Управљачка и организациона структура Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске

Скупштину Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске чине сљедећи чланови:

Предсједник и чланови Надзорног одбора Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске су:

Предсједник и чланови Управног одбора Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске су:

Напомена 23.07.2020.
Скупштина Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске је на својој конститутивној сједници донијела Oдлуку Скупштине о избору чланова скупштине Савеза.

Преузми фајл

Напомена 23.07.2020.
Скупштина Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске је на својој конститутивној сједници донијела Oдлуку Скупштине о избору чланова Надзорног одбора Савеза.

Преузми фајл

Напомена 23.07.2020.
Скупштина Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске је на својој конститутивној сједници донијела Oдлуку Скупштине о избору чланова Управног одбора Савеза.

Преузми фајл

Напомена 09.10.2018.
Скупштина Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске је на својој конститутивној сједници донијела Oдлуку Скупштине о избору чланова скупштине Савеза - пречишћен текст.

Преузми фајл

Напомена 09.10.2018.
Скупштина Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске је на својој телефонској сједници одржаној дана, 19.09.2018. године донијела Oдлуку о измјени одлуке Скупштине о избору чланова Скупштине Савеза.

Преузми фајл

Напомена 09.10.2018.
Скупштина Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске је на својој конститутивној сједници донијела Oдлуку о избору чланова Управног одбора Савеза - пречишћен текст.

Преузми фајл

Напомена 09.10.2018.
Скупштина Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске је на својој телефонској сједници одржаној дана, 19.09.2018. године донијела Oдлуку о измјени одлуке о конституисању Управног одбора Савеза.

Преузми фајл

Напомена 05.01.2017.
Скупштина Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске је на својој сједници одржаној дана, 10.11.2017. године донијела Oдлуку о измјени одлуке о избору чланова Скупштине Савеза.

Преузми фајл


Напомена 07.03.2014.
Скупштина Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске је на својој сједници одржаној дана, 28.02.2014. године донијела одлуку о разрјешењу Марка Лазаревића, са функције потпредсједника Скупштине Савеза.

Преузми фајл

Скупштина Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске је на својој сједници одржаној дана, 28.02.2014. године донијела одлуку о именовању Мире Делић, на функцију потпредсједника Скупштине Савеза.

Преузми фајлНапомене
Скупштина Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске је на својој телефонској сједници дана, 04.07.2013. године донијела одлуку о избору члана Управног одбора Савеза.

Преузми фајл

Скупштина Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске је на својој телефонској сједници дана, 23.10.2012. године донијела одлуку о измјени одлуке о избору чланова Скупштине Савеза.

Преузми фајл