Архива: Професионална регулатива

Правилници

Наставни план и програм за стицање професионалних звања

Правилник о нострификацији сертификата

Одлука о условима за стицање звања у рачуноводственој професији

Одлука о висини накнаде за признавање звања

Правилник о условима и поступку редукције испита за стицање звања у рачуноводственој професији Босне и Херцеговине

Правилник о допуни Правилника о континуираној професионалној едукацији.

Правилник о врстама професионално-стручних звања у рачуноводственој професији у Републици Српској

Правилник о инструктивној настави и тестирању-испитима

Правилник о начину и условима за издавање сертификата и издавање и обнављање лиценци

Правилник о континуираној професионалној едукацији

Правилник о нострификацији сертификата и лиценци

Правилник о условима, начину и накнадама за стицање звања у рачуноводственој професији Републике Српске

Правилник о условима и поступку редукције испита за стицање звања у рачуноводственој професији Босне и Херцеговине