Tumačenja SIC

27.11.2020.

Tumačenja SIC

Tumačenja SIC - 7 – Uvođenje evra

Tumačenja SIC - 10 – Državna pomoć – Bez konkretnog povezivanja sa poslovnim aktivnostima

Tumačenja SIC - 25 – Porez na dobitak – promene poreskog statusa entiteta ili njegovih akcionara

Tumačenja SIC - 29 – Ugovori o koncesiji za pružanje usluga: obelodanjivanje

Tumačenja SIC - 32 – Nematerijalna imovina – Troškovi veb-sajta

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.