Aktuelnosti

04.05.2023.

U organizaciji časopisa Finrar, Ekonomskog fakulteta iz Banjaluke i Privredne komore Republike Srpske, u Banji Vrućici kod Teslića od 17. do 19. maja 2023. godine održaće se 17. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju pod nazivom “MALE EKONOMIJE U PROCESU SUČELjAVANjA GEOSTRATEŠKIH INTERESA”.


Detaljnije podatke o održavanju SIMPOZIJUMA pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SIMPOZIJUMA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

28.04.2023.

EDUKACIJA ZA KORISNIKE BUDŽETA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske na osnovu Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 01/248/03 od 09. aprila 2003. godine, organizuje 41. edukaciju za korisnike budžeta na temu «Novosti u propisima budžetskog računovodstva». Obavještavamo vas da će se Edukacija održati 23. i 24. maja 2023. godine u hotelu „Kardial“ Banja Vrućica.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Prijavu možete izvršiti isključivo online putem dole navedenog linka:

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

19.04.2023.

VEBINAR - POREZI I POPECKE KOHTPOLE U PRAKSI
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "POREZI I POPECKE KOHTPOLE U PRAKSI" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 27. i 28. aprila 2023. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE O SEMINARU (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

06.04.2023.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA FORENZIČKE RAČUNOVOĐE
Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje osmi specijalistički seminar za forenzičke računovođe na temu: "ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I UPOTREBA DEMONSTRATIVNIH DOKAZA U RJEŠAVANjU SLUČAJEVA OŠTEĆENjA POVJERILACA, LAŽNIH STEČAJA I NERJEŠENIH SUVLASNIČKIH ODNOSA”. Specijalistički seminar će se održati 21.04.2023. godine u Banjaluci u hotelu Bosna sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.04.2023.

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANjU KPE 1/2023
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 1 (KPE 1/2023) održati u elektronskoj formi. Sadržaj video predavanja biće dostupan od 12. - 20.04.2023. godine. Opširnije o KPE 1/2021 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku.

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o KPE 1 (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

28.03.2023.

IZRADA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U REPUBLICI SRPSKOJ
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "IZRADA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U REPUBLICI SRPSKOJ" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 07. aprila 2023. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 200,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENЈЈE O SEMINARU (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.03.2023.

INSTRUKTIVNA NASTAVA ZA STICANjE ZVANjA SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA
Poštovani, Časopis Finrar organizuje instruktivnu nastavu za sticanje zvanja sertifikovani računovođa, koja će se održati online u aprilu mjesecu 2023. godine.

Detaljnije podatke i prijavu na INSTRUKTIVNU NASTAVU pogledajte u PDF dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE O INSTRUKTIVNOJ NASTAVI (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.03.2023.

UTVRĐIVANЈE OSNOVICE POREZA NA DOBIT U REPUBLICI SRPSKOJ ZA 2022. GODINU I NOVINE U PROPISIMA KOJIMA SE REGULIŠE SISTEM PLATA I DRUGIH PRIMANЈA IZ RADNOG ODNOSA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "UTVRĐIVANЈE OSNOVICE POREZA NA DOBIT U REPUBLICI SRPSKOJ ZA 2022. GODINU I NOVINE U PROPISIMA KOJIMA SE REGULIŠE SISTEM PLATA I DRUGIH PRIMANЈjA IZ RADNOG ODNOSA" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 13. marta 2023. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE O SEMINARU (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.03.2023.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

  • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
  • OVLAŠĆENI REVIZOR i
  • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 15. do 19. maja 2023. i od 13. do 17. novembra 2023. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavi za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

ODLUKA KRR BIH (PDF dokument)

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Prijava ispita se može izvršiti isključivo online preko aplikacije E-RAČUNOVOĐA

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

08.02.2023.

SEMINAR ZA BANKE, OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA, INVESTICIONE FONDOVE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar za banke, osiguravajuća društva,investicione fondove i druge finansijeke organizacije. Seminar će se održati 13.02.2023. godine (ponedeljak) sa početkom u 10 časova na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci. Prijavu učešća potrebno je izvršiti isključivo preko aplikacije eracunovodja.org. U prilogu se nalazi korisničko uputstvo kako da se registrujete i prijavite na portal eRačunovođa i kako da prijavite učešće na ovom seminaru.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

19.01.2023.

IZRADA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ I AKTUELNOSTI VEZANE ZA IZMJENE U PORESKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.01.2023.

ODLUKA O VRSTAMA I VISINI ČLANARINE
Na osnovu člana 17. i člana 43. Statuta SRRRS br. 237/16 i odluke Upravnog odbora o izmjeni odluke o vrstama i visine članarine br. 674/07 od 24.12.2007.g., Upravni odbor Saveza računovođa i revizora RS na svojoj sjednici održanoj dana, 07.11.2022 godine, u Banjaluci donosi prečišćeni tekst Odluke o vrstama i visini članarine.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

ODLUKA (PDF dokument)

BROJEVI ŽIRO-RAČUNA DRUŠTAVA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

Arhiva aktuelnosti