O nama

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je osnovan 28.oktobra 1996. godine. Ovu profesionalnu, nevladinu organizaciju sa sjedištem u Banjaluci čini 11 dobrovoljno udruženih Društava, koja su prema teritorijalnom principu, osnovni oblik organizovanja računovođa i revizora u Republici Srpskoj.

U skladu sa programskim opredjeljenjima i zakonskim obavezama, Savez vrši intenzivnu aktivnost na planu sprovođenja svoje osnovne djelatnosti kroz edukaciju članstva. U skladu sa proklamovanim ciljevima i Međunarodnim obrazovnim standardima (MOS) Savez sprovodi kontinuiranu edukaciju svojih članova, te u tom smislu, radi na prevođenju, objavljivanju tumačenju i primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda revizije.

U dvadesetdvije godine postojanja, Savez računovođa i revizora Republike Srpske je uspješno organizovao dvadesetdva Kongresa profesije. Na ovim Kongresima, univerzitetski profesori i ugledni naučni radnici iz oblasti računovodstva, revizije i finansija prezentovali su mnoge autorske radove. Zaključci i prijedlozi sa ovih Kongresa doprinijeli su razvoju profesije, te stvaranju sigurnijeg privrednog ambijenta Republike Srpske.

Savez je bio embrion u kome su začete i neke srodne profesije, kao što su profesije internih revizora i ovlašćenih procjenjivača, koje sada djeluju kao odvojene i samostalne profesije.

Od 1999. godine Savez izdaje naučno-stručni časopis "Finrar", koji svojim teoretskim i praktičnim pristupom pomaže računovođama i revizorima u rješavanju svakodnevnih problema i ima značajnu informativnu i edukativnu ulogu u njihovim profesionalnim karijerama.

Uporedo sa transformacijom računovodstva u pravcu prihvatanja i primjene Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja i Međunarodnih računovodstvenih standarda, Savez se vrlo brzo i jasno opredjelio za evropski i regionalnu saradnju što je potvrdio kroz aktivno djelovanje u partnerstvu za razvoj računovodstva u jugoistočnoj evropi SEEPAD, čiji je aktivni član i jedan od osnivača.

Dana 11. novembra 2004. godine, Savez računovođa i revizora Republike Srpske postao je pridruženi član IFAC-a (International Federation of Accountants), što je bio uvod u pristupanje globalnoj zajednici profesionalaca iz oblasti računovodstva i revizije.

Kao rezultat krajnjeg profesionalizma i upornog rada stigla je i zaslužena nagrada.

05. novembra 2010. godine u Kualalumpuru (Malezija), Savez računovođa i revizora Republike Srpske je primljen u punopravno članstvo Međunarodne federacije računovođa (IFAC). To je ujedno i najveće međunarodno priznanje Saveza Srpske i njegovo prihvatanje kao ravnopravnog globalnog partnera, što je veliki uspjeh kako za Republiku Srpsku, tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Savez računovođa i revizora Republike Srpske je prva i jedina računovodstvena asocijacija iz BiH koja je primljena u punopravno članstvo IFAC-a. Na skupštini održanoj 16. decembra 2015. godine u Briselu, Savez računovođa i revizora Republike Srpske je primljen u punopravno članstvo Evropske federacije računovođa (FEE – Fédération des Experts-comptables Européens - Federation of European Accountants).

U cilju razvoja profesije i prosperiteta našeg društva i integracija u evropske i globalne strukture, vizija Saveza je bila da stvori profesiju računovođa, revizora i ostalih profesionalaca iz oblasti finansija koja će biti u rangu najrazvijenijih profesija ovog tipa u svijetu, što je i ostvareno.

Pravilnik o disciplinskom postupku

Statut