Arhiva aktuelnosti

29.12.2017.

OBAVJEŠTENjE
U skladu sa odredbama člana 2. , 3., i 8. Zakona o praznicima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 43/07) i člana 52. Statuta Saveza računovođa i revizora Republike Srpske br. 237/16 od 14.07.2016.g.), Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi dane, 01., 02., 06., 07., 08. i 09. januara 2018. godine, zbog Novogodišnjih, Božićnih i državnih praznika. .

25.12.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da mogu preuzeti obrazac Zahtjeva za obnovu licence za profesionalno-stručno zvanje

 • Sertifikovani računovođa
 • Sertifikovani računovodstveni tehničar
i obrazac potvrde o sastavljanju ili učestvovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizorskog izvještaja.
Obrasce zahtjeva i potvrde možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Obrazac Zahtjeva za obnovu licence (PDF dokument)

Obrazac Potvrde poslodavca (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

18.12.2017.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa novembarskog ispitnog roka 2017. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 3 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 26.12.2017. godine (u utorak), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. Kandidati koji su u novembarskom ispitnom roku 2017. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

18.12.2017. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

12.12.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem ovlašćenih procjenjivača u BiH organizuje seminar pod nazivom Analiza vrijednosti preduzeća (teorije i tehnike vrednovanja) koji će se održati 22. i 23.12.2017. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Seminara koje će biti obrađene, a u istom dokumentu možete pronaći i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA i obrazac Prijave (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

22.11.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da mogu preuzeti obrazac Zahtjeva za obnovu licence za profesionalno-stručno zvanje

 • Sertifikovani računovođa
 • Sertifikovani računovodstveni tehničar
i obrazac potvrde o sastavljanju ili učestvovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizorskog izvještaja.
Obrasce zahtjeva i potvrde možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Obrazac Zahtjeva za obnovu licence (PDF dokument)

Obrazac Potvrde poslodavca (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

22.11.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava ovlašćene revizore o održavanju Specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije koji će biti održan 07. i 08. decembra 2017. godine, u Banjaluci u Piano sali hotela "Bosna". U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, a u istom dokumentu možete pronaći i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA i obrazac Prijave (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.11.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem internih revizora organizuje seminar pod nazivom "Interna revizija javnih nabavki", koji će se održati 01.12.2017. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (sala broj 4) sa početkom u 10 časova. Program, kao i prijavu na seminar možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.11.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u Banji Vrućici (Teslić), 28. i 29. novembra 2017. godine. Glavne teme će biti:

 • popis,
 • računovodstveni standardi,
 • porezi,
 • radni odnosi i
 • pitanja i odgovori.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Program i obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Online prijava na Seminar (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

01.11.2017.

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da Finrar d.o.o. Banja Luka u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Republike Srpske ogranizuje seminar za nosioce profesionalno-stručnih zvanja i druga zainteresovana lica pod nazivom "Klasa 9 - računovodstvo troškova". Predmetni seminar će se održati 17.11.2017. godine u hotelu Jelena - Banja Luka sa početkom u 11 časova.

Detaljnije podatke i prijavu na seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o SEMINARU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

18.10.2017.

Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske je na svojoj sjednici održanoj dana, 04.10.2017. godine donio sljedeće odluke: Odluka o objavljivanju prevoda etičkog kodeksa, Odluka o objavljivanju prevoda konceptualnog okvira za finansijsko izvještavanje, Odluka o objavljivanju prevoda međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor, Odluka o objavljivanju prevoda međunarodnih standarda i saopštenja revizije pregleda ostalih uvjeravanja i srodnih usluga, Odluka o objavljivanju prevoda MSFI za SME i Odluka o početku primjene MSFI za SME.

Odluke možete pogledati u PDF dokumentu ispod:

Odluka o objavljivanju prevoda etičkog kodeksa (PDF dokument)

Odluka o objavljivanju prevoda konceptualnog okvira za finansijsko izvještavanje (PDF dokument)

Odluka o objavljivanju prevoda međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor (PDF dokument)

Odluka o objavljivanju prevoda međunarodnih standarda i saopštenja revizije pregleda ostalih uvjeravanja i srodnih usluga (PDF dokument)

Odluka o objavljivanju prevoda MSFI za SME (PDF dokument)

Odluka o početku primjene MSFI za SME (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

16.10.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 2 (KPE 2/2017) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.10.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem internih revizora organizuje seminar pod nazivom "Praktični primjeri kontrolnih aktivnosti", koji će se održati 23. i 24.10.2017. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Učesnici seminara mogu izabrati i prijaviti učešće na seminaru u jednom od navedenih termina u zavisnosti od ličnog interesovanja za ponuđene teme i nisu obavezni da prisustvuju u oba termina. Kotizacija se odnosi na jedan termin i iznosi: 150,00KM (za članove Saveza računovođa i revizora Republike Srpske i Udruženja internih revizora) ili 200,00KM (za ostale zainteresovane). Učesnici koji žele da prisustvuju u oba termina obavezni su da uplate utvrđenu kotizaciju za svaki termin posebno. Program, kao i prijavu na seminar možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

10.10.2017.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na svojoj sjednici održanoj dana 13.09.2017. godine u Sarajevu usvojila je Instrukciju o uslovima polaganja ispita.

Instrukciju o uslovima polaganja ispita pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Instrukcija o uslovima polaganja ispita (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.09.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 21. MEĐUNARONI KONGRES na temu: "ULOGA RAČUNOVODSTVNE I REVIZORSKE PROFESIJE U KREIRANjU FINANSIJSKOG POLOŽAJA POSLOVNIH ENTITETA", koji će biti održan u Banji Vrućici 20., 21. i 22. septembra 2017. godine.

Detaljnije podatke o održavanju Kongresa pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju KONGRESA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.09.2017.

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da Finrar d.o.o. Banja Luka ogranizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja: sertifikovani računovodstveni tehničar, sertifikovani računovođa i ovlašćeni revizor. Instruktivna nastava će se održati u Banjaluci i Bijeljini u periodu od 02. do 31. oktobra 2017. godine ukoliko se prijavi minimalno 15 kandidata po predmetu.

Detaljnije podatke i prijavu na Instruktivnu nastavu pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o Instruktivnoj nastavi (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.09.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 13. do 17. novembra 2017. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u novembarskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

04.07.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske raspisuje konkurs za objavljivanje napisa u Zborniku radova 21. Međunarodnog kongresa računovođa i revizora Republike Srpske koji će se održati od 20-22. septembra 2017. godine u ZTC Banja Vrućica. Rok za dostavu radova je 01. septembar 2017. godine.

Konkurs možete preuzeti u PDF dokumentu ispod:

KONKURS (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

28.06.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 21. Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske pod nazivom: "Uloga računovodstvene i revizorske profesije u kreiranju finansijskog položaja poslovnih entiteta" koji će se održati 20-22. septembra 2017. godine u Banji Vrućici (Teslić).

Agendu možete preuzeti u PDF dokumentu ispod:

21. Međunarodni konres SRR RS (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

22.06.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem internih revizora ponovo organizuje radionicu pod nazivom "Excel za revizore", novu grupu kandidata, koja će se održati 11.07.2017. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Program, kao i prijavu na radionicu možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju RADIONICE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

22.06.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Seminar za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati u srijedu 12.07.2017. godine, na Ekonomskom fakultetu (sala 2, prvi sprat) u Banjaluci, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

12.06.2017.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa majskog ispitnog roka 2017. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 3 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 15.06.2017. godine (u četvrtak), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka.

Kandidati koji su u majskom ispitnom roku 2017. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

12.06.2017. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.06.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanim za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Isti SEMINAR će obuhvatiti i temu izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.06.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem internih revizora organizuje radionicu pod nazivom "Excel za revizore" koja će se održati 16.06.2017. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Program, kao i prijavu na radionicu možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju RADIONICE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

28.04.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u Banji Vrućici (Teslić), 23. i 24. maja 2017. godine. Glavne teme će biti:

 • revizorski izvještaj,
 • PIFC,
 • porezi,
 • radni odnosi i
 • pitanja i odgovori.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Program i obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Online prijava na Seminar (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

24.04.2017.

Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske na sjednici održanoj 22. decembra 2016. godine donio sljedeće pravilnike:

Pravilnik o vrstama profesionalno-stručnih zvanja u računovodstvenoj profesiji u Republici Srpskoj

Pravilnik o uslovima, načinu i naknadama za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji Republike Srpske

Pravilnik o instruktivnoj nastavi i testiranju-ispitima

Pravilnik o načinu i uslovima za izdavanje sertifikata i izdavanje i obnavljanje licenci

Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji

Pravilnik o nostrifikaciji sertifikata

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

20.04.2017.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na svojoj sjednici održanoj dana 30.03.2017. godine u Sarajevu usvojila Instrukciju o uslovima polaganja ispita za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji koju možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi): .

Detaljniji podaci o INSTRUKCIJI (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.04.2017.

OBAVJEŠTENjE
Povodom obilježavama vjerskih i republičkih praznika (Veliki petak, odnosno Vaskrs, Međunarodni praznik rada i Dana pobjede nad fašizmom), Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi od 14 -17 aprila, te 01., 02. i 09. maja 2017.

05.04.2017.

12. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju

Časopis Finrar u saradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Banjaluke uz podršku Saveza računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 12. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju na temu: "BARIJERE EKONOMSKOG OPORAVKA". Simpozijum će biti održan u hotelu Kardial (Banja Vrućica) 11. i 12. maja 2017. godine. Detaljnije podatke možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SIMPOZIJUMA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

29.03.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 1 (KPE 1/2017) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.03.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 08. do 12. maja 2017. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

05.03.2017.

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da, na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o. Banja Luka i ove godine organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja: ovlašćeni revizor, sertifikovani računovođa i sertifikovani računovodstveni tehničar. Detalje možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o INSTRUKTIVNOJ NASTAVI (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.03.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar ogranizuje seminar pod nazivom: "Porez na dobit, dokumentacija i izvještaji o transfernim cijenama u Republici Srpskoj" koji će se održati 17.03.2017. godine u Banjoj Luci u hotelu Jelena sa početkom u 10 časova. Program i obrazac za prijavu na Seminar možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Program i obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.02.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Seminar za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati u ponedjeljak 06.02.2017. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.01.2017.

OBAVJEŠTENjE
Uplata naknade po osnovu redukcije ispita vrši se na žiro-račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske broj: 562-099-00001629-69 (NLB banka) ili 555-007-00225990-26 (Nova banka).

12.01.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

29.12.2016.

OBAVJEŠTENjE
U skladu sa odredbama člana 2., 3., i 8. Zakona o praznicima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 43/07) i člana 52. Statuta Saveza računovođa i revizora Republike Srpske br. 130/12 od 28. februara 2012. g.), Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi dane, 01., 02., 06., 07. i 09. januara 2017. godine, zbog Novogodišnjih, Božićnih i državnih praznika.

16.12.2016.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa novembarskog ispitnog roka 2016. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev u roku od 7 dana od dana objavljivanja rezultata ispita, nakon čega će biti obaviješteni o terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka.

Kandidati koji su u novembarskom ispitnom roku 2016. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske.

16.12.2016. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

14.12.2016.

Udruženje ovlašćenih procjenjivača u BiH u sklopu aktivnosti redovne godišnje kontinuirane edukacije organizuje seminar pod nazivom: "Međunarodni standardi vrednovanja - 2017 (IVS 2017)" koji se odnosi na izmjene i novine u novoj verziji standarda. Seminar će se održati 16. i 17. decembra 2016. godine u Banjoj Luci u hotelu Jelena (TC Emporium). Predavanja će održati Karin Lušnic predstavnik Instituta ovlašćenih revizora Slovenije, inače noslisac ASA (American Society of Appraisers) sertifikata i član Savjetodavnog foruma pri IVSC (International Valuation Standards Council). U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama seminara koje će biti obrađene, a u istom dokumentu možete pronaći i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA i obrazac Prijave (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.12.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da mogu preuzeti obrazac Zahtjeva za obnovu licence za profesionalno-stručno zvanje

 • Sertifikovani računovođa
 • Sertifikovani računovodstveni tehničar
i obrazac potvrde o sastavljanju ili učestvovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizorskog izvještaja.
Obrasce zahtjeva i potvrde možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Obrazac Zahtjeva za obnovu licence (PDF dokument)

Obrazac Potvrde poslodavca (Word dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.11.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava ovlašćene revizore i ovlašćene interne revizore o održavanju Specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije koji će biti održan 01. i 02. decembra 2016. godine, u Banjaluci u hotelu "Jelena" (TC Emporium). U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, a u istom dokumentu možete pronaći i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA i obrazac Prijave (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

16.11.2016.

Povodom republičkog praznika - Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi u ponedjeljak, 21.11.2016. godine. Odluku možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Odluka (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

07.11.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar ogranizuje seminar pod nazivom: "Poreski i računovodstveni aspekti transfernih cijena u praksi" koji će se održati u hotelu Jelena sa početkom u 10 časova. Program i obrazac za prijavu na Seminar možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Program i obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.11.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u Banji Vrućici (Teslić), 24. i 25. novembar 2016. godine. Glavne teme će biti:

 • revizorski izvještaj,
 • PIFC,
 • porezi,
 • radni odnosi i
 • pitanja i odgovori.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Program i obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Online prijava na Seminar (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

03.11.2016.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na svojoj sjednici održanoj 31.10.2016. godine donijela Odluku o iznosu naknade nostrifikacije sertifikata. Odluku Komisije možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Odluka (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.11.2016.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na svojoj sjednici održanoj 31.10.2016. godine donijela odluku o prolongiranju roka za rješavanje zahtjeva za redukciju ispita do kraja novembra. Zaključak Komisije možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Zaključak (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

18.10.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 2 (KPE 2/2016) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.10.2016.

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje seminar pod nazivom "Klasa 9 - Računovodstvo troškova" koji će se održati 21. oktobra 2016. godine u hotelu Jelena (TC Emporium) sa početkom u 11 časova. Detalje možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o Seminaru (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.10.2016.

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje seminar pod nazivom "Pravni, poreski i računovodstveni aspekti Zakona o radu republike Srpske" koji će se održati 14. oktobra 2016. godine u hotelu Bosna sa početkom u 10 časova. Detalje možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o Seminaru (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

19.09.2016.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj dana 12.09.2016. godine donijela Odluku o prolongiranju roka za podnošenje zahtjeva redukcije ispita za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH. Detalje možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o Odluci (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

19.09.2016.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj dana 11.06.2016. godine donijela Odluku o visini naknade za obradu zahtjeva u postupku redukcije ispita za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH. Detalje možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o Odluci (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.09.2016.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj dana 12.09.2016. godine donijela Pravilnik o uslovima i postupku redukcije ispita za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH, kao i Odluku o visini naknade za priznavanje zvanja i ispita. Detalje možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Pravilnik o uslovima i postupku redukcije ispita za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH

Odluku o visini naknade za priznavanje zvanja i ispita

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.09.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 20. MEĐUNARONI KONGRES na temu: "FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE KAO KATALIZATOR RASTA EKONOMIJE", koji će biti održan u Banji Vrućici 15., 16. i 17. septembra 2016. godine.

Detaljnije podatke o održavanju Kongresa pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju KONGRESA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.09.2016.

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da, na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o. Banja Luka i ove godine organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja: ovlašćeni revizor, sertifikovani računovođa i sertifikovani računovodstveni tehničar. Detalje možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o INSTRUKTIVNOJ NASTAVI (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.09.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 14. do 18. novembra 2016. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u novembarskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

21.07.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje jubilarni 20. Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske pod nazivom: "Finansijsko izvještavanje kao katalizator rasta ekonomije" koji će se održati 15-17. septembra 2016. godine u Banji Vrućici (Teslić) . Program Kongresa će biti ubrzo objavljen na sajtu i poslat uz Finrar broj 7/16.

Prijavu za 20. Međunarodni kongres možete preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Prijava za 20. Međunarodni konres SRR RS (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

23.06.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Seminar za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati u petak 04.07.2016. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

15.06.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanim za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Isti SEMINAR će obuhvatiti i temu izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.06.2016.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa majskog ispitnog roka 2016. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev u roku od 7 dana od dana objavljivanja rezultata ispita, nakon čega će biti obaviješteni o terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka.

Kandidati koji su u majskom ispitnom roku 2016. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske.

13.06.2016. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.06.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i časopis Finrar organizuju seminar pod nazivom „Pravni, poreski i računovodstveni aspekti Zakona o radu Republike Srpske“ koji će se održati 17. juna 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci sa početkom u 10 časova. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 140,00KM (sa PDV-om) po učesniku. Nosioci profesionalno-stručnih zvanja prisustvom na ovom seminaru ostvaruju 5 časova KPE u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA i obrazac Prijave (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

16.05.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava ovlašćene revizore o održavanju Specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije koji će biti održan 02. i 03. juna 2016. godine, u hotelu "Termag" na Jahorini. U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, a u istom dokumentu možete pronaći i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA i obrazac Prijave (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.05.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u Banji Vrućici (Teslić), 24. i 25. maj 2016. godine. Glavne teme će biti:

 • legislativa
 • PIFC
 • MRS JS, i
 • pitanja i osgovori.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Program i obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Online prijava na Seminar (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

26.04.2016.

OBAVJEŠTENjE
Povodom obilježavama vjerskih i republičkih praznika (Veliki petak, odnosno Vaskrs, Međunarodni praznik rada i Dana pobjede nad fašizmom), Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi dane 29. aprila, 01., 02. i 09. maja 2016.

Ispiti za sticanje profesionalnih zvanja zakazani za 9. maj 2016. godine će se održati prema predviđenom rasporedu.

12.04.2016.

11. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju

Časopis Finrar u saradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Banjaluke uz podršku Saveza računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 11. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju na temu: "EKONOMIJE MALIH ZEMALjA U USLOVIMA POJAČANIH GLOBALNIH IZAZOVA". Simpozijum će biti održan u hotelu Kardial (Banja Vrućica) 19. i 20. maja 2016. godine. Detaljnije podatke možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SIMPOZIJUMA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

29.03.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 1 (KPE 1/2016) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.03.2016.

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da, na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o. Banja Luka i ove godine organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja: ovlašćeni revizor, sertifikovani računovođa i sertifikovani računovodstveni tehničar. Detalje možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o INSTRUKTIVNOJ NASTAVI (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.03.2016.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj dana 25.02.2016. godine u Mostaru, donijela Odluku o uslovima za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji i Pravilnik o nostrifikaciji sertifikata.

Pravilnik o nostrifikaciji sertifikata

Odluka o uslovima za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

03.03.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 09. do 13. maja 2016. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

02.03.2016.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj dana 25.02.2016. godine, donijela je Odluku o organizovanju ispitnih rokova u 2016. godini, a koji će se održatu u periodu od 09. do 13. maja i od 14. do 18. novembra 2016. godine, u Mostaru, Sarajevu i Banjaluci, za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji za svih 14 predmeta.

Odluka (PDF dokument)

Raspored polaganja ispita u majskom roku (PDF dokument)

15.01.2015.

Obavještenje o promjeni mjesta održavanja seminara Izrada godišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj

U obavještenju o rasporedu održavanja seminara Izrada godišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj došlo je do štamparske greške vezano za mjesto održavanja seminara planiranog za subotu 13.02.2016. godine. Pedmetni seminar će se u subotu 13.02.2016. godine umjesto na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci održati na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci. Zahvaljujemo se na razumjevanju.

12.01.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.01.2016.

OBAVJEŠTENjE
Seminar na temu: "Izrada godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu za pravna lica i budžetske korisnike i aktuelnosti vezane za izmjene u poreskim propisima" održaće se u periodu od 21. januara do 13. februara 2016. godine, a tačan raspored održavanja po gradovima biće objavljen 11. januara 2016. godine na našem web sajtu.

29.12.2015.

OBAVJEŠTENjE
U skladu sa odredbama člana 2.,3. i 8. Zakona o praznicima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 43/07) i člana 52. Statuta Saveza računovođa i revizora Republike Srpske br. 130/12 od 28. februara 2012. godine, Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi dane 01., 02., 06., 07., 08. i 09. januara 2016. godine, zbog Novogodišnjih, Božićnih i državnih praznika.

17.12.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovane kandidate da je u toku prijava za instruktivnu nastavu i ispit za sticanje profesionalno-stručnog zvanja "Sertifikovani forenzički računovođa". Usvajanjem novog Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Službeni Glasnik RS br. 94/15), pored postojećih računovodstvenih, definisana su i druga zvanja u srodnim profesijama, između ostalih i zvanje "Sertifikovani forenzički računovođa". Na ovaj način je i sama profesija forenzičko računovodstvo postiglo legalnost čime su stvorene pretpostavke za njen dalji razvoj i unapređenje.

Obrazac prijave (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

15.12.2015.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja.

Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad trebaju podnijeti pismeni Zahtjev u roku od 7 dana od dana objavljivanja rezultata ispita, nakon čega će biti obaviješteni o terminu uvida.

Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka.

14.12.2015. u 14:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

30.11.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava ovlašćene revizore, ovlašćene interne revizore i sertifikovane feorenzičke računovođe o održavanju Specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije koji će biti održan 14. i 15. decembra 2015. godine, u hotelu "Bosna" u Banja Luci. U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, a u istom dokumentu možete pronaći i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA i obrazac Prijave (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

26.11.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je u saradnji sa časopisom "Finrar" na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci 20.11.2015. godine održao seminar pod nazivom "KLASA 9 - računovodstvo troškova" na kojem su obrađene sljedeće teme: raspoređivanje troškova na nosioce u pogonskom obračunu i upravljačko računovodstvo kao informaciona osnova za donošenje različitih odluka. Na seminaru je prisustvovalo 83 učesnika.

18.11.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da mogu preuzeti obrazac Zahtjeva za obnovu licence za profesionalno-stručno zvanje

 • Sertifikovani računovođa
 • Sertifikovani računovodstveni tehničar
i obrazac potvrde o sastavljanju ili učestvovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizorskog izvještaja.
Obrasce zahtjeva i potvrde možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Obrazac Zahtjeva za obnovu licence (PDF dokument)

Obrazac Potvrde poslodavca (Word dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.11.2015.

"Finrar" d.o.o. Banja Luka u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar pod nazivom "KLASA 9 - računovodstvo troškova" koji će se održati 20.11.2015. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci sa početkom u 11 časova. Program i prijavu na predmetni seminar možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.11.2015.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj dana 29.10.2015. godine u Sarajevu usvojila INSTRUKCIJE O KRITERIJIMA I USLOVIMA POLAGANjA ISPITA za sticanje profesionalno-stručnih zvanja sertifikovani računovođa, ovlašćenog revizora i sertifikovanog računovodstvenog tehničara.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Instrukciju o kriterijima i uslovima polaganja ispita.

Instrukcija (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.10.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA, a na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u Banji Vrućici (Teslić), 17. i 18. novembra 2015. godine. Glavne teme će biti:

 • trezor
 • budžetski sitem i PDV
 • izvještavanje
 • primjena standarda, te
 • pitanja i osgovori na gore navedene teme.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

10.10.2015.

Zaključke sa 19. Međunarodnog kongresa Savez računovođa i revizora Republike Srpske "Finansijsko izvještavanje i upravljanje kao determinante uspješnijeg poslovanja" održanog 24-26.09.2015. godine u Banji Vrućici možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Zaključci 19. Međunarodnog kongresa (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.10.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 2 (KPE 2/2015) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

25.09.2015.

"Finrar" d.o.o. Banja Luka, na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, organizuje INSTRUKTIVNU NASTAVU za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja

 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVOĐU,
 • OVLAŠĆENOG REVIZORA i
 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVODSTVENOG TEHNIČARA


Detaljnije podatke o INSTRUKTIVNOJ NASTAVI i obrazac za prijavu pogledajte u PDF-ovom dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju INSTRUKTIVNE NASTAVE i obrazac (PDF-ov dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

07.09.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 09. do 13. novembra 2015. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u novembarskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

27.07.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 19. MEĐUNARONI KONGRES na temu: "FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE I UPRAVLjANjE KAO DETERMINANTE USPJEŠNIJEG POSLOVANjA", koji će biti održan u Banji Vrućici 24., 25. i 26. septembra 2015. godine.

Detaljnije podatke o održavanju Kongresa pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju KONGRESA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

19.06.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Seminar za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati u petak 26.06.2015. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

19.06.2015.

Udruženje internih revizora Republike Srpske organizuje Seminar o internoj reviziji na temu: "Izvještavanje o rezultatima i unapređenje kvaliteta u internoj reviziji".


Predmetni Seminar će biti održan u Banja Luci, u hotelu "Jelena", u petak, 03. jula 2015. godine, sa početkom u 9:00 časova.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

12.06.2015. u 14:00

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja.

Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad trebaju podnijeti pismeni Zahtjev u roku od 7 dana od dana objavljivanja rezultata ispita, nakon čega će biti obaviješteni o terminu uvida.

Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka.

12.06.2015. u 14:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.06.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanim za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Isti SEMINAR će obuhvatiti i temu izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

18.05.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u Banji Vrućici (Teslić), 02. i 03. juna 2015. godine. Glavne teme će biti:

 • legislativa
 • revizorski izvještaji
 • porezi
 • trezor
 • PIFC, i
 • pitanja i osgovori.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.04.2015.

OBAVJEŠTENjE
U skladu sa odredbama člana 2.,3. i 7. Zakona o praznicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 43/07), Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi u vrijeme uskršnjih i prvomajskih praznika, i to: 10. i 13. aprila; 01., 02. i 09. 05. 2015. godine.

24.03.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 1 (KPE 1/2015) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

24.03.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve zainteresoovane kandidate da će se u petak 03.04.2015. godine održati seminar „PORESKI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI TRANSFERNIH CIJENA“ prema rasporedu koji možete preuzeti u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

20.03.2015.

"Finrar" d.o.o. Banja Luka, na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, organizuje INSTRUKTIVNU NASTAVU za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja

 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVOĐU,
 • OVLAŠĆENOG REVIZORA i
 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVODSTVENOG TEHNIČARA


Detaljnije podatke o INSTRUKTIVNOJ NASTAVI i obrazac za prijavu pogledajte u PDF-ovom dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju INSTRUKTIVNE NASTAVE i obrazac (PDF-ov dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.03.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 11. do 15. maja 2015. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

03.03.2015.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj dana 27.02.2015. godine, donijela je Odluku o organizovanju ispitnih rokova u 2015. godini, a koji će se održatu u periodu od 11. do 15. maja i od 09. do 13. novembra 2015. godine, u Mostaru, Sarajevu i Banjaluci, za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji za svih 14 predmeta

Odluka (Word dokument)

Raspored polaganja ispita u majskom roku (Word dokument)

Raspored polaganja ispita u novembarskom roku (Word dokument)

19.01.2015.

Upravni odbor Udruženja internih revizora, je dana 26.12.2014. godine, donio je Odluku o rasporedu termina održavanja instruktivne nastave i ispita za sticanje zvanja Ovlašćenog internog revizora u 2015. godini

Odluka o rasporedu termina održavanja instruktivne nastave i ispita za sticanje zvanja Ovlašćenog internog revizora u 2015. godini

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

12.01.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

16.12.2014. u 17:00

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja.

Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad trebaju podnijeti pismeni Zahtjev u roku od 7 dana od dana objavljivanja rezultata ispita, nakon čega će biti obaviješteni o terminu uvida.

Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka..

16.12.2014. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

07.11.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava ovlašćene revizore o održavanju Specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije za ovlašćene revizore koji će biti održan 26. i 27. novembra 2014. godine, u hotelu "Bosna" u Banja Luci. U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, a u istom dokumentu možete pronaći i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA i obrazac Prijave (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.11.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA, a na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u Banji Vrućici (Teslić), 25. i 26. novembra 2014. godine. Glavne teme će biti:

 • trezor
 • budžetski sitem i PDV
 • izvještavanje
 • primjena standarda, te
 • pitanja i osgovori na gore navedene teme.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

31.10.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da mogu preuzeti obrazac Zahtjeva za obnovu licence za profesionalno-stručno zvanje

 • Sertifikovani računovođa
 • Sertifikovani računovodstveni tehničar
i obrazac potvrde o sastavljanju ili učestvovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizorskog izvještaja.
Obrasce zahtjeva i potvrde možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Obrazac Zahtjeva za obnovu licence (PDF dokument)

Obrazac Potvrde poslodavca (Word dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

14.10.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 2 (KPE 2/2014) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumenta na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.09.2014.

"Finrar" d.o.o. Banja Luka, na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, organizuje INSTRUKTIVNU NASTAVU za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja

 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVOĐU,
 • OVLAŠĆENOG REVIZORA i
 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVODSTVENOG TEHNIČARA


Detaljnije podatke o INSTRUKTIVNOJ NASTAVI i obrazac za prijavu pogledajte u Word-ovom dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju INSTRUKTIVNE NASTAVE i obrazac (Word-ov dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.09.2014.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je, dana 05.09.2014. godine, objavila JAVNI POZIV za iskazivanje interesa, pružanje usluga obuke kandidatima iz računovodstvene profesije, a u skladu sa Jedinstvenim programom iz predmeta:

 1. Uvod u finansijsko računovodstvo
 2. Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo
 3. Menadžment i komunikacije
 4. Informacione tehnologije i primjene
 5. Poslovno pravo i porezi
 6. Primjena upravljačkog računovodstva
 7. Finansijsko izvještavanje
 8. Revizija i sistemi interne kontrole
 9. Primjena finansijskog menadžmenta
 10. Napredno upravljačko računovodstvo
 11. Napredna revizija
 12. Napredno finansijsko izvještavanje
 13. Napredni finansijski menadžment
 14. Strategijski menadžment


Detaljnije podatke o JAVNOM POZIVU pogledajte u word-ovom dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o JAVNOM POZIVU (Word dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

08.09.2014.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je, dana 05.09.2014. godine, donijela ODLUKU o organizovanju ispitnog roka za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji, za svih 14 predmeta, a koji će se održati u periodu od 10. do 14. novembra 2014. godine u Mostaru, Sarajevu i Banjaluci.


Komisija je takođe donijela i RASPORED polaganja predmetnih ispita za:

 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVOĐU,
 • OVLAŠĆENOG REVIZORA i
 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVODSTVENOG TEHNIČARA


Detaljnije podatke iz ODLUKE, RASPOREDA i obrasce pogledajte u pdf-ovim i word-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o ODLUCI o organizovanju ispitnog roka (Word dokument)

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita (Word dokument)

Obrazac prijave za Sertifikovanog računovođu (PDF dokument)

Obrazac prijave za Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Obavještenje o mjestu i rasporedu polaganja ispita u ispitnom roku u novembru 2014. godine (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

03.08.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 18. MEĐUNARONI KONGRES na temu: "ZNAČAJ I ULOGA RAČUNOVODSTVA, REVIZIJE I FINANSIJA U PROCESU EKONOMSKOG OPORAVKA", koji će biti održan u Banji Vrućici 18, 19. i 20. septembra 2014. godine.

Detaljnije podatke o održavanju Kongresa pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju KONGRESA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

24.06.2014.

Udruženje internih revizora Republike Srpske organizuje Seminar o internoj reviziji "Izvođenje interne revizije"


Predmetni Seminar će biti održan u Banja Luci, u hotelu "Bosna", u petak, 11. jula 2014. godine, sa početkom u 9:00 časova, ujutro.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

23.06.2014. u 12:51

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT


Rješenja ispitnih zadataka:

Detaljnije podatke o rješenjima ispitnih podataka pogledajte u sljedećim Word-ovim fajlovima:

Predmet 1-Uvod u finansijsko računovodstvo-rješenja

Predmet 2-Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo-rješenja

Predmet 3-Menadžment i komunikacije-rješenja

Predmet 4-Informacijske tehnologije i primjena-rješenja

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi-rješenja

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva-juni-rješenja

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva-rješenja

Predmet 7 - Finansijsko izvještavanje 2-rješenje

Predmet 7-Finansijsko izvještavanje 2-juni-rješenja

Predmet 8 - Revizija i sistemi interne kontrole-rješenje

Predmet 8-Revizija i sistemi interne kontrole-juni-rješenja

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta-juni-rješenja

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta-rješenja

Predmet 10-Napredno upravljačko računovodstvo-rješenja

Predmet 11-Napredna revizija-rješenja

Predmet 12-Napredno finansijsko izvještavanje-rješenja

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment-rješenja

Predmet 14-Strategijski menadžment-rješenja

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.06.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Isti SEMINAR će obuhvatiti i temu izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.05.2014.


Obavještavamo kandidate da će se ispiti za sticanje profesionalno-stručnih zvanja u računovodstvenoj profesiji Republike Srpske, zakazani za 09. i 10. jun 2014. godine, prema predviđenom rasporedu, održati na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci, u ul. Majke Jugovića broj 4.

26.05.2014.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, na 80. sjednici, dana, 23.05. 2014.g. donijela je ODLUKU o organizovanju vanrednog ispitnog roka za kandidate koji zbog stanja elementarne nepogode nisu bili u mogućnosti pristupiti ispitima u redovnom majskom ispitnom roku. Stoga je odobren vanredni rok u okviru majskog ispitnog termina za sticanje profesionalno - stručnih zvanja u računovodstvu i reviziji.

Odobreni ispitni rok organizovaće se u Banjaluci i Tuzli (entitetski Savezi će naknadno objaviti tačnu lokaciju održavanja ispita) prema sljedećem rasporedu:

 • 09.06.2014.g. (ponedjeljak) u 10.00 časova - Finansijsko izvještavanje 2
 • 09.06.2014.g. (ponedjeljak) u 15.00 časova - Revizija i sistemi interne kontrole
 • 10.06.2014.g. (utorak) u 10.00 časova - Primjena finansijskog menadžmenta
 • 10.06.2014.g. (utorak) u 15.00 časova - Primjena upravljačkog računovodstva

Odluka o organizovanju vanrednog ispitnog roka (Word dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

23.05.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i časopis "Finrar" uplatili su 10.000,00 KM u Fond solidarnosti Vlade Republike Srpske za saniranje posljedica velikih poplava u Republici. Takođe, u Doboj je obezbjeđena i dostavljena veća količina maski, rukavica, čizama, i ostalih sredstava potrebnih svima onima koji rade na čišćenju grada. U svrhu humanosti, zaposleni Saveza doniraće i 10% svojih zarada u Fond solidarnosti Vlade Republike Srpske, kako bi pomogli najugroženijima.

Saopštenje za javnost (Word dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

20.05.2014.


17.05.2014.

Obavještavamo lica koja su namjeravala da prisustvuju Seminaru za korisnike budžeta (zakazanom za 20. i 21. maj 2014.) da se Seminar odgađa za 03. i 04. juni 2014. godine! Seminar je odgođen zbog stanja prirodne nepogode!

Generalni sekretar prof. dr Novak Kondić

16.05.2014.

Obavještavamo sve kandidate da se ispit za sertifikovanog računovođu odgađa do daljnjeg a zbog stanja prirode nepogode!

Generalni sekretar prof. dr Novak Kondić

30.04.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Ministarstvo finansija Republike Srpske organizuju 23. edukativni seminar za korisnike budžeta na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva".


Seminar se neće održati 20. i 21. maja 2014. godine kako je planirano, već 03. i 04. juna 2014. (vidi vijest na vrhu), u Banji Vrućici. Seminar se organizjuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se u skaldu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Seminar je namijenjen: rukovodiocima i zaposlenima u finansijama, računovodstvu, internoj reviziji i internoj konroli.


Detaljnije podatke o održavanju seminara i dr. odnosno Prijavu za seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod

Prijava i ostali podaci o održavanju seminara (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

15.04.2014.

9. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju biće održan 29. i 30. maja 2014. godine, u Tesliću, u banji "Vrućici", u hotelu "Kardial".

Detaljnije informacije možete pronaći u priloženom linku na PDF dokument ispod ovog teksta.

9. Međunarodni simpozijum (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

24.03.2014.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, na sjednici održanoj 20.03.2014. godine, donijela je Zaključak o tome da sva lica koja su započela program obuke i sertifikacije po prethodnoj Odluci Komisije RRBiH o uslovima za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH (br. 88/09 od 24.08.2009.g.) imaju pravo završiti taj program obuke.

Zaključak (Word dokument)

17.03.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava članove društva o održavanju seminara: Kontinuirana profesionalna edukacija 1 (KPE 1/2014)

Detaljnije podatke o datumu, času i mjestu održavanja seminara i dr. pogledajte u PDF dokumentu ispod

Obavještenje (PDF dokument)

05.03.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve zainteresovane da će se ispit za sticanje profesionalno-stručnih zvanja Sertifikovani računovodstveni tehničar, Sertifikovani računovođa i Ovlašćeni revizor, održati, u periodu od 12. do 16. maja 2014. godine, na Ekonomskom fakultetu, u ulici Majke Jugovića br. 4 u Banja Luci. Za detaljnije informacije pogledajte ovaj dokument ispod.

Obavještenje (PDF dokument)

04.03.2014.

Na linku niže možete skinuti Obavještenje "Finrar" d.o.o. Banja Luka o organizovanju instruktivne nastave za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno stručnih zvanja

 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVODSTVENOG TEHNIČARA (SRT)
 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVOĐE (SR)
 • OVLAŠĆENOG REVIZORA (OR)

U okviru ovog obavještenja nalazi se i Obrazac prijave za instruktivnu nastavu

Obavještenje (PDF dokument)


Na linku niže možete skinuti Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja OVLAŠĆENI REVIZOR (za ispitni rok u terminu od 12. - 16. maja 2014. godine)

Obrazac (PDF dokument)


Na linku niže možete skinuti Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja SERTIFIKOVANOG RAČUNOVOĐE (za ispitni rok u terminu od 12. - 16. maja 2014. godine)

Obrazac (PDF dokument)


Na linku niže možete skinuti Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja SERTIFIKOVANOG RAČUNOVODSTVENOG TEHNIČARA (za ispitni rok u terminu od 12. - 16. maja 2014. godine)

Obrazac (PDF dokument)


25.02.2014.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, na sjednici od 13.02.2014. godine, donijela je Odluku o organizovanju ispitnog roka u periodu od 12. do 16. maja 2014. godine, u Mostaru, Sarajevu i Banjaluci, za sve nivoe znanja u računovodstvenoj profesiji za svih 14 predmeta

Odluka (Word dokument)

03.02.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije 05.02.2014. u 10 časova na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci u sali broj 4

Obavještenje o održavanju Seminara (PDF dokument)

03.02.2014.

Prijava (obrazac) za instruktivnu nastavu i ispit za sticanje zvanja ovlašćenog internog revizora

Prijava (obrazac) za instruktivnu nastavu i ispit za sticanje zvanja ovlašćenog internog revizora

Preuzmi dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

17.01.2014.

Upravni odbor Udruženja internih revizora, 24.12.2013. godine, donio je Odluku o rasporedu termina održavanja instruktivne nastave i ispita za sticanje zvanja Ovlašćenog internog revizora u 2014. godini

Odluka o rasporedu termina održavanja instruktivne nastave i ispita za sticanje zvanja Ovlašćenog internog revizora u 2014. godini

10.01.2014.

Obavještenje za seminar za izradu godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. godinu

Obavještenje za seminar za izradu godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. godinu

08.01.2014.

Nova Odluka o uslovima za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH (Komisije za računovodstvo i reviziju BiH) od 03.12.2013. godine

Odluka o uslovima za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH

4.12.2013.

Rješenja ispitnih zadataka - ispitni rok novembar 2013. godine

Preuzmi fajl

4.12.2013.

Rezultati ispita - ispitni rok novembar 2013. godine

Preuzmi fajl

13.11.2013.

Obavještenje o održavanju specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije ovlašćenih revizora.

Preuzmi fajl

08.11.2013.

Obavještenje o mjestu i rasporedu polaganja ispita - ispitni rok novembar 2013.

Preuzmi fajl

04.11.2013.

Raspored polaganja ispita za ulazak u računovodstvenu profesiju u periodu 11-15. novembra 2013. godine

Preuzmi fajl

04.11.2013.

Instrukcije o kriterijima i uslovima polaganja ispita.

Preuzmi fajl

01.11.2013.

Obavještenje za seminar za budžetske korisnike.

Preuzmi fajl

10.10.2013.

Obavještenje za seminar KPE 2, oktobar - novembar 2013.

Preuzmi fajl

25.09.2013.

Na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o., Banja Luka, organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja:

 • Sertifikovani računovodstveni tehničar (SRT)
 • Srtifikovani računovođa (SR)
 • Ovlašćeni revizor (OR)

Preuzmi fajl

16.09.2013.

Rezultati ispita.

Preuzmi fajl

13.09.2013.

Udruženje internih revizora, u skladu sa Statutom i Pravilnikom o uslovima za sticanje zvanja Ovlašćeni interni revizor, organizuje instruktivnu nastavu za sve kandidate koji se prijave za sticanje zvanja Ovlašćenog internog revizora, u skladu sa Planom i programom edukacije za sticanje zvanja Ovlašćenog internog revizora.

Preuzmi fajl

13.09.2013.

Odluka o organizovanju ispitnog roka.

Preuzmi fajl

23.08.2013.

Spisak kandidata koji su položili ispit za sticanje zvanja ”Sertifikovani forenzički računovođa”

Preuzmi fajl

26.07.2013.

OBAVIJEST
Savez računovođa i revizora Republike Srpske planira korištenje kolektivnog godišnjeg odmora zaposlenih u periodu od 29.07. do 18.08.2013. god., te u tom periodu neće raditi.

18.07.2013.

Ispit za sticanje profesionalno - stručnog zvanja Sertifikovani forenzički računovođa održaće se 26.07.2013.(petak) godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci (Sala br.1) sa početkom u 15 časova.

09.07.2013.

Prezentacije sa seminara za banke.

Preuzmi fajl

08.07.2013.

17. Međunarodni kongres Saveza računovođa i revizora Republike Srpske: zaključak o izboru glavne teme i tema po danima - posljednja izmjena (16.07.2013.)

05.07.2013.

Prijava za ispit.

Preuzmi fajl

01.07.2013.

Obavještenje o održavanju seminara za banke.

Preuzmi fajl

17.06.2013.

Rješenja ispitnih zadataka - ispitni rok maj 2013. godine

Preuzmi fajl

14.06.2012.

Rezultati ispita - ispitni rok maj 2013. godine

Preuzmi fajl

14.06.2013.

Obavještenje o održavanju seminara: Izrada polugodišnjeg finansijskog izvještaja.

Preuzmi fajl

14.05.2013.

Obavještenje za seminar za budžetske korisnike.

Preuzmi fajl

08.05.2013.

Odluka o neradnom danu.

Preuzmi fajl

02.04.2013.

Obavještenje o održavanju seminara.

Preuzmi fajl

19.03.2013.

Na osnovu člana 37. stav 1 alineja 1 i 38. stav 1 Statuta Saveza br. 130/12 od 28.02.2012.g., a po prijedlogu Društava računovođa i revizora Istočno Sarajevo - Sokolac br. 04/13 od 25. 02. 2013.g., Skupština Saveza računovođa i revizora Republike Srpske je na svojoj I redovnoj sjednici održanoj dana, 27.02.2013. godine, u Banjaluci donijela odluku o imenovanju člana Upravnog odbora.

Preuzmi fajl

19.03.2013.

Na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o., Banja Luka, organizuje intruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja:

 • Sertifikovani računovodstveni tehničar (SRT)
 • Sertifikovani računovođa (SR)
 • Ovlašćeni revizor (OR)

Preuzmi fajl

05.03.2013.

Udruženje internih revizora, u skladu sa Statutom i Pravilnikom o uslovima za sticanje zvanja Ovlašćeni interni revizor, organizuje instruktivnu nastavu za sve kandidate koji se prijave za sticanje zvanja Ovlašćenog internog revizora, u skladu sa Planom i programom edukacije za sticanje zvanja Ovlašćenog internog revizora.

Preuzmi fajl

04.03.2013.

Obavještenje o mjestu i rasporedu održavanja ispita za sticanje profesionalno-stručnih zvanja.

Preuzmi fajl

01.03.2013.

Odluka o organizovanju ispitnog roka i raspored polaganja ispita.

Odluka, Raspored

26.02.2013.

Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji BiH (Službeni glasnik BiH br. 42/04) i Statuta Komisija za računovodstvo i reviziju BiH (usaglašeni prečišćeni tekst od 10.03.2006.g.) Komisija za računovodstvo i reviziju BiH na sjednici održanoj dana, 15.02.2013.g. donosi zaključak: Komisija je jednoglasno zaključila da se sertifikati izdati u Bosni i Hercegovini nezavisno stiču i priznaju na cijeloj njenoj teritoriji, dok se kandidatima licenca izdaje od strane profesionalnog tijela gdje se provodi godišnja kontinuirana profesionalna eudkacija.

Preuzmi fajl

26.02.2013.

Zaključak o davanju saglasnosti.

Preuzmi fajl

17.01.2013.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u skladu sa Odlukom o uvođenju profesionalno stručnog zvanja sertifikovani forenzički računovođa br. 426/12 od 12.12.2012. godine organizuje instruktivnu nastavu i ispit.

Pozivamo zainteresovane kandidate za sticanje ovog profesionalo-stručnog zvanja da priloženu prijavu popune i dostave na adresu: Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka ili putem faksa na broj: 051/348-795.

Nastava i ispit će se održati u I i II kvartalu 2013. godine pod uslovom da se prijavi najmanje 30 kandidata. Krajnji rok za dostavljanje prijava je 28.02.2013. godine. O mjestu i terminima održavanja instruktivne nastave obavijestićemo Vas naknadno.

Za više informacija možete se obratiti na telefon 051/348-784.

Preuzmi fajl

04.01.2013.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar: "Izrada godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnosti vezane za izmjene u poreskim propisima Republike Srpske".

Preuzmi fajl

07.12.2012.

Rezultati ispita - novembar 2012. KRRBH

Preuzmi fajl

07.12.2012.

Rješenja zadataka sa ispita - novembar 2012. KRRBH

Preuzmi fajl

26.11.2012.

Obavještenje o održavanju specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije ovlašćenih revizora.

Preuzmi fajl

15.11.2012.

Seminar za budžetske korisnike

Preuzmi fajl

13.11.2012.

Seminar o internoj reviziji

Preuzmi fajl

07.11.2012.

Obavještenje i prijava za ispit, ispitni rok 30. novembar 2012.

Obavještenje, Prijava

24.10.2012.

Skupština Saveza računovođa i revizora Republike Srpske je na svojoj telefonskoj sjednici dana, 23.10.2012. godine donijela odluku o izmjeni odluke o izboru članova Skupštine Saveza.

Preuzmi fajl

15.10.2012.

Obavještenje o rasporedu seminara KPE 2 (KPE 2/2012)

Preuzmi fajl

25.09.2012.

Na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o., Banja Luka, organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja:

 • sertifikovani računovodstveni tehničar (SRT)
 • sertifikovani računovođa (SR)
 • ovlašćeni revizor (OR)

Preuzmi fajl

12.09.2012.

Obavještenje o mjestu i rasporedu održavanja ispita za sticanje profesionalno-stručnih zvanja

Preuzmi fajl

10.09.2012.

Raspored polaganja ispita za ulazak u računovodstvenu profesiju u periodu od 12. do 16. novembra 2012. godine

Preuzmi fajl

07.09.2012.

Na osnovu člana 5. tačka 2. Zakona o računovodstvu i reviziji BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 42/04), Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici 06.09.2012. donijela odluku o organizovanju ispitnog roka u novembru za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji za svih 14 predmeta, a isti će se održati u periodu od 12. do 16. novembra 2012. godine u Mostaru, Sarajevu i Banjaluci.

Preuzmi fajl

07.09.2012.

Javni poziv za iskazivanje interesa, pružanje usluga obuke kandidatima iz računovodstvene profesije, a u skladu sa Jedinstvenim programom iz predmeta:

 • Uvod u finansijsko računovodstvo
 • Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo
 • Menadžment i komunikacije
 • Informacione tehnologije i primjene
 • Poslovno pravo i porezi
 • Primjena upravljačkog računovodstva
 • Finansijsko izvještavanje
 • Revizija i sistemi interne kontrole
 • Primjena finansijskog menadžmenta
 • Napredno upravljačko računovodstvo
 • Napredna revizija
 • Napredno finansijsko izvještavanje
 • Napredni finansijski menadžment
 • Strategijski menadžment

Preuzmi fajl

10.07.2012.

Prezentacija sa seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske institucije, održan 09.07.2012. godine.

Preuzmi fajl

27.06.2012.

Prezentacija sa seminara "Obuka za revizore iz Međunarodnih standarda revizije" (26.06.2012.)

Preuzmi fajl

19.06.2012.

Rješenja zadataka sa ispita - maj 2012. KRRBH

Preuzmi fajl

19.06.2012.

Rezultati ispita - maj 2012. KRRBH

Preuzmi fajl

14.06.2012.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Banja Luka, Udruženjem internih revizora i Udruženjem ovlašćenih procjenjivača, organizuje jednodnevni edukativni seminar na temu: "Procjena rizika u reviziji finansijskih izvještaja"

Preuzmi fajl

13.06.2012.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar: "Izrada polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnosti vezane za izmjene u poreskim propisima Republike Srpske"

Preuzmi fajl

29.05.2012.

Obavještavamo Vas da FINRAR organizuje seminar na temu "PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH" koji će se održati u petak 29.06.2012. godine u Banjaluci u hotelu Bosna sa početkom u 09:30 časova. Seminar je namijenjen ugovornim organima obveznicima primjene Zakona o javnim nabavkama, ponuđačima i drugim licima zainteresovanim za ovu oblast. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 175,00KM po učesniku. U cijenu kotizacije uračunat je priručnik u okviru kojeg se nalaze prijedlozi obrazaca koji se pojavljuju u postupcima javnih nabavki, kako na strani ugovornog organa, tako i na strani ponuđača (obavještenja, odluke, zahtjevi, žalbe i dr.).

Preuzmi fajl

03.05.2012.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Ministarstvo finansija Republike Srpske, na osnovu Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 01/248/03 od 09. aprila 2003. godine, organizuju 19. edukativni seminar za korisnike budžeta na temu "Novosti u propisima budžetskog računovodstva".

Seminar će se održati 22. i 23. maja 2012. godine, u Banji Vrućici.

Seminar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se u skladu sa Pravilima o kontinuiranoj edukaciji.

Seminar je namijenjen: rukovodiocima i zaposlenima u finansijama, računovodstvu, internoj reviziji i internoj kontroli.

Preuzmi fajl

05.04.2012.

Imajući u vidu značajnu zainteresovanost za sticanje zvanja Ovlašćenog internog revizora, Udruženje internih revizora, u skladu sa Statutom i Pravilnikom o uslovima za sticanje zvanja Ovlašćeni interni revizor, organizuje instruktivnu nastavu za sve kandidate koji se prijave za sticanje zvanja Ovlašćenog internog ravizora, u skladu sa Planom i programom edukacije za sticanje zvanja Ovlašćenog internog ravizora.

Preuzmi fajl

04.04.2012.

Obavještenje o održavanju seminara KPE 1/2012

Preuzmi fajl

19.03.2012.

Na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o., Banja Luka organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja:

 • Sertifikovani računovodstveni tehničar (SRT),
 • Sertifikovani računovođa (SR),
 • Ovlašćeni revizor (OR).

Preuzmi fajl

14.03.2012.

Obavještenje o mjestu i rasporedu održavanja ispita za sticanje profesionalno-stručnih zvanja

Preuzmi fajl

09.03.2012.

Odluka o organizovanju ispita

Preuzmi fajl

06.03.2012.

Poreski kalendar za 2012. godinu

Preuzmi fajl

06.03.2012.

Obavještenje za seminar: "Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama BiH"

Preuzmi fajl

20.02.2012.

Javni poziv za iskazivanje interesa, pružanje usluga obuke kandidatima iz računovodstvene profesije

Preuzmi fajl

09.02.2012.

Obavještenje o promjeni termina održavanja seminara za korisnike budžeta

Preuzmi fajl

28.01.2012.

Obavještenje o izmjeni mjesta održavanja seminara za sertifikovane računovođe i ovlašćene revizore Društva Banja Luka.

Preuzmi fajl

25.01.2012.

Obavještenje za banke.

Preuzmi fajl

11.01.2012.

Obavještenje za seminar.

Preuzmi fajl

13.12.2011.

Rješenja ispitnih zadataka - ispitni rok novembar 2011.

Preuzmi fajl

12.12.2011.

Rezultati ispita - ispitni rok novembar 2011.

Preuzmi fajl

6.12.2011.

Zahtjev za obnovu licence i formular "Potvrda o sastavljanju ili učestvovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizorskog izvještaja"

Zahtjev za obnovu licence, Formular

16.11.2011.

Obavještenje o održavanju specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije ovlašćenih revizora

Preuzmi fajl

09.11.2011.

Seminar za korisnike budžeta: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva".

Preuzmi fajl

31.10.2011.

Obavještavamo Vas da će se u okviru kontinuirane profesionalne edukacije za ovlašćene procjenjivače za 2011. godinu, 11. i 12. novembra na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci održati dvodnevni seminar pod nazivom "Osnove procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme"

Preuzmi fajl

17.10.2011.

Seminar: "Kontinuirana profesionalna edukacija 2 - KPE 2".

Preuzmi fajl

17.10.2011.

Seminar o internoj reviziji: "Primjena standarda u praksi interne revizije".

Preuzmi fajl

13.10.2011.

Seminar: "Pravilan izbor postupka javne nabavke i druga aktuelna pitanja".

Preuzmi fajl

04.10.2011.

13. poslovna konferencija u Portorožu

www.pkp.si

26.09.2011.

Obavještenje o mjestu i rasporedu održavanja ispita za sticanje profesionalno stručnih zvanja

Preuzmi fajl

26.09.2011.

Na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o., Banja Luka organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • Sertifikovani računovodstveni tehničar (SRT)
 • Sertifikovani računovođa (SR) i
 • Ovlašćeni revizor (OR)

Preuzmi fajl

26.09.2011.

Prijava za instruktivnu nastavu za sticanje zvanja ”Ovlašćeni procjenjivač”.

Preuzmi fajl

26.09.2011.

Prijava za instruktivnu nastavu za sticanje zvanja ”Ovlašćeni interni revizor”.

Preuzmi fajl

14.09.2011.

6. kongres računovođa i revizora Crne Gore

Preuzmi fajl

29.08.2011.

Odluka o organizovanju ispitnog roka.

Preuzmi fajl

26.08.2011.

Javni poziv za iskazivanje interesa, pružanje usluga obuke kandidatima iz računovodstvene profesije.

Preuzmi fajl

02.08.2011.

Prijave za 15. kongres i hotelskog smještaja.

KongresHotelski smještaj

27.06.2011.

Materijal sa seminara ”Javne nabavke u Bosni i Hercegovini, aktuelna pitanja i predstojeća zakonska rješenja”.

Preuzmi fajl

15.06.2011.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminare, ”Polugodišnji finansijski izvještaj za pravna lica u Republici Srpskoj i poreske aktuelnosti” i ”Periodično izvještavanje korisnika budžeta u Republici Srpskoj”.

Preuzmi fajl

14.06.2011.

Rezultati ispita - maj 2011.

Preuzmi fajl

14.06.2011.

Rješenja ispitnih zadataka

Preuzmi fajl

13.06.2011.

Obavještenje: Rezultati sa majskog ispitnog roka 2011. godine biće objavljeni u utorak, 14. juna 2011. godine u 12 časova.

24.05.2011.

Obavještavamo sve naše članove da je Savez računovođa i revizora Republike Srpske preselio u novi poslovni prostor. Nova adresa Saveza računovođa i revizora Republike Srpske je: Ulica Petra Kočića br. 59, Banja Luka., Kontakt tel.: 051 348 780; Faks: 348 795

03.05.2011.

Seminar za korisnike budžeta, Banja Vrućica 17. i 18. maj 2011.

Preuzmi fajl

29.04.2011.

Obavještenje o mjestu i rasporedu održavanja ispita za sticanje profesionalno stručnih zvanja

Preuzmi fajl

26.04.2011.

Odluka o dopuni nastavnog plana

Preuzmi fajl

21.04.2011.

Instrukcije za polaganje ispita maj 2011.

Preuzmi fajl

21.04.2011.

Raspored polaganja ispita maj 2011.

Preuzmi fajl

12.04.2011.

Asocijacija internih revizora Srbije i Savez računovođa i revizora Srbije organizuju seminar na temu ”Interna revizija automatizacijom do efikasnosti”.

Preuzmi fajl

28.03.2011.

Obavještenje o održavanju seminara KPE, april 2011.

Preuzmi fajl

28.03.2011.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji.

Preuzmi fajl

15.03.2011.

Nastavni plan i program za sticanje profesionalnih znanja fajl izmjenjen 17.03.

Preuzmi fajl

10.03.2011.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj 04. 03. 2011. godine donijela odluku o organizovanju ispitnog roka.

Preuzmi fajl

08.03.2011.

Odluka sa sjednice UO: Stopostotni ratni vojni invalidi oslobađaju se obaveze plaćanja kotizacije za prisustvo na seminarima kontinuirane profesionalne edukacije, ali su obavezni da prisustvuju istima.

Preuzmi fajl

08.03.2011.

FINRAR d.o.o. organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje zvanja u profesijama:

 • Sertifikovani računovodstveni tehničar
 • Sertifikovani računovođa
 • Ovlašćeni revizor

Preuzmi fajl

02.03.2011.

Napredujte u profesiji, kako se stiču profesionalna zvanja Saveza računovođa i revizora Republike Srpske.

Preuzmi fajl

11.02.2011.

Materijal sa seminara

Preuzmi fajl

26.01.2011.

Mišljenje MF RS o primjeni MSFI za male i srednje entitete

Preuzmi fajl

13.01.2011.

Seminar: ”Godišnji finansijski izvještaj za pravna lica u Republici Srpskoj”

Preuzmi fajl

28.12.2010.

Zaključak o davanju saglasnosti za primjenu MSFI entitetskim Savezima

Preuzmi fajl

28.12.2010.

Odluka o primjeni prevoda MSFI za male i srednje entitete

Preuzmi fajl

14.12.2010.

Rješenja ispitnih pitanja i zadataka sa ispitnog roka novembar 2010.

Preuzmi fajl

14.12.2010.

Zahtjev za obnovu licence i potvrda o samoedukaciji

Zahtjev, Potvrda

08.12.2010.

Rezultati ispita

Preuzmi fajl

15.11.2010.

Ovlašteni procjenjivači - studija slučaja, Procjena vrijednosti

Preuzmi fajl, dodatni materijal

9.11.2010.

Savjet Međunarodne federacije računovođa (IFAC – International Federation of Accountants) je na svom zasjedanju dana 5.11.2010. godine u Kuala Lumpuru, Malezija, primio u punopravno članstvo Savez računovođa i revizora Republike Srpske (SRRRS), kao svoju 141. članicu.

Na fotografiji s desna na lijevo su: dr Dragan Mikerević - predsjednik SRRRS, Ian Ball - izvršni direktor IFAC-a, Robert L. Bunting - predsjednik IFAC-a, Aleksandar Džombić - ministar finansija Republike Srpske, dr Novak Kondić - generalni sekretar SRRRS.

Preuzmi fajl

04.11.2010.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Udruženje internih revizora organizuje jednodnevni edukativni seminar na temu:"Interna revizija i praksa slovenačkih preduzeća", 20. novembar (subota) 2010. godine, od 09,00 do 17,00 časova, Ekonomski fakultet, Banja Luka

Preuzmi fajl

04.11.2010.

Obavještavamo Vas da će se u okviru kontinuirane profesionalne edukacije za Ovlašćene procjenjivače održati dvodnevni seminar.

Preuzmi fajl

01.11.2010.

Obavještenje o mjestu i rasporedu održavanja ispita za sticanje profesionalno stručnih zvanja

Preuzmi fajl

28.10.2010.

Obavještenje za seminar za budžetske korisnike, novembar 2010.

Preuzmi fajl

27.10.2010.

Obavještenje za seminar KPE, novembar 2010.

Preuzmi fajl

12.10.2010.

Poštovani ovlašćeni revizori, interni revizori i ovlašćeni procjenjivači,

Pozivamo vas da prisustvujete seminaru, pod nazivom: Finansijska analiza poslovanja, predviđanje i donošenje odluka, koji će se održati na Ekonomskom fakultetu 15.10.2010. (od 16 do 20 časova) i 16.10.2010. (od 9 do 14 časova). Predavanja će održati George Kester, profesor finansija na univerzitetima Washington i Lee (Lexington, Virginia, U.S.A). Predavanja će se održati u svečanoj sali za slušaoce koji su poznavaoci engleskog jezika, dok će za ostale biti omogućeno praćenje putem video bima, uz simultano prevođenje, u Amfitetaru. Radni materijal možete preuzeti ovdje.


S poštovanjem,
Predsjednik UO
Prof. dr Dragan Mikerević

29.09.2010.

Organizovanje instruktivne nastave za osposobljavanje kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji.

Preuzmi fajl

13.09.2010.

Raspored polaganja ispita za ulazak u računovodstvenu profesiju u periodu od 08. do 12. novembra 2010. godine

Preuzmi fajl

23.08.2010.

Informacije za 14. kongres

Preuzmi fajl

27.07.2010.

Obavještenje

Poštovani,
Obavještavamo Vas da će zaposleni u Savezu računovođa i revizora Republike Srpske i "Finrar"-u d.o.o. koristiti kolektivni godišnji odmor u periodu od 02.08. do 15.08. 2010. godine, tako da u planiranju Vaših kontakata sa nama imate ovo u vidu. Koristimo priliku da Vama i vašim porodicama zaželimo prijatan godišnji odmor.

Uprave
SRR RS i Finrar d.o.o.

16.06.2010.

Obavještenje za seminar.

Preuzmi fajl

16.06.2010.

Rješenja ispitnih zadataka (ispitni rok - maj 2010. god.)

10.06.2010.

Rezultati ispita za sticanje zvanja "Sertifikovani računovodstveni tehničar, Sertifikovani računovođa i Ovlašćeni revizor" (ispitni rok - maj 2010. god.)

Napomena: Rješenja ispitnih zadataka za ispitni rok maj 2010. godine biće objavljena 14.06.2010. godine na veb stranici Saveza.

07.05.2010.

15. edukativni seminar za korisnike budžeta

Preuzmi fajl

06.05.2010.

Instrukcije o kriterijima i uslovima polaganja ispita

Preuzmi fajl

23.04.2010.

Poziv za XIV redovnu sjednicu Upravnog odbora

Preuzmi fajl

15.04.2010.

Obavještenje za mjesto održavanja ispita (10. - 14. maj 2010. god.)

Preuzmi fajl

07.04.2010.

Obavještenje za seminar kontinuirane profesionalne edukacije

Preuzmi fajl

19.03.2010.

Raspored polaganja ispita, maj 2010.

Preuzmi fajl

18.03.2010.

Konkurs za kupovinu poslovnih prostora mart 2010.

Preuzmi fajl

17.03.2010.

Obavještenje o održavanju instruktivne nastave za sticanje profesionalnih zvanja

Preuzmi fajl

25.02.2010.

Fotografije sa seminara ”Procjena rizika”.

Fotografije: 01, 02, 03, 04

17.02.2010.

II redovna sjednica skupštine Saveza računovođa i revizora RS

Preuzmi fajl

16.02.2010.

II redovna sjednica Nadzornog odbora Saveza računovođa i revizora Republike Srpske

Preuzmi fajl

16.02.2010.

XIII sjednica Upravnog odbora Saveza računovođa i revizora Republike Srpske

Preuzmi fajl

15.02.2010.

Ispravka obrasca Bilans uspjeha

Preuzmi fajl

01.02.2010.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije.

Preuzmi fajl

29.01.2010.

Seminar: ”Procjena rizika”.

Preuzmi fajl

25.01.2010.

Rezultati ispita za sticanje sertifikata ovlaštenog procjenjivača

Preuzmi fajl

19.01.10.

Obavještenje kandidatima za sticanje zvanja Ovlašćeni procjenjivač

Preuzmi fajl

19.01.10.

Seminar: "Godišnji finansijski izvještaj za pravna lica i korisnike budžeta u Republici Srpskoj"

Preuzmi fajl

22.12.09.

Rješenja ispitnih zadataka (ispitni rok - novembar 2009. god.)

14.12.09.

Okvirna pitanja za testiranje kandidata nosioca profesionalno-stručnih zvanja koji ne ispunjavaju uslove za produženje licence u skladu sa Pravilnikom o profesionalnoj kontinuiranoj edukaciji

Preuzmi fajl

10.12.09.

Rezultati ispita za sticanje zvanja "Sertifikovani računovodstveni tehničar, Sertifikovani računovođa i Ovlašćeni revizor" (ispitni rok - novembar 2009. god.)

02.12.09.

Zahtjev za obnovu licence

Preuzmi fajl

20.11.09.

Obavještenje o promjeni termina održavanja seminara kontinuirane profesionalne edukacije - novembar 2009. - Banja Luka

Preuzmi fajl

05.11.09.

Obavještenje za seminar kontinuirane profesionalne edukacije - novembar 2009.

Preuzmi fajl

26.10.09.

Obavještenje o mjestu i rasporedu polaganja ispita - ispitni rok novembar 2009. godine

Preuzmi fajl

23.10.09.

Obavještenje o početku instruktivne nastave za sticanje zvanja "Ovlašćeni procjenjivač"

Preuzmi fajl

21.10.09.

Raspored polaganja ispita za ulazak u računovodstvenu profesiju u periodu 09. do 13. novembra 2009. godine

Preuzmi fajl

06.10.09.

13. Kongres SRR RS, Banja Vrućica 29-31. 10. 2009. "Računovodstvo, revizija i finansije u uslovima globalne krize"

Preuzmi fajl

02.10.09.

Obavještenje o izmjeni termina i mjesta održavanja instruktivne nastave za sticanje zvanja sertifikovani rčunovođa

Preuzmi fajl

30.09.09.

Odluka o listi indikatora

Preuzmi fajl

18.09.09.

Prijava za instruktivnu nastavu i ispit za sticanje zvanja "Ovlašćeni procjenjivač" (Rok za prijavu 15. 10. 2009. god.)

Preuzmi fajl

01.09.09.

Odluka o organizovanju ispita

Preuzmi fajl

01.09.09.

Javni poziv za iskazivanje interesa,za pružanje usluga obuke kandidatima za računovodstvenu profesiju

Preuzmi fajl

01.09.09.

Odluka o uslovima za sticanje zvanja - dopunjeni prečišćeni tekst

Preuzmi fajl

15.06.09.

Rješenja ispitnih zadataka (ispitni rok - maj 2009. god.)

10.06.09.

Rezultati ispita za sticanje zvanja "Sertifikovani računovodstveni tehničar, Sertifikovani računovođa i Ovlašćeni revizor" (ispitni rok - maj 2009. god.)

26.05.09.

Zakon o računovodstvu i reviziji RS

Preuzmi fajl

07.05.2010.

15. edukativni seminar za korisnike budžeta

Preuzmi fajl

06.05.2010.

Instrukcije o kriterijima i uslovima polaganja ispita

Preuzmi fajl

05.05.2010.

Fotografije sa KPE seminara.

29.04.2010.

Zaključci za objavu

Zaključak KRRBiH o ispravku rješenja zadatka broj 1 sa novembarskog ispitnog roka, Zaključak KRRBiH o utvrđivanju roka za prihvatanje prijava kandidata za izlazak na majski ispitni rok

23.04.2010.

Poziv za XIV redovnu sjednicu Upravnog odbora

Preuzmi fajl

15.04.2010.

Obavještenje za mjesto održavanja ispita (10. - 14. maj 2010. god.)

Preuzmi fajl

13.04.2010.

Prijava za ispit (ispitni rok - 10. - 14. maj 2010. god.)

07.04.2010.

Obavještenjeza seminar kontinuirane profesionalne edukacije

Preuzmi fajl

19.03.2010.

Raspored polaganja ispita, maj 2010.

Preuzmi fajl

18.03.2010.

Konkurs za kupovinu poslovnih prostora mart 2010.

Preuzmi fajl

17.03.2010.

Obavještenje o održavanju instruktivne nastave za sticanje profesionalnih zvanja

Preuzmi fajl

25.02.2010.

Fotografije sa seminara ”Procjena rizika”.

Fotografije: 01, 02, 03, 04

17.02.2010.

II redovna sjednica skupštine Saveza računovođa i revizora RS

Preuzmi fajl

16.02.2010.

II redovna sjednica Nadzornog odbora Saveza računovođa i revizora Republike Srpske

Preuzmi fajl

16.02.2010.

XIII sjednica Upravnog odbora Saveza računovođa i revizora Republike Srpske

Preuzmi fajl

15.02.2010.

Ispravka obrasca Bilans uspjeha

Preuzmi fajl

01.02.2010.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije.

Preuzmi fajl

29.01.2010.

Seminar: ”Procjena rizika”.

Preuzmi fajl

25.01.2010.

Rezultati ispita za sticanje sertifikata ovlaštenog procjenjivača

Preuzmi fajl

19.01.10.

Obavještenje kandidatima za sticanje zvanja Ovlašćeni procjenjivač

Preuzmi fajl

19.01.10.

Seminar: "Godišnji finansijski izvještaj za pravna lica i korisnike budžeta u Republici Srpskoj"

Preuzmi fajl

22.12.09.

Rješenja ispitnih zadataka (ispitni rok - novembar 2009. god.)

14.12.09.

Okvirna pitanja za testiranje kandidata nosioca profesionalno-stručnih zvanja koji ne ispunjavaju uslove za produženje licence u skladu sa Pravilnikom o profesionalnoj kontinuiranoj edukaciji

Preuzmi fajl

10.12.09.

Rezultati ispita za sticanje zvanja "Sertifikovani računovodstveni tehničar, Sertifikovani računovođa i Ovlašćeni revizor" (ispitni rok - novembar 2009. god.)

02.12.09.

Zahtjev za obnovu licence

Preuzmi fajl

20.11.09.

Obavještenje o promjeni termina održavanja seminara kontinuirane profesionalne edukacije - novembar 2009. - Banja Luka

Preuzmi fajl

05.11.09.

Obavještenje za seminar kontinuirane profesionalne edukacije - novembar 2009.

Preuzmi fajl

26.10.09.

Obavještenje o mjestu i rasporedu polaganja ispita - ispitni rok novembar 2009. godine

Preuzmi fajl

23.10.09.

Obavještenje o početku instruktivne nastave za sticanje zvanja "Ovlašćeni procjenjivač"

Preuzmi fajl

21.10.09.

Raspored polaganja ispita za ulazak u računovodstvenu profesiju u periodu 09. do 13. novembra 2009. godine

Preuzmi fajl

06.10.09.

13. Kongres SRR RS, Banja Vrućica 29-31. 10. 2009. "Računovodstvo, revizija i finansije u uslovima globalne krize"

Preuzmi fajl

02.10.09.

Obavještenje o izmjeni termina i mjesta održavanja instruktivne nastave za sticanje zvanja sertifikovani rčunovođa

Preuzmi fajl

30.09.09.

Odluka o listi indikatora

Preuzmi fajl

18.09.09.

Prijava za instruktivnu nastavu i ispit za sticanje zvanja "Ovlašćeni procjenjivač" (Rok za prijavu 15. 10. 2009. god.)

Preuzmi fajl

08.09.09.

Prijava za ispit (ispitni rok - 09. - 13. novembar 2009. god.)

01.09.09.

Odluka o organizovanju ispita

Preuzmi fajl

01.09.09.

Javni poziv za iskazivanje interesa,za pružanje usluga obuke kandidatima za računovodstvenu profesiju

Preuzmi fajl

01.09.09.

Odluka o uslovima za sticanje zvanja - dopunjeni prečišćeni tekst

Preuzmi fajl

15.06.09.

Rješenja ispitnih zadataka (ispitni rok - maj 2009. god.)

10.06.09.

Rezultati ispita za sticanje zvanja "Sertifikovani računovodstveni tehničar, Sertifikovani računovođa i Ovlašćeni revizor" (ispitni rok - maj 2009. god.)

26.05.09.

Zakon o računovodstvu i reviziji RS

Preuzmi fajl