Услови коришћења

Линкови

Сајтови који се на појављују као линкови на страницама СРРРС, дјело су особа са којима СРРРС нема никакве везе, нити има контролу над њима. Дозвољено је само лично коришћење.

Странице СРРРС су намјењене искључиво личном и комерцијалном коришћењу. Није дозвољено преузимање и преобликовање и објављивање на другим сајтовима, или "пресликавање" (миррор) почетне стране СРРРС. Није дозвољено "мета-претраживање" СРРРС. Уколико желите да податке СРРРС употријебите у комерцијалне сврхе, за то је неопходан посебан уговор унапријед, прије почетка комерцијалног коришћења. Контактирајте нас за више информација о томе.

Промјене услова коришћења

СРРРС може да промјени или укине податке с времена на вријеме, из било ког разлога, и без најаве, укључујући право да укинеподатке са или без најаве, без одговорности према вама или било ком трећем лицу. Задржавамо право да услове коришћења мјењамо с времена на вријеме, без најаве. Молимо вас да посјетите с времена на вријеме ову страницу, како бисте били упознати са евентуалним промјенама.

Порицање гаранција

СРРРС даје гаранцију, одговоран је за тачност, садржину, комплетност, законитост, поузданост, оперативност или доступност информација или садржаја приказаних на страницама. СРРРС није одговоран за брисање, неуспјешно складиштење, погрешно достављање или неблаговремено достављање било каквих информација или садржаја. СРРРС не сноси одговорност за било какву штету насталу скидањем фајлова или приступом било каквом садржају на Интернету до кога се дошло помоћу СРРРС.

СРРРС, И СВИ САДРЖАЈИ, ИНФОРМАЦИЈЕ, ЛИНКОВИ КОЈИ СЕ ПОЈАВЉУЈУ У ОКВИРУ ОВЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СУ ДОСТУПНИ "ОНАКВИ КАКВИ СУ", БЕЗ ИКАКВИХ ГАРАНЦИЈА У БИЛО КОМ СМИСЛУ.

КОРИШЋЕЊЕМ СРРРС ПРИХВАТАТЕ ПУНУ ОДГОВОРНОСТ ЗА БИЛО КАКВУ ШТЕТУ НАСТАЛУ ЗБОГ ИНФОРМАЦИЈА ДО КОЈИХ СТЕ ДОШЛИ ПОМОЋУ ОВЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, ЗА ШТЕТУ НАСТАЛУ УЧИТАВАЊЕМ ФАЈЛОВА И ДОКУМЕНАТА НА ВАШ РАЧУНАР, И ЗА БИЛО КОЈИ ДРУГИ ВИД ШТЕТЕ НАСТАО ЗБОГ БИЛО КАКВИХ САДРЖАЈА ДО КОЈИХ СТЕ ДОШЛИ ПОМОЋУ СРРРС-а.

Ни под којим околностима СРРРС није одговоран за неправилно функционисање или прекид рада сервиса, проузрокованих директно или индиректно природним силама, елементарним непогодама или узроцима који су ван разумне моћи контроле, у шта спадају, али не само они, и проблеми у функционисању Интернета, кварови на компјутерској опреми или проблеми са истом, проблеми у функционисању телекомуникационе опреме или неке друге врсте уређаја и опреме, нестанци струје, штрајкови, обуставе рада, нереди, устанци, револуције, грађански немири, несташице садржаја или мањак радне снаге, пожари, поплаве, олује, експлозије, све врсте природних непогода, ратна разарања, дјеловање Владе, наредбе домаћих и међународних судова, несарадњу трећих лица, и проблеми са гријањем, освјетљењем и климатизацијом.

Разне одредбе

Ови услови коришћења чине комплетан уговор између одговарајућих страна и надомјешта и замјењује све претходне уговоре, писмене или усмене, који се тичу исте тематике. Било каква одступања од одредаба уговора ће бити ефективна само уколико су начињена писмено од стране СРРРС.

СРРРС, и фирме (органи) које се приказују на њој, поштују приватност Интернет корисника и у потпуности су посвећене и рјешене да је заштите. У даљем тексту се налазе информације које говоре о нашој политици професионалног и одговорног располагања информацијама о корисницима.

Сва права задржана. Текстови, њихово обликовање, сликовно градиво и други графички прикази на серверу http://www.srrrs.org су власништво СРРРС.

Сакупљање података са тог сервера за потребе репродуцирања, јавног објављивања, продавања или било каквог посредовања у било којем облику је без писмене сагласности СРРРС строго забрањено. СРРРС не одговара за облик и садржај података који су посредовани помоћу хипертекстних веза на друге информацијске сервере.

СРРРС се труди за тачност свих посредованих информација, те за евентуалне грешке не преузима одговорност.

Молбе са објашњењем намјене употребе података са овог сервера пошаљите на адресу:

САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Ул. Петра Кочића бр. 59
78000 Бања Лука
Телефон/Факс: 051/348-780, 051/348-795