Наша издања

 1. Финансијско извјештавање (Проф. др Јелена Пољашевић - цијена 58,50 КМ
 2. Интерна контрола и интерна ревизија - цијена 60 КМ
 3. Ревизија финансијских извјештаја - водич кроз практичну ревизију (друго, измјењено и допуњено издање) - цијена 60 КМ
 4. Рачуноводство трошкова - цијена 40 КМ
 5. Кодекс етике за професионалне рачуновође - цијена 23 КМ
 6. Аналитички контни план - цијена 23,40 КМ
 7. Коментар закона о порезу на добит и закона о порезу на доходак - цијена 40 КМ
 8. Стратешки финансијски менаџмент - цијена 58.5 КМ
 9. Међународни стандард финансијског извјештавања за мале и средње ентитете (2009) - цијена 98 КМ, са додацима
 10. Збирка прописа из области ПДВ-а и акциза (пречишћени текстови) са примјерима из праксе - цијена 46.80 КМ
 11. Међународно финансијско и валутно тржиште, монографија
 12. Међународни стандарди вредновања, осмо издање - цијена 120 КМ
 13. Напредни стратешки финансијски менаџмент - цијена 58.5 КМ
 14. Примјена МСФИ кроз билансни контни оквир - цијена 29.25 КМ
 15. Рачуновоство трошкова и учинака - цијена 50 КМ
 16. Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор (2011. књига 2) - цијена 150 КМ
 17. МСФИ - Међународни стандарди финансијског извештавања (комплет 24 књиге) - цијена 275 КМ
 18. Јавне набавке у Босни и Херцеговини - водич за примјену са коментарима и примјерима - цијена 40 КМ