Aktuelnosti

19.04.2024.

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANjU KPE 1/2024
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 1 (KPE 1/2024) održati u elektronskoj formi. Sadržaj video predavanja biće dostupan od 24.04-15.05.2024. godine. Opširnije o KPE 1/2024 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku.

Obavještenje možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o KPE 1 (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

18.04.2024.

18. MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O KORPORATIVNOM UPRVLjANjU

FINRAR, Ekonomski fakultet u Banjoj Luci, ASECU I Privredna komora Republike Srpske organizuju 18. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju pod nazivom "JAČANjE EKONOMSKE OTPORNOSTI U USLOVIMA DEZINTEGRISANIH TRŽIŠTA I GLOBALNE KRIZE" koji će se održati u Banji Vrućici, od 15. do 17. maja 2024. godine. Prijavu učešća potrebno je izvršiti preko aplikacije eracunovodja.org.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

09.04.2024.

VEBINAR - PORESKE I RADNE KONTROLE (DVODNEVNI VEBINAR)

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje dvodnevni vebinar pod nazivom "PORESKE I RADNE KONTROLE" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 18. i 19. aprila 2024. godine sa početkom u 10 časova. U okviru dvodnevnog vebinara biće obrađena najvažnija proceduralna pitanja postupaka kontrole direktnih i indirektnih poreza, kao i slučajevi najčešćih nepravilnosti, grešaka i propusta u oblasti primjene poreskih propisa i propisa iz oblasti radnih odnosa. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Prijavu učešća potrebno je izvršiti isključivo preko aplikacije eracunovodja.org.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

09.04.2024.

18. MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O KORPORATIVNOM UPRVLjANjU

FINRAR, Ekonomski fakultet u Banjoj Luci, ASECU I Privredna komora Republike Srpske organizuju 18. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju pod nazivom "JAČANjE EKONOMSKE OTPORNOSTI U USLOVIMA DEZINTEGRISANIH TRŽIŠTA I GLOBALNE KRIZE" koji će se održati u Banji Vrućici, od 15. do 17. maja 2024. godine. Prijavu učešća potrebno je izvršiti preko aplikacije eracunovodja.org.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

29.03.2024.

VEBINAR - FISKALIZACIJA U REPUBLICI SRPSKOJ

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "FISKALIZACIJA U REPUBLICI SRPSKOJ" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 05. aprila 2024. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 2 boda u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Prijavu učešća potrebno je izvršiti isključivo preko aplikacije eracunovodja.org.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

14.03.2024.

INSTRUKTIVNA NASTAVA ZA STICANJE ZVANjA SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA
Na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, časopis Finrar organizuje Instruktivnu nastavu za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa koja će se održati u aprilu mjesecu. Rok za prijavu je 31.03.2024. godine.

Detaljnije podatke o programu obuke pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o programu Obuke (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.03.2024.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

  • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
  • OVLAŠĆENI REVIZOR i
  • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 13. do 17. maja i od 11. do 15. novembra 2024. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavi za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

ODLUKA KRR BIH (PDF dokument)

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Prijava ispita se može izvršiti isključivo online preko aplikacije E-RAČUNOVOĐA

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

13.03.2024.

ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRUŽANjE OBUKE KANDIDATIMA ZA STUCANjE PROFESIONALNIH ZVANjA

Na osnovu Statuta Komisije za računovodstvo i reviziju BiH (Usuglašeni i pročišćeni tekst od 10. 3. 2006. godine) Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj dana 28.2.2024. godine dononijela ODLUKU O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRUŽANjE OBUKE KANDIDATIMA ZA STUCANjE PROFESIONALNIH ZVANjA.

Odluku možete pročitati na niže navedenom linku (vezi).

ODLUKA (PDF dokument)

05.03.2024.

VEBINAR - IZRADA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U REPUBLICI SRPSKOJ

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "IZRADA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U REPUBLICI SRPSKOJ" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 15. marta 2024. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

02.02.2024.

VEBINAR - UTVRĐIVANjE OSNOVICE POREZA NA DOBIT U REPUBLICI SRPSKOJ ZA 2023. GODINU i AKTUELNA PITANjA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "UTVRĐIVANjE OSNOVICE POREZA NA DOBIT U REPUBLICI SRPSKOJ ZA 2023. GODINU i AKTUELNA PITANjA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 13. februara 2024. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

25.01.2024. godine

Prilog uz napis "Izrada godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica i preduzetnike u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH za 2023. godinu"
Poštovani, Prilog možete preuzeti na dole navedenom linku.

PRILOG

19.01.2024.

SEMINAR ZA BANKE, OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA, INVESTICIONE FONDOVE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar za banke, osiguravajuća društva,investicione fondove i druge finansijeke organizacije. Seminar će se održati 31.01.2024. godine (srijeda) sa početkom u 10 časova na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci. Prijavu učešća potrebno je izvršiti isključivo preko aplikacije eracunovodja.org.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

19.01.2024.

20TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ASECU
STRENGTHENING ECONOMIC RESILIENCE IN THE CONDITIONS OF DIS-INTEGRATED MARKETS AND GLOBAL CRISES

Detaljnije podatke o Konferenciji pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o Konferenciji (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.01.2024.

SPECIJALISTA ZA RADNE ODNOSE
Časopis Finrar i Savez računovođa i revizora Republike Srpske, u saradnji sa eminentnim stručnjacima i vrhunskim poznavaocima radnog prava, kreirali su jedinstven i inovativan program obuke za stručno usavršavanje iz oblasti radnih odnosa. Nastava bi trebala početi 26.02.2024. godine. Prijavu je neophodno je izvršiti do 24.02.2024. godine. Broj mjesta je ograničen.

Detaljnije podatke o programu obuke pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o programu Obuke (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.01.2024.

IZRADA GODIŠNЈEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE U REPUBLICI SRPSKOJ I BRČKO DISTRIKTU BiH
Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica i preduzetnike u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, a koji će se održati u kombinovanoj formi. Nosioci pretplate (prvi korisnik) na časopis Finrar ne plaćaju kotizaciju, dok ostali učesnici plaćaju kotizaciju u iznosu 140,00 KM. Prijava učešća isključivo se vrši online preko aplikacije Saveza: eracunovodja.org zaključno sa 22.01.2024. godine. Svi učesnici trebaju prijaviti seminar (i učesnici koji plaćaju kotizaciju i nosioci pretplate na časopis Finrar koji ne plaćaju kotizaciju).

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.01.2024.

REZULTATI ISPITA ZA STICANЈE PROFESIONALNO – STRUČNOG ZVANЈA „SERTIFIKOVANI FORENZIČKI RAČUNOVOĐA“
Poštovani rezultate ispita za sticanje profesionalno stručnog zvanja "Sertifikovani forenzički računovođa" održanog u decembru 2023. godine možete pogledati na dole navedenom linku.

Rezultate pogledajte u PDF dokumentu ispod:

REZULTATI (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

Arhiva aktuelnosti