног звања "Сертификовани форензички рачуновођа".

РЕЗУЛТАТИ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

13.12.2021.

Обавјештење кандидатима који су полагали испит за стицање професионално – стручних звања у новембарском испитном року 2021. године
Кандидати који желе остварити увид у рад са новембарског испитног рока 2021. године требају поднијети писмени Захтјев (у слободној форми) у року од 5 дана од дана објављивања резултата испита. Увиди у радове по поднесеним захтјевима обавиће се 22.12.2021. године (у сриједу), а лица која су поднијела захтјев биће обавијештена о тачном термину увида. Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net. Након што изврше увид у рад кандидати, ако одлуче, могу у року од 3 дана поднијети Захтјев за поновни преглед теста (у слободној форми). Накнада за обраду захтјева за поновни преглед теста се плаћа у износу од 30 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

Кандидати који су у новембарском испитном року 2021. године полагањем испита испунили услове за стицање професионално – стручног звања могу (у слободној форми) поднијети захтјев за издавање сертификата и захтјев за издавање лиценце (за Сертификоване рачуновође и Сертификоване рачуноводствене техничаре). Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net. У складу са Одлуком о врстама и висини чланарине ови кандидати у сврху једнократне (додатне) чланарине први пут по стицању професионално-стручног звања на рачун матичног Друштва (исти рачун као за редовну чланарину) плаћају: за Овлашћеног ревизора 100 КМ, за Сертификованог рачуновођу 50 КМ и за Сертификованог рачуноводственог техничара 30 КМ. У сврху накнаде за издавање лиценце плаћа се 20 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републчике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

13.12.2021.

Резултати испита:

Детаљније податке о резултатима испита погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1 УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 2 ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И УВОД У УР

Предмет 3 МЕНАЏМЕНТ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Предмет 4 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ

Предмет 5 ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ

Предмет 6 ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Предмет 7 ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2

Предмет 8 РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

Предмет 9 ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Предмет 10 НАПРЕДНО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 11 НАПРЕДНА РЕВИЗИЈА

Предмет 12 НАПРЕДНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Предмет 13 НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет 14 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

13.12.2021.

На основу члана 2. став 1. тачка n) Одлуке о критеријумима и процедурама полагања испита (број 3-3/20, од 10.02.2020. године) објављујемо испитна питања са новембарског испитног рока 2021. године.

Кликните на линк и отвориће Вам се предметна Одлука:

Одлука

Детаљније податке о испитним задатцима погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1-Увод у финансијско рачуноводство

Предмет 2-Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство

Предмет 3-Менаџмент и комуникације

Предмет 4-Информационе технологије и примјена

Предмет 5-Пословно право и порези

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контроле

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента

Предмет 10-Напредно управљачко рачуноводство

Предмет 11-Напредна ревизија

Предмет 12-Напредно финансијско извјештавање

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент

Предмет 14-Стратегијски менаџмент

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

03.12.2021.

ВЕБИНАР - НОВИ КОНТНИ ОКВИР У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "Нови контни оквир у Републици Српској" који ће се одржати у реалном времену 23. децембра 2021. године са почетком у 10 часова. Предавачи су: Сара Савановић (Комисија за ХОВ Републике Српске) и проф. др Јелена Пољашевић (Економски факултет у Бањој Луци). Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 117,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику и у цијену котизације је урачуната штампана верзија новог Аналитичког контног плана који ће Вам бити послат поштом на адресу коју ћете навести у пријавном обрасцу.

Обавезно прочитати Обавјештење на ниже наведеном линку (вези).

OБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

03.12.2021.

ЗАХТЈЕВ ЗА ОБНОВУ ЛИЦЕНЦЕ И ПОТВРДА О САМОЕДУКАЦИЈИ

Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, овдје можете преузети обрасце Захтјева за обнову лиценце за 2022. годину и Потврду о самоедукацији.

Захтјев за обнову лиценце за 2022. годину (PDF документ)

Потврда о самоедукацији за 2021. годину (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

25.11.2021.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СЕМИНАР ЗА ФОРЕНЗИЧКЕ РАЧУНОВОЂЕ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује пети специјалистички семинар за форензичке рачуновође на тему: "Форензика финансијских извјештаја - вјежбе за професионалне форензичаре”. Специјалистички семинар ће се одржати на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци, на адреси Мајке Југовића 4, Бања Лука, дана 07.12.2021. године са почетком у 10 часова.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

Програм и пријава на семинар (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

17.11.2021.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СЕМИНАР ЗА ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, обавјештавамо вас да ће се специјалистички семинар КПЕ за Овлашћене ревизоре одржати 01. и 02. децембра 2021. године у комбинованој форми (можете бирати један од начина): семинар у кристалној сали Хотела Босна Бања Лука или пренос уживо семинара из хотела “Босна” путем Cisco Webex платформе за вебинаре. Пријаву за семинар (која ће заједно са уплатом котизације, служити као основ за евидентирање специјалистичких часова/бодова КПЕ) потребно је извршити до 25.11.2021. године искључиво преко апликације www.eracunovodja.org. Kорисничко упутство како да се региструјете и пријавите на портал eRačunovođa и како да пријавите учешће на овом специјалистичком семинару можете погледати на доље наведеном линку. Детаљније информације о техничким аспектима семинара можете добити путем телефона: 051/348-787.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

04.11.2021.

УПУТСТВО О УСЛОВИМА ПОЛАГАЊА ИСПИТА И РАСПОРЕД ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

У складу са Одлуком о додатним мјерама здравствене заштите приликом тестирања кандидата за стицање професионалних звања у условима присуства вируса корона SARS-COV-2 коју је донијела Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ, број: 51-2/20, од 21.05.2020. године, као и на основу Плана мјера здравствене заштите за провођење испитног рока који је донио Управни одбор Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске (број 173/20), од 10.06.2020. године, Савез је донио и сљедеће упутство које је обавезујуће за све кандидате који ће полагати испите у новембарском испитном року.

На ниже наведеном линку (вези) можете погледати Упутство и распоред испита.

УПУТСТВО И РАСПОРЕД ИСПИТА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

04.11.2021.

ВЕБИНАР - ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА У СИСТЕМУ СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА И АКТУЕЛНИ (НОВИ) МОДЕЛИ ПРАЊА НОВЦА

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "Обавезе учесника у систему спречавања прања новца и актуелни (нови) модели прања новца" који ће се одржати у реалном времену 18. и 19. новембра 2021. године са почетком у 10 часова. Предавачи су: Един Јахић (Министарство безбједности БиХ), Сара Савановић (Комисија за ХОВ Републике Српске), Александар Петковић (МУП Србије) и Борислав Чворо (СИПА). Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 117,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику за чланове Савеза, а за остале учеснике износи 250,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Обавезно прочитати Обавјештење на ниже наведеном линку (вези).

OБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

03.11.2021.

ЕДУКАЦИЈА ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске на oснoву Закључка Народне скупштине Републике Српске, број: 01/248/03 од 09. априла 2003. године, организује 38. едукацију за кориснике буџета на тему «Новости у прописима буџетског рачуноводства». Обавјештавамо вас да ће се eдукација одржати 25. и 26. новембра 2021. године, у комбинованој форми, као семинар у хотелу „Кардиал“ Бања Врућица и пренос уживо семинара из хотела "Кардиал" путем Cisco Webex платформе за вебинаре.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Пријаву за семинар - вебинар потребно је извршити до 22.11.2021. године, искључиво електронски путем доле наведеног линка:

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ НА ВЕБИНАР

Упутство за инсталирање Cisco Webex апликације можете преузети на доле наведеном линку:

УПУТСТВО CISCO WEBEX (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

02.11.2021.

ЛИНК ЗА СЕМИНАР КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА 2 (КПЕ2/2021)
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, предметни семинар можете погледати на доле наведеном линку. Видео материјали ће бити доступни на наведеном линку од 02.11.-15.11.2021. године.

Кликните на линк и отвориће Вам се страница са видео материјалом и само пратите упутства:

ЛИНК ЗА КПЕ 2/2021

21.10.2021.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ КПЕ 2/2021
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију, oбавјештавамо вас да ће се редовна годишња активност Континуирана професионална едукација 2 (КПЕ 2/2021) одржати у електронској форми. Садржај видео предавања биће доступан од 02.11.- 15.11.2021. године на линку који ће бити објављен на веб сајту Савеза и Финрар-а 02.11.2021. године, а осим видео садржаја обвезницима КПЕ биће достављен и писани материјал, у дигиталном или штампаном облику, по избору учесника. Рок за пријаву на КПЕ 2/2021 је продужен до 11.11.2021. године. Опширније о КПЕ 2/2021 прочитајте у обавјештењу на доле наведеном линку.

Обавјештење као и онлине пријаву можете погледати и преузети у PDF документу испод:

Обавјештење (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ НА КПЕ 2/2021

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу. Online пријаву је потребно преузети на десктоп, поунити и кликнути пријави.

06.10.2021.

ВЕБИНАР - У СУСРЕТ НОВОМ ЗАКОНУ О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРИЈЕДНОСТ У БиХ

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "У сусрет Новом закону о порезу на додату вриједност у БиХ" који ће се одржати у реалном времену 18. октобра 2021. године са почетком у 10 часова. Предавачи су: Мухарем Машиновић (Помоћник директора Сектеор за порезе УИО), Милица Видовић (Шеф Одсјека за обраду пореских пријава у Сектору за порезе УИО), Седин Мешиновић (Шеф Одсјека за ревизију и контролу Сектеора за порезе УИО) и Винко Скоко (Шеф одсјека за велике пореске обвезнике УИО). Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 117,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Обавезно прочитати Обавјештење на ниже наведеном линку (вези).

OБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

30.09.2021.

ИНСТРУКТИВНА НАСТАВА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ ФОРЕНЗИЧКИ РАЧУНОВОЂА
Обавјештавамо Вас да Савез рачновођа и ревизора Републике Српске организује инструктивну наставу и испит за стицање професионално-стручног звања „Сертификовани форензички рачуновођа“ који ће се одржати у периоду од 22. до 30. октобра 2021. године. Заинтресовани кандидати требају попунити и доставити пријаву најкасније до 20.10.2021. У прилогу Вам достављамо образац пријаве са програмом и термином обуке.

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Образац пријаве са програмом и термином Инструктивне наставе (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

22.09.2021.

ИНСТРУКТИВНА НАСТАВА - ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ
На основу одобрења Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ, Финрар д.о.о., Бања Лука, организује инструктивну наставу за оспособљавање кандидата за стицање професионално-стручног звања сертификовани рачуновођа (СР) која ће се одржати у октобру 2021. године. Више информација прочитајте у обавјештењу.

Обавјештење (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу. Online пријаву је потребно преузети на десктоп, поунити и кликнути пријави.

21.09.2021.

СЕМИНАР ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Поштоване колегице и колеге, У нади да сте доброг здравља, желимо да вас позовемо на семинар на теме: I) Регистри ризика и risk assesment - процјена ризика у условима COVID-19; II) Израда стратешког и годишнјег плана интерне ревизије заснованог на објективној процјени ризика у условима COVID-19. Семинар се одржава у Граду Сунца Требиње, дана, 01.10.2021. године (петак). Пријављивање за семинар се врши искључиво електронским путем попуњавањем обрасца којем можете приступити користећи линк који се налази у обавјештењу и то тако што ћете кликнути на линк или прекопирати линк у веб претраживач који користите. Рок за пријаву на семинар је 28.09.2021. године.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

02.09.2021.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Обавјештење о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
 • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 08. до 12. новембра 2021. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду можете погледати и преузети у pdf-овом документу испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

09.08.2021.

25. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС

Поштовани чланови, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује 25. међународни Конгрес рачуноводствене и ревизорске професије Републике Српске, према програму континуиране професионалне едукације и који се вреднује у складу са Правилником о континуираној професионалној едукацији са 10 бодова. Конгрес ће се одржати од 15 – 17. септембра 2021. године, у комбинованој форми, у хотелу „Кардиал“, Бања Врућица и online путем Cisco Webex платформе за вебинаре. У складу са мишљењем Института за јавно здравство Републике Српске, едукације је могуће организовати у форми семинара за ограничен број учесника (према закључку Републичког штаба за ванредне ситуације), уз поштовање свих прописаних хигијенско-епидемиолошких мјера (обавезно ношење маске, дезинфекција, дистанца 2м). Само учесници који су пријавили учешће у хотелу Кардиал, могу резервисати смјештај. Списак ових учесника биће свакодневно достављан хотелу Кардиал ради потврде резервације смјештаја. У случају било каквих измјена у смислу дозвољеног броја учесника, овај број учесника биће коригован. За учеснике који се пријаве за online учешће на конгресу, биће омогућено праћење конгреса уживо, путем Cisco Webex платформе за вебинаре. Онлине учешће на вебинару подразумијева да сте преко рачунара са звучницима, лаптопа или мобилног телефона повезани на интернет, те инсталирану Cisco Webex Desktop апликацију. Упутство за инсталацију Cisco Webex Desktop апликације, која је једноставна за употребу, можете преузети са веб сајта www.srrrs.org. За све учеснике који не буду у могућности да семинар прате уживо, биће омогућен приступ видео материјалу од 20. до 24. септембра 2021. године. За све додатне информације можете се обратити на број телефона 051/348-784, 348-785, 348-787

Програм 25. конгреса можете погледати у Афиши на ниже наведеном линку (вези).

АФИША (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ НА 25. КОНГРЕС

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

10.06.2021.

СЕМИНАР ЗА БАНКЕ, ОСИГУРАВАЈУЋА ДРУШТВА, ИНВЕСТИЦИОНЕ ФОНДОВЕ И ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује семинар за бнаке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације који ће се одржати ће се одржати 12.07.2021. (понедељак) на Економском факултету у Бањалуци са почетком у 10 часова.

Обавјештење можете погледати на ниже наведеном линку (вези).

OБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

24.06.2021.

ЛИНК ЗА СЕМИНАР ИЗРАДА ПОЛУГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА (ПГО 2021)
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, предметни семинар можете погледати на доле наведеном линку. Видео материјали ће бити доступни на наведеном линку од 24.06.-15.07.2021. године.

Кликните на линк и отвориће Вам се страница са видео материјалом и само пратите упутства:

ЛИНК ЗА СЕМИНАР

21.06.2021.

Обавјештење кандидатима који су полагали испит за стицање професионално – стручних звања у мајском испитном року 2021. године
Кандидати који желе остварити увид у рад са мајског испитног рока 2021. године требају поднијети писмени Захтјев (у слободној форми) у року од 5 дана од дана објављивања резултата испита. Увиди у радове по поднесеним захтјевима обавиће се 30.06.2021. године (у сриједу), а лица која су поднијела захтјев биће обавијештена о тачном термину увида. Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net. Након што изврше увид у рад кандидати, ако одлуче, могу у року од 3 дана поднијети Захтјев за поновни преглед теста (у слободној форми). Накнада за обраду захтјева за поновни преглед теста се плаћа у износу од 30 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

Кандидати који су у мајском испитном року 2021. године полагањем испита испунили услове за стицање професионално – стручног звања могу (у слободној форми) поднијети захтјев за издавање сертификата и захтјев за издавање лиценце (за Сертификоване рачуновође и Сертификоване рачуноводствене техничаре). Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net. У складу са Одлуком о врстама и висини чланарине ови кандидати у сврху једнократне (додатне) чланарине први пут по стицању професионално-стручног звања на рачун матичног Друштва (исти рачун као за редовну чланарину) плаћају: за Овлашћеног ревизора 100 КМ, за Сертификованог рачуновођу 50 КМ и за Сертификованог рачуноводственог техничара 30 КМ. У сврху накнаде за издавање лиценце плаћа се 20 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републчике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

21.06.2021.

Резултати испита:

Детаљније податке о резултатима испита погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1 УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 2 ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И УВОД У УР

Предмет 3 МЕНАЏМЕНТ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Предмет 4 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ

Предмет 5 ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ

Предмет 6 ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Предмет 7 ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2

Предмет 8 РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

Предмет 9 ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Предмет 10 НАПРЕДНО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 11 НАПРЕДНА РЕВИЗИЈА

Предмет 12 НАПРЕДНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Предмет 13 НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет 14 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

21.06.2021.

На основу члана 2. став 1. тачка n) Одлуке о критеријумима и процедурама полагања испита (број 3-3/20, од 10.02.2020. године) објављујемо испитна питања са јулског испитног рока 2020. године.

Кликните на линк и отвориће Вам се предметна Одлука:

Одлука

Детаљније податке о испитним задатцима погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1-Увод у финансијско рачуноводство

Предмет 2-Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство

Предмет 3-Менаџмент и комуникације

Предмет 4-Информационе технологије и примјена

Предмет 5-Пословно право и порези

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контроле

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента

Предмет 10-Напредно управљачко рачуноводство

Предмет 11-Напредна ревизија

Предмет 12-Напредно финансијско извјештавање

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент

Предмет 14-Стратегијски менаџмент

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

10.06.2021.

ИНТЕРНИ РЕВИЗОРИ И ПРЕВАРЕ – примјена апликативних софтверских рјешења

Удружење интерних ревизора (УИР) и Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске (СРРРС) у жељи да обезбиједе континуирано професионално усавршавање интерних ревизора заједнички реализују семинар на тему:„ИНТЕРНИ РЕВИЗОРИ И ПРЕВАРЕ“ - примјена апликативних софтверских рјешења-.

Обавјештење можете погледати на ниже наведеном линку (вези).

OБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

03.06.2021.

ИЗРАДА ПОЛУГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПРАВНА ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И АКТУЕЛНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗМЈЕНЕ У ПОРЕСКИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И БРЧКО ДИСТРИКТА

Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, С обзиром да се услови за устаљене форме семинара још увијек нису стекли и да су на снази мјере заштите од ширења вируса корона, обавјештавамо вас да ће се предметни семинар реализовати у дигиталном формату (webinar) уз штампани материјал (часопис Финрар бр 6/21).

Обавезно прочитати Обавјештење на ниже наведеном линку (вези).

OБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ - САМО ЛИЦА КОЈА ПЛАЋАЈУ КОТИЗАЦИЈУ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

27.05.2021.

15. МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ
Часопис Финрар у сарадњи са Економским факултетом из Бањалуке уз подршку Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, организује 15. Међународни симпозијум о корпоративном управљању под називом: "Могућност скоковитих промјена малих земаља у условима пандемије коронавируса". Симпозијум ће се одржати у Бањи Врућици у периоду од 16-18. јуна 2021. године у хотелу Кардиал. Више информација погледајте у обавјештењу.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

26.05.2021.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује четврти специјалистички семинар за форензичке рачуновође на тему: "Студије случаја прања новца и пореских утаја на регионалном и међународном нивоу”. Специјалистички семинар ће се одржати на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци, на адреси Мајке Југовића 4, Бања Лука, дана 04.06.2021. године са почетком у 10 часова.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

Програм и пријава на семинар (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

18.05.2021.

ЕДУКАЦИЈА ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске на oснoву Закључка Народне скупштине Републике Српске, број: 01/248/03 од 09. Априла 2003. године, организује 37. едукацију за кориснике буџета на тему «Новости у прописима буџетског рачуноводства». Обавјештавамо вас да ће се Едукација одржати 1. и 2. јуна 2021. године, у комбинованој форми, као семинар у хотелу „Кардиал“ Бања Врућица и пренос уживо семинара из хотела "Кардиал" путем Cisco Webex платформе за вебинаре.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Пријаву можете извршити искључиво онлине путем доле наведеног линка:

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ НА ВЕБИНАР

Упутство за инсталирање Cisco Webex апликације можете преузети на доле наведеном линку:

УПУТСТВО CISCO WEBEX (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

18.05.2021.

УПУТСТВО О УСЛОВИМА ПОЛАГАЊА ИСПИТА И РАСПОРЕД ИСПИТА У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

У складу са Одлуком о додатним мјерама здравствене заштите приликом тестирања кандидата за стицање професионалних звања у условима присуства вируса корона SARS-COV-2 коју је донијела Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ, број: 51-2/20, од 21.05.2020. године, као и на основу Плана мјера здравствене заштите за провођење испитног рока који је донио Управни одбор Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске (број 173/20), од 10.06.2020. године, Савез је донио и сљедеће упутство које је обавезујуће за све кандидате који ће полагати испите у мајском испитном року.

На ниже наведеном линку (вези) можете погледати Упутство и распоред испита.

УПУТСТВО И РАСПОРЕД ИСПИТА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

04.05.2021.

ВЕБИНАР - ДОДАТНА ПРИМАЊА РАДНИКА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА И ОБЛИЦИ РАДА ВАН РАДНОГ ОДНОСА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "Додатна примања радника из радног односа и облици рада ван радног односа у Републици Српској" који ће се одржати у реалном времену 21. маја 2021. године са почетком у 10 часова. Предавачи су: мр Перса Паић (Пореска управа Републике Српска), Радмила Пузић (Инспекторат Републике Српске) и мр Стефан Благојавић (часопис Финрар). Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Обавјештење као и онлине пријаву можете погледати и преузети у PDF документу испод:

Обавјештење (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ НА ВЕБИНАР

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу. Online пријаву је потребно преузети на десктоп, поунити и кликнути пријави.

26.04.2021.

ЛИНК ЗА КОНТИНУИРАНУ ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ 1 (КПЕ 1/2021)
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, предметни семинар можете погледати на доле наведеном линку. Видео материјали ће бити доступни на наведеном линку од 26.04.-10.05.2021. године.

Кликните на линк и отвориће Вам се страница са видео материјалом и само пратите упутства:

ЛИНК ЗА СЕМИНАР

12.04.2021.

Обавјештење за рачуновође буџетских корисника
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, Овим путем обавјештавамо вас да ће се прољећна едукација рачуновођа буџетских корисника, у складу са Годишњим планом континуиране едуације за 2021. годину и садржајем који је усвојио Одбор за усавршавање и образовање кадрова, одржати у задњој седмици маја 2021. године. О свим аспектима одржавања ове едукације бићете благовремено обавјештени.

09.04.2021.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ КПЕ 1/2021
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију, oбавјештавамо вас да ће се редовна годишња активност Континуирана професионална едукација 1 (КПЕ 1/2021) одржати у електронској форми. Садржај видео предавања биће доступан од 26.04.- 10.05.2021. године на интернет адреси http://www.edu-srrrs.info, а осим видео садржаја обвезницима КПЕ биће достављен и писани материјал, у дигиталном или штампаном облику, по избору учесника. Опширније о КПЕ 1/2021 прочитајте у обавјештењу на доле наведеном линку.

Обавјештење као и онлине пријаву можете погледати и преузети у PDF документу испод:

Обавјештење (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ НА КПЕ 1/2021

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу. Online пријаву је потребно преузети на десктоп, поунити и кликнути пријави.

30.03.2021.

Excel за рачуновође - online радионица
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује online радионицу Excel за рачуновође на тему "Excel као алат за унапређење професионалних вјештина и јачања продуктивности рачуновођа" који ће се одржати 16. априла 2021. године са почетком у 11 часова..

Детаљније податке о радионици погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању РАДИОНИЦЕ (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ НА РАДИОНИЦУ

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

29.03.2021.

ИНСТРУКТИВНА НАСТАВА АПРИЛ 2021 - ONLINE
На основу одобрења Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ, Часопис Финрар организује online инструктивну наставу за оспособљавање кандидата за стицање професионално-стручног звања "сертификовани рачуновођа" (СР). Пријаву на инструктивну наставу можете извршити најкасније до 09. априла 2021. године путем доле наведеног линка.

Детаљније податке о вебинару погледајте у PDF документу испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ИНСТРУКТИВНА НАСТАВА (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ НА ИНСТРУКТИВНУ НАСТАВУ

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

23.03.2021.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Обавјештење о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
 • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 17. до 21. маја 2021. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду можете погледати и преузети у pdf-овом документу испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

15.03.2021.

Одгађа се IV Специјалистички семинар за форензичке рачуновође
Поштовани, Обавјештавамо Вас да смо због пооштравања епидемиолошких мјера приморани пролонгирати специјалистички семинар за Сертификоване форензичке рачуновође који је планиран за 19.03.2021. године (петак) до даљњег. С обзиром на интересовање учесника те тематику семинара гдје је пожељно интерактивно учешће учесника, односно директна комуникација учесника и предавача, нисмо се одлучили за одржавање овог семинара у форми wебинара. Сви учесници ће бити обавјештени о термину одржавања овог семинара чим се за то створе услови. Хвала на разумјевању.

08.03.2021.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује четврти специјалистички семинар за форензичке рачуновође на тему: "Студије случаја прања новца и пореских утаја на регионалном и међународном нивоу”. Специјалистички семинар ће се одржати на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци, на адреси Мајке Југовића 4, Бања Лука, дана 19.03.2021. године са почетком у 10 часова.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

Програм и пријава на семинар (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

04.03.2021.

ВЕБИНАР - Пореске контроле у Републици Српској (прописи и пракса)
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "Пореске контроле у Републици Српској" који ће се одржати у реалном времену 19. марта 2021. године са почетком у 10 часова. Предавачи су: мр Перса Паић (Пореска управа Републике Српска), мр Мирослав Бркић (Министарство финансија Републике Српске) и Дeјан Ракић (адвокат). Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на семинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Детаљније податке о вебинару погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању ВЕБИНАР-а (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ НА ВЕБИНАР

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кSeminar_porez_na_dobit2м тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

03.03.2021.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Обавјештење о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
 • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 17. до 21. маја 2021. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду можете погледати и преузети у pdf-овом документу испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

03.03.2021.

ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ ИСПИТНИХ РОКОВА У 2021. ГОДИНИ
На основу члана 5. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији БиХ ("Службени гласник БиХ", број 42/04), Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на 135. електронској сједници, 26.02.2021. донијела Одлуку о организовању испитних рокова у 2021. години за стицање професионално-стручних звања.

Детаљније податке о вебинару погледајте у PDF документу испод:

ОДЛУКА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кSeminar_porez_na_dobit2м тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

04.02.2021.

ВЕБИНАР - Утврђивање основице пореза на добит у РС за 2020. годину
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "Утврђивање основице пореза на добит у Републици Српској за 2020. годину" који ће се одржати у реалном времену 15. фебруара 2021. године са почетком у 10 часова. Предавачи су: Сара Савановић (Комисија за ХОВ), проф. др Јелена Пољашевић (Економски факултет у Бањој Луци) и Перса Паић (Пореска управа Републике Српска). Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на семинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Детаљније податке о вебинару погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању ВЕБИНАР-а (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ НА ВЕБИНАР

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кSeminar_porez_na_dobit2м тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

01.02.2021.25.01.2021.

ЛИНК ЗА СЕМИНАР ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПРАВНА ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И АКТУЕЛНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗМЈЕНУ У ПОРЕСКИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, предметни семинар можете погледати на доле наведеном линку. Видео материјали ће бити доступни на наведеном линку од 25.01.-08.02.2021. године.

Кликните на линк и отвориће Вам се страница са видео материјалом и само пратите упутства:

ЛИНК ЗА СЕМИНАР

18.01.2021.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује Семинар за банке, микрокредитне организације, пружаоце услуга новчаних пошиљки, телеком оператере, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације који ће се одржати у петак 05.02.2021. године, на Економском факултету у Бањалуци, са почетком у 10 часова.

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Обавјештење о одржавању Семинара за банке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

05.01.2021.

СЕМИНАР ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПРАВНА ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И АКТУЕЛНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗМЈЕНУ У ПОРЕСКИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује СЕМИНАР у вези израде Годишњег финансијског извјештаја за правна лица у Републици Српској и актуелностима везаних за измјену у пореским прописима Републике Српске.

Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ НА СЕМИНАР ГО 2021

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

31.12.2020.

ОДЛУКА О НЕРАДНИМ ДАНИМА
Поштовани чланови, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске неће радити 1., 2., 6., 7. и 9. јануар 2021. године због Новогодишњих, Божићних празника и Дана Републике.

Кликните на доле наведени линк и отвориће Вам се Одлука о нерадним данима.

ОДЛУКА

21.12.2020.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНО – СТРУЧНОГ ЗВАЊА „СЕРТИФИКОВАНИ ФОРЕНЗИЧКИ РАЧУНОВОЂА“

Поштовани, на доле наведеном линку можете погледати резултате испита за стицање професионално-стручног звања "Сертификовани форензички рачуновођа".

РЕЗУЛТАТИ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

14.12.2020.

ЗАХТЈЕВ ЗА ОБНОВУ ЛИЦЕНЦЕ И ПОТВРДА О САМОЕДУКАЦИЈИ

Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, овдје можете преузети обрасце Захтјева за обнову лиценце за 2021. годину и Потврду о самоедукацији.

Захтјев за обнову лиценце за 2021. годину (PDF документ)

Потврда о самоедукацији за 2020. годину (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

11.12.2020.

Обавјештење кандидатима који су полагали испит за стицање професионално – стручних звања у новембарском испитном року 2020. године
Кандидати који желе остварити увид у рад са новембарског испитног рока 2020. године требају поднијети писмени Захтјев (у слободној форми) у року од 5 дана од дана објављивања резултата испита. Увиди у радове по поднесеним захтјевима обавиће се 18.12.2020. године (у петак), а лица која су поднијела захтјев биће обавијештена о тачном термину увида. Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net. Након што изврше увид у рад кандидати, ако одлуче, могу у року од 3 дана поднијети Захтјев за поновни преглед теста (у слободној форми). Накнада за обраду захтјева за поновни преглед теста се плаћа у износу од 30 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

Кандидати који су у новембарском испитном року 2020. године полагањем испита испунили услове за стицање професионално – стручног звања могу (у слободној форми) поднијети захтјев за издавање сертификата и захтјев за издавање лиценце (за Сертификоване рачуновође и Сертификоване рачуноводствене техничаре). Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net. У складу са Одлуком о врстама и висини чланарине ови кандидати у сврху једнократне (додатне) чланарине први пут по стицању професионално-стручног звања на рачун матичног Друштва (исти рачун као за редовну чланарину) плаћају: за Овлашћеног ревизора 100 КМ, за Сертификованог рачуновођу 50 КМ и за Сертификованог рачуноводственог техничара 30 КМ. У сврху накнаде за издавање лиценце плаћа се 20 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републчике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

11.12.2020. у 12:00

Резултати испита:

Детаљније податке о резултатима испита погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1 УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 2 ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И УВОД У УР

Предмет 3 МЕНАЏМЕНТ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Предмет 4 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ

Предмет 5 ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ

Предмет 6 ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Предмет 7 ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2

Предмет 8 РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

Предмет 9 ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Предмет 10 НАПРЕДНО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 11 НАПРЕДНА РЕВИЗИЈА

Предмет 12 НАПРЕДНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Предмет 13 НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет 14 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

10.12.2020. у 12:00

Испитни задаци:

Детаљније податке о испитним задацима погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1-Увод у финансијско рачуноводство

Предмет 2-Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство

Предмет 3-Менаџмент и комуникације

Предмет 4-Информационе технологије и примјена

Предмет 5-Пословно право и порези

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контролее

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента

Предмет 10-Напредно управљачко рачуноводство

Предмет 11-Напредна ревизија

Предмет 12-Напредно финансијско извјештавање

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент

Предмет 14-Стратегијски менаџмент

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

25.11.2020.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СЕМИНАР ЗА ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, обавјештавамо Вас да ће се Специјалистички семинар КПЕ за Овлашћене ревизоре, с обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију, одржати у електронској форми путем Cisco Webex Desktop апликације 10. и 11. децембра 2020. године са почетком у 10.00 часова. Пријаву за вебинар (која ће заједно са уплатом котизације, служити као основ за евидентирање специјалистичких часова/бодова КПЕ) потребно је извршити до 04.12.2020. године путем линка наведеног у обавјештењу.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ НА КПЕ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

23.11.2020.

ЛИНК СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, предметни семинар можете погледати на доле наведеном линку. Видео материјали ће бити доступни на наведеном линку од 23.11.-27.11.2020. године.

Кликните на линк и отвориће Вам се страница са видео материјалом и само пратите упутства:

ЛИНК ЗА СЕМИНАР

18.11.2020.

ЛИНК ЗА ВИДЕО СНИМАК ОДГОВОРА НА ПИТАЊА У ОКВИРУ СЕМИНАРА КПЕ 2/2020
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, видео снимак одговора на Ваша питања у оквиру КПЕ 2/20, који је оджан у 16.11.2020. године постављен је на сајт за online едукације. Потребно је само да кликнете на доле наведени линк и отвориће Вам се страница са видео садржајем.

Кликните на линк и отвориће Вам се страница са видео материјалом и само пратите упутства:

ЛИНК ЗА СЕМИНАР КПЕ 2

18.11.2020.

ЗАХТЈЕВ ЗА ОБНОВУ ЛИЦЕНЦЕ И ПОТВРДА О САМОЕДУКАЦИЈИ

Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, овдје можете преузети обрасце Захтјева за обнову лиценце за 2021. годину и Потврду о самоедукацији.

Захтјев за обнову лиценце за 2021. годину (PDF документ)

Потврда о самоедукацији за 2020. годину (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.11.2020.

СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА

Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, Обавјештавамо вас да ће се редовна годишња активност Семинар за кориснике буџета, с обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију, одржати у форми ВЕБИНАР-а и то у два дијела:

 • 1. ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (приступ видео материјалу од 23. до 27.11.2020. г.)
 • 2. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА (уживо 27.11.2020. са почетком у 10.00 часова као и приступ видео материјалу до 4.12.2020. г.)

Пријаву за вебинар (која ће заједно са уплатом котизације, служити као основ за евидентирање часова/бодова КПЕ) потребно је извршити до 20.11.2020. године путем линка наведеног у обавјештењу.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

На ниже наведеном линку (вези) можете преузети Упутство за инсталирање Cisco Webex апликације.

УПУТСТВО (PDF документ).

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.11.2020.

УПУТСТВО О УСЛОВИМА ПОЛАГАЊА ИСПИТА И РАСПОРЕД ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

У складу са Одлуком о додатним мјерама здравствене заштите приликом тестирања кандидата за стицање професионалних звања у условима присуства вируса корона SARS-COV-2 коју је донијела Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ, број: 51-2/20, од 21.05.2020. године, као и на основу Плана мјера здравствене заштите за провођење испитног рока јул 2020. године који је донио Управни одбор Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске (број 173/20), од 10.06.2020. године, Савез је донио и сљедеће упутство које је обавезујуће за све кандидате који ће полагати испите у новембарском испитном року.

На ниже наведеном линку (вези) можете погледати Упутство.

УПУТСТВО (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

02.11.2020.

ЛИНК ЗА СЕМИНАР КПЕ 2/2020
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, предметни семинар можете погледати на доле наведеном линку. Видео материјали ће бити доступни на наведеном линку од 02.11.-15.11.2020. године.

Кликните на линк и отвориће Вам се страница са видео материјалом и само пратите упутства:

ЛИНК ЗА СЕМИНАР КПЕ 2

22.10.2020.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ КПЕ 2/2020
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију, oбавјештавамо вас да ће се редовна годишња активност Континуирана професионална едукација 2 (КПЕ 2/2020) одржати у електронској форми. Садржај видео предавања биће доступан од 02.11.- 15.11.2020. године на интернет адреси http://www.edu-srrrs.info, а осим видео садржаја обвезницима КПЕ биће достављен и писани материјал, у дигиталном или штампаном облику, по избору учесника. Опширније о КПЕ 2/2020 прочитајте у обавјештењу на доле наведеном линку.

Обавјештење као и онлине пријаву можете погледати и преузети у PDF документу испод:

Обавјештење (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ НА КПЕ 2/2020

Упутство за инсталирање Cisco Webex апликације (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу. Online пријаву је потребно преузети на десктоп, поунити и кликнути пријави.

05.10.2020.

ВЕБИНАР - ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА УИО, НАПЛАТА ПДВ-а ПРИНУДНИМ ПУТЕМ И ПОВРАТ ПДВ-а

Поштоване колегинице и колеге, осталo je још мање од три мјесеца до почетка обавезног подношења књиге улазних и књиге излазних фактура путем e-портала УИО БиХ, које ступа на снагу од 01.01.2021. године. Да би смо се на вријеме припремили и спремно ушли у нову врсту дигиталне праксе, припремили смо предавање у оквиру којег ћете добити инструкције о свим детаљима овог процеса, како би овај начин комуникације у што краћем периоду постао својеврсна рутина и олакшао рад како рачуновођама тако и пореским органима. Вебинар се одржава 19.10.2020. са почетком у 10 часова, уз могућност накнадног гледања до 31.10.2020. године и за учеснике који не буду пратили вебинар уживо. За сва питања о предметном вебинару можете контактирати координатора вебинара Синишу Ерцега на е-mail-a: sinisa.erceg@srrrs.org или на број телефона: 051/431-260, 051/431-270.

На ниже наведеном линку (вези) можете преузети ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ВЕБИНАРУ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ НА ВЕБИНАР

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

16.09.2020.

СЕМИНАР ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Поштоване колегице и колеге, У нади да сте доброг здравља, желимо да вас позовемо на webinar на којем ћемо обрадити сљедеће теме: „Анализа финансијских извјештаја за потребе интерне ревизије“ и „Примјена методологије интерне оцјене квалитета интерне ревизије“. Оnline предавања (уживо) ће одржати проф. др Јелена Пољашевић (дана, 28.09.2020. са почетком у 10 часова) и мр Његош Павловић (дана, 29.09.2020. године са почетком у 10 часова). Технички услови за учешће: Да би сте учествовали на wебинару неопходно је да посједујете рачунар, звучнике, стабилну интернет везу, инсталирану Cisco Webex Desktop апликацију на вашем рачунару и да се пријавите за учешће на webinar-у. Учесницима webinar-а биће омогућено да поставе питања предавачима користећи аудио везу, видео везу или поруком (Chat). Посједовање камере и микрофона није обавезно осим уколико желите да се укључите у аудио/видео пренос уживо приликом постављања вашег питања. Предавања трају два сата (по дану), с тим да ћемо направити по једну паузу у трајању од 15 минута. Пријављивање за webinar се врши искључиво електронским путем попуњавањем обрасца којем можете приступити користећи линк који се налази у обавјештењу у прилогу овог мејла и то тако што ћете кликнути на линк или прекопирати линк у веб претраживач који користите. Рок за пријаву на webinar и уплату котизације је 24.09.2020. године. За све додатне информације стојимо вам на располагању.

На ниже наведеном линку (вези) можете преузети ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

09.09.2020.

24. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЕ НЕЋЕ ОДРЖАТИ У ТРАДИЦИОНАЛНОЈ ФОРМИ

Конгресни одбор је на сједници одржаној 08.09.2020. године, донио одлуку да се 24. Међународни конгрес неће одржати у традиционалној форми. Руководећи се принципима друштвено одговорног понашања, Конгресни одбор је закључио да 24. Међународни конгрес, планиран да се одржи од 16-18.9.2020. године у Бањи Врућици, није могуће организовати на традиционалан начин, а да се при томе поштују све препоручене мјере, како би се ризик заразе минимизирао.

На ниже наведеном линку (вези) можете погледати одлуку Конгресног одбора

ОДЛУКА КОНГРЕЕСНОГ ОДБОРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

02.09.2020.

24. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује 24. Међународни конгрес рачуноводствене и ревизорске професије Репблике Српске у Бањи Врућици од 16-18.09.2020. године под називом: "Одрживост пословања у условима вируса корона: изазови за рачуноводство, ревизију и финансије".

На ниже наведеном линку (вези) можете погледати више информација о КОНГРЕСУ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

02.09.2020.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Oдлуку о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
 • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 09. до 13. новембра 2020. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду као и пријавама за испит можете погледајти и преузети у pdf-овим документима испод:

Детаљнији подаци о РАСПОРЕДУ одржавања испита у новембарском року (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификовани рачуновођа (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Овлашћеног ревизора (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификованог рачуноводственог техничара (PDF документ)

Образац пријаве за испит Инструктивну наставу (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

03.08.2020.

Обавјештење кандидатима који су полагали испит за стицање професионално – стручних звања у јулском испитном року 2020. године
Кандидати који желе остварити увид у рад са јулског испитног рока 2020. године требају поднијети писмени Захтјев (у слободној форми) у року од 3 дана од дана објављивања резултата испита. Увиди у радове по поднесеним захтјевима обавиће се 07.08.2020. године (у петак), а лица која су поднијела захтјев биће обавијештена о тачном термину увида. Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net или путем факса на број: 051/348-795 или на адресу Ул. Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука. Након што изврше увид у рад кандидати, ако одлуче, могу у року од 3 дана поднијети Захтјев за поновни преглед теста (у слободној форми). Накнада за обраду захтјева за поновни преглед теста се плаћа у износу од 30 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

Кандидати који су у јулском испитном року 2020. године полагањем испита испунили услове за стицање професионално – стручног звања могу (у слободној форми) поднијети захтјев за издавање сертификата и захтјев за издавање лиценце (за Сертификоване рачуновође и Сертификоване рачуноводствене техничаре). Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net или путем факса на број: 051/348-795 или на адресу Ул. Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука. У складу са Одлуком о врстама и висини чланарине ови кандидати у сврху једнократне (додатне) чланарине први пут по стицању професионално-стручног звања на рачун матичног Друштва (исти рачун као за редовну чланарину) плаћају: за Овлашћеног ревизора 100 КМ, за Сертификованог рачуновођу 50 КМ и за Сертификованог рачуноводственог техничара 30 КМ. У сврху накнаде за издавање лиценце плаћа се 20 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републчике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

03.08.2020.

Резултати испита:

Детаљније податке о резултатима испита погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1 УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 2 ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И УВОД У УР

Предмет 3 МЕНАЏМЕНТ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Предмет 4 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ

Предмет 5 ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ

Предмет 6 ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Предмет 7 ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2

Предмет 8 РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

Предмет 9 ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Предмет 10 НАПРЕДНО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 11 НАПРЕДНА РЕВИЗИЈА

Предмет 12 НАПРЕДНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Предмет 13 НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет 14 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

03.08.2020.

На основу члана 2. став 1. тачка n) Одлуке о критеријумима и процедурама полагања испита (број 3-3/20, од 10.02.2020. године) објављујемо испитна питања са јулског испитног рока 2020. године.

Кликните на линк и отвориће Вам се предметна Одлука:

Одлука

Детаљније податке о испитним задатцима погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1-Увод у финансијско рачуноводство

Предмет 2-Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство

Предмет 3-Менаџмент и комуникације

Предмет 4-Информационе технологије и примјена

Предмет 5-Пословно право и порези

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контроле

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента

Предмет 10-Напредно управљачко рачуноводство

Предмет 11-Напредна ревизија

Предмет 12-Напредно финансијско извјештавање

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент

Предмет 14-Стратегијски менаџмент

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

23.07.2020.

Обавјештавамо Вас да Савез рачновођа и ревизора Републике Српске организује инструктивну наставу и испит за стицање професионално-стручног звања „Сертификовани форензички рачуновођа“ који ће се одржати у периоду од 04. до 12. септембра 2020. године. Заинтресовани кандидати требају попунити и доставити пријаву најкасније до 31.08.2020. У прилогу Вам достављамо образац пријаве са програмом и термином обуке.

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Образац пријаве са програмом и термином Инструктивне наставе (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

21.07.2020.

ЛИНК ЗА СЕМИНАР ИЗРАДА ПЕРИОДИЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, предметни семинар можете преузети и погледати на доле наведеном линку. Видео материјали ће бити доступни на наведеном линку до 10. августа 2020. године.

Кликните на линк и отвориће Вам се страница са видео материјалом и само пратите упутства:

ЛИНК ЗА СЕМИНАР ПГО

10.07.2020.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О СЕМИНАРУ ИЗРАДА ПЕРИОДИЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА И ПОРЕСКЕ АКТУЕЛНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ

Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, С обзиром да се услови за устаљене форме семинара још увијек нису стекли и да су на снази мјере заштите од ширења вируса корона, обавјештавамо вас да ће се предметни семинар реализовати у дигиталном формату (webinar) уз штампани материјал (часопис Финрар бр 6/20).

Обавезно прочитати Обавјештење на ниже наведеном линку (вези).

OБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

01.07.2020.

УПУТСТВО О УСЛОВИМА ПОЛАГАЊА ИСПИТА И РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

У складу са Одлуком о додатним мјерама здравствене заштите приликом тестирања кандидата за стицање професионалних звања у условима присуства вируса корона SARS-COV-2 коју је донијела Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ, број: 51-2/20, од 21.05.2020. године, као и на основу Плана мјера здравствене заштите за провођење испитног рока јул 2020. године који је донио Управни одбор Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске (број 173/20), од 10.06.2020. године, Савез је донио и сљедеће упутство које је обавезујуће за све кандидате који ће полагати испите у јулском испитном року.

На ниже наведеном линку (вези) можете погледати Упутство.

УПУТСТВО (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

01.07.2020.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О СЕМИНАРУ ИЗРАДА ПОЛУГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, информација о одржавању и начину извођења предметног семинара биће објављена 08.07.2020. године.

19.06.2020.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује Семинар за банке, микрокредитне организације, пружаоце услуга новчаних пошиљки, телеком оператере, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације који ће се одржати у уторак 30.06.2020. године, на Економском факултету у Бањалуци, са почетком у 10 часова.

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Обавјештење о одржавању Семинара за банке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

05.06.2020.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује III специјалистички семинар за „Сертификоване форензичке рачуновође“ на тему: „Форензика јавних набавки”. Специјалистички семинар ће се одржати на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци, на адреси Мајке Југовића 4, Бања Лука, дана 26.06.2020. (петак) године са почетком у 10 часова.

На ниже наведеном линку (вези) можете погледати обавјештење о предметном семинару.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

01.06.2020.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О СЕМИНАРУ

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује семинар под називом: „УТИЦАЈ МЈЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ВИРУСА КОРОНА НА ПОРЕЗЕ, РАДНЕ ОДНОСЕ И РАЧУНОВОДСТВO“. Семинар ће се одржати на: Палама, Бијељини, Добоју и Бањалуци. Број мјеста је ограничен у складу са прописаним мјерама надлежних институција. Попуњавање термина ће се вршити хронолошки како се учесници буду пријављивали. На пријави за семинар је потребно попунити сва поља читко, те у квадратић поред мјеста одржавања назначити онај који Вам одговара.

На ниже наведеном линку (вези) можете погледати обавјештење о предметном семинару.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

25.05.2020.

ЛИНК ЗА СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА У ДИГИТАЛНОМ ФОРМАТУ
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, семинар за кориснике буџета у дигиталном облику можете преузети и погледати на доле наведеном линку. Наведени видео материјали ће бити доступни на наведеном линку до 29. маја 2020. године.

Кликните на линк и отвориће Вам се страница са дигиталним семинаром за кориснике буџета и само пратите упутства:

ЛИНК СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА

21.05.2020.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРОЛОНГИРАЊУ ИСПИТНОГ РОКА

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ je на својој 131. сједници, одржаној 21.05.2020. године донијела Одлуку о пролонгирању испитног рока. Испитни рок који је био предвиђен за 08.-12.06.2020. године одржаће се у новом термину и то у периоду од 06.-10.07.2020. године. Предметну Одлуку као и распоред одржавања испита можете погледати на доле наведеним линковима:

ОДЛУКА (PDF документ)

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

19.05.2020.

СЕМИНАР ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Удружење интерних ревизора и Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организују семинар из области интерне ревизије на тему: „Прикупљање, обрада и коришћење финансијских и нефинансијских података за потребе интерне ревизије“. За разлику од досадашњег начина организовања семинара, овај семинар се заснива на аудио/видео презентацији гдје ће интерни ревизори имати прилику да сагледају примјену различитих софтверских рјешења за потребе рјешавања специфичних захтјева интерне ревизије и преузму радни материјал у електронској форми. Програм и пријаву на семинар можете погледати у обавјештењу на доле наведеном линку.

На ниже наведеном линку (вези) можете погледати обавјештење о предметном семинару.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

08.05.2020.

СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава заинтересована лица да ће се СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА реализовати у измијењеној форми у односу на досадашњу. Начин извођења, као и теме, предметног семинара можете прочитати у обавјештењу на доле наведеном линку. Упутство за приаву на семинар, као и саму пријаву можете погледати на доле наведеном линку.

На ниже наведеном линку (вези) можете погледати обавјештење о предметном семинару.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

На ниже наведеном линку (вези) можете преузети online пријаву на семинар са упутством. Наглашавамо, да је online пријаву потребно преузети на Ваш десктоп попунити и послати у складу са наведеним Упутством.

Online ПРИЈАВА НА СЕМИНАР СА УПУТСТВОМ (PDF документ).

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу. Оnline пријаву је потребно преузети на десктоп, попунити и кликнути на пријави.

22.04.2020.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
16.04.2020.

ЛИНК ЗА АПРИЛСКУ КПЕ 1/2020 У ДИГИТАЛНОМ ФОРМАТУ
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, Априлску континуирану професионалну едукацију (КПЕ 1/20) у дигиталном облику можете преузети и погледати на доле наведеном линку. Наведени видео материјали ће бити доступни на наведеном линку до 10. маја 2020. године.

Кликните на линк и отвориће Вам се страница са дигиталном КПЕ 1/20 и само пратите упутства:

ЛИНК ДИГИТАЛНА КПЕ 1/20

02.04.2020.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ КПЕ 1/2020
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, Имајући у виду Закључке Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске, одлуке кризних штабова органа локалне самоуправе у Републици Српској, наредбе Кризног штаба Брчко дистрикта БиХ, усмјерених на спречавање ширења овог вируса, те Закључаке Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ усвојене на 130. сједници одржаној 31.03.2020. године, о усклађивању КПЕ са новонасталом ситуацијом, и нужности одржавања континуитета активности професионалних рачуновођа, као Закључке Управног одбора СРР РС, обавјештавамо Вас да ће се предстојећи циклус КПЕ реализовати у измијењеној форми у односу на досадашњу. Начин извођења КПЕ 1/2020 прочитајте у обавјештењу на доле наведеном линку.

Обавјештење као и онлине пријаву можете погледати и преузети у PDF документу испод:

Обавјештење (PDF документ)

Online пријава на Семинар КПЕ 1 (PDF документ).

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу. Online пријаву је потребно преузети на десктоп, поунити и кликнути пријави.

02.04.2020.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Oдлуку о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
 • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 08. до 12. јуна 2020. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду као и пријавама за испит можете погледајти и преузети у pdf-овим документима испод:

Детаљнији подаци о РАСПОРЕДУ одржавања испита у јунском року (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификовани рачуновођа (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Овлашћеног ревизора (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификованог рачуноводственог техничара (PDF документ)

Образац пријаве за испит Инструктивну наставу (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

02.04.2020.

ОДЛУКА О ОДГАЂАЊУ ИСПИТНОГ РОКА ЗА ЈУН МЈЕСЕЦ
Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на својој 130. сједници, одржаној 31.03.2020. године донијела Одлуку о одгађању испитног рок за стицање професионалних звања за јун мјесец 2020. године.

Закључак погледајте у PDF документу испод:

ОДЛУКА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

31.03.2020.

ВАЖНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Поштовани чланови Савеза, Управни одбор на 18. електронској сједници одржаној, 31. 03. 2020. г. донио Закључак о одржавању континуиране професионалне едукације у измијењеној форми у односу на досадашњу.

Закључак погледајте у PDF документу испод:

ЗАКЉУЧАК (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

26.03.2020.

ВАЖНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Поштовани чланови Савеза и претплатници Финрар-а, због ситуације узроковане вирусом корона SARS-CoV-2, савјетодавна служба од четвртка, 26. марта 2020. године, ради у измјењеном режиму и то сваки радни дан у периоду од 09 до 15 часова према сљедећем распореду: од 09 до 12 часова на питања претплатника ће одговарати проф. др Душко Шњегота те га можете контактирати искључиво путем телефона на број: 066/002-196 или путем e-mail-а: dusko.snjegota@srrrs.org, а од 12 до 15 часова на питања претплатника ће одговарати проф. др Јелена Пољашевић те је можете контактирати искључиво путем телефона на број: 066/331-930 или путем e-mail-а: jelena.poljasevic@ef.unibl.org.

20.03.2020.

ВАЖНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Поштовани чланови, имајући у виду новонасталу ситуацију узроковану присуством корона вируса као и провођење мјера које је прописала Влада Републике Српске, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Одлуку да се сва комуникација са члановима обавља искључиво путем телефона или e-mail-а, а радно вријеме Савеза ће у току трајања ових мјера бити од 08-12 часова. Такође, Трећи специјалистички семинар за форензичке рачуновође планиран за 27.03.2020. година се отказује. За информације о осталим активностима бићете благовремено обавјештени. Вјерујемо да ће те имати разумјевања за горе наведене одлуке, те Вас срдачно поздрављамо.

04.03.2020.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује Трећи специјалистички семинар за форензичке рачуновође на тему: "Форензика јавних набавки”. Специјалистички семинар ће се одржати на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци, на адреси Мајке Југовића 4, Бања Лука, дана 27.03.2020. године са почетком у 10 часова.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

Програм и пријава на семинар (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

02.03.2020.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује семинар под називом "Трансферне цијене и актуелности из области директних пореза у Републици Српској", који ће се одржати 13.03.2020. године у Бањалуци - хотел Јелена (ТЦ Емпориум) са почетком у 11 часова. Предавачи на семинару су: проф. др Душко Шњегота (Економски факултет у Бањој Луци), проф. др Јелена Пољашевић (Економски факултет у Бањој Луци) и Перса Паић (помоћник директора Пореске управе Републике Српске). Носиоци професионално-стручних звања Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске присуством на семинару остварују 5 часова КПЕ у складу са Правилником о континуираној едукацији.

Детаљније податке о Семинару погледајте у PDF документу испод:

Програм и пријава на Семинар (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

02.03.2020.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Oдлуку о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
 • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 11. до 15. маја 2020. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду као и пријавама за испит можете погледајти и преузети у pdf-овим документима испод:

Детаљнији подаци о РАСПОРЕДУ одржавања испита у мајском року (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификовани рачуновођа (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Овлашћеног ревизора (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификованог рачуноводственог техничара (PDF документ)

Образац пријаве за испит Инструктивну наставу (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

26.02.2020.

ОДЛУКА
Управни одбор Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је на својој сједници одржаној 19.02.2020. године у Бањој Луци донио Одлуку о утврђивању и објављивању превода Међународних стандарда финансијског извјештавања (МСФИ) из 2018. године. Одлуку можете погледати у PDF-у на доле наведеном линку.

ОДЛУКА (PDF)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

07.02.2020.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује Семинар за банке, микрокредитне организације, пружаоце услуга новчаних пошиљки, телеком оператере, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације који ће се одржати у понедјељак 10.02.2020. године, на Економском факултету у Бањалуци, са почетком у 10 часова.

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Обавјештење о одржавању Семинара за банке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

31.01.2020.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује тематски семинар под називом "Утврђивање основице пореза на добит у Републици Српској за 2019. годину (специфични случајеви из праксе и одговори на отворена питања)" који ће се одржати 14. фебруара 2020. године у Бањалуци у хотелу Јелена са почетком у 10 часова. Предавачи су: проф. др Душко Шњегота (Економски факултет у Бањој Луци), проф. др Јелена Пољашевић (Економски факултет у Бањој Луци) и Перса Паић (Пореска управа Републике Српска). Предметни семинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на семинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.


Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

27.12.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује СЕМИНАР у вези израде Годишњег финансијског извјештаја за правна лица у Републици Српској и актуелностима везаних за измјену у пореским прописима Републике Српске.


Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

27.12.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава заинтересована лица да могу преузети образац Захтјева за обнову лиценце за професионално-стручно звање

 • Сертификовани рачуновођа
 • Сертификовани рачуноводствени техничар
и образац потврде о састављању или учествовању у састављању најмање једног финансијског или ревизорског извјештаја.
Обрасце захтјева и потврде можете преузети на сљедећим линковима:

Образац Захтјева за обнову лиценце (PDF документ)

Образац Потврде послодавца (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

25.12.2019.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на својој сједници донијела сљедећа акта:

Правилник о условима и поступку редукције испита за стицање звања у рачуноводственој професији Босне и Херцеговине

Наставни план и програм за стицање професионалних звања

Правилник о нострификацији сертификата

Одлука о условима за стицање звања у рачуноводственој професији

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

11.12.2019.

Обавјештење кандидатима који су полагали испит за стицање професионално – стручних звања у новембарском испитном року 2019. године
Кандидати који желе остварити увид у рад са новембарског испитног рока 2019. године требају поднијети писмени Захтјев (у слободној форми) у року од 4 дана од дана објављивања резултата испита. Увиди у радове по поднесеним захтјевима обавиће се 17.12.2019. године (у уторак), а лица која су поднијела захтјев биће обавијештена о тачном термину увида. Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net или путем факса на број: 051/348-795 или на адресу Ул. Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука. Након што изврше увид у рад кандидати, ако одлуче, могу у року од 3 дана поднијети Захтјев за поновни преглед теста (у слободној форми). Накнада за обраду захтјева за поновни преглед теста се плаћа у износу од 30 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републчике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

Кандидати који су у новембарском испитном року 2019. године полагањем испита испунили услове за стицање професионално – стручног звања могу (у слободној форми) поднијети захтјев за издавање сертификата и захтјев за издавање лиценце (за Сертификоване рачуновође и Сертификоване рачуноводствене техничаре). Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net или путем факса на број: 051/348-795 или на адресу Ул. Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука. У складу са Одлуком о врстама и висини чланарине ови кандидати у сврху једнократне (додатне) чланарине први пут по стицању професионално-стручног звања на рачун матичног Друштва (исти рачун као за редовну чланарину) плаћају: за Овлашћеног ревизора 100 КМ, за Сертификованог рачуновођу 50 КМ и за Сертификованог рачуноводственог техничара 30 КМ. У сврху накнаде за издавање лиценце плаћа се 20 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републчике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

11.12.2019. у 12:00

Резултати испита:

Детаљније податке о резултатима испита погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

11.12.2019. у 12:00

Рјешења испитних задатака:

Детаљније податке о рјешењима испитних задатака погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1-Увод у финансијско рачуноводство-рјешења

Предмет 2-Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 3-Менаџмент и комуникације-рјешења

Предмет 4-Информационе технологије и примјена-рјешења

Предмет 5-Пословно право и порези-рјешења

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства-рјешења

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2-рјешење

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контроле-рјешење

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента-рјешења

Предмет 10-Напредно управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 11-Напредна ревизија-рјешења

Предмет 12-Напредно финансијско извјештавање-рјешења

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент 1. дио-рјешења

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент 2 дио-рјешења

Предмет 14-Стратегијски менаџмент-рјешења

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

05.12.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и Удружење интерних ревизора организују Специјалистичку обуку за стицање сертификата о оспособљености за обављање послова екстерне оцјене квалитета интерне ревизије, који ће се одржати 16. и 17. децембра 2019. године у Бањалуци у хотелу "Courtyard by Marriott" на адреси Првог крајишког корпуса 33. Котизација за чланове УИР и СРРРС износи 495,00КМ, а за остале заинтересоване кандидате износи 745,00КМ. Уплата се врши искључиво на жиро рачун Удружења интерних ревизора код Аддико банке број: 552-022-00023116-59. Обука се признаје као програм специјалистичке континуиране професионалне едукације код Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске у трајању од 5 часова. У прилогу ниже можете погледати детаљније податке о темама Специјалистичкe обуке које ће бити обрађене, као и образац Пријаве на предметну обуку.

Детаљнији подаци о одржавању СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОБУКЕ (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

03.12.2019.

На основу Статута Удружења и члана 24. Правилника о условима стицања сертификата овлашћеног процјењивача, у склопу редовне годишње континуиране едукације, Удружење овлашћених процјењивача у БиХ организује специјалистички семинар који ће се одржати дана, 13.12.2019. године, на Banja Luka College, Ул. Милоша Обилића 30, Бања Лука, са почетком у 11 часова.У прилогу ниже можете погледати детаљније податке о темама Специјалистичког семинара које ће бити обрађене, као и образац Пријаве за предметни семинар.

Детаљнији подаци о одржавању СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

19.11.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава овлашћене ревизоре о одржавању Специјалистичког семинара континуиране професионалне едукације који ће бити одржан 11. и 12. децембра 2019. године, у Бањалуци у Кристалној сали хотела "Босна". У прилогу ниже можете погледати детаљније податке о темама Специјалистичког семинара које ће бити обрађене, као и образац Пријаве за предметни семинар.

Детаљнији подаци о одржавању СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

15.11.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и Удружење интерних ревизора организују Специјалистичку обуку за стицање сертификата о оспособљености за обављање послова екстерне оцјене квалитета интерне ревизије. Котизација за чланове УИР и СРРРС износи 495,00КМ, а за остале заинтересоване кандидате износи 745,00КМ. Уплата се врши искључиво на жиро рачун Удружења интерних ревизора код Аддико банке број: 552-022-00023116-59. Рок за пријаву је 30.11.2019. године. Обука се признаје као програм специјалистичке континуиране професионалне едукације код Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске у трајању од 5 часова. Програм и пријаву на обуку можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању ОБУКЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.11.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава заинтересована лица да ће се СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА на тему: "Новости у прописима буџетског рачуноводства" одржати у хотелу Кардиал, Бања Врућица, 26. и 27. новембра 2019. године. Главне теме ће бити:

 • систем финансијског управљања и контроле у јавном сектору (PIFC),
 • рачуноводствени стандарди,
 • порези и
 • питања и одговори.

На ниже наведеном линку (вези) можете преузети Образац пријаве за Семинар.

Програм и образац за пријаву на Семинар (PDF документ)

Online пријавa на Семинар (PDF документ).

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу. Оnline пријаву је потребно преузети на десктоп, попунити и кликнути на пријави.

04.11.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује семинар под називом "Практични аспекти контроле пословних субјеката у Републици Српској" који ће се одржати 18.11.2019. године у Бањалуци - хотел Јелена са почетком у 10:30 часова. Предавачи су: проф. др Душко Шњегота (Економски факултет у Бањој Луци), проф. др Јелена Пољашевић (Економски факултет у Бањој Луци), Перса Паић (Пореска управа Републике Српске) и Радмила Пузић (Инспекторат Републике Српске). Предметни семинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на семинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику. Програм и пријаву на семинар можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

08.10.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава све чланове да ће се СЕМИНАР КОНТИНУИРАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 2 (КПЕ 2/2019) одржати према распореду који можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

08.10.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује семинар под називом "МСФИ 15 – Приходи од уговора са купцима и МСФИ 16 – Закупи (практична примјена)" који ће се одржати 17.10.2019. године у Бањи Врућици - хотел Кардиал (сала Дунав) са почетком у 11:00 часова. Предавачи су: проф. др Душко Шњегота (Економски факултет у Бањој Луци) и проф. др Јелена Пољашевић (Економски факултет у Бањој Луци). Предметни семинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на семинару износи 175,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику. Програм и пријаву на семинар можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

03.09.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Oдлуку о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
 • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 11. до 15. новембра 2019. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду као и пријавама за испит можете погледајти и преузети у pdf-овим документима испод:

Детаљнији подаци о РАСПОРЕДУ одржавања испита у новембарскоом року (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификовани рачуновођа (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Овлашћеног ревизора (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификованог рачуноводственог техничара (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

03.09.2019.

Обавјештавамо заинтересоване кандидате, да Финрар и ове године организује инструктивну наставу за стицање сертификата СР, ОР и СРТ уколико се пријави минимално 15 кандидата по предмету.

Пријаву на инструктивну наставу можете преузети у PDF документу испод:

Пријава на инструктивну наставу (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

30.08.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује 23. Међународни конгрес рачуноводствене и ревизорске професије Републике Српске под називом: "ЈАЧАЊЕ КРЕДИБИЛИТЕТА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОФЕСИЈЕ КАО ИМПЕРАТИВ ЗАШТИТЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА", који ће бити одржан у Бањи Врућици - хотел Кардиал 18., 19. и 20. септембра 2019. године.

Детаљније податке о одржавању КОНГРЕСА можете погледати у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању КОНГРЕСА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

19.08.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Репзблике Српске објављује списак кандидата који су положили испит за стицање порфесионално стручног звања "сертификовани форензички рачуновођа" на испитним роковима 18.07. и 09.08.2019. године.

Списак погледајте у PDF документу испод:

СПИСАК (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

19.07.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске расписује Конкурс за објављивање написа у Зборнику радова 23.-ег међународног Конгреса рачуновођа и ревизора Републике Српске који ће се одржати од 18-20. септембра 2019. године у ЗТЦ Бања Врућица код Теслића.


Конкурс и упутство ауторима за писање радова можете преузети у PDF документу испод:

КОНКУРС (PDF документ)

УПУТСТВО АУТОРИМА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

21.06.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује СЕМИНАР у вези израде Полугодишњег финансијског извјештаја за правна лица у Републици Српској и актуелностима везаним за измјену у пореским прописима Републике Српске.


Исти СЕМИНАР ће обухватити и тему израде Полугодишњег финансијског извјештаја корисника буџета у Републици Српској.


Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

12.06.2019.

Обавјештење кандидатима који су полагали испит за стицање професионално – стручних звања у мајском испитном року 2019. године
Кандидати који желе остварити увид у рад са мајског испитног рока 2019. године требају поднијети писмени Захтјев (у слободној форми) у року од 4 дана од дана објављивања резултата испита. Увиди у радове по поднесеним захтјевима обавиће се 17.06.2019. године (у понедељак), а лица која су поднијела захтјев биће обавијештена о тачном термину увида. Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net или путем факса на број: 051/348-795 или на адресу Ул. Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука. Након што изврше увид у рад кандидати, ако одлуче, могу у року од 3 дана поднијети Захтјев за поновни преглед теста (у слободној форми). Накнада за обраду захтјева за поновни преглед теста се плаћа у износу од 30 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републчике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

Кандидати који су у мајском испитном року 2019. године полагањем испита испунили услове за стицање професионално – стручног звања могу (у слободној форми) поднијети захтјев за издавање сертификата и захтјев за издавање лиценце (за Сертификоване рачуновође и Сертификоване рачуноводствене техничаре). Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net или путем факса на број: 051/348-795 или на адресу Ул. Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука. У складу са Одлуком о врстама и висини чланарине ови кандидати у сврху једнократне (додатне) чланарине први пут по стицању професионално-стручног звања на рачун матичног Друштва (исти рачун као за редовну чланарину) плаћају: за Овлашћеног ревизора 100 КМ, за Сертификованог рачуновођу 50 КМ и за Сертификованог рачуноводственог техничара 30 КМ. У сврху накнаде за издавање лиценце плаћа се 20 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републчике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

12.06.2019. у 12:00

Резултати испита:

Детаљније податке о резултатима испита погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1 УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 2 ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И УВОД У УР

Предмет 3 МЕНАЏМЕНТ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Предмет 4 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ

Предмет 5 ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ

Предмет 6 ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Предмет 7 ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2

Предмет 8 РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

Предмет 9 ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Предмет 10 НАПРЕДНО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 11 НАПРЕДНА РЕВИЗИЈА

Предмет 12 НАПРЕДНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Предмет 13 НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет 14 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

12.06.2019. у 12:00

Рјешења испитних задатака:

Детаљније податке о рјешењима испитних задатака погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1-Увод у финансијско рачуноводство-рјешења

Предмет 2-Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 3-Менаџмент и комуникације-рјешења

Предмет 4-Информационе технологије и примјена-рјешења

Предмет 5-Пословно право и порези-рјешења

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства-рјешења

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2-рјешење

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контроле-рјешење

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента-рјешења

Предмет 10-Напредно управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 11-Напредна ревизија-рјешења

Предмет 12-Напредно финансијско извјештавање-рјешења

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент 1. дио-рјешења

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент 2 дио-рјешења

Предмет 14-Стратегијски менаџмент-рјешења

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.06.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава овлашћене ревизоре о одржавању Специјалистичког семинара континуиране професионалне едукације који ће бити одржан 21. јуна 2019. године, на Економском факултету у Бањој Луци. У прилогу ниже можете погледати детаљније податке о темама Специјалистичког семинара које ће бити обрађене, као и образац Пријаве за предметни семинар.

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА и ПРИЈАВА (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.06.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује Семинар за банке, микрокредитне организације, пружаоце услуга новчаних пошиљки, телеком оператере, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације који ће се одржати у уторак 08.07.2019. године, на Економском факултету у Бањалуци, са почетком у 10 часова.

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Обавјештење о одржавању Семинара за банке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

04.06.2019.

У априлу 2017. започео је IPA 2013 Twinning пројекат »Подршка борби против прања новца« чији је корисник Босна и Херцеговина. Циљ пројекта је повећање компетентност институција Босне и Херцеговине у борби против прања новца до нивоа неопходног за приступање ЕУ и помоћи у побољшању законодавства, капацитета и способности релевантних органа, институција и агенција да појачају сарадњу и координацију у области борбе против прања новца; бавиће се проблемима у вези са капацитетима Финансијско-обавјештајног одјељења (ФОО) и других специјализованих финансијско истражних јединица на свим управним нивоима у извршењу њихових задатака; ојачаће сарадњу и координацију ФОО са овим јединицама и свим другим тијелима за спровођење закона у БиХ и иностранству. У оквиру пројекта је и компонента, везана на спровођење обука за обавезнике по Закону о спријечавању прања новца и финансирања тероризма. Циљ обуке је упознавање учесника са проблематиком прања новца, улоги обавезника по Закону, сарадња са ФИУ (СИПА ФОО), међународни акти и стандарди и, приказ праксе Р Словеније на том подручју. У оквиру пројекта је било до сада одржаних више активности за обавезнике (нотари, адвокати, поресеке управе, банкарски службеници ...). Да би ту тематику приближили што већем броју обавезника, у договору са СИПА ФОО (централни орган за борбу против прања новца у БиХ) планирају се одржати једнодневне активности и за рачуновође и ревизоре. С тим у вези, а имајући у виду да се ради о веома актуелним темама, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава све своје чланове о одржавању поменутих активности. Заинтересовани своје учешће могу да потврде на e-mail: rezek16@gmail.com до 10. јуна 2019. године. Aгенду можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Агенда за Бања Луку (DOC документ)

Агенда за Сарајево (DOC документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

21.05.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује интерактивни семинар под називом "Порез на додату вриједност (специфични случајеви из праксе)" који ће се одржати 03.06.2019. године у Бањој Луци - хотел Босна (Кристална сала) са почетком у 10:30 часова. Предавачи су: проф. др Душко Шњегота (Економски факултет у Бањој Луци), проф. др Јелена Пољашевић (Економски факултет у Бањој Луци), Владимир Милиновић (Управа за индиректно опорезивање) и Дејан Ракић. Предметни семинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на семинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику. Програм и пријаву на семинар можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

07.05.2019.

Обавјештавамо Вас да Савез рачновођа и ревизора Републике Српске организује инструктивну наставу и испит за стицање професионално-стручног звања „Сертификовани форензички рачуновођа“ који ће се одржати у периоду 07-15. јуна 2019. године. Заинтресовани кандидати требају попунити и доставити пријаву најкасније до 31.05.2019. У прилогу Вам достављамо образац пријаве са програмом и термином обуке.

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Образац пријаве са програмом и термином Инструктивне наставе (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.05.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава заинтересована лица да ће се СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА на тему: "Новости у прописима буџетског рачуноводства" одржати у хотелу Кардиал (Бања Врућица), 29. и 30. маја 2019. године. Главне теме ће бити:

 • систем финансијског управљања и контроле у јавном сектору (PIFC),
 • рачуноводствени стандарди,
 • порези и
 • питања и одговори.

На ниже наведеном линку (вези) можете преузети Образац пријаве за Семинар.

Програм и образац за пријаву на Семинар (PDF документ)

Online пријавa на Семинар (PDF документ).

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу. Оnline пријаву је потребно преузети на десктоп, попунити и кликнути на пријави.

25.04.2019.

Часопис Финрар у сарадњи са Економским факултетом у Бањој Луци уз подршку Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује 14. Међународни симпозијум о корпоративном управљању под називом: "Одрживи развој малих економија у условима индустријске револуције 4.0 - шансе и ограничења", који ће бити одржан у Бањи Врућици 22., 23. и 24. маја 2019. године.


Детаљније податке о одржавању Симпозијума погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СИМПОЗИЈУМА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

25.04.2019.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске неће радити поводом Васкршњих и Првомајских празника од 26. 04. закључно са 05. мајом 2019. године и поводом Дана побједе над фашизмом, 9. маја 2019. године.

21.03.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава све чланове да ће се СЕМИНАР КОНТИНУИРАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 1 (КПЕ 1/2019) одржати према распореду који можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

18.03.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује Други специјалистички семинар на тему "Тајне пореских рајева – како се прикрива новац у off shore финансијским центрима”. Специјалистички семинар ће се одржати на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци, на адреси Мајке Југовића 4, Бања Лука, дана 30.03.2019. године са почетком у 10 часова.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

Програм и пријава на семинар (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

14.03.2019.

Радионица на тему Аналитички поступци у интерној ревизији
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и Удружење интерних ревизора организује радионицу на тему "Аналитички поступци у интерној ревизији". Циљ радионице је омогућити свим учесницима стицање нових знања и информација о разноврсним и актуелним питањима, као и размјену искустава с колегицама и колегама. Радионица ће се одржати 29.03.2019. године на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци.

Обавјештење

Пријава

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

11.03.2019.

Мишљење Министарства финансија Републике Српске
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је 04.02.2019. године упутило Захтјев за давање мишљења на допис Централне јединице за хармонизацију Министарства финансије Републике Српске број 06.13/063-37/2019 од 24.01.2019. године. У наведеном допису, позивајући се на Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске (Службени гласник РС, број:91/16) наводи се да руководилац јединице за интерну ревизију, директори одјељења интерне ревизије, чланови одбора за ревизију и интерни ревизори који су запослени у субјектима јавног сектораобавезно посједују цертификат и лиценцу за обављање послова интерне ревизије у јавном сектору, односно морају испуњавати услов у погледу посједовања цертификата и лиценце који издаје Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија Републике Српске.

Мишљење Министарства финансија Републике Српске можете погледати на доле наведеном линку

Мишљење

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

04.03.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и часопис Финрар организују семинар под називом "Трансферне цијене, порез на добит и електронско подношење пореских пријава", који ће се одржати 18.03.2019. године у Бањалуци - хотел Јелена (ТЦ Емпориум) са почетком у 11 часова. Предавачи на семинару су: проф. др Душко Шњегота (Економски факултет у Бањој Луци), проф. др Јелена Пољашевић (Економски факултет у Бањој Луци) и Перса Паић (помоћник директора Пореске управе Републике Српске). Носиоци професионално-стручних звања Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске присуством на семинару остварују 5 часова КПЕ у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на семинару износи 140,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Програм и пријава на семинар (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

04.03.2019.

Обавјештавамо заинтересоване кандидате, да Финрар и ове године организује инструктивну наставу за стицање сертификата СР, ОР и СРТ уколико се пријави минимално 15 кандидата по предмету.

Пријаву на инструктивну наставу можете преузети у PDF документу испод:

Пријава на инструктивну наставу (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

01.03.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Oдлуку о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
 • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 13. до 17. маја 2019. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду као и пријавама за испит можете погледајти и преузети у pdf-овим документима испод:

Детаљнији подаци о РАСПОРЕДУ одржавања испита у мајском року (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификовани рачуновођа (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Овлашћеног ревизора (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификованог рачуноводственог техничара (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

14.02.2019.

Обавјештавамо Вас да Савез рачновођа и ревизора Републике Српске организује инструктивну наставу и испит за стицање професионално-стручног звања „Сертификовани форензички рачуновођа“ који ће се одржати у периоду 22. март - 13. април 2019. године. Заинтресовани кандидати требају попунити и доставити пријаву најкасније до 15.03.2019. У прилогу Вам достављамо образац пријаве са програмом и термином обуке.

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Образац пријаве са програмом и термином Инструктивне наставе (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

11.02.2019.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ објављује Јавни позив за исказивање интереса, пружање услуга обуке кандидатима из рачуноводствене професије за испитне рокове мај и новембар 2019. године, а у складу са Јединственом програмом.

Јавни позив можете погледати у PDF документу испод:

Јавни позив (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

11.02.2019.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на сједници одржаној, 07. 02.2019. године донијела Одлуку о организовању испитних рокова у 2019. години. Испитни рокови се организују у мају/новембру за све нивое звања у рачуноводственој професији за свих 14 предмета, а исти ће се одржати у Мостару, Сарајеву и Бањој Луци у периоду: 13. - 17. маја 2019. године и 11. - 15. новембра 2019. године.

Одлуку можете погледати у PDF документу испод:

Одлука (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

11.02.2019.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ објављује Јавни позив за исказивање интереса, пружање услуга обуке кандидатима из рачуноводствене професије за испитне рокове мај и новембар 2019. године, а у складу са Јединственом програмом.

Јавни позив можете погледати у PDF документу испод:

Јавни позив (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

11.02.2019.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на сједници одржаној, 07. 02.2019. године донијела Одлуку о организовању испитних рокова у 2019. години. Испитни рокови се организују у мају/новембру за све нивое звања у рачуноводственој професији за свих 14 предмета, а исти ће се одржати у Мостару, Сарајеву и Бањој Луци у периоду: 13. - 17. маја 2019. године и 11. - 15. новембра 2019. године.

Одлуку можете погледати у PDF документу испод:

Одлука (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

11.02.2019.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на сједници одржаној, 07. 02.2019. године донијела Одлуку о организовању испитних рокова у 2019. години. Испитни рокови се организују у мају/новембру за све нивое звања у рачуноводственој професији за свих 14 предмета, а исти ће се одржати у Мостару, Сарајеву и Бањој Луци у периоду: 13. - 17. маја 2019. године и 11. - 15. новембра 2019. године.

Одлуку можете погледати у PDF документу испод:

Одлука (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.02.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује једнодневни семинар под називом "Утврђивање основице пореза на добит у Републици Српској за 2018. годину (специфични случајеви из праксе и одговори на отворена питања)" који ће се одржати: 15. фебруара 2019. године у Бањалуци у хотелу Јелена са почетком у 11 часова, 19. фебруара 2019. године у Бијељини у хотелу Дрина са почетком у 11 часова, и 20. фебруара 2019. године на Палама на Економском факултету са почетком у 10 часова. Предавачи су: проф. др Душко Шњегота (Економски факултет у Бањој Луци), проф. др Јелена Пољашевић (Економски факултет у Бањој Луци) и Перса Паић (Пореска управа Републике Српска). Предметни семинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на семинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Програм и пријава на семинар (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

01.02.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује Семинар за банке, микрокредитне организације, пружаоце услуга новчаних пошиљки, телеком оператере, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације који ће се одржати у уторак 12.02.2019. године, на Економском факултету у Бањалуци, са почетком у 10 часова.

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Обавјештење о одржавању Семинара за банке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

01.02.2019.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОБУКА ЗА СТИЦАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЕКСТЕРНЕ ОЦЈЕНЕ КВАЛИТЕТА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
Обука је организована на основу одлуке Управног одбора Удружења интерних ревизора и Програма обуке за стицање Сертификата о оспосoбљености за обављање послова екстерне оцјене квалитета интерне ревизије. Програм обуке за стицање овог сертификата базиран је на Програму америчког Института интерних ревизора, уз уважавање специфичности и захтјева наше пословне праксе и окружења, стога представља општи Програм и њиме се кандидати оспособљавају да компетентно и професионално обављају послове у области екстерне оцјене квалитета интерне ревизије без обзира о којој дјелатности или организационој форми се ради. Предавања су одржали проф. др Новак Кондић и мр Невенка Петровић. Обуку је успјешно завршило 25 кандидата којима су по завршетку обуке додијељени сертификати којима се потврђује компетентност за обављање послова екстерног оцјенитеља квалитета интерне ревизије. Регистар екстерних оцјенитеља квалитета интерне ревизије може се пронаћи на интернет страници Удружења интерних ревизора www.uir.ba и Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске www.srrrs.org. Удружење интерних ревизора и Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске ће у наредном периоду поново организовати обуку за стицање Сертификата о оспосoбљености за обављање послова екстерне оцјене квалитета интерне ревизије, те сви кандидати који испуњавају услове могу исказати своју заинтересованост путем мејла uir@teol.net или телефона 051/433-822.

Слику са обуке можете преузетни на линку испод

Сликa са обуке

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

30.01.2019.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ УИО БиХ
Поштовани порески обвезници,Овим путем подсјећамо Вас да сте пореску пријаву за ПДВ те домаћу акцизу као и извјештај о посебној шеми у грађевинарству од пореског периода 01.01. до 31.01.2019. године дужни достављати искључиво електронским путем преко еПортала УИО. Предуслов за електронско подношење пореских пријава је регистрација корисника електронских услуга УИО, а обвезници који не изврше регистрацију за електронске услуге УИО неће бити у могућности извршавати своје редовне обавезе, тј. подносити ПДВ, ПДА пријаве и извјештај о посебној шеми у грађевинарству, што за собом повлачи бројне санкције. Подзаконски акти, који регулишу област електронских услуга УИО и електронског подношења пријава за порез на додату вриједност и домаћу акцизу као и извјештаја о посебној шеми у грађевинарству су: Правилник о примјени Закона о ПДВ-у („Службени гласник БиХ“, број: 85/17), Правилник о измјенама Правилника о примјени Закона о акцизама у БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 85/17), Упутство о регистрацији корисника електронских услуга УИО („Службени гласник БиХ“, број: 85/17), Упутство о електронском подношењу пријава самоопорезивања („Службени гласник БиХ“, број: 04/18) и Упутство о подношењу извјештаја о посебној шеми у грађевинарству електронским путем ("Службени гласник БиХ", број 82/18).

04.01.2019.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и часопис Финрар организују цјелодневни семинар не тему Фискализација у Брчко дистрикту БиХ који ће се одржати 18.01.2019. године у Брчко дистрикту БиХ - Дом културе са почетком у 10:30 часова. Предавачи на семинару су: Мато Лучић - директор Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ, Сафет Ризвановић - предсједник Комисије за примјену Закона о фискалним системима у Брчко дистрикту БиХ, Винко Ђурановић - Пореска управа Републике Српске и проф. др Јелена Пољашевић - ванредни професор Економског факултета у Бањалуци. Предметни семинар је организован у складу са програмом континуиране професионалне едукације за носиоце професионално-стручних звања Савеза (СТР, СР и ОР) и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилима о континуираној едукацији.

Детаљнији подаци СЕМИНАРУ (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

28.12.2018.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
У складу са одредбама члана 2. , 3., и 8. Закона о празницима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 43/07) и члана 52. Статута Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске бр. 237/16 од 14.07.2016.г., Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске неће радити дане, 01., 02., 06., 07., 08. и 09. јануара 2019. године, због Новогодишњих, Божићних и државних празника.

28.12.2018.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује СЕМИНАР у вези израде Годишњег финансијског извјештаја за правна лица у Републици Српској и актуелностима везаних за измјену у пореским прописима Републике Српске.


Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

27.12.2018.

Специјалистичку обуку за стицање сертификата о оспособљености за обављање послова екстерне оцјене квалитета интерне ревизије
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и Удружење интерних ревизора организују Специјалистичку обуку за стицање сертификата о оспособљености за обављање послова екстерне оцјене квалитета интерне ревизије, који ће се одржати 23. и 24. јануара 2019. године у Бањалуци у хотелу "Јелена" на адреси Јована Дучића 25. Котизација за чланове УИР и СРРРС износи 495,00КМ, а за остале заинтересоване кандидате износи 745,00КМ. Уплата се врши искључиво на жиро рачун Удружења интерних ревизора код Аддико банке број: 552-022-00023116-59. Обука се признаје као програм специјалистичке континуиране професионалне едукације код Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске у трајању од 5 часова.

Обавјештење и пријава за СЕМИНАР

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

14.12.2018.

Обавјештење кандидатима који су полагали испит за стицање професионално – стручних звања у новембарском испитном року 2018. године
Кандидати који желе остварити увид у рад са новембарског испитног рока 2018. године требају поднијети писмени Захтјев (у слободној форми) у року од 5 дана од дана објављивања резултата испита. Увиди у радове по поднесеним захтјевима обавиће се 24.12.2018. године (у понедељак), а лица која су поднијела захтјев биће обавијештена о тачном термину увида. Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net или путем факса на број: 051/348-795 или на адресу Ул. Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука. Након што изврше увид у рад кандидати, ако одлуче, могу у року од 3 дана поднијети Захтјев за поновни преглед теста (у слободној форми). Накнада за обраду захтјева за поновни преглед теста се плаћа у износу од 30 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републчике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

Кандидати који су у новембарском испитном року 2018. године полагањем испита испунили услове за стицање професионално – стручног звања могу (у слободној форми) поднијети захтјев за издавање сертификата и захтјев за издавање лиценце (за Сертификоване рачуновође и Сертификоване рачуноводствене техничаре). Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net или путем факса на број: 051/348-795 или на адресу Ул. Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука. У складу са Одлуком о врстама и висини чланарине ови кандидати у сврху једнократне (додатне) чланарине први пут по стицању професионално-стручног звања на рачун матичног Друштва (исти рачун као за редовну чланарину) плаћају: за Овлашћеног ревизора 100 КМ, за Сертификованог рачуновођу 50 КМ и за Сертификованог рачуноводственог техничара 30 КМ. У сврху накнаде за издавање лиценце плаћа се 20 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републчике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

14.12.2018. у 15:00

Резултати испита:

Детаљније податке о резултатима испита погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1 УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 2 ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И УВОД У УР

Предмет 3 МЕНАЏМЕНТ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Предмет 4 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ

Предмет 5 ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ

Предмет 6 ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Предмет 7 ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2

Предмет 8 РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

Предмет 9 ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Предмет 10 НАПРЕДНО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 11 НАПРЕДНА РЕВИЗИЈА

Предмет 12 НАПРЕДНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Предмет 13 НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет 14 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

14.12.2018. у 15:00

Рјешења испитних задатака:

Детаљније податке о рјешењима испитних задатака погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1-Увод у финансијско рачуноводство-рјешења

Предмет 2-Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 3-Менаџмент и комуникације-рјешења

Предмет 4-Информационе технологије и примјена-рјешења

Предмет 5-Пословно право и порези-рјешења

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства-рјешења

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2-рјешење

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контроле-рјешење

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента-рјешења

Предмет 10-Напредно управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 11-Напредна ревизија-рјешења

Предмет 12-Напредно финансијско извјештавање-рјешења

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент 1. дио-рјешења

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент 2 дио-рјешења

Предмет 14-Стратегијски менаџмент-рјешења

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

12.12.2018.

Обавјештење кандидатима који су полагали испит за стицање професионално–стручних звања
Обавјештавамо Вас да ће се резултати и рјешења испитних задатака за испитни рок новембар 2018. године, објавити у петак, 14. децембра у 20.00 часова на веб страницама ентитетских Савеза, а након одржане сједнице Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ.

06.12.2018.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава заинтересована лица да могу преузети образац Захтјева за обнову лиценце за професионално-стручно звање

 • Сертификовани рачуновођа
 • Сертификовани рачуноводствени техничар
и образац потврде о састављању или учествовању у састављању најмање једног финансијског или ревизорског извјештаја.
Обрасце захтјева и потврде можете преузети на сљедећим линковима:

Образац Захтјева за обнову лиценце (PDF документ)

Образац Потврде послодавца (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

30.11.2018.

Специјалистички семинар за овлашћене процјењиваче
На основу Статута Удружења и члана 24. Правилника о условима стицања сертификата овлашћеног процјењивча, у склопу редовне годишње континуиране едукације, Удружење овлашћених процјењивача у БиХ организује специјалистички семинар који ће се одржати 14. и 15. децембра 2018. године у Бањалуци у хотелу Јелена.

Обавјештење о СЕМИНАРУ

Анкетни лист за REV сертификат

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

20.11.2018.

Поводом републичког празника - Дана успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске неће радити у сриједу, 21.11.2018. године. Одлуку можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Одлука (Word документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

14.11.2018.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава овлашћене ревизоре о одржавању Специјалистичког семинара континуиране професионалне едукације који ће бити одржан 04. и 05. децембра 2018. године, у Бањалуци у Пиано сали хотела "Босна". У прилогу ниже можете погледати детаљније податке о темама Специјалистичког семинара које ће бити обрађене, а у другом документу можете пронаћи образац Пријаве за предметни семинар.

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Online пријавa на Семинар (PDF документ).

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

Оnline пријаву је потребно преузети на десктоп, попунити и кликнути на пријави.

08.11.2018.

Часопис Финрар организује СЕМИНАР под називом "Закон о заштити личних података у пракси", који ће се одржати 23.11.2018. године у Бањој Луци, у хотелу Јелена са почетком у 10 часова. Предавачи на семинару су: проф. др Иванка Марковић и Дејан Ракић.


Програм и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

Програм и приава на СЕМИНАР (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

05.11.2018.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава заинтересована лица да ће се СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА на тему: "Новости у прописима буџетског рачуноводства" одржати у хотелу Кардиал, Бања Врућица, 22. и 23. новембра 2018. године. Главне теме ће бити:

 • систем финансијског управљања и контроле у јавном сектору (PIFC),
 • рачуноводствени стандарди,
 • јавне набавке,
 • порези и
 • питања и одговори.

На ниже наведеном линку (вези) можете преузети Образац пријаве за Семинар.

Програм и образац за пријаву на Семинар (PDF документ)

Online пријавa на Семинар (PDF документ).

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу. Оnline пријаву је потребно преузети на десктоп, попунити и кликнути на пријави.

23.10.2018.

Часопис Финрар у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора Републике Српске организује СЕМИНАР под називом "Рачуноводствени и правни аспекти финансијског пословања привредних друштава, предузетника и других правних лица у Републици Српској", који ће се одржати 16.11.2018. године у Бањој Луци, у хотелу Босна са почетком у 10:30 часова. Предавачи на семинару су: проф. др Душко Шњегота и проф. др Јелена Пољашевић.


Програм и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

Програм и приава на СЕМИНАР (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

23.10.2018.

Часопис Финрар у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора Републике Српске организује СЕМИНАР под називом "Књиговодствено обухватање трошкова и учинака кроз класу 9", који ће се одржати 30.11.2018. године у Бањој Луци, у хотелу Јелена (ТЦ Емпориум) са почетком у 11 часова. Предавачи на семинару су: проф. др Душко Шњегота и Сара Савановић.


Програм и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

Програм и приава на СЕМИНАР (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

09.10.2018.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава све чланове да ће се СЕМИНАР КОНТИНУИРАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 2 (КПЕ 2/2018) одржати према распореду који можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

08.10.2018.

Семинар из области интерне ревизије
Удружење интерних ревизора и Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организују семинар из области интерне ревизије који ће се одржати 23. и 24. октобра 2018. године у Бањалуци у хотелу Јелена. Учесници семинара могу изабрати и пријавити учешће на једној или обе радионице у зависности од личног интересовања за понуђене теме.

Обавјештење

Пријава

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.10.2018.

Допис предсједника Републике Српске
Допис предсједника Републике Српске господина Милорада Додика поводом одржавања 22. Међународног конгреса рачуноводствене и ревизорске професије можете прочитати на доле наведеном линку.

Допис

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

25.09.2018.

Континуирана едукација за сертификованог форензичког рачуновођу
Обавјештавамо Вас да Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује Прву специјалистичку радионицу за сертификоване форензичке речуновође на тему: "Анализа финансијских извјештаја као алат у откривању финансијске патологије". Семинар ће се одржати 19. октобра 2018. године на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци.

Програм и пријаву на наведену радионицу можете преузети на доле наведеном линку

Програм и пријава на радионицу

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

03.09.2018.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Oдлуку о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
 • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 12. до 16. новембра 2018. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду као и пријавама за испит можете погледајти и преузети у pdf-овим документима испод:

Детаљнији подаци о РАСПОРЕДУ одржавања испита у новембарском року (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификовани рачуновођа (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Овлашћеног ревизора (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификованог рачуноводственог техничара (PDF документ)

Образац пријаве за инструктивну наставу за оспособљавање кандидата за стицање професионално-стручних звањ (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

06.08.2018.

22. Међународни конгрес
Обавјештавамо Вас да ће се 22. Међународни конгрес рачуноводствене и ревизорске професије одржати у Бањи Врућици у периоду од 19-21.09.2018. године.

Афишу можете преузети на доле наведеном линку

Афиша 22. Конгреса

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.08.2018.

Сертификовани форензички рачуновођа
Списак кандидата који су положили испит за стицање професионално стручног звања "сертификовани форензички рачуновођа" на испитним роковима 07.07. и 03.08.2018. године.

Списак можете преузети на доле наведеном линку

Списак кандидата који су положили

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

18.07.2018.

Обавјештење члановима удружења интерних ревизора
Обавјештавамо Вас да ће се испит за стицање звања Овлашћени интерни ревизор у септембарском испитном року одржати терминима које можете погледати на доле наведеном линку. Због проблема са сајтом Удружења интерних ревизора обавјештења ћемо постављати на сајт Савеза.

Обавјештење можете преузети на доле наведеном линку

СЕПТЕМБАРСКИ РОК

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

18.07.2018.

Важно обавјештење свим учесницима семинара који су се пријавили за Бањалуку
Дана 18.07.2018. године евидентирали смо пријаву ваших представника за учешће на семинару под називом ИЗМЈЕНА ЗАКОНОДАВНОГ ОКВИРА У РЕПУБЛИЦИ СРСКОЈ У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА ПЛАТА за термин 20.07.2018. у сали Правног факултета у Бањалуци. С обзиром да је капацитет сале за овај термин до момента запримања ваше пријаве у потпуности попуњен, молимо вас да семинару присуствујете у новом термину 21.07.2018. са почетком у 10 часова, такође на Правном факултету у Бањалуци.

Обавјештење можете преузети на доле наведеном линку

Нова пријава

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

18.07.2018.

Важно обавјештење свим учесницима семинара који су се пријавили за Добој
Евидентирали смо пријаву ваших представника за учешће на семинару под називом ИЗМЈЕНА ЗАКОНОДАВНОГ ОКВИРА У РЕПУБЛИЦИ СРСКОЈ У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА ПЛАТА за термин 20.07.2018. у сали Правног факултета у Бањалуци. С обзиром да је са подручја Друштва Добој до овог момента регистрован значајан број пријављених, семинар за чланове овог друштва ће се одржати у Добоју 25.07.2018. у Кино сали са почетком у 10 часова.

Обавјештење можете преузети на доле наведеном линку

Нова пријава

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

13.07.2018.

Обавјештење
Обавјештење члановима Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске у вези са обавезом регистрације електронске услуге УИО и обавезом електронског подношења ПДВ и ПДА пријава.

Обавјештење можете преузети на доле наведеном линку

Обавјештење

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

10.07.2018.

Часопис Финрар у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора Републике Српске организује СЕМИНАР под називом "Измјене законодавног оквира у Републици Српској у циљу повећања плата - практична примјена", који ће се одржати у Бањој Луци (20.07.2018.), Бијељини (23.04.2018.) и Палама (24.07.2018.).


Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

10.07.2018.

Закључак Владе Републике Српске
Влада Републике Српске је на 179. сједници одржаној 30.05.2018., након разматрања Извјештаја о раду Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске и стању у области рачуноводства и ревизије за 2017. годину донијела Закључак који можете погледати на доле на веденом линку.

Закључак

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

15.06.2018.

Обавјештење кандидатима који су полагали испит за стицање професионално – стручних звања
Кандидати који желе остварити увид у рад са мајског испитног рока 2018. године требају поднијети писмени Захтјев (у слободној форми) у року од 5 дана од дана објављивања резултата испита. Увиди у радове по поднесеним захтјевима обавиће се 27.06.2018. године (у сриједу), а лица која су поднијела захтјев биће обавијештена о тачном термину увида. Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net или путем факса на број: 051/348-795 или на адресу Ул. Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука. Након што изврше увид у рад кандидати, ако одлуче, могу у року од 3 дана поднијети Захтјев за поновни преглед теста (у слободној форми). Накнада за обраду захтјева за поновни преглед теста се плаћа у износу од 30 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републчике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

Кандидати који су у мајском испитном року 2018. године полагањем испита испунили услове за стицање професионално – стручног звања могу (у слободној форми) поднијети захтјев за издавање сертификата и захтјев за издавање лиценце (за Сертификоване рачуновође и Сертификоване рачуноводствене техничаре). Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net или путем факса на број: 051/348-795 или на адресу Ул. Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука. У складу са Одлуком о врстама и висини чланарине ови кандидати у сврху једнократне (додатне) чланарине први пут по стицању професионално-стручног звања на рачун матичног Друштва (исти рачун као за редовну чланарину) плаћају: за Овлашћеног ревизора 100 КМ, за Сертификованог рачуновођу 50 КМ и за Сертификованог рачуноводственог техничара 30 КМ. У сврху накнаде за издавање лиценце плаћа се 20 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републчике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

15.06.2018. у 12:00

Резултати испита:

Детаљније податке о резултатима испита погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1 УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 2 ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И УВОД У УР

Предмет 3 МЕНАЏМЕНТ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Предмет 4 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ

Предмет 5 ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ

Предмет 6 ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Предмет 7 ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2

Предмет 8 РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

Предмет 9 ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Предмет 10 НАПРЕДНО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 11 НАПРЕДНА РЕВИЗИЈА

Предмет 12 НАПРЕДНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Предмет 13 НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет 14 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

15.06.2018. у 12:00

Рјешења испитних задатака:

Детаљније податке о рјешењима испитних задатака погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1-Увод у финансијско рачуноводство-рјешења

Предмет 2-Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 3-Менаџмент и комуникације-рјешења

Предмет 4-Информационе технологије и примјена-рјешења

Предмет 5-Пословно право и порези-рјешења

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства-рјешења

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2-рјешење

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контроле-рјешење

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента-рјешења

Предмет 10-Напредно управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 11-Напредна ревизија-рјешења

Предмет 12-Напредно финансијско извјештавање-рјешења

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент - Есеј 1-рјешење

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент Есеј 2-рјешење

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент-рјешења

Предмет 14-Стратегијски менаџмент-рјешења

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

11.06.2018.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОБУКА ЗА СТИЦАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЕКСТЕРНЕ ОЦЈЕНЕ КВАЛИТЕТА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
У Бањој Луци, дана 30. и 31. маја 2018. године, у организацији Удружења интерних ревизора и Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, одржана је прва специјалистичка обука за стицање сертификата о оспособљености за обављање послова екстерне оцјене квалитета интерне ревизије. Обука је организована на основу одлуке Управног одбора Удружења интерних ревизора и Програма обуке за стицање Сертификата о оспосoбљености за обављање послова екстерне оцјене квалитета интерне ревизије. Програм обуке за стицање овог сертификата базиран је на Програму америчког Института интерних ревизора, уз уважавање специфичности и захтјева наше пословне праксе и окружења, стога представља општи Програм и њиме се кандидати оспособљавају да компетентно и професионално обављају послове у области екстерне оцјене квалитета интерне ревизије без обзира о којој дјелатности или организационој форми се ради. Предавања су одржали проф. др Новак Кондић и мр Невенка Петровић. Обуку је успјешно завршило 55 кандидата којима су по завршетку обуке додијељени сертификати којима се потврђује компетентност за обављање послова екстерног оцјенитеља квалитета интерне ревизије. Регистар екстерних оцјенитеља квалитета интерне ревизије може се пронаћи на интернет страници Удружења интерних ревизора www.uir.ba и Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске www.srrrs.org. Удружење интерних ревизора и Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске ће у наредном периоду поново организовати обуку за стицање Сертификата о оспосoбљености за обављање послова екстерне оцјене квалитета интерне ревизије, те сви кандидати који испуњавају услове могу исказати своју заинтересованост путем мејла uir@teol.net или телефона 051/433-822.

Слике са обуке можете преузетни на линку испод

Слике са обуке

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.06.2018.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује СЕМИНАР у вези израде Полугодишњег финансијског извјештаја за правна лица у Републици Српској и актуелностима везаним за измјену у пореским прописима Републике Српске.


Исти СЕМИНАР ће обухватити и тему израде Полугодишњег финансијског извјештаја корисника буџета у Републици Српској.


Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.03.2018.

Часопис Финрар у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора Републике Српске организује семинар под називом "Правни, порески и рачуноводствени аспекти Закона о раду Републике Српске" који ће се одржати 15.06.2018. године у Бањој Луци у хотелу Босна. Носиоци професионално-стручних звања Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске присуством на семинару остварују 5 часова КПЕ у складу са Правилником о континуираној едукацији.


Детаљније податке о Семинару погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

21.05.2018.

Обавјештавамо Вас да Савез рачновођа и ревизора Републике Српске организује инструктивну наставу и испит за стицање професионално-стручног звања „Сертификовани форензички рачуновођа“ у јуну 2018. Заинтресовани кандидати требају попунити и доставити пријаву најкасније до 05.06.2018. У прилогу Вам достављамо образац пријаве са програмом и термином обуке.

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Образац пријаве са програмом и термином Инструктивне наставе (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

04.05.2018.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ОРГАНИЗОВАНИ ПРЕВОЗ НА ЈАХОРИНУ - Обавјештавамо учеснике семинара за буџетске кориснике, хотел Термаг, Јахорина, 24. и 25 мај 2018., да постоји могућност организације превоза у сарадњи са Друштвом рачуновођа и ревизора Бања Лука. Више информација путем: телефона 051/430-260 или на е-mail: slavoljub.sikanjic@srrrs.org. Контакт особа Славољуб Шикањић.

27.04.2018.

Часопис Финрар у сарадњи са Економским факултетом у Бањој Луци уз подршку Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује 13. Међународни симпозијум о корпоративном управљању под називом: "ДИГИТАЛНА ЕКОНОМИЈА - Покретач будућег економског раста", који ће бити одржан у Бањи Врућици 16., 17. и 18. маја 2018. године.

Детаљније податке о одржавању Симпозијума погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СИМПОЗИЈУМА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

27.04.2018.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
На основу члана 2. и 3. Закона о празницима Републике Српске (Сл. гласник Републике Српске бр. 43/07) и члана 52. Статута Савеза рачуновођа и ревизора РС (бр. 237/16 од 14.07.2016.г.), Генерални секретар доноси Одлуку да Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске неће радити поводом Првомајских празника и Дана побједе над фашизмом, 30.04., 01., 02. и 9. маја 2018. године.

23.04.2018.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава заинтересована лица да ће се СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА на тему: "Новости у прописима буџетског рачуноводства" одржати у хотелу Термаг на Јахорини, 24. и 25. маја 2018. године. Главне теме ће бити:

 • систем финансијског управљања и контроле у јавном сектору (PIFC),
 • рачуноводствени стандарди,
 • порези и
 • питања и одговори.

На ниже наведеном линку (вези) можете преузети Образац пријаве за Семинар.

Програм и образац за пријаву на Семинар (PDF документ)

Online пријавa на Семинар (PDF документ).

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу. Оnline пријаву је потребно преузети на десктоп, попунити и кликнути на пријави.

20.03.2018.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава све чланове да ће се СЕМИНАР КОНТИНУИРАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 1 (КПЕ 1/2018) одржати према распореду који можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

08.03.2018.

Часопис Финрар у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора Републике Српске организује семинар под називом "Трансферне цијене - припрема документације и надзор у складу са прописима Републике Српске" који ће се одржати 16.03.2018. године на Економском факултету у Бањој Луци. Носиоци професионално-стручних звања Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске присуством на семинару остварују 5 часова КПЕ у складу са Правилником о континуираној едукацији.


Детаљније податке о Семинару погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

01.03.2018.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Oдлуку о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
 • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 14. до 18. маја 2018. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду као и пријавама за испит можете погледајти и преузети у pdf-овим документима испод:

Детаљнији подаци о РАСПОРЕДУ одржавања испита у мајском року (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификовани рачуновођа (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Овлашћеног ревизора (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификованог рачуноводственог техничара (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

01.03.2018.

Oбавјештавамо све заинтересоване кандидате да, на основу одобрења Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ, Финрар д.о.о. Бања Лука и ове године организује инструктивну наставу за оспособљавање кандидата за стицање професионално-стручних звања: овлашћени ревизор, сертификовани рачуновођа и сертификовани рачуноводствени техничар. Детаље можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о ИНСТРУКТИВНОЈ НАСТАВИ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

20.02.2018.

Истраживање о увјеравању за мале и средње ентитете
Савез као кандидат за чланство у Европској федерацији рачуновођа и ревизора малих и средњих ентитета (EFAA) промовише истраживање о увјеравању за мале и средње ентитете. Истраживање, које ће вам одузети само 2-3 минута, тражи ставове европских малих и средњих предузећа (МСП) о ревизији и алтернативама ревизији. Одговори ће нам помоћи да боље разумијемо врсту подршке малих и средњих предузећа која највише требају од својих рачуновођа. Извјештај о истраживању објавиће се у љето 2018. године. Истраживање се налази на следећем линку:

www.surveygizmo.eu/s3/90066725/EFAA-Assurance-for-SMEs-Survey

14.02.2018.

Часопис Финрар у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора Републике Српске организује семинар под називом "Утврђивање основице пореза на добит у Републици Српској за 2017. годину" који ће се одржати 21.02.2018. године у Бијељини у хотелу Дрина са почетком у 10 часова.

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Обавјештење о одржавању Семинара (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

29.01.2018.

Часопис Финрар у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора Републике Српске организује семинар под називом "Утврђивање основице пореза на добит у Републици Српској за 2017. годину" који ће се одржати 13.02.2018. године у Бањалуци у хотелу Јелена са почетком у 10 часова.

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Обавјештење о одржавању Семинара (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

26.01.2018.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује Семинар за руководиоце одјељења за ризик и менаџмент банака, осигуравајућих друштава, рачуновођа, инвестиционих фондова и других финансијских организација који ће се одржати у понедјељак 12.02.2018. године, на Економском факултету (сала 4, 2. спрат) у Бањалуци, са почетком у 10 часова.

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Обавјештење о одржавању Семинара за банке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

03.01.2018.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује СЕМИНАР у вези израде Годишњег финансијског извјештаја за правна лица у Републици Српској и актуелностима везаних за измјену у пореским прописима Републике Српске.


Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

03.01.2018.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава заинтересована лица да могу преузети образац Захтјева за обнову лиценце за професионално-стручно звање

 • Сертификовани рачуновођа
 • Сертификовани рачуноводствени техничар
и образац потврде о састављању или учествовању у састављању најмање једног финансијског или ревизорског извјештаја.
Обрасце захтјева и потврде можете преузети на сљедећим линковима:

Образац Захтјева за обнову лиценце (PDF документ)

Образац Потврде послодавца (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

18.12.2017.

Обавјештење кандидатима који су полагали испит за стицање професионално – стручних звања
Кандидати који желе остварити увид у рад са новембарског испитног рока 2017. године требају поднијети писмени Захтјев (у слободној форми) у року од 3 дана од дана објављивања резултата испита. Увиди у радове по поднесеним захтјевима обавиће се 26.12.2017. године (у уторак), а лица која су поднијела захтјев биће обавијештена о тачном термину увида. Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net или путем факса на број: 051/348-795 или на адресу Ул. Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука. Кандидати који су у новембарском испитном року 2017. године полагањем испита испунили услове за стицање професионално – стручног звања могу (у слободној форми) поднијети захтјев за издавање сертификата и захтјев за издавање лиценце (за Сертификоване рачуновође и Сертификоване рачуноводствене техничаре). Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net или путем факса на број: 051/348-795 или на адресу Ул. Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука. У складу са Одлуком о врстама и висини чланарине ови кандидати у сврху једнократне (додатне) чланарине први пут по стицању професионално-стручног звања на рачун матичног Друштва (исти рачун као за редовну чланарину) плаћају: за Овлашћеног ревизора 100 КМ, за Сертификованог рачуновођу 50 КМ и за Сертификованог рачуноводственог техничара 30 КМ. У сврху накнаде за издавање лиценце плаћа се 20 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републчике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

18.12.2017. у 12:00

Резултати испита:

Детаљније податке о резултатима испита погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1 УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 2 ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И УВОД У УР

Предмет 3 МЕНАЏМЕНТ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Предмет 4 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ

Предмет 5 ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ

Предмет 6 ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Предмет 7 ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2

Предмет 8 РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

Предмет 9 ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Предмет 10 НАПРЕДНО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 11 НАПРЕДНА РЕВИЗИЈА

Предмет 12 НАПРЕДНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Предмет 13 НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет 14 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

18.12.2017. у 12:00

Рјешења испитних задатака:

Детаљније податке о рјешењима испитних задатака погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1-Увод у финансијско рачуноводство-рјешења

Предмет 2-Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 3-Менаџмент и комуникације-рјешења

Предмет 4-Информационе технологије и примјена-рјешења

Предмет 5-Пословно право и порези-рјешења

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства-рјешења

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2-рјешење

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контроле-рјешење

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента-рјешења

Предмет 10-Напредно управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 11-Напредна ревизија-рјешења

Предмет 12-Напредно финансијско извјештавање-рјешења

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент 1. дио-рјешења

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент 2 дио-рјешења

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент 3. дио-рјешења

Предмет 14-Стратегијски менаџмент-рјешења

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

12.12.2017.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са Удружењем овлашћених процјењивача у БиХ организује семинар под називом Анализа вриједности предузећа (теорије и технике вреднованја) који ће се одржати 22. и 23.12.2017. године на Економском факултету у Бањој Луци. У прилогу ниже можете погледати детаљније податке о темама Семинара које ће бити обрађене, а у истом документу можете пронаћи и образац Пријаве за предметни семинар.

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА и образац Пријаве (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

22.11.2017.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава заинтересована лица да могу преузети образац Захтјева за обнову лиценце за професионално-стручно звање

 • Сертификовани рачуновођа
 • Сертификовани рачуноводствени техничар
и образац потврде о састављању или учествовању у састављању најмање једног финансијског или ревизорског извјештаја.
Обрасце захтјева и потврде можете преузети на сљедећим линковима:

Образац Захтјева за обнову лиценце (PDF документ)

Образац Потврде послодавца (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

22.11.2017.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава овлашћене ревизоре о одржавању Специјалистичког семинара континуиране професионалне едукације који ће бити одржан 07. и 08. децембра 2017. године, у Бањалуци у Пиано сали хотела "Босна". У прилогу ниже можете погледати детаљније податке о темама Специјалистичког семинара које ће бити обрађене, а у истом документу можете пронаћи и образац Пријаве за предметни семинар.

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА и образац Пријаве (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

17.11.2017.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са Удружењем интерних ревизора организује семинар под називом "Интерна ревизија јавних набавки", који ће се одржати 01.12.2017. године на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци (сала број 4) са почетком у 10 часова. Програм, као и пријаву на семинар можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

08.11.2017.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава заинтересована лица да ће се СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА на тему: "Новости у прописима буџетског рачуноводства" одржати у Бањи Врућици (Теслић), 28. и 29. новембрa 2017. године. Главне теме ће бити:

 • попис,
 • рачуноводствени стандарди,
 • порези,
 • радни односи и
 • питања и одговори.

На ниже наведеном линку (вези) можете преузети Образац пријаве за Семинар.

Програм и образац за пријаву на Семинар (PDF документ)

Online пријавa на Семинар (PDF документ).

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу. Оnline пријаву је потребно преузети на десктоп, попунити и кликнути на пријави.

01.11.2017.

Обавјештавамо све заинтересоване кандидате да Финрар д.о.о. Бања Лука у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора Републике Српске огранизује семинар за носиоце професионално-стручних звања и друга заинтересована лица под називом "Класа 9 - рачуноводство трошкова". Предметни семинар ће се одржати 17.11.2017. године у хотелу Јелена - Бања Лука са почетком у 11 часова.

Детаљније податке и пријаву на семинар погледајте у PDF документу испод:

Обавјештење о СЕМИНАРУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

18.10.2017.

Управни одбор Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске је на својој сједници одржаној дана, 04.10.2017. године донио сљедеће одлуке: Oдлука о објављивању превода етичког кодекса, Одлука о објављивању превода концептуалног оквира за финансијско извјештавање, Одлука о објављивању превода међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор, Одлука о објављивању превода међународних стандарда и саопштења ревизије прегледа осталих увјеравања и сродних услуга, Одлука о објављивању превода МСФИ за СМЕ и Одлука о почетку примјене МСФИ за СМЕ.

Одлуке можете погледати у PDF документу испод:

Oдлука о објављивању превода етичког кодекса (PDF документ)

Одлука о објављивању превода концептуалног оквира за финансијско извјештавање (PDF документ)

Одлука о објављивању превода међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (PDF документ)

Одлука о објављивању превода међународних стандарда и саопштења ревизије прегледа осталих увјеравања и сродних услуга (PDF документ)

Одлука о објављивању превода МСФИ за СМЕ (PDF документ)

Одлука о почетку примјене МСФИ за СМЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

16.10.2017.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава све чланове да ће се СЕМИНАР КОНТИНУИРАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 2 (КПЕ 2/2017) одржати према распореду који можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

13.10.2017.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са Удружењем интерних ревизора организује семинар под називом "Практични примјери контролних активности", који ће се одржати 23. и 24.10.2017. године на Економском факултету у Бањој Луци. Учесници семинара могу изабрати и пријавити учешће на семинару у једном од наведених термина у зависности од личног интересовања за понуђене теме и нису обавезни да присуствују у оба термина. Котизација се односи на један термин и износи: 150,00КМ (за чланове Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске и Удружења интерних ревизора) или 200,00КМ (за остале заинтересоване). Учесници који желе да присуствују у оба термина обавезни су да уплате утврђену котизацију за сваки термин посебно. Програм, као и пријаву на семинар можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

10.10.2017.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на својој сједници одржаној дана 13.09.2017. године у Сарајеву усвојила је Инструкцију о условима полагања испита.

Инструкцију о условима полагања испита погледајте у PDF документу испод:

Инструкција о условима полагања испита (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

08.09.2017.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује 21. МЕЂУНАРОНИ КОНГРЕС на тему: "УЛОГА РАЧУНОВОДСТВНЕ И РЕВИЗОРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ У КРЕИРАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ПОСЛОВНИХ ЕНТИТЕТА", који ће бити одржан у Бањи Врућици 20., 21. и 22. септембра 2017. године.

Детаљније податке о одржавању Конгреса погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању КОНГРЕСА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

04.09.2017.

Обавјештавамо све заинтересоване кандидате да Финрар д.о.о. Бања Лука огранизује инструктивну наставу за оспособљавање кандидата за стицање професионално-стручних звања: сертификовани рачуноводствени техничар, сертификовани рачуновођа и овлашћени ревизор. Инструктивна настава ће се одржати у Бањалуци и Бијељини у периоду од 02. до 31. октобра 2017. године уколико се пријави минимално 15 кандидата по предмету.

Детаљније податке и пријаву на Инструктивну наставу погледајте у PDF документу испод:

Обавјештење о Инструктивној настави (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

04.09.2017.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Oдлуку о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
 • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 13. до 17. новембра 2017. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду као и пријавама за испит можете погледајти и преузети у pdf-овим документима испод:

Детаљнији подаци о РАСПОРЕДУ одржавања испита у новембарском року (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификовани рачуновођа (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Овлашћеног ревизора (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификованог рачуноводственог техничара (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

04.07.2017.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске расписује конкурс за објављивање написа у Зборнику радова 21. Међународног конгреса рачуновођа и ревизора Републике Српске који ће се одржати од 20-22. септембра 2017. године у ЗТЦ Бања Врућица. Рок за доставу радова је 01. септембар 2017. године.

Конкурс можете преузети у PDF документу испод:

КОНКУРС (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

28.06.2017.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује 21. Међународни конгрес рачуноводствене и ревизорске професије Републике Српске под називом: "Улога рачуноводствене и ревизорске професије у креиранју финансијског положаја пословних ентитета" који ће се одржати 20-22. септембра 2017. године у Бањи Врућици (Теслић).

Агенду можете преузети у PDF документу испод:

21. Међународни конрес СРР РС (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

22.06.2017.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са Удружењем интерних ревизора поново организује радионицу под називом "Еxcel за ревизоре", нову групу кандидата, која ће се одржати 11.07.2017. године на Економском факултету у Бањој Луци. Програм, као и пријаву на радионицу можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању РАДИОНИЦЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

22.06.2017.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује Семинар за банке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације који ће се одржати у сриједу 12.07.2017. године, на Економском факултету (сала 2, први спрат) у Бањалуци, са почетком у 10 часова.

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Обавјештење о одржавању Семинара за банке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

12.06.2017.

Обавјештење кандидатима који су полагали испит за стицање професионално – стручних звања
Кандидати који желе остварити увид у рад са мајског испитног рока 2017. године требају поднијети писмени Захтјев (у слободној форми) у року од 3 дана од дана објављивања резултата испита. Увиди у радове по поднесеним захтјевима обавиће се 15.06.2017. године (у четвртак), а лица која су поднијела захтјев биће обавијештена о тачном термину увида. Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net или путем факса на број: 051/348-795 или на адресу Ул. Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука.

Кандидати који су у мајском испитном року 2017. године полагањем испита испунили услове за стицање професионално – стручног звања могу (у слободној форми) поднијети захтјев за издавање сертификата и захтјев за издавање лиценце (за Сертификоване рачуновође и Сертификоване рачуноводствене техничаре). Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net или путем факса на број: 051/348-795 или на адресу Ул. Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука. У складу са Одлуком о врстама и висини чланарине ови кандидати у сврху једнократне (додатне) чланарине први пут по стицању професионално-стручног звања на рачун матичног Друштва (исти рачун као за редовну чланарину) плаћају: за Овлашћеног ревизора 100 КМ, за Сертификованог рачуновођу 50 КМ и за Сертификованог рачуноводственог техничара 30 КМ. У сврху накнаде за издавање лиценце плаћа се 20 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републчике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

12.06.2017. у 12:00

Рјешења испитних задатака:

Детаљније податке о рјешењима испитних задатака погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1-Увод у финансијско рачуноводство-рјешења

Предмет 2-Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 3-Менаџмент и комуникације-рјешења

Предмет 4-Информационе технологије и примјена-рјешења

Предмет 5-Пословно право и порези-рјешења

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства-рјешења

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2-рјешење

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контроле-рјешење

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента-рјешења

Предмет 10-Напредно управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 11-Напредна ревизија-рјешења

Предмет 12-Напредно финансијско извјештавање-рјешења

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент-рјешења

Предмет 14-Стратегијски менаџмент-рјешења

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

12.06.2017. у 12:00

Резултати испита:

Детаљније податке о резултатима испита погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1 УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 2 ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И УВОД У УР

Предмет 3 МЕНАЏМЕНТ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Предмет 4 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ

Предмет 5 ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ

Предмет 6 ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Предмет 7 ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2

Предмет 8 РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

Предмет 9 ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Предмет 10 НАПРЕДНО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 11 НАПРЕДНА РЕВИЗИЈА

Предмет 12 НАПРЕДНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Предмет 13 НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет 14 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

08.06.2017.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује СЕМИНАР у вези израде Полугодишњег финансијског извјештаја за правна лица у Републици Српској и актуелностима везаним за измјену у пореским прописима Републике Српске.


Исти СЕМИНАР ће обухватити и тему израде Полугодишњег финансијског извјештаја корисника буџета у Републици Српској.


Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

01.06.2017.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са Удружењем интерних ревизора организује радионицу под називом "Еxcel за ревизоре" која ће се одржати 16.06.2017. године на Економском факултету у Бањој Луци. Програм, као и пријаву на радионицу можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању РАДИОНИЦЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

28.04.2017.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава заинтересована лица да ће се СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА на тему: "Новости у прописима буџетског рачуноводства" одржати у Бањи Врућици (Теслић), 23. и 24. маја 2017. године. Главне теме ће бити:

 • ревизорски извјештај,
 • PIFC,
 • порези,
 • радни односи и
 • питања и одговори.

На ниже наведеном линку (вези) можете преузети Образац пријаве за Семинар.

Програм и образац за пријаву на Семинар (PDF документ)

Online пријавa на Семинар (PDF документ).

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу. Оnline пријаву је потребно преузети на десктоп, попунити и кликнути на пријави.

24.04.2017.

Управни одбор Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске на сједници одржаној 22. децембра 2016. године донио сљедеће правилнике:

Правилник о врстама професионално-стручних звања у рачуноводственој професији у Републици Српској

Правилник о условима, начину и накнадама за стицање звања у рачуноводственој професији Републике Српске

Правилник о инструктивној настави и тестирању-испитима

Правилник о начину и условима за издавање сертификата и издавање и обнављање лиценци

Правилник о континуираној професионалној едукацији

Правилник о нострификацији сертификата

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

20.04.2017.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на својој сједници одржаној дана 30.03.2017. године у Сарајеву усвојила Инструкцију о условима полагања испита за све нивое звања у рачуноводственој професији коју можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези): .

Детаљнији подаци о ИНСТРУКЦИЈИ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

13.04.2017.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Поводом обиљежавама вјерских и републичких празника (Велики петак, односно Васкрс, Међународни празник рада и Дана побједе над фашизмом), Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске неће радити od 14 -17 априла, te 01., 02. и 09. маја 2017.

05.04.2017.

12. Међународни симпозијум о корпоративном управљању

Часопис Финрар у сарадњи са Економским факултетом из Бањалуке уз подршку Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске организује 12. Међународни симпозијум о корпоративном управљању на тему: "БАРИЈЕРЕ ЕКОНОМСКОГ ОПОРАВКА". Симпозијум ће бити одржан у хотелу Кардиал (Бања Врућица) 11. и 12. маја 2017. године. Детаљније податке можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању СИМПОЗИЈУМА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

29.03.2017.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава све чланове да ће се СЕМИНАР КОНТИНУИРАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 1 (КПЕ 1/2017) одржати према распореду који можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.03.2017.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Oдлуку о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
 • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 08. до 12. маја 2017. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду као и пријавама за испит можете погледајти и преузети у pdf-овим документима испод:

Детаљнији подаци о РАСПОРЕДУ одржавања испита у мајском року (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификовани рачуновођа (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Овлашћеног ревизора (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификованог рачуноводственог техничара (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

05.03.2017.

Oбавјештавамо све заинтересоване кандидате да, на основу одобрења Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ, Финрар д.о.о. Бања Лука и ове године организује инструктивну наставу за оспособљавање кандидата за стицање професионално-стручних звања: овлашћени ревизор, сертификовани рачуновођа и сертификовани рачуноводствени техничар. Детаље можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о ИНСТРУКТИВНОЈ НАСТАВИ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

03.03.2017.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар огранизује семинар под називом: "Порез на добит, документација и извјештаји о трансферним цијенама у Републици Српској" који ће се одржати 17.03.2017. године у Бањој Луци у хотелу Јелена са почетком у 10 часова. Програм и образац за пријаву на Семинар можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Програм и образац за пријаву на Семинар (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

02.02.2017.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује Семинар за банке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације који ће се одржати у понедјељак 06.02.2017. године, на Економском факултету у Бањалуци, са почетком у 10 часова.

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Обавјештење о одржавању Семинара за банке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

17.01.2017.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Уплата накнаде по основу редукције испита врши се на жиро-рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске broj: 562-099-00001629-69 (НЛБ банка) или 555-007-00225990-26 (Нова банка).

12.01.2017.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује СЕМИНАР у вези израде Годишњег финансијског извјештаја за правна лица у Републици Српској и актуелностима везаних за измјену у пореским прописима Републике Српске.


Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

29.12.2016.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
У складу са одредбама члана 2., 3., и 8. Закона о празницима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 43/07) и члана 52. Статута Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске бр. 130/12 од 28. фебруара 2012. г.), Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске неће радити дане, 01., 02., 06., 07. и 09. јануара 2017. године, због Новогодишњих, Божићних и државних празника.

16.12.2016.

Обавјештење кандидатима који су полагали испит за стицање професионално – стручних звања
Кандидати који желе остварити увид у рад са новембарског испитног рока 2016. године требају поднијети писмени Захтјев у року од 7 дана од дана објављивања резултата испита, након чега ће бити обавијештени о термину увида. Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net или путем факса на број: 051/348-795 или на адресу Ул. Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука.

Кандидати који су у новембарском испитном року 2016. године полагањем испита испунили услове за стицање професионално – стручног звања могу (у слободној форми) поднијети захтјев за издавање сертификата и захтјев за издавање лиценце (за Сертификоване рачуновође и Сертификоване рачуноводствене техничаре). Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net или путем факса на број: 051/348-795 или на адресу Ул. Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука. У складу са Одлуком о врстама и висини чланарине ови кандидати у сврху једнократне (додатне) чланарине први пут по стицању професионално-стручног звања на рачун матичног Друштва (исти рачун као за редовну чланарину) плаћају: за Овлашћеног ревизора 100 КМ, за Сертификованог рачуновођу 50 КМ и за Сертификованог рачуноводственог техничара 30 КМ. У сврху накнаде за издавање лиценце плаћа се 20 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републчике Српске.

16.12.2016. у 12:00

Резултати испита:

Детаљније податке о резултатима испита погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1 УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 2 ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И УВОД У УР

Предмет 3 МЕНАЏМЕНТ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Предмет 4 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ

Предмет 5 ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ

Предмет 6 ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Предмет 7 ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2

Предмет 8 РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

Предмет 9 ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Предмет 10 НАПРЕДНО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 11 НАПРЕДНА РЕВИЗИЈА

Предмет 12 НАПРЕДНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Предмет 13 НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет 14 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

16.12.2016. у 12:00

Рјешења испитних задатака:

Детаљније податке о рјешењима испитних задатака погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1-Увод у финансијско рачуноводство-рјешења

Предмет 2-Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 3-Менаџмент и комуникације-рјешења

Предмет 4-Информационе технологије и примјена-рјешења

Предмет 5-Пословно право и порези-рјешења

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства-рјешења

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства EФ-рјешења

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2-рјешење

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2-рјешење ЕФ

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контроле-рјешење

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контроле-рјешење ЕФ

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента-рјешења

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента-рјешења ЕФ

Предмет 10-Напредно управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 11-Напредна ревизија-рјешења

Предмет 12-Напредно финансијско извјештавање-рјешења

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент-рјешења

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент-рјешење 2

Предмет 14-Стратегијски менаџмент-рјешења

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

14.12.2016.

Удружење овлашћених процјењивача у БиХ у склопу активности редовне годишње континуиране едукације организује семинар под називом: "Међународни стандарди вредновања - 2017 (IVS 2017)" који се односи на измјене и новине у новој верзији стандарда. Семинар ће се одржати 16. и 17. децембра 2016. године у Бањој Луци у хотелу Јелена (ТЦ Емпориум). Предавања ће одржати Карин Лушниц представник Института овлашћених ревизора Словеније, иначе нослисац ASA (American Society of Appraisers) сертификата и члан Савјетодавног форума при IVSC (International Valuation Standards Council). У прилогу ниже можете погледати детаљније податке о темама семинара које ће бити обрађене, а у истом документу можете пронаћи и образац Пријаве за предметни семинар.

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА и образац Пријаве (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.12.2016.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава заинтересована лица да могу преузети образац Захтјева за обнову лиценце за професионално-стручно звање

 • Сертификовани рачуновођа
 • Сертификовани рачуноводствени техничар
и образац потврде о састављању или учествовању у састављању најмање једног финансијског или ревизорског извјештаја.
Обрасце захтјева и потврде можете преузети на сљедећим линковима:

Образац Захтјева за обнову лиценце (PDF документ)

Образац Потврде послодавца (Word документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

17.11.2016.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава овлашћене ревизоре и овлашћене интерне ревизоре о одржавању Специјалистичког семинара континуиране професионалне едукације који ће бити одржан 01. и 02. децембра 2016. године, у Бањалуци у хотелу "Јелена" (ТЦ Емпориум). У прилогу ниже можете погледати детаљније податке о темама Специјалистичког семинара које ће бити обрађене, а у истом документу можете пронаћи и образац Пријаве за предметни семинар.

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА и образац Пријаве (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

16.11.2016.

Поводом републичког празника - Дана успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске неће радити у понедјељак, 21.11.2016. године. Одлуку можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Одлука (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

07.11.2016.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар огранизује семинар под називом: "Порески и рачуноводствени аспекти трансферних цијена у пракси" који ће се одржати у хотелу Јелена са почетком у 10 часова. Програм и образац за пријаву на Семинар можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Програм и образац за пријаву на Семинар (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

04.11.2016.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава заинтересована лица да ће се СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА на тему: "Новости у прописима буџетског рачуноводства" одржати у Бањи Врућици (Теслић), 24. и 25. новембар 2016. године. Главне теме ће бити:

 • ревизорски извјештај,
 • PIFC,
 • порези,
 • радни односи и
 • питања и одговори.

На ниже наведеном линку (вези) можете преузети Образац пријаве за Семинар.

Програм и образац за пријаву на Семинар (PDF документ)

Online пријавa на Семинар (PDF документ).

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу. Оnline пријаву је потребно преузети на десктоп, попунити и кликнути на пријави.

03.11.2016.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на својој сједници одржаној 31.10.2016. године донијела Одлуку о износу накнаде нострификације сертификата. Одлуку Комисије можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Одлука (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

01.11.2016.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на својој сједници одржаној 31.10.2016. године донијела одлуку о пролонгирању рока за рјешавање захтјева за редукцију испита до краја новембра. Закључак Комисије можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Закључак (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

18.10.2016.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава све чланове да ће се СЕМИНАР КОНТИНУИРАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 2 (КПЕ 2/2016) одржати према распореду који можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

03.10.2016.

Oбавјештавамо све заинтересоване кандидате да Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује семинар под називом "Класа 9 - Рачуноводство трошкова" који ће се одржати 21. октобра 2016. године у хотелу Јелена (ТЦ Емпориум) са почетком у 11 часова. Детаље можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о Семинару (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

03.10.2016.

Oбавјештавамо све заинтересоване кандидате да Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује семинар под називом "Правни, порески и рачуноводствени аспекти Закона о раду републике Српске" који ће се одржати 14. октобра 2016. године у хотелу Босна са почетком у 10 часова. Детаље можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о Семинару (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

19.09.2016.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на сједници одржаној дана 12.09.2016. године донијела Одлуку о пролонгирању рока за подношење захтјева редукције испита за стицање звања у рачуноводственој професији БиХ. Детаље можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о Одлуци (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

19.09.2016.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на сједници одржаној дана 11.06.2016. године донијела Одлуку о висини накнаде за обраду захтјева у поступку редукције испита за стицање звања у рачуноводственој професији БиХ. Детаље можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о Одлуци (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

13.09.2016.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на сједници одржаној дана 12.09.2016. године донијела Правилник о условима и поступку редукције испита за стицање звања у рачуноводственој професији БиХ, као и Одлуку о висини накнаде за признавање звања и испита. Детаље можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Правилник о условима и поступку редукције испита за стицање звања у рачуноводственој професији БиХ

Одлуку о висини накнаде за признавање звања и испита

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

05.09.2016.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује 20. МЕЂУНАРОНИ КОНГРЕС на тему: "ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ КАО КАТАЛИЗАТОР РАСТА ЕКОНОМИЈЕ", који ће бити одржан у Бањи Врућици 15., 16. и 17. септембра 2016. године.

Детаљније податке о одржавању Конгреса погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању КОНГРЕСА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

05.09.2016.

Oбавјештавамо све заинтересоване кандидате да, на основу одобрења Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ, Финрар д.о.о. Бања Лука и ове године организује инструктивну наставу за оспособљавање кандидата за стицање професионално-стручних звања: овлашћени ревизор, сертификовани рачуновођа и сертификовани рачуноводствени техничар. Детаље можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о ИНСТРУКТИВНОЈ НАСТАВИ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

05.09.2016.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Oдлуку о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
 • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 14. до 18. новембра 2016. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду као и пријавама за испит можете погледајти и преузети у pdf-овим документима испод:

Детаљнији подаци о РАСПОРЕДУ одржавања испита у новембарском року (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификовани рачуновођа (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Овлашћеног ревизора (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификованог рачуноводственог техничара (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

21.07.2016.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује јубиларни 20. Међународни конгрес рачуноводствене и ревизорске професије Републике Српске под називом: "Финансијско извјештавање као катализатор раста економије" који ће се одржати 15-17. септембра 2016. године у Бањи Врућици (Теслић) . Програм Конгреса ће бити убрзо објављен на сајту и послат уз Финрар број 7/16.

Пријаву за 20. Међународни конгрес можете преузети у PDF документу испод:

Пријава за 20. Међународни конрес СРР РС (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

23.06.2016.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује Семинар за банке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације који ће се одржати у петак 04.07.2016. године, на Економском факултету у Бањалуци, са почетком у 10 часова.

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Обавјештење о одржавању Семинара за банке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

15.06.2016.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује СЕМИНАР у вези израде Полугодишњег финансијског извјештаја за правна лица у Републици Српској и актуелностима везаним за измјену у пореским прописима Републике Српске.


Исти СЕМИНАР ће обухватити и тему израде Полугодишњег финансијског извјештаја корисника буџета у Републици Српској


Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

15.06.2016. у 12:00

Рјешења испитних задатака:

Детаљније податке о рјешењима испитних задатака погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1-Увод у финансијско рачуноводство-рјешења

Предмет 2-Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 3-Менаџмент и комуникације-рјешења

Предмет 4-Информационе технологије и примјена-рјешења

Предмет 5-Пословно право и порези-рјешења

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства-рјешења

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2-рјешење

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контроле-рјешење

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента-рјешења

Предмет 10-Напредно управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 11-Напредна ревизија-рјешења

Предмет 12-Напредно финансијско извјештавање-рјешења

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент-рјешења

Предмет 14-Стратегијски менаџмент-рјешења

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

13.06.2016.

Обавјештење кандидатима који су полагали испит за стицање професионално – стручних звања
Кандидати који желе остварити увид у рад са мајског испитног рока 2016. године требају поднијети писмени Захтјев у року од 7 дана од дана објављивања резултата испита, након чега ће бити обавијештени о термину увида. Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net или путем факса на број: 051/348-795 или на адресу Ул. Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука.

Кандидати који су у мајском испитном року 2016. године полагањем испита испунили услове за стицање професионално – стручног звања могу (у слободној форми) поднијети захтјев за издавање сертификата и захтјев за издавање лиценце (за Сертификоване рачуновође и Сертификоване рачуноводствене техничаре). Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net или путем факса на број: 051/348-795 или на адресу Ул. Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука. У складу са Одлуком о врстама и висини чланарине ови кандидати у сврху једнократне (додатне) чланарине први пут по стицању професионално-стручног звања на рачун матичног Друштва (исти рачун као за редовну чланарину) плаћају: за Овлашћеног ревизора 100 КМ, за Сертификованог рачуновођу 50 КМ и за Сертификованог рачуноводственог техничара 30 КМ. У сврху накнаде за издавање лиценце плаћа се 20 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републчике Српске.

13.06.2016. у 12:00

Резултати испита:

Детаљније податке о резултатима испита погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1 УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 2 ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И УВОД У УР

Предмет 3 МЕНАЏМЕНТ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Предмет 4 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ

Предмет 5 ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ

Предмет 6 ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Предмет 7 ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2

Предмет 8 РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

Предмет 9 ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Предмет 10 НАПРЕДНО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 11 НАПРЕДНА РЕВИЗИЈА

Предмет 12 НАПРЕДНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Предмет 13 НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет 14 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

08.06.2016.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и часопис Финрар организују семинар под називом „Правни, порески и рачуноводствени аспекти Закона о раду Републике Српске“ који ће се одржати 17. јуна 2016. године на Економском факултету у Бањој Луци са почетком у 10 часова. Котизација за учешће на семинару износи 140,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику. Носиоци професионално-стручних звања присуством на овом семинару остварују 5 часова КПЕ у складу са Правилником о континуираној едукацији.

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА и образац Пријаве (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

16.05.2016.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава овлашћене ревизоре о одржавању Специјалистичког семинара континуиране професионалне едукације који ће бити одржан 02. и 03. јуна 2016. године, у хотелу "Термаг" на Јахорини. У прилогу ниже можете погледати детаљније податке о темама Специјалистичког семинара које ће бити обрађене, а у истом документу можете пронаћи и образац Пријаве за предметни семинар.

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА и образац Пријаве (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.05.2016.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава заинтересована лица да ће се СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА на тему: "Новости у прописима буџетског рачуноводства" одржати у Бањи Врућици (Теслић), 24. и 25. мај 2016. године. Главне теме ће бити:

 • легислатива
 • PIFC
 • МРС ЈС, и
 • питања и осговори.

На ниже наведеном линку (вези) можете преузети Образац пријаве за Семинар.

Програм и образац за пријаву на Семинар (PDF документ)

Online пријавa на Семинар (PDF документ).

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу. Оnline пријаву је потребно преузети на десктоп, попунити и кликнути на пријави.

26.04.2016.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Поводом обиљежавама вјерских и републичких празника (Велики петак, односно Васкрс, Међународни празник рада и Дана побједе над фашизмом), Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске неће радити дане 29. априла, 01., 02. и 09. маја 2016.

Испити за стицање професионалних звања заказани за 9. мај 2016. године ће се одржати према предвиђеном распореду.

12.04.2016.

11. Међународни симпозијум о корпоративном управљању

Часопис Финрар у сарадњи са Економским факултетом из Бањалуке уз подршку Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске организује 11. Међународни симпозијум о корпоративном управљању на тему: "ЕКОНОМИЈЕ МАЛИХ ЗЕМАЉА У УСЛОВИМА ПОЈАЧАНИХ ГЛОБАЛНИХ ИЗАЗОВА". Симпозијум ће бити одржан у хотелу Кардиал (Бања Врућица) 19. и 20. маја 2016. године. Детаљније податке можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању СИМПОЗИЈУМА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

29.03.2016.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава све чланове да ће се СЕМИНАР КОНТИНУИРАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 1 (КПЕ 1/2016) одржати према распореду који можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

09.03.2016.

Oбавјештавамо све заинтересоване кандидате да, на основу одобрења Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ, Финрар д.о.о. Бања Лука и ове године организује инструктивну наставу за оспособљавање кандидата за стицање професионално-стручних звања: овлашћени ревизор, сертификовани рачуновођа и сертификовани рачуноводствени техничар. Детаље можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о ИНСТРУКТИВНОЈ НАСТАВИ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

08.03.2016.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на сједници одржаној дана 25.02.2016. године у Мостару, донијела Одлуку о условима за стицање звања у рачуноводственој професији и Правилник о нострификацији сертификата.

Правилник о нострификацији сертификата

Одлука о условима за стицање звања у рачуноводственој професији

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

03.03.2016.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Oдлуку о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
 • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 09. до 13. маја 2016. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду као и пријавама за испит можете погледајти и преузети у pdf-овим документима испод:

Детаљнији подаци о РАСПОРЕДУ одржавања испита у мајском року (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификовани рачуновођа (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Овлашћеног ревизора (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификованог рачуноводственог техничара (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

02.03.2016.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на сједници одржаној дана 25.02.2016. године, донијела је Одлуку о организовању испитних рокова у 2016. години, а који ће се одржату у периоду од 09. до 13. маја и од 14. до 18. новембра 2016. године, у Мостару, Сарајеву и Бањалуци, за све нивое звања у рачуноводственој професији за свих 14 предмета.

Одлука (PDF документ)

Распоред полагања испита у мајском року (PDF документ)

15.01.2015.

Обавјештење о промјени мјеста одржавања семинара Израда годишњег финансијског извјештаја корисника буџета у Републици Српској

У обавјештењу о распореду одржавања семинара Израда годишњег финансијског извјештаја корисника буџета у Републици Српској дошло је до штампарске грешке везано за мјесто одржавања семинара планираног за суботу 13.02.2016. године. Педметни семинар ће се у суботу 13.02.2016. године умјесто на Економском факултету у Бањој Луци одржати на Машинском факултету у Бањој Луци. Захваљујемо се на разумјевању.

12.01.2016.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује СЕМИНАР у вези израде Годишњег финансијског извјештаја за правна лица у Републици Српској и актуелностима везаних за измјену у пореским прописима Републике Српске.


Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

05.01.2016.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Семинар на тему: "Израда годишњег финансијског извјештаја за 2015. годину за правна лица и буџетске кориснике и актуелности везане за измјене у пореским прописима" одржаће се у периоду од 21. јануара до 13. фебруара 2016. године, а тачан распоред одржавања по градовима биће објављен 11. јануара 2016. године на нашем web сајту.

29.12.2015.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
У складу са одредбама члана 2.,3. и 8. Закона о празницима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 43/07) и члана 52. Статута Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске бр. 130/12 од 28. фебруара 2012. године, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске неће радити дане 01., 02., 06., 07., 08. и 09. јануара 2016. године, због Новогодишњих, Божићних и државних празника.

17.12.2015.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава заинтересоване кандидате да је у току пријава за инструктивну наставу и испит за стицање професионално-стручног звања "Сертификовани форензички рачуновођа". Усвајањем новог Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (Службени Гласник РС бр. 94/15), поред постојећих рачуноводствених, дефинисана су и друга звања у сродним професијама, између осталих и звање "Сертификовани форензички рачуновођа". На овај начин је и сама професија форензичко рачуноводство постигло легалност чиме су створене претпоставке за њен даљи развој и унапређење.

Образац пријаве (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

15.12.2015.

Обавјештење кандидатима који су полагали испит за стицање професионално – стручних звања.

Кандидати који желе остварити увид у рад требају поднијети писмени Захтјев у року од 7 дана од дана објављивања резултата испита, након чега ће бити обавијештени о термину увида.

Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net или путем факса на број: 051/348-795 или на адресу Ул. Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука.

14.12.2015. у 14:00

Рјешења испитних задатака:

Детаљније податке о рјешењима испитних задатака погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1-Увод у финансијско рачуноводство-рјешења

Предмет 2-Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 3-Менаџмент и комуникације-рјешења

Предмет 4-Информационе технологије и примјена-рјешења

Предмет 5-Пословно право и порези-рјешења

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства-рјешења

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2-рјешење

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контроле-рјешење

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента-рјешења

Предмет 10-Напредно управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 11-Напредна ревизија-рјешења

Предмет 12-Напредно финансијско извјештавање-рјешења

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент-рјешења

Предмет 14-Стратегијски менаџмент-рјешења

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

14.12.2015. у 14:00

Резултати испита:

Детаљније податке о резултатима испита погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1 УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 2 ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И УВОД У УР

Предмет 3 МЕНАЏМЕНТ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Предмет 4 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ

Предмет 5 ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ

Предмет 6 ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Предмет 7 ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2

Предмет 8 РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

Предмет 9 ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Предмет 10 НАПРЕДНО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 11 НАПРЕДНА РЕВИЗИЈА

Предмет 12 НАПРЕДНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Предмет 13 НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет 14 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

30.11.2015.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава овлашћене ревизоре, овлашћене интерне ревизоре и сертификоване феорензичке рачуновође о одржавању Специјалистичког семинара континуиране професионалне едукације који ће бити одржан 14. и 15. децембра 2015. године, у хотелу "Босна" у Бања Луци. У прилогу ниже можете погледати детаљније податке о темама Специјалистичког семинара које ће бити обрађене, а у истом документу можете пронаћи и образац Пријаве за предметни семинар.

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА и образац Пријаве (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

26.11.2015.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је у сарадњи са часописом "Финрар" на Економском факултету у Бањој Луци 20.11.2015. године одржао семинар под називом "КЛАСА 9 - рачуноводство трошкова" на којем су обрађене сљедеће теме: распоређивање трошкова на носиоце у погонском обрачуну и управљачко рачуноводство као информациона основа за доношење различитих одлука. На семинару је присуствовало 83 учесника.

18.11.2015.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава заинтересована лица да могу преузети образац Захтјева за обнову лиценце за професионално-стручно звање

 • Сертификовани рачуновођа
 • Сертификовани рачуноводствени техничар
и образац потврде о састављању или учествовању у састављању најмање једног финансијског или ревизорског извјештаја.
Обрасце захтјева и потврде можете преузети на сљедећим линковима:

Образац Захтјева за обнову лиценце (PDF документ)

Образац Потврде послодавца (Word документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.11.2015.

"Финрар" д.о.о. Бања Лука у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора Републике Српске организује семинар под називом "КЛАСА 9 - рачуноводство трошкова" који ће се одржати 20.11.2015. године на Економском факултету у Бањој Луци са почетком у 11 часова. Програм и пријаву на предметни семинар можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

03.11.2015.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на сједници одржаној дана 29.10.2015. године у Сарајеву усвојила ИНСТРУКЦИЈЕ О КРИТЕРИЈИМА И УСЛОВИМА ПОЛАГАЊА ИСПИТА за стицање професионално-стручних звања сертификовани рачуновођа, овлашћеног ревизора и сертификованог рачуноводственог техничара.

На ниже наведеном линку (вези) можете преузети Инструкцију о критеријима и условима полагања испита.

Инструкција (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

27.10.2015.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава заинтересована лица да ће се СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА, а на тему: "Новости у прописима буџетског рачуноводства" одржати у Бањи Врућици (Теслић), 17. и 18. новембра 2015. године. Главне теме ће бити:

 • трезор
 • буџетски ситем и ПДВ
 • извјештавање
 • примјена стандарда, те
 • питања и осговори на горе наведене теме.

На ниже наведеном линку (вези) можете преузети Образац пријаве за Семинар.

Образац за пријаву на Семинар (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

10.10.2015.

Закључке са 19. Међународног конгреса Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске "Финансијско извјештавање и управљање као детерминанте успјешнијег пословања" одржаног 24-26.09.2015. године у Бањи Врућици можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Закључци 19. Међународног конгреса (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

09.10.2015.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава све чланове да ће се СЕМИНАР КОНТИНУИРАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 2 (КПЕ 2/2015) одржати према распореду који можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

25.09.2015.

"Финрар" д.о.о. Бања Лука, на основу одобрења Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ, организује ИНСТРУКТИВНУ НАСТАВУ за оспособљавање кандидата за стицање професионално-стручних звања

 • СЕРТИФИКОВАНОГ РАЧУНОВОЂУ,
 • ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА и
 • СЕРТИФИКОВАНОГ РАЧУНОВОДСТВЕНОГ ТЕХНИЧАРА


Детаљније податке о ИНСТРУКТИВНОЈ НАСТАВИ и образац за пријаву погледајте у PDF-овом документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању ИНСТРУКТИВНЕ НАСТАВЕ и образац (PDF-ов документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

07.09.2015.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Oдлуку о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
 • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 09. до 13. новембра 2015. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду као и пријавама за испит можете погледајти и преузети у pdf-овим документима испод:

Детаљнији подаци о РАСПОРЕДУ одржавања испита у новембарском року (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификовани рачуновођа (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Овлашћеног ревизора (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификованог рачуноводственог техничара (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

27.07.2015.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује 19. МЕЂУНАРОНИ КОНГРЕС на тему: "ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ КАО ДЕТЕРМИНАНТЕ УСПЈЕШНИЈЕГ ПОСЛОВАЊА", који ће бити одржан у Бањи Врућици 24., 25. и 26. септембра 2015. године.

Детаљније податке о одржавању Конгреса погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању КОНГРЕСА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

19.06.2015.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује Семинар за банке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације који ће се одржати у петак 26.06.2015. године, на Економском факултету у Бањалуци, са почетком у 10 часова.

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Обавјештење о одржавању Семинара за банке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

19.06.2015.

Удружење интерних ревизора Републике Српске организује Семинар о интерној ревизији на тему: "Извjeштавање о резултатима и унапређење квалитета у интерној ревизији".


Предметни Семинар ће бити одржан у Бања Луци, у хотелу "Јелена", у петак, 03. јула 2015. године, са почетком у 9:00 часова.


Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

12.06.2015. у 14:00

Обавјештење кандидатима који су полагали испит за стицање професионално – стручних звања.

Кандидати који желе остварити увид у рад требају поднијети писмени Захтјев у року од 7 дана од дана објављивања резултата испита, након чега ће бити обавијештени о термину увида.

Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net или путем факса на број: 051/348-795 или на адресу Ул. Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука.

12.06.2015. у 14:00

Рјешења испитних задатака:

Детаљније податке о рјешењима испитних задатака погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1-Увод у финансијско рачуноводство-рјешења

Предмет 2-Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 3-Менаџмент и комуникације-рјешења

Предмет 4-Информационе технологије и примјена-рјешења

Предмет 5-Пословно право и порези-рјешења

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства-рјешења

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2-рјешење

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контроле-рјешење

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента-рјешења

Предмет 10-Напредно управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 11-Напредна ревизија-рјешења

Предмет 12-Напредно финансијско извјештавање-рјешења

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент-рјешења

Предмет 14-Стратегијски менаџмент-рјешења

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

12.06.2015. у 14:00

Резултати испита:

Детаљније податке о резултатима испита погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1 УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 2 ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И УВОД У УР

Предмет 3 МЕНАЏМЕНТ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Предмет 4 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ

Предмет 5 ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ

Предмет 6 ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Предмет 7 ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2

Предмет 8 РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

Предмет 9 ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Предмет 10 НАПРЕДНО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 11 НАПРЕДНА РЕВИЗИЈА

Предмет 12 НАПРЕДНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Предмет 13 НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет 14 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

05.06.2015.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује СЕМИНАР у вези израде Полугодишњег финансијског извјештаја за правна лица у Републици Српској и актуелностима везаним за измјену у пореским прописима Републике Српске.


Исти СЕМИНАР ће обухватити и тему израде Полугодишњег финансијског извјештаја корисника буџета у Републици Српској


Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

18.05.2015.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава заинтересована лица да ће се СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА на тему: "Новости у прописима буџетског рачуноводства" одржати у Бањи Врућици (Теслић), 02. и 03. јунa 2015. године. Главне теме ће бити:

 • легислатива
 • ревизорски извјештаји
 • порези
 • трезор
 • PIFC, и
 • питања и осговори.

На ниже наведеном линку (вези) можете преузети Образац пријаве за Семинар.

Образац за пријаву на Семинар (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

08.04.2015.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
У складу са одредбама члана 2.,3. и 7. Закона о празницима ("Службени гласник Републике Српске", број: 43/07), Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске неће радити у вријеме ускршњих и првомајских празника, и то: 10. и 13. априла; 01., 02. и 09. 05. 2015. године.

24.03.2015.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава све чланове да ће се СЕМИНАР КОНТИНУИРАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 1 (КПЕ 1/2015) одржати према распореду који можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

24.03.2015.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава све заинтересооване кандидате да ће се у петак 03.04.2015. године одржати семинар „ПОРЕСКИ И РАЧУНОВОДСТВЕНИ АСПЕКТИ ТРАНСФЕРНИХ ЦИЈЕНА“ према распореду који можете преузети у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

20.03.2015.

"Финрар" д.о.о. Бања Лука, на основу одобрења Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ, организује ИНСТРУКТИВНУ НАСТАВУ за оспособљавање кандидата за стицање професионално-стручних звања

 • СЕРТИФИКОВАНОГ РАЧУНОВОЂУ,
 • ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА и
 • СЕРТИФИКОВАНОГ РАЧУНОВОДСТВЕНОГ ТЕХНИЧАРА


Детаљније податке о ИНСТРУКТИВНОЈ НАСТАВИ и образац за пријаву погледајте у PDF-овом документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању ИНСТРУКТИВНЕ НАСТАВЕ и образац (PDF-ов документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

05.03.2015.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Oдлуку о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
 • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
 • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 11. до 15. маја 2015. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду као и пријавама за испит можете погледајти и преузети у pdf-овим документима испод:

Детаљнији подаци о РАСПОРЕДУ одржавања испита у мајском року (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификовани рачуновођа (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Овлашћеног ревизора (PDF документ)

Образац пријаве за испит за стицање звања Сертификованог рачуноводственог техничара (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

03.03.2015.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на сједници одржаној дана 27.02.2015. године, донијела је Одлуку о организовању испитних рокова у 2015. години, а који ће се одржату у периоду од 11. до 15. маја и од 09. до 13. новембра 2015. године, у Мостару, Сарајеву и Бањалуци, за све нивое звања у рачуноводственој професији за свих 14 предмета

Одлука (Word документ)

Распоред полагања испита у мајском року (Word документ)

Распоред полагања испита у новембарском року (Word документ)

19.01.2015.

Управни одбор Удружења интерних ревизора, је дана 26.12.2014. године, донио је Одлуку о распореду термина одржавања инструктивне наставе и испита за стицање звања Овлашћеног интерног ревизора у 2015. години

Одлука о распореду термина одржавања инструктивне наставе и испита за стицање звања Овлашћеног интерног ревизора у 2015. години

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

12.01.2015.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује СЕМИНАР у вези израде Годишњег финансијског извјештаја за правна лица у Републици Српској и актуелностима везаних за измјену у пореским прописима Републике Српске.


Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

17.12.2014. у 15:20

Рјешења испитних задатака:

Детаљније податке о рјешењима испитних задатака погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1-Увод у финансијско рачуноводство-рјешења

Предмет 2-Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 3-Менаџмент и комуникације-рјешења

Предмет 4-Информационе технологије и примјена-рјешења

Предмет 5-Пословно право и порези-рјешења

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства-рјешења

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2-рјешење

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контроле-рјешење

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента-рјешења

Предмет 10-Напредно управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 11-Напредна ревизија-рјешења

Предмет 12-Напредно финансијско извјештавање-рјешења

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент-рјешења

Предмет 14-Стратегијски менаџмент-рјешења

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

16.12.2014. у 17:00

Обавјештење кандидатима који су полагали испит за стицање професионално – стручних звања.

Кандидати који желе остварити увид у рад требају поднијети писмени Захтјев у року од 7 дана од дана објављивања резултата испита, након чега ће бити обавијештени о термину увида.

Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net или путем факса на број: 051/348-795 или на адресу Ул. Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука..

16.12.2014. у 12:00

Резултати испита:

Детаљније податке о резултатима испита погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1 УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 2 ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И УВОД У УР

Предмет 3 МЕНАЏМЕНТ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Предмет 4 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ

Предмет 5 ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ

Предмет 6 ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Предмет 7 ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2

Предмет 8 РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

Предмет 9 ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Предмет 10 НАПРЕДНО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 11 НАПРЕДНА РЕВИЗИЈА

Предмет 12 НАПРЕДНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Предмет 13 НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет 14 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

07.11.2014.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава овлашћене ревизоре о одржавању Специјалистичког семинара континуиране професионалне едукације за овлашћене ревизоре који ће бити одржан 26. и 27. новембра 2014. године, у хотелу "Босна" у Бања Луци. У прилогу ниже можете погледати детаљније податке о темама Специјалистичког семинара које ће бити обрађене, а у истом документу можете пронаћи и образац Пријаве за предметни семинар.

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА и образац Пријаве (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

04.11.2014.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава заинтересована лица да ће се СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА, а на тему: "Новости у прописима буџетског рачуноводства" одржати у Бањи Врућици (Теслић), 25. и 26. новембра 2014. године. Главне теме ће бити:

 • трезор
 • буџетски ситем и ПДВ
 • извјештавање
 • примјена стандарда, те
 • питања и осговори на горе наведене теме.

На ниже наведеном линку (вези) можете преузети Образац пријаве за Семинар.

Образац за пријаву на Семинар (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

31.10.2014.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава заинтересована лица да могу преузети образац Захтјева за обнову лиценце за професионално-стручно звање

 • Сертификовани рачуновођа
 • Сертификовани рачуноводствени техничар
и образац потврде о састављању или учествовању у састављању најмање једног финансијског или ревизорског извјештаја.
Обрасце захтјева и потврде можете преузети на сљедећим линковима:

Образац Захтјева за обнову лиценце (PDF документ)

Образац Потврде послодавца (Word документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

14.10.2014.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава заинтересована лица да ће се СЕМИНАР КОНТИНУИРАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 2 (КПЕ 2/2014) одржати према распореду који можете погледати у документа на ниже наведеном веб линку (вези):

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

09.09.2014.

"Финрар" д.о.о. Бања Лука, на основу одобрења Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ, организује ИНСТРУКТИВНУ НАСТАВУ за оспособљавање кандидата за стицање професионално-стручних звања

 • СЕРТИФИКОВАНОГ РАЧУНОВОЂУ,
 • ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА и
 • СЕРТИФИКОВАНОГ РАЧУНОВОДСТВЕНОГ ТЕХНИЧАРА


Детаљније податке о ИНСТРУКТИВНОЈ НАСТАВИ и образац за пријаву погледајте у Word-овом документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању ИНСТРУКТИВНЕ НАСТАВЕ и образац (Word-ов документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

08.09.2014.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ je, дана 05.09.2014. године, објавила ЈАВНИ ПОЗИВ за исказивање интереса, пружање услуга обуке кандидатима из рачуноводствене професије, а у складу са Јединственим програмом из предмета:

 1. Увод у финансијско рачуноводство
 2. Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство
 3. Менаџмент и комуникације
 4. Информационе технологије и примјене
 5. Пословно право и порези
 6. Примјена управљачког рачуноводства
 7. Финансијско извјештавање
 8. Ревизија и системи интерне контроле
 9. Примјена финансијског менаџмента
 10. Напредно управљачко рачуноводство
 11. Напредна ревизија
 12. Напредно финансијско извјештавање
 13. Напредни финансијски менаџмент
 14. Стратегијски менаџмент


Детаљније податке о ЈАВНОМ ПОЗИВУ погледајте у word-овом документу испод:

Детаљнији подаци о ЈАВНОМ ПОЗИВУ (Word документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

08.09.2014.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ je, дана 05.09.2014. године, донијела ОДЛУКУ о организовању испитног рока за све нивое звања у рачуноводственој професији, за свих 14 предмета, а који ће се одржати у периоду од 10. до 14. новембра 2014. године у Мостару, Сарајеву и Бањалуци.


Комисија је такође донијела и РАСПОРЕД полагања предметних испита за:

 • СЕРТИФИКОВАНОГ РАЧУНОВОЂУ,
 • ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА и
 • СЕРТИФИКОВАНОГ РАЧУНОВОДСТВЕНОГ ТЕХНИЧАРА


Детаљније податке из ОДЛУКЕ, РАСПОРЕДА и обрасце погледајте у pdf-овим и word-овим документима испод:

Детаљнији подаци о ОДЛУЦИ о организовању испитног рока (Word документ)

Детаљнији подаци о РАСПОРЕДУ одржавања испита (Word документ)

Образац пријаве за Сертификованог рачуновођу (PDF документ)

Образац пријаве за Овлашћеног ревизора (PDF документ)

Образац пријаве за Сертификованог рачуноводственог техничара (PDF документ)

Обавјештење о мјесту и распореду полагања испита у испитном року у новембру 2014. године (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

03.08.2014.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује 18. МЕЂУНАРОНИ КОНГРЕС на тему: "ЗНАЧАЈ И УЛОГА РАЧУНОВОДСТВА, РЕВИЗИЈЕ И ФИНАНСИЈА У ПРОЦЕСУ ЕКОНОМСКОГ ОПОРАВКА", који ће бити одржан у Бањи Врућици 18, 19. и 20. септембра 2014. године.

Детаљније податке о одржавању Конгреса погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању КОНГРЕСА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

24.06.2014.

Удружење интерних ревизора Републике Српске организује Семинар о интерној ревизији "Извођење интерне ревизије"


Предметни Семинар ће бити одржан у Бања Луци, у хотелу "Босна", у петак, 11. јула 2014. године, са почетком у 9:00 часова, ујутро.


Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

23.06.2014. у 12:51

Резултати испита:

Детаљније податке о резултатима испита погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1 УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 2 ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И УВОД У УР

Предмет 3 МЕНАЏМЕНТ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Предмет 4 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ

Предмет 5 ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ

Предмет 6 ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Предмет 7 ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2

Предмет 8 РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

Предмет 9 ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Предмет 10 НАПРЕДНО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 11 НАПРЕДНА РЕВИЗИЈА

Предмет 12 НАПРЕДНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Предмет 13 НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет 14 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ


Рјешења испитних задатака:

Детаљније податке о рјешењима испитних података погледајте у сљедећим Word-овим фајловима:

Предмет 1-Увод у финансијско рачуноводство-рјешења

Предмет 2-Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 3-Менаџмент и комуникације-рјешења

Предмет 4-Информацијске технологије и примјена-рјешења

Предмет 5-Пословно право и порези-рјешења

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства-јуни-рјешења

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства-рјешења

Предмет 7 - Финансијско извјештавање 2-рјешење

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2-јуни-рјешења

Предмет 8 - Ревизија и системи интерне контроле-рјешење

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контроле-јуни-рјешења

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента-јуни-рјешења

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента-рјешења

Предмет 10-Напредно управљачко рачуноводство-рјешења

Предмет 11-Напредна ревизија-рјешења

Предмет 12-Напредно финансијско извјештавање-рјешења

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент-рјешења

Предмет 14-Стратегијски менаџмент-рјешења

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

17.06.2014.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује СЕМИНАР у вези израде Полугодишњег финансијског извјештаја за правна лица у Републици Српској и актуелностима везаних за измјену у пореским прописима Републике Српске.


Исти СЕМИНАР ће обухватити и тему израде Полугодишњег финансијског извјештаја корисника буџета у Републици Српској


Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

27.05.2014.


Обавјештавамо кандидате да ће се испити за стицање професионално-стручних звања у рачуноводственој професији Републике Српске, заказани за 09. и 10. јун 2014. године, према предвиђеном распореду, одржати на Економском факултету у Бањој Луци, у ул. Мајке Југовића број 4.

26.05.2014.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ, на 80. сједници, дана, 23.05. 2014.г. донијела je ОДЛУКУ о организовању ванредног испитног рока за кандидате који због стања елементарне непогоде нису били у могућности приступити испитима у редовном мајском испитном року. Стога је одобрен ванредни рок у оквиру мајског испитног термина за стицање професионално - стручних звања у рачуноводству и ревизији.

Одобрени испитни рок организоваће се у Бањалуци и Тузли (ентитетски Савези ће накнадно објавити тачну локацију одржавања испита) према сљедећем распореду:

 • 09.06.2014.г. (понедјељак) у 10.00 часова - Финансијско извјештавање 2
 • 09.06.2014.г. (понедјељак) у 15.00 часова - Ревизија и системи интерне контроле
 • 10.06.2014.г. (уторак) у 10.00 часова - Примјена финансијског менаџмента
 • 10.06.2014.г. (уторак) у 15.00 часова - Примјена управљачког рачуноводства

Одлука о организовању ванредног испитног рока (Word документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

23.05.2014.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и часопис "Финрар" уплатили су 10.000,00 КМ у Фонд солидарности Владе Републике Српске за санирање посљедица великих поплава у Републици. Такође, у Добој је обезбјеђена и достављена већа количина маски, рукавица, чизама, и осталих средстава потребних свима онима који раде на чишћењу града. У сврху хуманости, запослени Савеза донираће и 10% својих зарада у Фонд солидарности Владе Републике Српске, како би помогли најугроженијима.

Саопштење за јавност (Word документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

20.05.2014.


17.05.2014.

Обавјештавамо лица која су намјеравала да присуствују Семинару за кориснике буџета (заказаном за 20. и 21. мај 2014.) да се Семинар одгађа за 03. и 04. јуни 2014. године! Семинар је одгођен због стања природне непогоде!

Генерални секретар проф. др Новак Кондић

16.05.2014.

Обавјештавамо све кандидате да се испит за сертификованог рачуновођу одгађа до даљњег а због стања природе непогоде!

Генерални секретар проф. др Новак Кондић

30.04.2014.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и Министарство финансија Републике Српске организују 23. едукативни семинар за кориснике буџета на тему: "Новости у прописима буџетског рачуноводства".


Семинар се неће одржати 20. и 21. маја 2014. године како је планирано, већ 03. и 04. јуна 2014. (види вијест на врху), у Бањи Врућици. Семинар се организјује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се у скалду са Правилником о континуираној едукацији. Семинар је намијењен: руководиоцима и запосленима у финансијама, рачуноводству, интерној ревизији и интерној конроли.


Детаљније податке о одржавању семинара и др. односно Пријаву за семинар погледајте у PDF документу испод

Пријава и остали подаци о одржавању семинара (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

15.04.2014.

9. Међународни симпозијум о корпоративном управљању биће одржан 29. и 30. маја 2014. године, у Теслићу, у бањи "Врућици", у хотелу "Кардиал".

Детаљније информације можете пронаћи у приложеном линку на PDF документ испод овог текста.

9. Међународни симпозијум (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

24.03.2014.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ, на сједници одржаној 20.03.2014. године, донијела је Закључак о томе да сва лица која су започела програм обуке и сертификације по претходној Одлуци Комисије РРБиХ о условима за стицање звања у рачуноводственој професији БиХ (бр. 88/09 од 24.08.2009.г.) имају право завршити тај програм обуке.

Закључак (Word документ)

17.03.2014.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава чланове друштва о одржавању семинара: Континуирана професионална едукација 1 (КПЕ 1/2014)

Детаљније податке о датуму, часу и мјесту одржавања семинара и др. погледајте у PDF документу испод

Обавјештење (PDF документ)

05.03.2014.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске обавјештава све заинтересоване да ће се испит за стицање професионално-стручних звања Сертификовани рачуноводствени техничар, Сертификовани рачуновођа и Овлашћени ревизор, одржати, у периоду од 12. до 16. маја 2014. године, на Економском факултету, у улици Мајке Југовића бр. 4 у Бања Луци. За детаљније информације погледајте овај документ испод.

Обавјештење (PDF документ)

04.03.2014.

На линку ниже можете скинути Обавјештење "Финрар" д.о.о. Бања Лука о организовању инструктивне наставе за оспособљавање кандидата за стицање професионално стручних звања

 • СЕРТИФИКОВАНОГ РАЧУНОВОДСТВЕНОГ ТЕХНИЧАРА (СРТ)
 • СЕРТИФИКОВАНОГ РАЧУНОВОЂЕ (СР)
 • ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА (ОР)

У оквиру овог обавјештења налази се и Образац пријаве за инструктивну наставу

Обавјештење (PDF документ)


На линку ниже можете скинути Образац пријаве за испит за стицање звања ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР (за испитни рок у термину од 12. - 16. маја 2014. године)

Образац (PDF документ)


На линку ниже можете скинути Образац пријаве за испит за стицање звања СЕРТИФИКОВАНОГ РАЧУНОВОЂЕ (за испитни рок у термину од 12. - 16. маја 2014. године)

Образац (PDF документ)


На линку ниже можете скинути Образац пријаве за испит за стицање звања СЕРТИФИКОВАНОГ РАЧУНОВОДСТВЕНОГ ТЕХНИЧАРА (за испитни рок у термину од 12. - 16. маја 2014. године)

Образац (PDF документ)


25.02.2014.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ, на сједници од 13.02.2014. године, донијела је Одлуку о организовању испитног рока у периоду од 12. до 16. маја 2014. године, у Мостару, Сарајеву и Бањалуци, за све нивое знања у рачуноводственој професији за свих 14 предмета

Одлука (Word документ)

03.02.2014.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује семинар за банке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације 05.02.2014. у 10 часова на Економском факултету у Бања Луци у сали број 4

Обавјештење о одржавању Семинара (PDF документ)

03.02.2014.

Пријава (образац) за инструктивну наставу и испит за стицање звања овлашћеног интерног ревизорa

Пријава (образац) за инструктивну наставу и испит за стицање звања овлашћеног интерног ревизорa

Преузми документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox) односно Save Target As (Internet Explorer).

17.01.2014.

Управни одбор Удружења интерних ревизора, 24.12.2013. године, донио је Одлуку о распореду термина одржавања инструктивне наставе и испита за стицање звања Овлашћеног интерног ревизора у 2014. години

Одлука о распореду термина одржавања инструктивне наставе и испита за стицање звања Овлашћеног интерног ревизора у 2014. години

10.01.2014.

Обавјештење за семинар за израду годишњег финансијског извјештаја за 2013. годину

Обавјештење за семинар за израду годишњег финансијског извјештаја за 2013. годину

08.01.2014.

Нова Одлука о условима за стицање звања у рачуноводственој професији БиХ (Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ) од 03.12.2013. године

Одлука о условима за стицање звања у рачуноводственој професији БиХ

4.12.2013.

Рјешења испитних задатака - испитни рок новембар 2013. године

Преузми фајл

4.12.2013.

Резултати испита - испитни рок новембар 2013. године

Преузми фајл

13.11.2013.

Обавјештење о одржавању специјалистичког семинара континуиране професионалне едукације овлашћених ревизора.

Преузми фајл

08.11.2013.

Обавјештење о мјесту и распореду полагања испита - испитни рок новембар 2013.

Преузми фајл

04.11.2013.

Распоред полагања испита за улазак у рачуноводствену професију у периоду 11-15. новембра 2013. године

Преузми фајл

04.11.2013.

Инструкције о критеријима и условима полагања испита.

Преузми фајл

01.11.2013.

Обавјештење за семинар за буџетске кориснике.

Преузми фајл

10.10.2013.

Обавјештење за семинар КПЕ 2, октобар - новембар 2013.

Преузми фајл

25.09.2013.

На основу одобрења Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ, Финрар д.о.о., Бања Лука, организује инструктивну наставу за оспособљавање кандидата за стицање професионално-стручних звања:

 • Сертификовани рачуноводствени техничар (СРТ)
 • Сртификовани рачуновођа (СР)
 • Овлашћени ревизор (ОР)

Преузми фајл

16.09.2013.

Резултати испита.

Преузми фајл

13.09.2013.

Удружење интерних ревизора, у складу са Статутом и Правилником о условима за стицање звања Овлашћени интерни ревизор, организује инструктивну наставу за све кандидате који се пријаве за стицање звања Овлашћеног интерног ревизора, у складу са Планом и програмом едукације за стицање звања Овлашћеног интерног ревизора.

Преузми фајл

13.09.2013.

Одлука о организовању испитног рока.

Преузми фајл

23.08.2013.

Списак кандидата који су положили испит за стицање звања ”Сертификовани форензички рачуновођа”

Преузми фајл

26.07.2013.

ОБАВИЈЕСТ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске планира кориштење колективног годишњег одмора запослених у периоду од 29.07. до 18.08.2013. год., те у том периоду неће радити.

18.07.2013.

Испит за стицање професионално - стручног звања Сертификовани форензички рачуновођа одржаће се 26.07.2013.(петак) године на Економском факултету у Бањој Луци (Сала бр.1) са почетком у 15 часова.

09.07.2013.

Презентације са семинара за банке.

Преузми фајл

08.07.2013.

17. Међународни конгрес Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске: закључак о избору главне теме и тема по данима - посљедња измјена (16.07.2013.)

05.07.2013.

Пријава за испит.

Преузми фајл

01.07.2013.

Обавјештење о одржавању семинара за банке.

Преузми фајл

17.06.2013.

Рјешења испитних задатака - испитни рок мај 2013. године

Преузми фајл

14.06.2012.

Резултати испита - испитни рок мај 2013. године

Преузми фајл

14.06.2013.

Обавјештење о одржавању семинара: Израда полугодишњег финансијског извјештаја.

Преузми фајл

14.05.2013.

Обавјештење за семинар за буџетске кориснике.

Преузми фајл

08.05.2013.

Одлука о нерадном дану.

Преузми фајл

02.04.2013.

Обавјештење о одржавању семинара.

Преузми фајл

19.03.2013.

На основу члана 37. став 1 алинеја 1 и 38. став 1 Статута Савеза бр. 130/12 од 28.02.2012.г., а по приједлогу Друштава рачуновођа и ревизорa Источно Сарајево - Соколац бр. 04/13 од 25. 02. 2013.г., Скупштина Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске је на својој I редовној сједници одржаној дана, 27.02.2013. године, у Бањалуци донијела одлуку о именовању члана Управног одбора.

Преузми фајл

19.03.2013.

На основу одобрења Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ, Финрар д.о.о., Бања Лука, организује интруктивну наставу за оспособљавање кандидата за стицање професионално-стручних звања:

 • Сертификовани рачуноводствени техничар (СРТ)
 • Сертификовани рачуновођа (СР)
 • Овлашћени ревизор (ОР)

Преузми фајл

05.03.2013.

Удружење интерних ревизора, у складу са Статутом и Правилником о условима за стицање звања Овлашћени интерни ревизор, организује инструктивну наставу за све кандидате који се пријаве за стицање звања Овлашћеног интерног ревизора, у складу са Планом и програмом едукације за стицање звања Овлашћеног интерног ревизора.

Преузми фајл

04.03.2013.

Обавјештење о мјесту и распореду одржавања испита за стицање професионално-стручних звања.

Преузми фајл

01.03.2013.

Одлука о организовању испитног рока и распоред полагања испита.

Одлука, Распоред

26.02.2013.

На основу Закона о рачуноводству и ревизији БиХ (Службени гласник БиХ бр. 42/04) и Статута Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ (усаглашени пречишћени текст од 10.03.2006.г.) Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ на сједници одржаној дана, 15.02.2013.г. доноси закључак: Комисија је једногласно закључила да се сертификати издати у Босни и Херцеговини независно стичу и признају на цијелој њеној територији, док се кандидатима лиценца издаје од стране професионалног тијела гдје се проводи годишња континуирана професионална еудкација.

Преузми фајл

26.02.2013.

Закључак о давању сагласности.

Преузми фајл

17.01.2013.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у складу са Одлуком о увођењу професионално стручног звања сертификовани форензички рачуновођа бр. 426/12 од 12.12.2012. године организује инструктивну наставу и испит.

Позивамо заинтересоване кандидате за стицање овог професионало-стручног звања да приложену пријаву попуне и доставе на адресу: Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука или путем факса на број: 051/348-795.

Настава и испит ће се одржати у I и II кварталу 2013. године под условом да се пријави најмање 30 кандидата. Крајњи рок за достављање пријава је 28.02.2013. године. О мјесту и терминима одржавања инструктивне наставе обавијестићемо Вас накнадно.

За више информација можете се обратити на телефон 051/348-784.

Преузми фајл

04.01.2013.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује семинар: "Израда годишњег финансијског извјештаја за правна лица у Републици Српској и актуелности везане за измјене у пореским прописима Републике Српске".

Преузми фајл

07.12.2012.

Резултати испита - новембар 2012. КРРБХ

Преузми фајл

07.12.2012.

Рјешења задатака са испита - новембар 2012. КРРБХ

Преузми фајл

26.11.2012.

Обавјештење о одржавању специјалистичког семинара континуиране професионалне едукације овлашћених ревизора.

Преузми фајл

15.11.2012.

Семинар за буџетске кориснике

Преузми фајл

13.11.2012.

Семинар о интерној ревизији

Преузми фајл

07.11.2012.

Обавјештење и пријава за испит, испитни рок 30. новембар 2012.

Обавјештење, Пријава

24.10.2012.

Скупштина Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске је на својој телефонској сједници дана, 23.10.2012. године донијела одлуку о измјени одлуке о избору чланова Скупштине Савеза.

Преузми фајл

15.10.2012.

Обавјештење о распореду семинара КПЕ 2 (КПЕ 2/2012)

Преузми фајл

25.09.2012.

На основу одобрења Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ, Финрар д.о.о., Бања Лука, организује инструктивну наставу за оспособљавање кандидата за стицање професионално-стручних звања:

 • сертификовани рачуноводствени техничар (СРТ)
 • сертификовани рачуновођа (СР)
 • овлашћени ревизор (ОР)

Преузми фајл

12.09.2012.

Обавјештење о мјесту и распореду одржавања испита за стицање професионално-стручних звања

Преузми фајл

10.09.2012.

Распоред полагања испита за улазак у рачуноводствену професију у периоду од 12. до 16. новембра 2012. године

Преузми фајл

07.09.2012.

На основу члана 5. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији БиХ ("Службени гласник БиХ", број 42/04), Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на сједници 06.09.2012. донијела одлуку о организовању испитног рока у новембру за све нивое звања у рачуноводственој професији за свих 14 предмета, а исти ће се одржати у периоду од 12. до 16. новембра 2012. године у Мостару, Сарајеву и Бањалуци.

Преузми фајл

07.09.2012.

Јавни позив за исказивање интереса, пружање услуга обуке кандидатима из рачуноводствене професије, а у складу са Јединственим програмом из предмета:

 • Увод у финансијско рачуноводство
 • Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство
 • Менаџмент и комуникације
 • Информационе технологије и примјене
 • Пословно право и порези
 • Примјена управљачког рачуноводства
 • Финансијско извјештавање
 • Ревизија и системи интерне контроле
 • Примјена финансијског менаџмента
 • Напредно управљачко рачуноводство
 • Напредна ревизија
 • Напредно финансијско извјештавање
 • Напредни финансијски менаџмент
 • Стратегијски менаџмент

Преузми фајл

10.07.2012.

Презентација са семинара за банке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске институције, одржан 09.07.2012. године.

Преузми фајл

27.06.2012.

Презентација са семинара "Обука за ревизоре из Међународних стандарда ревизије" (26.06.2012.)

Преузми фајл

19.06.2012.

Рјешења задатака са испита - мај 2012. КРРБХ

Преузми фајл

19.06.2012.

Резултати испита - мај 2012. КРРБХ

Преузми фајл

14.06.2012.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, у сарадњи са Економским факултетом Бања Лука, Удружењем интерних ревизора и Удружењем овлашћених процјењивача, организује једнодневни едукативни семинар на тему: "Процјена ризика у ревизији финансијских извјештаја"

Преузми фајл

13.06.2012.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује семинар: "Израда полугодишњег финансијског извјештаја за правна лица у Републици Српској и актуелности везане за измјене у пореским прописима Републике Српске"

Преузми фајл

29.05.2012.

Обавјештавамо Вас да ФИНРАР организује семинар на тему "ПРАКТИЧНА ПРИМЈЕНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА БИХ" који ће се одржати у петак 29.06.2012. године у Бањалуци у хотелу Босна са почетком у 09:30 часова. Семинар је намијењен уговорним органима обвезницима примјене Закона о јавним набавкама, понуђачима и другим лицима заинтересованим за ову област. Котизација за учешће на семинару износи 175,00КМ по учеснику. У цијену котизације урачунат је приручник у оквиру којег се налазе приједлози образаца који се појављују у поступцима јавних набавки, како на страни уговорног органа, тако и на страни понуђача (обавјештења, одлуке, захтјеви, жалбе и др.).

Преузми фајл

03.05.2012.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и Министарство финансија Републике Српске, на основу Закључка Народне скупштине Републике Српске, број: 01/248/03 од 09. априла 2003. године, организују 19. едукативни семинар за кориснике буџета на тему "Новости у прописима буџетског рачуноводства".

Семинар ће се одржати 22. и 23. маја 2012. године, у Бањи Врућици.

Семинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се у складу са Правилима о континуираној едукацији.

Семинар је намијењен: руководиоцима и запосленима у финансијама, рачуноводству, интерној ревизији и интерној контроли.

Преузми фајл

05.04.2012.

Имајући у виду значајну заинтересованост за стицање звања Овлашћеног интерног ревизора, Удружење интерних ревизора, у складу са Статутом и Правилником о условима за стицање звања Овлашћени интерни ревизор, организује инструктивну наставу за све кандидате који се пријаве за стицање звања Овлашћеног интерног равизора, у складу са Планом и програмом едукације за стицање звања Овлашћеног интерног равизора.

Преузми фајл

04.04.2012.

Обавјештење о одржавању семинара КПЕ 1/2012

Преузми фајл

19.03.2012.

На основу одобрења Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ, Финрар д.о.о., Бања Лука организује инструктивну наставу за оспособљавање кандидата за стицање професионално-стручних звања:

 • Сертификовани рачуноводствени техничар (СРТ),
 • Сертификовани рачуновођа (СР),
 • Овлашћени ревизор (ОР).

Преузми фајл

14.03.2012.

Обавјештење о мјесту и распореду одржавања испита за стицање професионално-стручних звања

Преузми фајл

09.03.2012.

Одлука о организовању испита

Преузми фајл

06.03.2012.

Порески календар за 2012. годину

Преузми фајл

06.03.2012.

Обавјештење за семинар: "Практична примјена Закона о јавним набавкама БиХ"

Преузми фајл

20.02.2012.

Јавни позив за исказивање интереса, пружање услуга обуке кандидатима из рачуноводствене професије

Преузми фајл

09.02.2012.

Обавјештење о промјени термина одржавања семинара за кориснике буџета

Преузми фајл

28.01.2012.

Обавјештење о измјени мјеста одржавања семинара за сертификоване рачуновође и овлашћене ревизоре Друштва Бања Лука.

Преузми фајл

25.01.2012.

Обавјештење за банке.

Преузми фајл

11.01.2012.

Обавјештење за семинар.

Преузми фајл

13.12.2011.

Рјешења испитних задатака - испитни рок новембар 2011.

Преузми фајл

12.12.2011.

Резултати испита - испитни рок новембар 2011.

Преузми фајл

6.12.2011.

Захтјев за обнову лиценце и формулар "Потврда о састављању или учествовању у састављању најмање једног финансијског или ревизорског извјештаја"

Захтјев за обнову лиценце, Формулар

16.11.2011.

Обавјештење о одржавању специјалистичког семинара континуиране професионалне едукације овлашћених ревизора

Преузми фајл

09.11.2011.

Семинар за кориснике буџета: "Новости у прописима буџетског рачуноводства".

Преузми фајл

31.10.2011.

Обавјештавамо Вас да ће се у оквиру континуиране професионалне едукације за овлашћене процјењиваче за 2011. годину, 11. и 12. новембра на Економском факултету у Бањој Луци одржати дводневни семинар под називом "Основе процјене вриједности некретнина, постројења и опреме"

Преузми фајл

17.10.2011.

Семинар: "Континуирана професионална едукација 2 - КПЕ 2".

Преузми фајл

17.10.2011.

Семинар о интерној ревизији: "Примјена стандарда у пракси интерне ревизије".

Преузми фајл

13.10.2011.

Семинар: "Правилан избор поступка јавне набавке и друга актуелна питања".

Преузми фајл

04.10.2011.

13. пословна конференција у Порторожу

www.pkp.si

26.09.2011.

Обавјештење о мјесту и распореду одржавања испита за стицање професионално стручних звања

Преузми фајл

26.09.2011.

На основу одобрења Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ, Финрар д.о.о., Бања Лука организује инструктивну наставу за оспособљавање кандидата за стицање звања у рачуноводственој професији:

 • Сертификовани рачуноводствени техничар (СРТ)
 • Сертификовани рачуновођа (СР) и
 • Овлашћени ревизор (ОР)

Преузми фајл

26.09.2011.

Пријава за инструктивну наставу за стицање звања ”Овлашћени процјењивач”.

Преузми фајл

26.09.2011.

Пријава за инструктивну наставу за стицање звања ”Овлашћени интерни ревизор”.

Преузми фајл

14.09.2011.

6. конгрес рачуновођа и ревизора Црне Горе

Преузми фајл

29.08.2011.

Одлука о организовању испитног рока.

Преузми фајл

26.08.2011.

Јавни позив за исказивање интереса, пружање услуга обуке кандидатима из рачуноводствене професије.

Преузми фајл

02.08.2011.

Пријаве за 15. конгрес и хотелског смјештаја.

КонгресХотелски смјештај

27.06.2011.

Материјал са семинара ”Јавне набавке у Босни и Херцеговини, актуелна питања и предстојећа законска рјешења”.

Преузми фајл

15.06.2011.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује семинаре, ”Полугодишњи финансијски извјештај за правна лица у Републици Српској и пореске актуелности” и ”Периодично извјештавање корисника буџета у Републици Српској”.

Преузми фајл

14.06.2011.

Резултати испита - мај 2011.

Преузми фајл

14.06.2011.

Рјешења испитних задатака

Преузми фајл

13.06.2011.

Обавјештење: Резултати са мајског испитног рока 2011. године биће објављени у уторак, 14. јуна 2011. године у 12 часова.

24.05.2011.

Обавјештавамо све наше чланове да је Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске преселио у нови пословни простор. Нова адреса Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске је: Улица Петра Кочића бр. 59, Бања Лука., Контакт тел.: 051 348 780; Факс: 348 795

03.05.2011.

Семинар за кориснике буџета, Бања Врућица 17. и 18. мај 2011.

Преузми фајл

29.04.2011.

Обавјештење о мјесту и распореду одржавања испита за стицање професионално стручних звања

Преузми фајл

26.04.2011.

Одлука о допуни наставног плана

Преузми фајл

21.04.2011.

Инструкције за полагање испита мај 2011.

Преузми фајл

21.04.2011.

Распоред полагања испита мај 2011.

Преузми фајл

12.04.2011.

Асоцијација интерних ревизора Србије и Савез рачуновођа и ревизора Србије организују семинар на тему ”Интерна ревизија аутоматизацијом до ефикасности”.

Преузми фајл

28.03.2011.

Обавјештење о одржавању семинара КПЕ, април 2011.

Преузми фајл

28.03.2011.

Правилник о допуни Правилника о континуираној професионалној едукацији.

Преузми фајл

15.03.2011.

Наставни план и програм за стицање професионалних знања фајл измјењен 17.03.

Преузми фајл

10.03.2011.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на сједници одржаној 04. 03. 2011. године донијела одлуку о организовању испитног рока.

Преузми фајл

08.03.2011.

Одлука са сједнице УО: Стопостотни ратни војни инвалиди ослобађају се обавезе плаћања котизације за присуство на семинарима континуиране професионалне едукације, али су обавезни да присуствују истима.

Преузми фајл

08.03.2011.

ФИНРАР д.о.о. организује инструктивну наставу за оспособљавање кандидата за стицање звања у професијама:

 • Сертификовани рачуноводствени техничар
 • Сертификовани рачуновођа
 • Овлашћени ревизор

Преузми фајл

02.03.2011.

Напредујте у професији, како се стичу професионална звања Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске.

Преузми фајл

11.02.2011.

Материјал са семинара

Преузми фајл

26.01.2011.

Мишљење МФ РС о примјени МСФИ за мале и средње ентитете

Преузми фајл

13.01.2011.

Семинар: ”Годишњи финансијски извјештај за правна лица у Републици Српској”

Преузми фајл

28.12.2010.

Закључак о давању сагласности за примјену MSFI ентитетским Савезима

Преузми фајл

28.12.2010.

Одлука о примјени превода MSFI за мале и средње ентитете

Преузми фајл

14.12.2010.

Рјешења испитних питања и задатака са испитног рока новембар 2010.

Преузми фајл

14.12.2010.

Захтјев за обнову лиценце и потврда о самоедукацији

Захтјев, Потврда

08.12.2010.

Резултати испита

Преузми фајл

15.11.2010.

Овлаштени процјењивачи - студија случаја, Процјена вриједности

Преузми фајл, додатни материјал

9.11.2010.

Савјет Међународне федерације рачуновођа (IFAC – International Federation of Accountants) је на свом засједању дана 5.11.2010. године у Куала Лумпуру, Малезија, примио у пуноправно чланство Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске (СРРРС), као своју 141. чланицу.

На фотографији с десна на лијево су: др Драган Микеревић - предсједник СРРРС, Ian Ball - извршни директор IFAC-а, Robert L. Bunting - предсједник IFAC-а, Александар Џомбић - министар финансија Републике Српске, др Новак Кондић - генерални секретар СРРРС.

Преузми фајл

04.11.2010.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и Удружење интерних ревизора организује једнодневни едукативни семинар на тему:"Интерна ревизија и пракса словеначких предузећа", 20. новембар (субота) 2010. године, од 09,00 до 17,00 часова, Економски факултет, Бања Лука

Преузми фајл

04.11.2010.

Обавјештавамо Вас да ће се у оквиру континуиране професионалне едукације за Овлашћене процјењиваче одржати дводневни семинар.

Преузми фајл

01.11.2010.

Обавјештење о мјесту и распореду одржавања испита за стицање професионално стручних звања

Преузми фајл

28.10.2010.

Обавјештење за семинар за буџетске кориснике, новембар 2010.

Преузми фајл

27.10.2010.

Обавјештење за семинар КПЕ, новембар 2010.

Преузми фајл

12.10.2010.

Поштовани овлашћени ревизори, интерни ревизори и овлашћени процјењивачи,

Позивамо вас да присуствујете семинару, под називом: Финансијска анализа пословања, предвиђање и доношење одлука, који ће се одржати на Економском факултету 15.10.2010. (од 16 до 20 часова) и 16.10.2010. (од 9 до 14 часова). Предавања ће одржати George Kester, професор финансија на универзитетима Washington и Lee (Lexington, Virginia, U.S.A). Предавања ће се одржати у свечаној сали за слушаоце који су познаваоци енглеског језика, док ће за остале бити омогућено праћење путем видео бима, уз симултано превођење, у Амфитетару. Радни материјал можете преузети овдје.


С поштовањем,
Предсједник УО
Проф. др Драган Микеревић

29.09.2010.

Организовање инструктивне наставе за оспособљавање кандидата за стицање звања у рачуноводственој професији.

Преузми фајл

13.09.2010.

Распоред полагања испита за улазак у рачуноводствену професију у периоду од 08. до 12. новембра 2010. године

Преузми фајл

23.08.2010.

Информације за 14. конгрес

Преузми фајл

27.07.2010.

Обавјештење

Поштовани,
Обавјештавамо Вас да ће запослени у Савезу рачуновођа и ревизора Републике Српске и "Финрар"-у д.о.о. користити колективни годишњи одмор у периоду од 02.08. до 15.08. 2010. године, тако да у планирању Ваших контаката са нама имате ово у виду. Користимо прилику да Вама и вашим породицама зажелимо пријатан годишњи одмор.

Управе
СРР РС и Финрар д.о.о.

16.06.2010.

Обавјештење за семинар.

Преузми фајл

16.06.2010.

Рјешења испитних задатака (испитни рок - maj 2010. год.)

10.06.2010.

Резултати испита за стицање звања "Сертификовани рачуноводствени техничар, Сертификовани рачуновођа и Овлашћени ревизор" (испитни рок - мај 2010. год.)

Напомена: Рјешења испитних задатака за испитни рок мај 2010. године биће објављена 14.06.2010. године на веб страници Савеза.

07.05.2010.

15. едукативни семинар за кориснике буџета

Преузми фајл

06.05.2010.

Инструкције о критеријима и условима полагања испита

Преузми фајл

23.04.2010.

Позив за XIV редовну сједницу Управног одбора

Преузми фајл

15.04.2010.

Обавјештење за мјесто одржавања испита (10. - 14. мај 2010. год.)

Преузми фајл

07.04.2010.

Обавјештење за семинар континуиране професионалне едукације

Преузми фајл

19.03.2010.

Распоред полагања испита, мај 2010.

Преузми фајл

18.03.2010.

Конкурс за куповину пословних простора март 2010.

Преузми фајл

17.03.2010.

Обавјештење о одржавању инструктивне наставе за стицање професионалних звања

Преузми фајл

25.02.2010.

Фотографије са семинара ”Процјена ризика”.

Фотографије: 01, 02, 03, 04

17.02.2010.

II редовна сједница скупштине Савеза рачуновођа и ревизора РС

Преузми фајл

16.02.2010.

II редовна сједница Надзорног одбора Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске

Преузми фајл

16.02.2010.

XIII сједница Управног одбора Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске

Преузми фајл

15.02.2010.

Исправка обрасца Биланс успјеха

Преузми фајл

01.02.2010.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује семинар за банке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације.

Преузми фајл

29.01.2010.

Семинар: ”Процјена ризика”.

Преузми фајл

25.01.2010.

Резултати испита за стицање сертификата овлаштеног процјењивача

Преузми фајл

19.01.10.

Обавјештење кандидатима за стицање звања Овлашћени процјењивач

Преузми фајл

19.01.10.

Семинар: "Годишњи финансијски извјештај за правна лица и кориснике буџета у Републици Српској"

Преузми фајл

22.12.09.

Рјешења испитних задатака (испитни рок - новембар 2009. год.)

14.12.09.

Oквирна питања за тестирање кандидата носиоца професионално-стручних звања који не испуњавају услове за продужење лиценце у складу са Правилником о професионалној континуираној едукацији

Преузми фајл

10.12.09.

Резултати испита за стицање звања "Сертификовани рачуноводствени техничар, Сертификовани рачуновођа и Овлашћени ревизор" (испитни рок - новембар 2009. год.)

02.12.09.

Захтјев за обнову лиценце

Преузми фајл

20.11.09.

Обавјештење о промјени термина одржавања семинара континуиране професионалне едукације - новембар 2009. - Бања Лука

Преузми фајл

05.11.09.

Обавјештење за семинар континуиране професионалне едукације - новембар 2009.

Преузми фајл

26.10.09.

Обавјештење о мјесту и распореду полагања испита - испитни рок новембар 2009. године

Преузми фајл

23.10.09.

Обавјештење о почетку инструктивне наставе за стицање звања "Овлашћени процјењивач"

Преузми фајл

21.10.09.

Распоред полагања испита за улазак у рачуноводствену професију у периоду 09. до 13. новембра 2009. године

Преузми фајл

06.10.09.

13. Конгрес СРР РС, Бања Врућица 29-31. 10. 2009. "Рачуноводство, ревизија и финансије у условима глобалне кризе"

Преузми фајл

02.10.09.

Обавјештење о измјени термина и мјеста одржавања инструктивне наставе за стицање звања сертификовани рчуновођа

Преузми фајл

30.09.09.

Одлука о листи индикатора

Преузми фајл

18.09.09.

Пријава за инструктивну наставу и испит за стицање звања "Овлашћени процјењивач" (Рок за пријаву 15. 10. 2009. год.)

Преузми фајл

01.09.09.

Одлука о организовању испита

Преузми фајл

01.09.09.

Јавни позив за исказивање интереса,за пружање услуга обуке кандидатима за рачуноводствену професију

Преузми фајл

01.09.09.

Одлука о условима за стицање звања - допуњени пречишћени текст

Преузми фајл

15.06.09.

Рјешења испитних задатака (испитни рок - мај 2009. год.)

10.06.09.

Резултати испита за стицање звања "Сертификовани рачуноводствени техничар, Сертификовани рачуновођа и Овлашћени ревизор" (испитни рок - мај 2009. год.)

26.05.09.

Закон о рачуноводству и ревизији РС

Преузми фајл