Секција овлашћених ревизора

2.12.2013.

Молимо Вас да Ваше примједбе и приједлоге на Нацрт одлуке о статусу правног лица од посебног значаја за РС и Нацрт Правила о критеријумима за утврђивање цијена ревизорских услуга, доставите најкасније до 20.12.2013. године на електронску адресу sinisa.mutic@srrrs.org.