Актуелности

30.11.2022.

СЕМИНАР ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ
Поштовани, Удружење интерних ревизора и Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у жељи да обезбиједе континуирано професионално усавршавање интерних ревизора заједнички организују семинар за интерне ревизоре и друга заинтересована лица који ће се одржати 12. и 13. децембра 2022. године у Бањој Луци у хотелу Босна. Пријава учешћа неопходно је извршити до 08.12.2022. године путем линка који је наведен у обавјештењу.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

29.11.2022.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СЕМИНАР ЗА ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, обавјештавамо вас да ће се специјалистички семинар КПЕ за Овлашћене ревизоре одржати 14. и 15. децембра 2022. године у Бањој Луци у хотелу Босна. Пријава учешћа неопходно је извршити до 07.12.2022. године искључиво путем online апликације Савеза www.eracunovodja.org. Детаљније информације о техничким аспектима семинара можете добити путем телефона: 051/348-787.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

29.11.2022.

OДЛУКА О ПРИМЈЕНИ МСФИ 17
Управни одбор Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске на 14. редовној сједници одржаној дана, 07.11.2022. одине донио је Одлуку о примјени Међународног стандарда финансијског извјештавања 17 - Уговори о осигурању.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОДЛУКА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

24.11.2022.

OДЛУКА О ВРСТАМА И ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ
На основу члана 17. и члана 43. Статута СРРРС бр. 237/16 и одлуке Управног одбора о измјени одлуке о врстама и висине чланарине бр. 674/07 од 24.12.2007.г., Управни одбор Савеза рачуновођа и ревизора РС на својој сједници одржаној дана, 07.11.2022 године, у Бањалуци доноси пречишћени текст Одлуке о врстама и висини чланарине.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОДЛУКА (PDF документ)

БРОЈЕВИ ЖИРО-РАЧУНА ДРУШТАВА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

14.11.2022.

ПРИПРЕМЕ ОБВЕЗНИКА СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋУ ЕВАЛУАЦИЈУ MONEYVAL-а У БиХ И САВРЕМЕНЕ ТИПОЛОГИЈЕ ПРАЊА НОВЦА
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "ПРИПРЕМЕ ОБВЕЗНИКА СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋУ ЕВАЛУАЦИЈУ MONEYVAL-а У БиХ И САВРЕМЕНЕ ТИПОЛОГИЈЕ ПРАЊА НОВЦА" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 25. новембра 2022. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 120,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику за чланове Савеза, а за остале учеснике износи 250,00КМ (са ПДВ-ом).

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ВЕБИНАРУ (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

09.11.2022.

ПРОЦЕДУРА ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА У РАЧУНОВОДСТВЕНОЈ ПРОФЕСИЈИ У БиХ
На основу члана 3. Закона о рачуноводству и ревизији Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 42/04), Статута Комисије за рачуноводство и ревизију Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст од 10. марта 2006. године), Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ на 147. електронској сједници одржаној дана, 08.11. 2022. године донијела ОДЛУКУ о усвајању Процедуре полагања испита за стицање звања у рачуноводственој професији у Босни и Херцеговини.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОДЛУКА (PDF документ)

Процедура полагања испита за стицање звања у рачуноводственој професији у Босни и Херцеговини (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

09.11.2022.

ПОРЕСКА АКАДЕМИЈА
Поштовани, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и часопис Финрар у сарадњи са најбољим теоретичарима и практичарима из региона креирали су савремени програм обуке за стручно усавршавање лица из области пореза под називом "Пореска академија". Циљ академије је да кроз програм креиран од стране најбољих теоретичара и доказаних практичара, понуди најактуелније наставне садржаје за лица која имају амбиције да прошире постојећа и стекну врхунска знања из области пореза и оспособе се за примјену у пореској пракси.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

08.11.2022.

ПОТВРДА О САМОЕДУКАЦИЈИ
Поштовани чланови, Да би доставили потврду о самоедукацији за 2022. годину потребно је да попуњену и овјерену потврду скенирате и запамтите на свој рачунар, а затим да извршите ПРИЈАВУ путем апликације "ерачуновођа", у којој ћете потврду прикачити у дијелу ПРИЛОЗИ. Потврда се издаје у сврху признавања 5 бодова (еквивалентних образовних јединица), на име самоедукације у складу са чланом 5. Правилника о континуираној професионалној едукацији и у друге сврхе се не може користити.

Потврду можете преузети у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ПОТВРДА О САМОЕДУКАЦИЈИ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

07.11.2022.

СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске на oснoву Закључка Народне скупштине Републике Српске, број: 01/248/03 од 09. априла 2003. године, организује 40. едукативни семинар за кориснике буџета на тему «Новости у прописима буџетског рачуноводства». Обавјештавамо вас да ће се eдукација одржати 24. и 25. новембра 2022. године, у хотелу „Рас“, Етно село "Станишићи" Бијељина.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

21.10.2022.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О КПЕ 2/2022
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, Oбавјештавамо вас да ће се редовна годишња активност Континуирана професионална едукација 2 (КПЕ 2/2022), за привредна друштва и остала правна лица (осим корисника буџета за које ће се семинар бити посебно организован), одржати у периоду од 03.-20.11.2022. године.

Наведене документе можете погледати у PDF-у доле испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

17.10.2022.

НАРУЏБЕНИЦА ЗА ГОДИШЊУ ПРЕТПЛАТУ НА ЧАСОПИС ФИНРАР ЗА 2023. ГОДИНУ
Поштовани чланови, Часописе Финрар и Финанцинг за 2023. годину можете наручити само преко апликације Е-рачуновођа. Препоручујемо Вам да прво прочитате Обавјештење, а потом Упутство за попуњавање наруџбенице.

Наведене документе можете погледати у PDF-у доле испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАРУЏБЕНИЦЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

17.10.2022.

ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА КАНДИДАТА КОЈИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ ИСПИТ ЗБОГ КОРИШТЕЊА НЕДОЗВОЉЕНИХ ПРЕДМЕТА ТЕ ОСНОВАНЕ СУМЊЕ НА ПРЕПИСИВАЊЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ИСПИТА
У складу са Закључком Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ број 78/22, од 17.06.2022. године објављујемо имена и презимена кандидата који због кршења одредби члана 2. Одлуке о критеријима и процедурама полагања испита за стицање звања у рачуноводственој професији у Босни и Херцеговини (пречишћени текст, број 54-1/22 од 10. 05 . 2022. године) (кориштење недозвољених предмета те основане сумње на преписивање током испита) нису положили испит као и називе предмета које нису положили.

Наведену одлуку можете погледати у PDF-у доле испод:

ОДЛУКА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.10.2022.

МСФИ 15 У РАЧУНОВОДСТВЕНОЈ ПРАКСИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - ОБЈАШЊЕЊА НОВИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ КАТЕГОРИЈА И ПОСТУПАКА СА РАЗРАЂЕНИМ ПРИМЈЕРИМА КЊИЖЕЊА У СКЛАДУ СА НОВИМ КОНТНИМ ПЛАНОМ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "МСФИ 15 у рачуноводственој пракси републике српске" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 28. октобра 2022. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О СЕМИНАРУ (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

03.10.2022.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СЕМИНАР ЗА ФОРЕНЗИЧКЕ РАЧУНОВОЂЕ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује седми специјалистички семинар за форензичке рачуновође на тему: "ФОРЕНЗИКА СТЕЧАЈА – студије случаја”. Специјалистички семинар ће се одржати на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци, на адреси Мајке Југовића 4, Бања Лука, дана 21.10.2022. године са почетком у 10 часова.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

Програм и пријава на семинар (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

27.09.2022.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СЕМИНАР ЗА ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ
Поштовани колегинице и колеге, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује дводневни специјалистички семинар континуиране професионалне едукације за овлашћене ревизоре на тему: „Презентација и обука овлашћених ревизора за примјену ревизорског софтвера PACK PE ISA“. Семинар ће се одржати 12. и 13. октобра 2022. године у хотелу Босна Бања Лука. Семинар је намјењен овлашћеним ревизорима који су ангажовани у малим и средњим ревизорским друштвима. Реализацијом обуке овлашћених ревизора за примјену овог софтверског рјешења у многоме ће олакшати рад ревизора и побољшати интерни систем контроле квалитета у малим и средњим ревизорским друштвима. Предавач на семинару ће бити Pierre Riou експерт француског Институа рачуновођа и ревизора. Семинар ће бити одржан на француском језику уз симултани превод.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

21.09.2022.

ИНСТРУКТИВНА НАСТАВА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ ФОРЕНЗИЧКИ РАЧУНОВОЂА
Обавјештавамо Вас да Савез рачновођа и ревизора Републике Српске организује инструктивну наставу и испит за стицање професионално-стручног звања „Сертификовани форензички рачуновођа“ који ће се одржати у периоду од 14. до 22. октобра 2022. године. Заинтресовани кандидати требају попунити и доставити пријаву најкасније до 12.10.2022. У прилогу Вам достављамо образац пријаве са програмом и термином обуке.

Детаљније податке о одржавању Семинара погледајте у PDF документу испод:

Образац пријаве са програмом и термином Инструктивне наставе (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

02.09.2022.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Обавјештење о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

  • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
  • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
  • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 14. до 18. новембра 2022. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду можете погледати и преузети у pdf-овом документу испод:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ИНСТРУКТИВНА НАСТАВА

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ НА ИНСТРУКТИВНУ НАСТАВУ

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

28.07.2022.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује 26. Међународни конгрес рачуноводствене и ревизорске професије Републике Српске под називом: "РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИЈЕ У УСЛОВИМА НОВЕ НОРМАЛНОСТИ, ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ И ЗЕЛЕНЕ ТРАНЗИЦИЈЕ", који ће бити одржан у Бањи Врућици - хотел Кардиал 14., 15. и 16. септембра 2022. године.


Детаљније податке о одржавању Конгреса погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању КОНГРЕСА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

20.07.2022.

ВЕБИНАР - ШТА ДОНОСИ ИЗМИЈЕЊЕНИ И ДОПУЊЕНИ ПРАВИЛНИК О ПРИМЈЕНИ ЗАКОНА О ПДВ-У?
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "Шта доноси Измјењени и допуњени Правилник о примјени закона о ПДВ-у" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 29. јула 2022. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 140,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

ДЕТАЉНИЈЕ О СЕМИНАРУ (PDF документ)

Е-РАЧУНОВОЂА

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

УПУТСТВО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ CISCO WEBEX АПЛИКАЦИЈЕ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

19.07.2022.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОМЈЕРАЊУ ТЕРМИНА ОДРЖАВАЊА 26. КОНГРЕСА

Обавјештавамо Вас да је због непредвиђених техничких разлога дошло до помјерања термина одржавања 26. Међународног конгреса рачуновођа и ревизора Републике Српске и да ће се исти одржати у периоду од 14. до 16. септембра 2022. године.

Називе тема можете погледати на ниже наведеном линку (вези).

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

НАЗИВИ ТЕМА 26. МЕЂУНАРОДНОГ КОНГРЕСА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.07.2022.

26. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Kонгресни одбор 26. Међународног конгреса рачуновођа и ревизора Републике Српске дефинисао је главну тему, као и теме по данима. Предметни Конгрес ће се одржати у Бањи Врућици од 21-23. септембарa 2022. године.

Називе тема можете погледати на ниже наведеном линку (вези).

НАЗИВИ ТЕМА 26. МЕЂУНАРОДНОГ КОНГРЕСА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

22.06.2022.

Одлука о почетку обавезне примјене Међународног Етичког кодекса за професионалне рачуновође

Поштовани чланови, Управни одбор Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске је на сједници одржаној дана 16.06.2022. године, донио Одлуку о почетку обавезне примјене Међународног Етичког кодекса за професионалне рачуновође (укључујући Међународне стандарде независности) издање 2018.

Одлуку можете погледати на ниже наведеном линку (вези).

ОДЛУКА (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

17.06.2022.

Обавјештење кандидатима који су полагали испит за стицање професионално – стручних звања у мајском испитном року 2022. године
Кандидати који желе остварити увид у рад са мајског испитног рока 2022. године требају поднијети писмени Захтјев (у слободној форми) у року од 4 дана од дана објављивања резултата испита. Увиди у радове по поднесеним захтјевима обавиће се 22.06.2022. године (у сриједу), а лица која су поднијела захтјев путем мејла биће обавијештена о тачном термину увида. Захтјев се подноси путем мејла: sr-rrs@inecco.net. Након што изврше увид у рад кандидати, ако одлуче, могу у року од 3 дана поднијети Захтјев за поновни преглед теста (у слободној форми такође на мејл sr-rrs@inecco.net). Накнада за обраду захтјева за поновни преглед теста се плаћа у износу од 30 КМ на рачун Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске (Нова банка: 555-007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69).

Кандидати који су у мајском испитном року 2022. године полагањем испита испунили услове за стицање професионално – стручног звања могу (у слободној форми путем мејла: sr-rrs@inecco.net) поднијети захтјев за издавање сертификата. У складу са Одлуком о врстама и висини чланарине ови кандидати у сврху једнократне (додатне) чланарине први пут по стицању професионално-стручног звања на рачун матичног Друштва (исти рачун као за редовну чланарину) плаћају: за Овлашћеног ревизора 100 КМ, за Сертификованог рачуновођу 50 КМ и за Сертификованог рачуноводственог техничара 30 КМ. Захтјев за издавање лиценце подноси се путем апликације eracunovodja.org. Након што добију сертификат, захтјев за издавање лиценце подносе путем апликације eracunovodja.org.

17.06.2022.

Резултати испита:

Детаљније податке о резултатима испита погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1 УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 2 ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И УВОД У УР

Предмет 3 МЕНАЏМЕНТ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Предмет 4 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ

Предмет 5 ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ

Предмет 6 ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Предмет 7 ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2

Предмет 8 РЕВИЗИЈА И СИСТЕМИ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

Предмет 9 ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Предмет 10 НАПРЕДНО УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

Предмет 11 НАПРЕДНА РЕВИЗИЈА

Предмет 12 НАПРЕДНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Предмет 13 НАПРЕДНИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Предмет 14 СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

17.06.2022.

На основу члана 2. став 1. тачка n) Одлуке о критеријумима и процедурама полагања испита (број 3-3/20, од 10.02.2020. године) објављујемо испитна питања са мајског испитног рока 2022. године.

Детаљније податке о испитним задатцима погледајте у сљедећим PDF-овим фајловима:

Предмет 1-Увод у финансијско рачуноводство

Предмет 2-Трошковно рачуноводство и увод у управљачко рачуноводство

Предмет 3-Менаџмент и комуникације

Предмет 4-Информационе технологије и примјена

Предмет 5-Пословно право и порези

Предмет 6-Примјена управљачког рачуноводства

Предмет 7-Финансијско извјештавање 2

Предмет 8-Ревизија и системи интерне контроле

Предмет 9-Примјена финансијског менаџмента

Предмет 10-Напредно управљачко рачуноводство

Предмет 11-Напредна ревизија

Предмет 12-Напредно финансијско извјештавање

Предмет 13-Напредни финансијски менаџмент

Предмет 14-Стратегијски менаџмент

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

15.06.2022.

ИЗРАДА ПОЛУГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПРАВНА ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У СКЛАДУ СА НОВИМ БИЛАНСНИМ ШЕМАМА

Поштовани чланови, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује редовни годишњи семинар под називом: Израда полугодишњег финансијског извјештаја за правна лица у Републици Српској ускладу са новим билансним шемама. Учесници могу бирати једну од двије форме семинара: уживо у учионици или видео верзију путем Cisco Webex платформе.

Обавезно прочитати Обавјештење на ниже наведеном линку (вези).

OБАВЈЕШТЕЊЕ - ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ (PDF документ)

Е-РАЧУНОВОЂА

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

08.06.2022.

СЕМИНАР ЗА БАНКЕ, ОСИГУРАВАЈУЋА ДРУШТВА, ИНВЕСТИЦИОНЕ ФОНДОВЕ И ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује семинар за бнаке, осигуравајућа друштва, инвестиционе фондове и друге финансијске организације који ће се одржати ће се одржати 21.06.2022. (уторак) на Економском факултету у Бањалуци са почетком у 9:30 часова.

Обавјештење можете погледати на ниже наведеном линку (вези).

OБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

02.06.2022.

СЕМИНАР ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и Удружење интерних ревизора организује семинар за интерне ревизоре, који ће се одржати у Бањи Врућици (хотел Кардиал) 14. и 15. јуна 2022. године. Пријављивање на семинар се врши искључиво електронским путем попуњавањем обрасца којем можете приступити користећи линк који се налази у обавјештењу и то тако што ћете кликнути на линк или прекопирати линк у веб претраживач који користите. Рок за пријаву на семинар је 10.06.2022. године.

Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

ДЕТАЉНИЈЕ О СЕМИНАРУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

27.05.2022.

ВЕБИНАР - ГОДИШЊИ ОДМОР, БОЛОВАЊЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "Годишњи одмор, боловање и друга примања из радног односа (остваривање права, опорезивање и пракса контролних органа)" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 08. јуна 2022. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

ДЕТАЉНИЈЕ О СЕМИНАРУ (PDF документ)

Е-РАЧУНОВОЂА

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

УПУТСТВО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ CISCO WEBEX АПЛИКАЦИЈЕ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

06.05.2022.

ЕДУКАЦИЈА ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске на oснoву Закључка Народне скупштине Републике Српске, број: 01/248/03 од 09. априла 2003. године, организује 39. едукацију за кориснике буџета на тему «Новости у прописима буџетског рачуноводства». Обавјештавамо вас да ће се Едукација одржати 26. и 27. маја 2022. године, у комбинованој форми, као семинар у хотелу „Кардиал“ Бања Врућица и пренос уживо семинара из хотела "Кардиал" путем Cisco Webex платформе за вебинаре.

Детаљније прочитајте у PDF-овом докумету на доле наведеном линку:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

Пријаву можете извршити искључиво онлине путем доле наведеног линка:

Е-РАЧУНОВОЂА

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Упутство за инсталирање Cisco Webex апликације можете преузети на доле наведеном линку:

УПУТСТВО CISCO WEBEX (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

13.04.2022.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ КПЕ 1/2022
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију, oбавјештавамо вас да ће се редовна годишња активност Континуирана професионална едукација 1 (КПЕ 1/2022) одржати у електронској форми. Садржај видео предавања биће доступан од 27.04.- 11.05.2022. године на интернет адреси http://www.edu-srrrs.info, а осим видео садржаја обвезницима КПЕ биће достављен и писани материјал, у дигиталном или штампаном облику, по избору учесника. Опширније о КПЕ 1/2021 прочитајте у обавјештењу на доле наведеном линку.

Обавјештење као и онлине пријаву можете погледати и преузети у PDF документу испод:

Обавјештење o КПЕ 1 (PDF документ)

Е-РАЧУНОВОЂА

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу. Online пријаву је потребно преузети на десктоп, поунити и кликнути пријави.

13.04.2022.

Часопис Финрар у сарадњи са Економским факултетом у Бањој Луци уз подршку Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује 16. Међународни симпозијум о корпоративном управљању под називом: "ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У УСЛОВИМА ЗЕЛЕНЕ ТРАНЗИЦИЈЕ", који ће бити одржан у Бањи Врућици 18., 19. и 20. маја 2022. године.

Детаљније податке о одржавању Симпозијума погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СИМПОЗИЈУМА (PDF документ)

Е-РАЧУНОВОЂА

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

04.04.2022.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРАКСИ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "Јавне набавке у пракси - од плана до реализације" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 15. априла 2022. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 120,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

ДЕТАЉНИЈЕ О СЕМИНАРУ (PDF документ)

Е-РАЧУНОВОЂА

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

УПУТСТВО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ CISCO WEBEX АПЛИКАЦИЈЕ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

22.03.2022.

УЛОГА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЛЈАЊА ЕФИКАСНОГ СИСТЕМА ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА У ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И ТРЕНДОВИ У ИЗМЈЕНИ РЕГУЛАТИВЕ
Поштоване колегице и колеге, Овим путем желимо да вас позовемо на семинар на тему: “Улога интерне ревизије у процесу успоставлјања ефикасног система интерних контрола У ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА и трендови у измјени регулативе”. Семинар се одржава у Пословном центру „Интегра“ (12. спрат), Трг РС бр. 8, Бања Лука, дана, 30.03.2022. године (сриједа), са почетком у 11 часова. Пријављивање на семинар се врши искључиво електронским путем попуњавањем обрасца којем можете приступити користећи линк који се налази у обавјештењу и то тако што ћете кликнути на линк или прекопирати линк у веб претраживач који користите. Рок за пријаву на семинар је 29.03.2022. године.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

Обавјештење о Семинару (PDF документ)

22.03.2022.

ИНСТРУКТИВНА НАСТАВА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА
Поштовани чланови, часопис Финрар организује online инструктивну наставу за стицање звања сертификовани рачуновођа, која ће се одржати у априлу 2022. године. Рок за пријаву на инструктивну наставу је 31.03.2022. године.

Кликните на линк и отвориће Вам се корисничко упутство за регистрацију:

Обавјештење о Инструктивној настави (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ НА ИНСТРУКТИВНУ НАСТАВУ

18.03.2022.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА РЕВИЗОРСКИХ ДОСИЈЕА
У нади да сте доброг здравља, желимо да вас позовемо на семинар на тему: „Дигитализација ревизорских досијеа“. Овај семинар се заснива на аудио/видео презентацији гдје ће интерни ревизори имати прилику да упознају са техникама и методама прикуплјања, дигитализације и архивирања документације. Поред тога, посебна пажња усмјерена је на креирање документације од стране самих интерних ревизора и аутоматизацију креирања документације на основу програма MS Excel и програма MS Word. и преузму радни материјал у електронској форми. Предавања и радни материјал ће припремити др Кристина Пештовић, ванредни професор на предмету: „Ревизија компјутерских информационих система“, Департман за финансије, банкарство, рачуноводство и ревизију, Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду, а садржај видео предавања и радни материјал биће доступан од 29.03.2022. до 05.04.2022. године. Пријављивање за семинар се врши искључиво електронским путем попуњавањем обрасца којем можете приступити користећи линк који се налази у обавјештењу и то тако што ћете кликнути на линк или прекопирати линк у веб претраживач који користите. Рок за пријаву на семинар је 25.03.2022. године. Након што погледате предавања и проучите радни материјал дана, 08.04.2022. године, у 9 часова, биће вам омогућено да уживо, путем Цисцо Wебеx апликације, присуствујете састанку са предавачем ради консултација и питања у вези теме семинара. За све додатне информације стојимо Вам на располагању.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

Програм и пријава на семинар (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

15.03.2022.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СЕМИНАР ЗА ФОРЕНЗИЧКЕ РАЧУНОВОЂЕ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује шести специјалистички семинар за форензичке рачуновође на тему: "Ревизорско-форензичка методологија вођења разговора у случајевима финансијских превара”. Специјалистички семинар ће се одржати на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци, на адреси Мајке Југовића 4, Бања Лука, дана 25.03.2022. године са почетком у 10 часова.

Детаљније податке и пријаву на Семинар погледајте у PDF документу испод:

Програм и пријава на семинар (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

11.03.2022.

ПОРЕЗИ У ПРАКСИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "Порези у пракси Републике Српске" који ће се одржати у реалном времену, путем Cisco Webex апликације, 29. и 30. марта 2022. године са почетком у 10 часова. Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

ДЕТАЉНИЈЕ О СЕМИНАРУ (PDF документ)

Е-РАЧУНОВОЂА

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

УПУТСТВО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ CISCO WEBEX АПЛИКАЦИЈЕ

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

10.03.2022.

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је донио Oдлуку о мјесту и распореду оджавања испита за свих 14 предмета за све нивое звања у рачуноводственој професији:

  • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА,
  • ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР и
  • СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР

који ће се одржати у периоду од 16. до 20. маја 2022. године у Бањој Луци. Детаљније податке о распореду као и пријави за испит можете погледајти и преузети у pdf-овим документима испод:

Детаљнији подаци о РАСПОРЕДУ одржавања испита у мајском року (PDF документ)

Пријава за испите се може извршити искључиво online преко нове апликације Савеза: eracunovodja.org

Обавјештење о Инструктивној настави (PDF документ)

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ НА ИНСТРУКТИВНУ НАСТАВУ

Преузмите документ кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer).

01.03.2022.

РЕГИСТРАЦИЈА НА Е-РАЧУНОВОЂА
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, сви који се нису регистровали на порталу е-рачуновођа, неохподно је да то ураде до 31.03.2022. године.

Кликните на линк и отвориће Вам се корисничко упутство за регистрацију:

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

07.02.2022.

УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПОЈАШЊЕЊА НОВОГ НАЧИНА ОБРАЧУНА ЛИЧНИХ ПРИМАЊА И ОСТАЛИХ НАКНАДА
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са часописом Финрар организује вебинар под називом "Утврђивање основице пореза на добит у Републици Српској за 2021. годину и појашњења новог начина обрачуна личних примања и осталих накнада" који ће се одржати у реалном времену 18. фебруара 2022. године са почетком у 10 часова. Предавачи су: Мр Перса Паић (Пореска управа Републике Српске), проф. др Јелена Пољашевић (Економски факултет у Бањој Луци) и Мр Стефан Благојевић (Финрар доо Бања Лука). Предметни вебинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у складу са Правилником о континуираној едукацији. Котизација за учешће на вебинару износе: 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику или 165,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику у цијену је поред учешћа на вебинару урачуната и штампана верзија Аналитичког контног плана.

Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

Е-РАЧУНОВОЂА

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

27.01.2022.

ЛИНК ЗА СЕМИНАР ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПРАВНА ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И АКТУЕЛНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗМЈЕНЕ У ПОРЕСКИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И БРЧКО ДИСТРИКТА
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, предметни семинар можете погледати на доле наведеном линку. Видео материјали ће бити доступни на наведеном линку од 27.01.-15.02.2022. године.

Кликните на линк и отвориће Вам се страница са видео материјалом и само пратите упутства:

ЛИНК ЗА СЕМИНАР

19.01.2022.

ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПРАВНА ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И АКТУЕЛНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗМЈЕНЕ У ПОРЕСКИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И БРЧКО ДИСТРИКТА
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује СЕМИНАР у вези израде Годишњег финансијског извјештаја за правна лица у Републици Српској и актуелностима везаних за измјену у пореским прописима Републике Српске.

Детаљније податке о одржавању Семинара (локације и термине) погледајте у PDF документу испод:

Детаљнији подаци о одржавању СЕМИНАРА (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Преузмите документе кликом на линк десним тастером миша, те изабери ставку менија Save Link As... (Mozilla Firefox и Chrom) односно Save Target As (Internet Explorer) или кликните на линк лијевим тастером па ће документ бити отворен директно у претраживачу.

17.01.2022.

ВЕБИНАР - БАНКЕ, ОСИГУРАВАЈУЋА ДРУШТВА, ИНВЕСТИЦИОНЕ ФОНДОВЕ И ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује Вебинар за банке, осигуравајућа друштва,инвестиционе фондове и друге финансијеке организације. Вебинар ће се одржати 28.01.2022. године (петак) са почетком у 9 часова у реалном времену, путем Cisco Webex апликације уз могућност накнадног гледања до 04.02.2021. године и за учеснике који не буду пратили вебинар уживо. Пријаву учешћа потребно је извршити искључиво преко апликације еracunovodja.org. У прилогу се налази корисничко упутство како да се региструјете и пријавите на портал еРачуновођа и како да пријавите учешће на овом семинару.

Обавезно прочитати Обавјештење на ниже наведеном линку (вези).

OБАВЈЕШТЕЊЕ (PDF документ)

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА Е-РАЧУНОВОЂУ (PDF документ)

Архива актуелности