Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ

13.03.2024.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРУЖАЊЕ ОБУКЕ КАНДИДАТИМА ЗА СТУЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА

На основу Статута Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ (Усуглашени и прочишћени текст од 10. 3. 2006. године) Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на сједници одржаној дана 28.2.2024. године дононијела ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРУЖАЊЕ ОБУКЕ КАНДИДАТИМА ЗА СТУЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА.

Одлуку можете прочитати на ниже наведеном линку (вези).

ОДЛУКА (PDF документ)

29.12.2023.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ НОВИХ СИЛАБУСА
Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на 156. сједници одржаној 28.12.2023. донијела "Одлуку о усвајању нових сyллабуса за стицање професионалних звања у рачуноводственој професији у БиХ".

Одлуку погледајте у PDF документу испод:

ОДЛУКА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

16.03.2022.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на сједници одржаној, 09.03.2022. године донијела Одлуку о организовању испитних рокова у 2022. години. Испитни рокови се организују у мају/новембру за све нивое звања у рачуноводственој професији за свих 14 предмета, а исти ће се одржати у Мостару, Сарајеву и Бањој Луци у периоду: 16. - 20. маја 2022. године и 14. - 18. новембра 2022. године.

Одлуку можете погледати у PDF документу испод:

Одлука (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

03.08.2020.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj, 10. 02.2020. godine donijela Odluku o kriterijima i procedurama polaganja ispita za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji.

Odluku možete pogledati u PDF dokumentu ispod:

Odluka (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.02.2019.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa, pružanje usluga obuke kandidatima iz računovodstvene profesije za ispitne rokove maj i novembar 2019. godine, a u skladu sa Jedinstvenom programom.

Javni poziv možete pogledati u PDF dokumentu ispod:

Javni poziv (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.02.2019.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj, 07. 02.2019. godine donijela Odluku o organizovanju ispitnih rokova u 2019. godini. Ispitni rokovi se organizuju u maju/novembru za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji za svih 14 predmeta, a isti će se održati u Mostaru, Sarajevu i Banjoj Luci u periodu: 13. - 17. maja 2019. godine i 11. - 15. novembra 2019. godine.

Odluku možete pogledati u PDF dokumentu ispod:

Odluka (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.02.2019.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ објављује Јавни позив за исказивање интереса, пружање услуга обуке кандидатима из рачуноводствене професије за испитне рокове мај и новембар 2019. године, а у складу са Јединственом програмом.

Јавни позив можете погледати у PDF документу испод:

Јавни позив (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

11.02.2019.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на сједници одржаној, 07. 02.2019. године донијела Одлуку о организовању испитних рокова у 2019. години. Испитни рокови се организују у мају/новембру за све нивое звања у рачуноводственој професији за свих 14 предмета, а исти ће се одржати у Мостару, Сарајеву и Бањој Луци у периоду: 13. - 17. маја 2019. године и 11. - 15. новембра 2019. године.

Одлуку можете погледати у PDF документу испод:

Одлука (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

20.12.2017.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на својој сједници одржаној дана 21.11.2017. године у Брчко дистрикту донијела Одлуку о висини накнаде за обраду захтјева у поступку нострификације иноземних цертификата.

Одлуку о висини накнаде за обраду захтјева у поступку нострификације иноземних цертификата погледајте у PDF документу испод:

Одлуку о висини накнаде за обраду захтјева у поступку нострификације иноземних цертификата (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

10.10.2017.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на својој сједници одржаној дана 13.09.2017. године у Сарајеву усвојила је Инструкцију о условима полагања испита.

Инструкцију о условима полагања испита погледајте у PDF документу испод:

Инструкција о условима полагања испита (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

20.04.2017.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на својој сједници одржаној дана 30.03.2017. године у Сарајеву усвојила Инструкцију о условима полагања испита за све нивое звања у рачуноводственој професији коју можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези): .

Детаљнији подаци о ИНСТРУКЦИЈИ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

07.03.2017.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на својој сједници одржаној 28.02.2017. године донијела Одлуку о организовању испитних рокова у 2017. години. Одлуку Комисије можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Одлука (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

03.11.2016.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на својој сједници одржаној 31.10.2016. године донијела Одлуку о износу накнаде нострификације сертификата. Одлуку Комисије можете погледати у документу на ниже наведеном веб линку (вези):

Одлука (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.10.2016.

Распоред полагања испита за улазак у рачуноводствену професију у периоду 14-18. новембар 2016. године

Распоред (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox) односно Save Target As (Internet Explorer).

06.10.2016.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на својој сједници одржаној дана 29.10.2015. године у Сарајеву усвојила Инструкције о критеријима и условима полагања испита

Инструкција (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox) односно Save Target As (Internet Explorer).

02.03.2015.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ je, дана 27.02.2015. године, објавила ЈАВНИ ПОЗИВ за исказивање интереса, пружање услуга обуке кандидатима из рачуноводствене професије, а у складу са Јединственим програмом из предмета:

 1. Увод у финансијско рачуноводство
 2. Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство
 3. Менаџмент и комуникације
 4. Информационе технологије и примјене
 5. Пословно право и порези
 6. Примјена управљачког рачуноводства
 7. Финансијско извјештавање
 8. Ревизија и системи интерне контроле
 9. Примјена финансијског менаџмента
 10. Напредно управљачко рачуноводство
 11. Напредна ревизија
 12. Напредно финансијско извјештавање
 13. Напредни финансијски менаџмент
 14. Стратегијски менаџмент


Детаљније податке о ЈАВНОМ ПОЗИВУ погледајте у PDF-овом документу испод:

Детаљнији подаци о ЈАВНОМ ПОЗИВУ (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

08.09.2014.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ je, дана 05.09.2014. године, објавила ЈАВНИ ПОЗИВ за исказивање интереса, пружање услуга обуке кандидатима из рачуноводствене професије, а у складу са Јединственим програмом из предмета:

 1. Увод у финансијско рачуноводство
 2. Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство
 3. Менаџмент и комуникације
 4. Информационе технологије и примјене
 5. Пословно право и порези
 6. Примјена управљачког рачуноводства
 7. Финансијско извјештавање
 8. Ревизија и системи интерне контроле
 9. Примјена финансијског менаџмента
 10. Напредно управљачко рачуноводство
 11. Напредна ревизија
 12. Напредно финансијско извјештавање
 13. Напредни финансијски менаџмент
 14. Стратегијски менаџмент


Детаљније податке о ЈАВНОМ ПОЗИВУ погледајте у word-овом документу испод:

Детаљнији подаци о ЈАВНОМ ПОЗИВУ (Word документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

08.09.2014.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ je, дана 05.09.2014. године, донијела ОДЛУКУ о организовању испитног рока за све нивое звања у рачуноводственој професији, за свих 14 предмета, а који ће се одржати у периоду од 10. до 14. новембра 2014. године у Мостару, Сарајеву и Бањалуци.


Комисија је такође донијела и РАСПОРЕД полагања предметних испита за:

 • СЕРТИФИКОВАНОГ РАЧУНОВОЂУ,
 • ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА и
 • СЕРТИФИКОВАНОГ РАЧУНОВОДСТВЕНОГ ТЕХНИЧАРА


Детаљније податке из ОДЛУКЕ, РАСПОРЕДА и обрасце погледајте у pdf-овим и word-овим документима испод:

Детаљнији подаци о ОДЛУЦИ о организовању испитног рока (Word документ)

Детаљнији подаци о РАСПОРЕДУ одржавања испита (Word документ)

Образац пријаве за Сертификованог рачуновођу (PDF документ)

Образац пријаве за Овлашћеног ревизора (PDF документ)

Образац пријаве за Сертификованог рачуноводственог техничара (PDF документ)

Обавјештење о мјесту и распореду полагања испита у испитном року у новембру 2014. године (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

24.03.2014.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ, на сједници одржаној 20.03.2014. године, донијела је Закључак о томе да сва лица која су започела програм обуке и сертификације по претходној Одлуци Комисије РРБиХ о условима за стицање звања у рачуноводственој професији БиХ (бр. 88/09 од 24.08.2009.г.) имају право завршити тај програм обуке.

Закључак (Word документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox) односно Save Target As (Internet Explorer).

26.02.2014.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ, je објавила Јавни позив (бр. 11/14 од 13.02.2014.) за исказивање интереса, пружања услуга обуке кандидатима из рачуноводствене професије, а у складу са Јединственим програмом из сљедећих предмета:

 1. Увод у финансијско рачуноводство
 2. Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство
 3. Менаџмент и комуникације
 4. Информационе технологије и примјене
 5. Пословно право и порези
 6. Примјена управљачког рачуноводства
 7. Финансијско извјештавање
 8. Ревизија и системи интерне контроле
 9. Примјена финансијског менаџмента
 10. Напредно управљачко рачуноводство
 11. Напредна ревизија
 12. Напредно финансијско извјештавање
 13. Напредни финансијски менаџмент
 14. Стратегијски менаџмент

Јавни позив (Word документ)

Преузми документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox) односно Save Target As (Internet Explorer).

25.02.2014.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ, на сједници од 13.02.2014. године, донијела је Одлуку о организовању испитног рока у периоду од 12. до 16. маја 2014. године, у Мостару, Сарајеву и Бањалуци, за све нивое знања у рачуноводственој професији за свих 14 предмета

Одлука (Word документ)

Преузми документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox) односно Save Target As (Internet Explorer).

08.01.2014.

Нова Одлука о условима за стицање звања у рачуноводственој професији БиХ (Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ) од 03.12.2013. године

Одлука о условима за стицање звања у рачуноводственој професији БиХ

Преузми документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox) односно Save Target As (Internet Explorer).

04.11.2013.

Распоред полагања испита за улазак у рачуноводствену професију у периоду 11-15. новембра 2013. године

Преузми фајл

04.11.2013.

Инструкције о критеријима и условима полагања испита.

Преузми фајл

13.09.2013.

Одлука о организовању испитног рока.

Преузми фајл

01.03.2013.

Одлука о организовању испитног рока и распоред полагања испита.

Одлука, Распоред

26.02.2013.

На основу Закона о рачуноводству и ревизији БиХ (Службени гласник БиХ бр. 42/04) и Статута Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ (усаглашени пречишћени текст од 10.03.2006.г.) Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ на сједници одржаној дана, 15.02.2013.г. доноси закључак: Комисија је једногласно закључила да се сертификати издати у Босни и Херцеговини независно стичу и признају на цијелој њеној територији, док се кандидатима лиценца издаје од стране професионалног тијела гдје се проводи годишња континуирана професионална еудкација.

Преузми фајл

26.02.2013.

Закључак о давању сагласности.

Преузми фајл

07.09.2012.

На основу члана 5. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији БиХ ("Службени гласник БиХ", број 42/04), Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је на сједници 06.09.2012. донијела одлуку о организовању испитног рока у новембру за све нивое звања у рачуноводственој професији за свих 14 предмета, а исти ће се одржати у периоду од 12. до 16. новембра 2012. године у Мостару, Сарајеву и Бањалуци.

Преузми фајл

07.09.2012.

Јавни позив за исказивање интереса, пружање услуга обуке кандидатима из рачуноводствене професије, а у складу са Јединственим програмом из предмета:

 • Увод у финансијско рачуноводство
 • Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство
 • Менаџмент и комуникације
 • Информационе технологије и примјене
 • Пословно право и порези
 • Примјена управљачког рачуноводства
 • Финансијско извјештавање
 • Ревизија и системи интерне контроле
 • Примјена финансијског менаџмента
 • Напредно управљачко рачуноводство
 • Напредна ревизија
 • Напредно финансијско извјештавање
 • Напредни финансијски менаџмент
 • Стратегијски менаџмент

Преузми фајл

19.06.2012.

Рјешења задатака са испита - мај 2012. КРРБХ

Преузми фајл

19.06.2012.

Резултати испита - мај 2012. КРРБХ

Преузми фајл

09.03.2012.

Распоред полагања испита, 14-18. мај 2012.

Преузми фајл

09.03.2012.

Одлука о организовању испита

Преузми фајл

20.02.2012.

Јавни позив за исказивање интереса, пружање услуга обуке кандидатима из рачуноводствене професије

Преузми фајл

26.08.2011.

Јавни позив за исказивање интереса, пружање услуга обуке кандидатима из рачуноводствене професије.

Преузми фајл

26.04.2011.

Одлука о допуни наставног плана

Преузми фајл

21.04.2011.

Инструкције за полагање испита мај 2011.

Преузми фајл

21.04.2011.

Распоред полагања испита мај 2011.

Преузми фајл

21.09.2010.

Одлука о организовању испитног рока.

Преузми фајл

13.09.2010.

Јавни позив за обуку за 2010.

Преузми фајл

04.06.2010.

Одлуке о допуни Наставног плана и програма за стицање професионалних звања

Преузми фајл

04.06.2010.

Одлука о допуни Наставног плана и програма за стицање професионалних звања

Преузми фајл

19.03.2010.

Распоред полагања испита, мај 2010.

Преузми фајл

17.03.2010.

Одлука о организовању испита

Преузми фајл

Архива