Sekcija ovlašćenih revizora

2.12.2013.

Molimo Vas da Vaše primjedbe i prijedloge na Nacrt odluke o statusu pravnog lica od posebnog značaja za RS i Nacrt Pravila o kriterijumima za utvrđivanje cijena revizorskih usluga, dostavite najkasnije do 20.12.2013. godine na elektronsku adresu sinisa.mutic@srrrs.org.