Uslovi korišćenja

Linkovi

Sajtovi koji se na pojavljuju kao linkovi na stranicama SRRRS, djelo su osoba sa kojima SRRRS nema nikakve veze, niti ima kontrolu nad njima. Dozvoljeno je samo lično korišćenje.

Stranice SRRRS su namjenjene isključivo ličnom i komercijalnom korišćenju. Nije dozvoljeno preuzimanje i preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima, ili "preslikavanje" (mirror) početne strane SRRRS. Nije dozvoljeno "meta-pretraživanje" SRRRS. Ukoliko želite da podatke SRRRS upotrijebite u komercijalne svrhe, za to je neophodan poseban ugovor unaprijed, prije početka komercijalnog korišćenja. Kontaktirajte nas za više informacija o tome.

Promjene uslova korišćenja

SRRRS može da promjeni ili ukine podatke s vremena na vrijeme, iz bilo kog razloga, i bez najave, uključujući pravo da ukinepodatke sa ili bez najave, bez odgovornosti prema vama ili bilo kom trećem licu. Zadržavamo pravo da uslove korišćenja mjenjamo s vremena na vrijeme, bez najave. Molimo vas da posjetite s vremena na vrijeme ovu stranicu, kako biste bili upoznati sa eventualnim promjenama.

Poricanje garancija

SRRRS daje garanciju, odgovoran je za tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost, operativnost ili dostupnost informacija ili sadržaja prikazanih na stranicama. SRRRS nije odgovoran za brisanje, neuspješno skladištenje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja. SRRRS ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu do koga se došlo pomoću SRRRS.

SRRRS, I SVI SADRŽAJI, INFORMACIJE, LINKOVI KOJI SE POJAVLjUJU U OKVIRU OVE PREZENTACIJE SU DOSTUPNI "ONAKVI KAKVI SU", BEZ IKAKVIH GARANCIJA U BILO KOM SMISLU.

KORIŠĆENjEM SRRRS PRIHVATATE PUNU ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU ŠTETU NASTALU ZBOG INFORMACIJA DO KOJIH STE DOŠLI POMOĆU OVE PREZENTACIJE, ZA ŠTETU NASTALU UČITAVANjEM FAJLOVA I DOKUMENATA NA VAŠ RAČUNAR, I ZA BILO KOJI DRUGI VID ŠTETE NASTAO ZBOG BILO KAKVIH SADRŽAJA DO KOJIH STE DOŠLI POMOĆU SRRRS-a.

Ni pod kojim okolnostima SRRRS nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, prouzrokovanih direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne samo oni, i problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, štrajkovi, obustave rada, neredi, ustanci, revolucije, građanski nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, požari, poplave, oluje, eksplozije, sve vrste prirodnih nepogoda, ratna razaranja, djelovanje Vlade, naredbe domaćih i međunarodnih sudova, nesaradnju trećih lica, i problemi sa grijanjem, osvjetljenjem i klimatizacijom.

Razne odredbe

Ovi uslovi korišćenja čine kompletan ugovor između odgovarajućih strana i nadomješta i zamjenjuje sve prethodne ugovore, pismene ili usmene, koji se tiču iste tematike. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora će biti efektivna samo ukoliko su načinjena pismeno od strane SRRRS.

SRRRS, i firme (organi) koje se prikazuju na njoj, poštuju privatnost Internet korisnika i u potpunosti su posvećene i rješene da je zaštite. U daljem tekstu se nalaze informacije koje govore o našoj politici profesionalnog i odgovornog raspolaganja informacijama o korisnicima.

Sva prava zadržana. Tekstovi, njihovo oblikovanje, slikovno gradivo i drugi grafički prikazi na serveru http://www.srrrs.org su vlasništvo SRRRS.

Sakupljanje podataka sa tog servera za potrebe reproduciranja, javnog objavljivanja, prodavanja ili bilo kakvog posredovanja u bilo kojem obliku je bez pismene saglasnosti SRRRS strogo zabranjeno. SRRRS ne odgovara za oblik i sadržaj podataka koji su posredovani pomoću hipertekstnih veza na druge informacijske servere.

SRRRS se trudi za tačnost svih posredovanih informacija, te za eventualne greške ne preuzima odgovornost.

Molbe sa objašnjenjem namjene upotrebe podataka sa ovog servera pošaljite na adresu:

SAVEZ RAČUNOVOĐA I REVIZORA REPUBLIKE SRPSKE
Ul. Petra Kočića br. 59
78000 Banja Luka
Telefon/Faks: 051/348-780, 051/348-795