Aktuelnosti

28.09.2023.

PORESKA AKADEMIJA - DRUGI CIKLUS
Obavještavamo Vas da Savjet poreske akademije organizuje drugi ciklus Poreske akademije koji počinje krajem oktobra mjeseca 2023. godine. Prijavu možete izvršiti na dolje navedenom linku.

Detaljnije podatke o Poreskoj akademiji pogledajte u PDF dokumentu ispod:

PORESKA AKADEMIJA (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

14.09.2023.

INSTRUKTIVNA NASTAVA ZA STICANjE ZVANjA SERTIFIKOVANI FORENZIČKI RAČUNOVOĐA
Obavještavamo Vas da Savez račnovođa i revizora Republike Srpske organizuje instruktivnu nastavu i ispit za sticanje profesionalno-stručnog zvanja „Sertifikovani forenzički računovođa“ koji će se održati u periodu od 27. oktobra do 04. novembra 2023. godine. Zaintresovani kandidati trebaju popuniti i dostaviti prijavu najkasnije do 20.10.2023. U prilogu Vam dostavljamo obrazac prijave sa programom i terminom obuke.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obrazac prijave sa programom i terminom Instruktivne nastave (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.09.2023.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

  • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
  • OVLAŠĆENI REVIZOR i
  • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 13. do 17. novembra 2023. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavi za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u novembarskom roku (PDF dokument)

Prijava ispita se može izvršiti isključivo online preko aplikacije E-RAČUNOVOĐA

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

05.09.2023.

INSTRUKTIVNA NASTAVA ZA STICANjE ZVANjA SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA
Poštovani, Časopis Finrar organizuje instruktivnu nastavu za sticanje zvanja sertifikovani računovođa, koja će se održati online u oktobru mjesecu 2023. godine.

Detaljnije podatke i prijavu na INSTRUKTIVNU NASTAVU pogledajte u PDF dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE O INSTRUKTIVNOJ NASTAVI (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

24.08.2023.

ZAKLjUČAK VLADE REPUBLIKE SRPSKE U VEZI SA IZVJEŠTAJEM O RADU SAVEZA RAČUNOVOĐA I REVIZORA REPUBLIKE SRPSKE
Poštovani članovi Saveza, Vlada Republike Srpske je na svojoj 24. sjednici, održanoj 08.06.2023. godine nakon razmatranja Izvještaja o radu Saveza računovođa i revizora Republike Srpske donijela Zaključak koji možete pogledati u dokumentu ispod.

Zaključak pogledajte u PDF dokumentu ispod:

ZAKLjUČAK (PDF dokument)

01.08.2023.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 27. Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske pod nazivom: "IZVJEŠTAVANjE O ODRŽIVOSTI - svjetski trendovi i izazovi za male ekonomije", koji će biti održan u Banji Vrućici - hotel Kardial 20., 21. i 22. septembra 2023. godine.


Detaljnije podatke o održavanju Kongresa pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju KONGRESA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

07.07.2023.

VEBINAR - MRS I MSFI U PRAKSI PRIVREDNIH ENTITETA U REPUBLICI SRPSKOJ I RAČUNOVODSTVENI OBUHVAT PROMJENA NA KAPITALU
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "MRS I MSFI U PRAKSI PRIVREDNIH ENTITETA U REPUBLICI SRPSKOJ I RAČUNOVODSTVENI OBUHVAT PROMJENA NA KAPITALU" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 18. jula 2023. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE O SEMINARU (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

19.06.2023.

IZRADA POLUGODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ

Poštovani članovi, Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje redovni godišnji seminar pod nazivom: "Izrada polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj". Sadržaj video predavanja biće dostupan od 28.06.- 15.07.2023. godine

Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

19.06.2023.

SEMINAR ZA BANKE, OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA, INVESTICIONE FONDOVE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar za bnake, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati će se održati 30.06.2023. (petak) na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci sa početkom u 10:00 časova.

Obavještenje možete pogledati na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

16.06.2023. godine u 15h

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u majskom ispitnom roku 2023. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa majskog ispitnog roka 2023. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 4 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 21.06.2023. godine (u srijedu), a lica koja su podnijela zahtjev putem mejla biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi takođe na mejl sr-rrs@inecco.net). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u majskom ispitnom roku 2023. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja na svom profilu u aplikaciji eračunovođa u dijelu „ZVANjA“ moći će vidjeti broj sertifikata. Sertifikati će se moći preuzeti u Drštvu, a o terminu preuzimanja ćete biti obavješteni putem mejla. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 200 KM, za Sertifikovanog računovođu 100 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 50 KM. Uplatnicu trebate ponijeti prilikom preuzimanja sertifikata. Zahtjev za izdavanje licence podnosi se putem aplikacije eracunovodja.org.

16.06.2023.godine u 15h

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

16.06.2023.godine u 15h

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka n) Odluke o kriterijumima i procedurama polaganja ispita (broj 3-3/20, od 10.02.2020. godine) objavljujemo ispitna pitanja sa majskog ispitnog roka 2023. godine.

Detaljnije podatke o ispitnim zadacima pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1-Uvod u finansijsko računovodstvo

Predmet 2-Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo

Predmet 3-Menadžment i komunikacije

Predmet 4-Informacione tehnologije i primjena

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva

Predmet 7-Finansijsko izvještavanje 2

Predmet 8-Revizija i sistemi interne kontrole

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta

Predmet 10-Napredno upravljačko računovodstvo

Predmet 11-Napredna revizija

Predmet 12-Napredno finansijsko izvještavanje

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment

Predmet 14-Strategijski menadžment

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.06.2023.

VEBINAR - POREZ NA DOHODAK I RADNI ODNOSI U PRAKSI REPUBLIKE SRPSKE
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Porez na dohodak i radni odnosi u praksi R3epublike Srpske" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 16. juna 2023. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

DETALjNIJE O SEMINARU (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

UPUTSTVO ZA INSTALIRANjE CISCO WEBEX APLIKACIJE

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.06.2023.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA OVLAŠĆENE REVIZORE
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, obavještavamo vas da će se specijalistički seminar KPE za Ovlašćene revizore održati 12. i 13. juna 2023. godine u Banjoj Luci u hotelu Bosna. Prijavu učešća neophodno je izvršiti do 14.06.2023. godine isključivo putem online aplikacije Saveza www.eracunovodja.org. Detaljnije informacije o tehničkim aspektima seminara možete dobiti putem telefona: 051/348-787.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.05.2023.

U organizaciji časopisa Finrar, Ekonomskog fakulteta iz Banjaluke i Privredne komore Republike Srpske, u Banji Vrućici kod Teslića od 17. do 19. maja 2023. godine održaće se 17. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju pod nazivom “MALE EKONOMIJE U PROCESU SUČELjAVANjA GEOSTRATEŠKIH INTERESA”.


Detaljnije podatke o održavanju SIMPOZIJUMA pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SIMPOZIJUMA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

28.04.2023.

EDUKACIJA ZA KORISNIKE BUDŽETA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske na osnovu Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 01/248/03 od 09. aprila 2003. godine, organizuje 41. edukaciju za korisnike budžeta na temu «Novosti u propisima budžetskog računovodstva». Obavještavamo vas da će se Edukacija održati 23. i 24. maja 2023. godine u hotelu „Kardial“ Banja Vrućica.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Prijavu možete izvršiti isključivo online putem dole navedenog linka:

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

19.04.2023.

VEBINAR - POREZI I POPECKE KOHTPOLE U PRAKSI
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "POREZI I POPECKE KOHTPOLE U PRAKSI" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 27. i 28. aprila 2023. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE O SEMINARU (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

06.04.2023.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA FORENZIČKE RAČUNOVOĐE
Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje osmi specijalistički seminar za forenzičke računovođe na temu: "ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I UPOTREBA DEMONSTRATIVNIH DOKAZA U RJEŠAVANjU SLUČAJEVA OŠTEĆENjA POVJERILACA, LAŽNIH STEČAJA I NERJEŠENIH SUVLASNIČKIH ODNOSA”. Specijalistički seminar će se održati 21.04.2023. godine u Banjaluci u hotelu Bosna sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.04.2023.

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANjU KPE 1/2023
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 1 (KPE 1/2023) održati u elektronskoj formi. Sadržaj video predavanja biće dostupan od 12. - 20.04.2023. godine. Opširnije o KPE 1/2021 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku.

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o KPE 1 (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

28.03.2023.

IZRADA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U REPUBLICI SRPSKOJ
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "IZRADA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U REPUBLICI SRPSKOJ" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 07. aprila 2023. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 200,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENЈЈE O SEMINARU (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.03.2023.

INSTRUKTIVNA NASTAVA ZA STICANjE ZVANjA SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA
Poštovani, Časopis Finrar organizuje instruktivnu nastavu za sticanje zvanja sertifikovani računovođa, koja će se održati online u aprilu mjesecu 2023. godine.

Detaljnije podatke i prijavu na INSTRUKTIVNU NASTAVU pogledajte u PDF dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE O INSTRUKTIVNOJ NASTAVI (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.03.2023.

UTVRĐIVANЈE OSNOVICE POREZA NA DOBIT U REPUBLICI SRPSKOJ ZA 2022. GODINU I NOVINE U PROPISIMA KOJIMA SE REGULIŠE SISTEM PLATA I DRUGIH PRIMANЈA IZ RADNOG ODNOSA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "UTVRĐIVANЈE OSNOVICE POREZA NA DOBIT U REPUBLICI SRPSKOJ ZA 2022. GODINU I NOVINE U PROPISIMA KOJIMA SE REGULIŠE SISTEM PLATA I DRUGIH PRIMANЈjA IZ RADNOG ODNOSA" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 13. marta 2023. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE O SEMINARU (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.03.2023.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

  • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
  • OVLAŠĆENI REVIZOR i
  • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 15. do 19. maja 2023. i od 13. do 17. novembra 2023. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavi za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

ODLUKA KRR BIH (PDF dokument)

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Prijava ispita se može izvršiti isključivo online preko aplikacije E-RAČUNOVOĐA

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

08.02.2023.

SEMINAR ZA BANKE, OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA, INVESTICIONE FONDOVE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar za banke, osiguravajuća društva,investicione fondove i druge finansijeke organizacije. Seminar će se održati 13.02.2023. godine (ponedeljak) sa početkom u 10 časova na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci. Prijavu učešća potrebno je izvršiti isključivo preko aplikacije eracunovodja.org. U prilogu se nalazi korisničko uputstvo kako da se registrujete i prijavite na portal eRačunovođa i kako da prijavite učešće na ovom seminaru.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

19.01.2023.

IZRADA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ I AKTUELNOSTI VEZANE ZA IZMJENE U PORESKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.01.2023.

ODLUKA O VRSTAMA I VISINI ČLANARINE
Na osnovu člana 17. i člana 43. Statuta SRRRS br. 237/16 i odluke Upravnog odbora o izmjeni odluke o vrstama i visine članarine br. 674/07 od 24.12.2007.g., Upravni odbor Saveza računovođa i revizora RS na svojoj sjednici održanoj dana, 07.11.2022 godine, u Banjaluci donosi prečišćeni tekst Odluke o vrstama i visini članarine.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

ODLUKA (PDF dokument)

BROJEVI ŽIRO-RAČUNA DRUŠTAVA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

Arhiva aktuelnosti